Eesti Mesinike Liit

Syndicate content
Mesilaste ja mesinike eest!
Uuendatud: 3 nädalat 3 päeva tagasi

Pärnu mesinikud arendavad seltsielu.

1. detsember 2015 - 22:33
Artikkel ilmus Pärnu Postimehes 28-ndal novembril. Silja Joon usutleb Pärnumaa mesinike eestvedajat Andres Lillestet. Loe klikates siia või altpoolt otse lehelt. … Loe edasi >>
Kategooriad:

Eesti Maaülikooli uuring tolmeldamise teemal

27. november 2015 - 18:10
Selle üle-euroopalise uurimistöö eesmärgiks on selgitada, missuguste kultuur- ja muude õitsvate taimede juurde ja miks mesinikud eelistavad oma tarud paigutada. Uuringu tulemused annavad tegutsemistarkust edaspidises maaelu arendamises ja juhtimises, samuti on need materjalid vajalikud ka üle-euroopaliste otsuste tegemisel. Seda uuringut … Loe edasi >>
Kategooriad:

2016.‒2019. aasta riikliku mesindusprogrammi vastutav täitja on EML

11. november 2015 - 23:10

11. novembri hommikul toimus maaeluministri juures lühikoosolek, kus arutati mesindusprogrammi järgmise perioodi (2016-2019) ettevalmistamist. Kohtumisel osalesid Aleksander Kilk EMList ning Tago Holsting ja Mart Kullamaa EKMÜst. Ministrit assisteerisid ministeeriumi asekantsler Illar Lemetti ja põllumajandusosakonna juhataja Mai Talvik.
EMLi ja EKMÜ esindajad olid eelnevalt oktoobris ja novembri alguses mitmel korral kohtunud ministeeriumi ametnikega, et arutada selle programmi tegevuskava ja meetmete valikut. Nii EML kui ka EKMÜ avaldasid algusest peale soovi olla mesindusprogrammi 2016-2019 vastutav täitja. Kuna omavahelises arutelus kokkuleppele ei jõutud, tuli otsus langetada ministeeriumil endal.
Ministeeriumi esindajad kinnitasid, et eelmised mesindusprogrammid, mille vastutav täitja on 2004. aastast alates olnud EML, on Eesti mesindust märgatavalt edasi arendanud. Ministeerium otsustas määrata riikliku mesindusprogrammi järgneva perioodi vastutavaks täitjaks aastail 2016‒2019 EMLi. Minister soovis meile edu ja väljendas usku, et EMLi ja EKMÜ koostöös õnnestub anda uuele mesindusprogrammile selline sisu, mis toob kasu võimalikult kogu Eesti mesindussektorile.
EML on olnud alati avatud mõlemale poolele kasulikuks koostööks EKMÜga. Pärast ministriga kohtumist leppisid EML ja EKMÜ kokku arutada ühiselt läbi programmi sisu ja detailid ning eelarve. Käesoleva aasta detsembri lõpuks peavad 2016.‒2019. aasta mesindusprogrammi tekst ja eelarve olema kokku kirjutatud. Loodame, et sellest kujuneb kõigile Eesti mesinikele kasu toov projekt.

Kategooriad:

Mesinike sügisesed teabepäevad

3. november 2015 - 20:00

Oktoobrikuud lõppeval ja novembrikuud alustaval nädalavahetusel (31.okt/01.nov.2015) pidasid mesinikud traditsiooniliselt oma sügispäevi Jänedal. Osalejaid oli ca 160 inimest.

Laupäev algas Eesti Mesinike Liidu üldkoosolekuga, kus arutati tavapäraseid asju. Päevakorras oli tegevjuhi poolt ülevaade 2015.aasta tegevustest, mis sel korral edastati rohke pildimaterjali saatel. Seejärel kinnitati EML liikmetele liikmemaks aastaks 2016. Juhatuse ettepanekul jäi see samaks, kui käesoleval aastal oli. Põhisumma on 30.-eurot aastas, sõltumata sellest, millal oled liitunud. Neile aga, kel on täitunud 01.jaanuariks 2016 75.sünnipäev, on võimalus maksta vaid 15.- eurot. Kuid alati on teretulnud sponsorlus. Aitäh neile, kes senini on toetanud rohkem kui kohustuslik summa ette näeb.
Rahanumbrid paigas, siis algas arutelu 2016.aasta tegevuste üle. Seejärel tutvustas Aleksander Kilk suundi, mida EML tahaks näha uues algavas mesindusprogrammis. Uus periood on aastatel 01.08.2016-31.07.2019.

Peale kosutavat lõunasööki algas teabepäeva osa. Ülevaade mesindusprogrammi tegevustest perioodil 2014-2015 ja seejärel etteasted lektoritelt.
Reelika Päädam Maaeluministeeriumist andis ülevaate 2014-2020 keskkonnatoetustest.
Kvaliteetsest mesilasvahast rääkis tutnud vahakäitleja, EML liige Sergei Kozlov.
Reet Karise Eesti Maaülikoolist andis ülevaate kärjevaha probleemidest teadlase pilgu läbi.
Päeva jooksul oli võimalik degusteerida mett, et valida välja 2015 aasta parim mesi. Ja enne õhtusööki kuulutati välja AASTA MESINIK 2015, esitleti EML-I 4.-ndat auliiget ja anti kätte kursuse lõpetajatele tunnistused.
Päev lõppes meeleoluka istumisega õhtusöögi lauas, kus Aasta Mesinik 2015 mängis tantsuks lõõtspilli. Ja osadel loomulikult vestlusringis hiliste öötundideni saunaruumis. Mesinikud ja saun on traditsioon.

Pühapäev jätkus töiselt erinevate töötubadega. Osalejad asusid rahulolevatena koduteele alles kell 15.00.

Kokkuvõtte koostas Marianne Rosenfeld – EML tegevjuht

Kategooriad:

EML auliige on Aleksander Kilk

3. november 2015 - 19:56

Eesti Mesinike Liidu neljas auliige on Aleksander Kilk
Eesti Mesinike Liit on asutatud aastal 1992. Aleksander Kilk on olnud juhatuse esimees alates aastast 1995. Seega täitus tal sel sügisel 20 aastat selle raske ja ühiskondliku koorma vedamisest.
Lisaks juhatuse esimehe kohustustele on ta väga hea koolitaja, kes jagab meelsasti oma 60-aastase mesiniku staaziga omandatud kogemusi kõigile.
Õnneks on ta sitke ning jõudu ja energiat jätkub. Kuid ta on teinud ära väga suure töö ja seetõttu tunnustati teda EESTI MESINIKE LIIDU AULIIKME nimetusega.

2012.aastal said auliikme nimetused Antu Rohtla, Mait Mardla, Aime Mardla. Aleksander Kilk on EML-i neljas auliige.

Kategooriad:

Aasta Mesinik 2015

31. oktoober 2015 - 9:59

AugustRapp
August Rapp – Väga pika staažiga mesinik August jagab lahkelt oma teadmisi noorte mesinikega. Mesilastega kokkupuude varasest lapsepõlvest saadik. Esimese sülemi marjapõõsa otsast võttis ta maha umbes 8. aastasena. Peale sõjaväe teenistuse läbimist ehitas ise endale mesipuud ning soetas mesilased. 1975. aastast töötas majandis mesinikuna. Endal oli lisaks 20 mesitaru. 75. aastal tuli ratsionaliseerimise konkursil auhinnalisele kohale oma meepressiga, millega pressitakse mett tänase päevani. August oli üks esimesi, kes Eestimaal alustas õietolmu kogumisega. Oma heade mesindamise tulemuste eest majandis on ta pärjatud teenelise mesiniku (loomakasvataja) tiitliga. Ta oli ka Pärnu AMS mesindussektsiooni esimees aastaid. Enne Eesti taasiseseisvumist lahkus ta majandist ning hakkas iseseisvalt mesindama. Algul oli mesitarusid 110, tasapisi suurendades mesitarude arvu (ulatudes isegi 400 taruni). Tänasel päeval on PRIA- s arvel 160 mesitaru. Oma suurte kogemuste ja teadmistega on ta tunnustatud teiste mesinike seast. Tihti tuleb tal teistele nõu anda, kas helistatakse või tullakse koju nõu küsima. Taasiseseivumise algul kutsuti teda Tarbijakaitsesse mee- eksperdiks August osaleb senini aktiivselt EML koolitus- ja teabepäevadel ning käib mesindusalastel õppereisidel.

Kategooriad:

Konjunktuuriinstituudi uuring

30. oktoober 2015 - 19:21

Aitame Eesti Konjuktuuriinstituudil läbi viia uuringut!

Tulemused on vajalikud Eesti mesinduse arendamise planeerimiseks ja Euroopa Liidult rahastuse saamiseks ning seega on väga oluline, et võimalikult paljud mesinikud võtaksid uuringust osa.
Teie vastused on konfidentsiaalsed, neid analüüsitakse ja esitatakse uuringuaruandes üldistatult.

Palun võimaluse korral kiiret reageerimist, aga hiljemalt 5.novembril. Aitäh neile, kes on juba küsitluse täitnud, saades kirja otse Konjuktuuriinstituudilt või on mitme organisatsiooni liikmed ja infot saavad mitmest allikast.

Uuring valmib koostöös Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu, Eesti Mesinike Liidu, Eesti Mesilaste Tõuaretajate Seltsi ja Eesti Meetootjate Ühendusega.

Kategooriad:

Läänemaa Mesinike Seltsingu õppepäev

27. oktoober 2015 - 12:42

Toimumiskoht: Oru Teeninduskeskuse saal, Linnamäe (endine Oru vallamaja), Lääne-Nigula vallas
Algus: kell 10.30
Loengute teemad:
1) Mee kvaliteet ja seda mõjutavad tegurid. Mee käitlemine ja säilitamine – nõuded ja võimalused (Lektor Anna Aunap – Keskkonnauuringute keskus)
2) Mesinik ja seadusandlus. Vajalik dokumentatsioon, PRIA register ja registreerimise vajalikkus. Mesinik kui ettevõtja (Lektor Marianne Rosenfeld – EML tegevjuht)

Täpsem info Ly Haabeli telefonil 53003999
Toimub erineva mee degusteerimine
Osavõtt kõigile on tasuta.

Õppe- ja teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm01.09.2013-31.08.2016 kaudu.

Kategooriad:

EML juhatuse koosolek

19. oktoober 2015 - 12:02

EML juhatuse koosolek toimub teisipäeval, 27.oktoobril 2015.a. EML kontoris J.Vilmsi 53G algusega kell 16.00.

Koosoleku päevakava:

1. Ettevalmistused EML üldkoosolekuks Jänedal 31.10.2015 (16:00-16.30, Marianne Rosenfeld)
2. EML 2015.a. tegevuste ülevaate ja 2016.a. tegevuskava arutelu (16:30-17:00, Marianne Rosenfeld, Aleksander Kilk)
3. EML visioon ja ettepanekud Eesti riikliku mesindusprogrammi 2016-2019 tegevuste ja juhtimise kavandamisel (17:00-17:30, Aleksander Kilk, Marianne Rosenfeld)
4. EML Koolituskeskuse tegevusest ja arengutest (17:30-17:50, Marianne Rosenfeld)
5. Kohapeal algatatud teemad ja informatsioon (17:50-…..).

Aleksander Kilk
EML juhatuse esimees

Kategooriad:

VIII Karksi-Nuia Meefestival 04. – 05. septembril

7. august 2015 - 10:40

Harjumuspäraseks ja kogukonna poolt oodatud meefestival saab tänavu läbi viidud 8-ndat korda 4. – 5. septembril 2015. See pakub külastajatele kindlasti midagi uut, tutvustab ühtlasi Mulgimaad ning Karksi valda.

Kontsertprogramm „Tänu ja valgus“ kell 19.00 Karksi Ordulinnuses Eestis ainulaadse viltuse torniga Karksi Peetri kiriku juures.
* Etendub muinaslugu koos „August Kitzbergiga“, kirikus toimub kontsert.
* Süüdatakse tuleskulptuurid ja lõkked külavanemate ja korraldajate poolt šamaanitrummi saatel.
Programm on seotud teemaga pärimus- ja talukultuur; teavitame inimesi paikkonna vanadest rahva- kommetest läbi meeldejäävate tegevuste.

05. septembril kell 9.00 toimub meefestivali avamine Karksi-Nuia Kultuurikeskuses

Päeva jooksul: Mee- ja kohalike toodete degusteerimine ja müük. Uudisena „ Omaküpsetatud leib ja koduvein laual“. Mesindusloengud. Laadamelu. Heategevusloterii ja meelelahutusprogrammid,
avatud mitmed näitused, õpitubades toimuvad tegelused täiskasvanute ja lastega.
Festival jätkub kontsertprogrammiga ka laupäeval.
Meelelahutusprogrammides esinevad külalised Tõrvast, Kaarlist, Mõisakülast, ansambel „Seelikukütid“, Setumaalt ansambel „Kiiora“, Heino Sõna, Väino Ero ja teised üllatusesinejad. Laste tegevused toimuvad raamatukogus. Kõiki huvilisi sõidutab Mesimummudega rong

Tule ja sõida koos meiega mugavustega bussiga festivali melu nautlema.

Tallinnast, Harjumaalt ja Raplamaalt on võimalik minna festivalile ühiselt organiseeritud bussiga ja veel täiendava programmiga. See sisaldab ilusa ilma korral kalepurjekaga sõitu Võrtsjärvel, angerjasupi ja suitsulatika söömist, majutust mugavas turismitalus 2-kohalises toas koos hommikusöögiga. Juhul, kui ilmataat meid alt veab, siis purjekaga järve peale ei lähe, aga Valma külas ootab meid ikka angerjasupp ja suitsukala ning festivali väsimust aitab leevendada mõnus säng turismitalus.
Buss sõidab marsruudil Tallinn- Jüri alevik – Rapla – Türi-Karksi.
Tallinna Bussijaamast väljub buss reedel, 04. septembril kell 10.00. Tagasi Tallinna jõuame laupäeval orienteeruvalt kell 20.00.
Osalustasu alates 65.-eurot. Tasutakse eelnevalt väljastatud arve alusel.

Täpsem info telefonil 5029006 (Marianne Rosenfeld) või e-kiri: mesilaspere@gmail.com

Kategooriad:

Vihma trotsides pidasid mesinikud oma suvepäevi.

16. juuli 2015 - 10:26


10.- 11.juulil 2015 toimusid traditsioonilised mesinike suvepäevad. Sel korral Olustveres ja väljasõiduga Kurgjale. Mesinike vabariiklikud teabepäevi korraldatakse juba mesindusprogrammi aegade algusest ja nüüd juba 3.-ndat suve järjest ka EMLi suvepäevad.
Reede hommikul ärgates oli kohe selge, et vihmast me sel päeval ei pääse. Ja nii ka juhtus, kuid see ei takistanud EMLi suvepäeva korraldamist. Viljandist tellitud buss vuras Olustverre ja kõik Kurgjale sõita soovijad leiti õnneks suurest pargist üles. Etteruttavalt ütlen kohe, et mina ise, mitte tundes väga hästi Olustvere parki ja oskamatusega ette näha vihma, panin esialgse kogunemiskohaga natukene viltu. Aga õnneks mesinikud olid mõistvad ja kõik soovijad said bussi ning sõit Kurgja poole algas vaid 10-minutilise hilinemisega. See oli tegelikult tingitud sellest, et üks registreerunud osaleja oli puudu ja ei vastanud ka meie telefonile.
Bussis algas kohe koolitus. Meie külalislektorid Rootsist, Mari-Ann ja Kjell-William Andersson tutvustasid Rootsi mesindust. Kurgjale kohale jõudes võttis meid vastu Talumuuseumi kohalik giid, kellelt saime palju huvitavat teada nii ajaloost kui tänapäeva toimetustest. Peale kosutavat lõunapausi oli aga mesinike päralt juba meie Ülle ja Vahur Talimaa. Ei heidutanud ka see, et vahepealne kuivem moment vaheldus jälle tugevama vihmahooga ja mesila sai ikka üle vaadatud. Samuti ka rohkem kui sajand vana meemaja koos seal asuva ajaloolise inventariga.
Kell käis aga armutult ja järjekordselt pidin mesinikud siiski „aja raamidesse suruma“ ja bussi suunama. Raske see oli, sest küsimusi Vahurile oleks jätkunud vihmasabinast hoolimata. Kuid me pidime jõudma õigeaegselt Olustverre tagasi, et kuulata soome mesilashaiguste spetsialisti Lassi Kaukko loengut.
Ja jõudiski kätte aeg, kui öömajale jääjatele olid ka toad jagatud ning aeg nautida suupisteid ja saunamõnusid. Ning mesinikel juttu jätkus kauemaks …. Kaugele üle kesköö ….
See aga ei seganud järgmisel hommikul reipalt üles tõusmast ja peale hommikusööki kohe kogunemast mesinike vabariikliku teabepäeva loengutele. Kõik loengud, mis olid päevakavas ettenähtud, toimusid ajalises täpsuses. Peale selle kogu päeva vältel elav mõttevahetus õues, raamatute ja inventaride ost, vahavahetus.
Laupäeval, 11. juulil toimus Meekoja avamine, mille Olustvere kool oli Euroopa Liidu rahastuse abiga vanasse hoonesse renoveerinud. Pidulikule lindi läbilõikamisele järgnes Olustvere kooli poolt kõigile osavõtjatele kohvilaid, kus kohvile lisaks pakuti maitsvat kringlit.
Meie müügiletil oli uudse kirjandusena müügil rootsi keelest tõlgitud „Mesilaste haigused, parasiidid ja kahjurid“, mis pakkus osalejatele suurt huvi ja rändas siis ostutehingu tulemusel nende kätte. Nüüd on seda võimalik soetada ka EML kontorist või posti teel. Loodame, et ka kohalike piirkondade seltside esindajad leiavad võimaluse oma liikmetele selle vajaliku raamatu kohaletoimetamiseks.

Lõppkokkuvõtteks – mesinikud suvepäevad läksid korda. Meeleolu oli kõigil hea ja mälestuseks oli võimalik soetada ka suvepäeva tass Olustvere pildiga.

Muljeid jagas Marianne Rosenfeld, EML tegevjuht

Kategooriad:

Uus teatmekirjandus

16. juuli 2015 - 9:27

mesinike_haigused
Eesti Mesinike Liit ja trükikoda PrintBest teatavad heameelega, et trükivalgust on näinud uus innovaatline apiteraapiaalane teos “Mesinike haigused, parasiidid ja kahjurid.”
Põhjalikku käsitlemist leiavad mesinike seas enamlevinud viirushaigused ja muud taudid, samuti antakse juhiseid mesinike tõrjeks.
Antud teos on saadav EML liikmetele 25 € eest, teised, eriti need, kes mesinikke tõrjuda plaanivad, peavad kukrut kergendama 32€ võrra.

Kategooriad:

Mesilaste haigused, parasiidid ja kahjurid

12. juuli 2015 - 12:57

Ilmunud on rootsi keelest tõlgitud raamat “Mesilaste haigused, parasiidid ja kahjurid”.
Hind 32.- €
Saadaval EML kontoris teisipäeviti ja reedeti kella 10.00 – 16.00 ja posti teel.
Hind EML liikmetele 25.- € Iga EML liige, kel pole võlgnevusi, saab soodustusega soetada 1 eksmeplari.

Kontorisse järeletulemiseks palun ette teatada telefonil 637 6493
Posti teel lisandub paki saatmise tasu.

Kategooriad:

Mesinike Liidu suvepäev ja mesinike suvine teabepäev

22. juuni 2015 - 16:16

Toimumiskoht: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Toimumisaeg: reedel EML suvepäev, laupäeval teabepäev, 10 – 11 juuli 2015
13.00 Buss Viljandi bussijaamast Olustverre väljub kl 13.00. Registreerida alloleva vormi abil. Bussil silt “Eesti Mesinike Liit”.
Buss väljub Olustvere bussipeatusest kl 13.45.
Bussirahvale Vahur ja Ülle Talimaa mesila külastamine (C.R.Jakobsoni Talumuuseumi mesilas Kurgjal).
Bussisõidu ajal räägivad rootsi mesilashaiguste spetsialistid Mari-Ann ja Kjell-William Andersson Rootsi mesindusest ja sealsest mesilashaiguste tõrje korraldusest.
19.00-20.00 Olustvere TMK saalis kohtumine soome mesilashaiguste spetsialisti
Lassi Kaukkoga, kes räägib Soome mesindusest, mesindusalasest, seadusandlusest ja mesilashaiguste tõrje korraldusest. Tõlgib Aado Oherd.
20.00 Ainult EMLi liikmetele: 3. suvepäeva õhtused üritused
Suvepäeval osalevad EML liikmed saavad osta rootsi keelest tõlgitud mesindushaiguste raamatut soodushinnaga.

Laupäev 11.07.2015 (õppetalus)
7.30-8.30 Hommikusöök (Olustvere sööklas) õpilaskodus ööbijatele
8.00–9.00 Registreerimine Eelregistreerumine alloleva vormi abil
9.00–9.05 Teabepäeva avamine
9.05–9.50 Mesindusprogrammi infotund. Ülevaade mesindusprogrammi 2015. aasta tegemistest, sealhulgas:
• meekvaliteedi analüüsi tulemustest 2015. Anna Aunap
• varroatoosi monitooringust ja tõrjemeetoditest 2014-2015. Hagbard Räis ja Leo Vari
• mesilasperede arvukuse suurendamisest 2014-2015. Peter Pihl
• õppe- ja teabepäevadest, rahvusvahelisest koostööst. Aivar Raudmets.
9.50-10.50
Veterinaarinspektori tegevused Rootsi mesilates. Haigused, probleemid ja nende lahendused. Mari-Ann ja Kjell-William Andersson Rootsist.
10.50-11.00 Ingemar Friesi ja Preben Kristianseni raamatu “Mesilaste haigused, parasiidid ja kahjurid” tutvustus. Aleksander Kilk
MEEKOJA avamine (korraldab Olustvere TMK)
11.00-11.30 Mesindushariduse ajaloost. Marje Riis
Tänusõnad ehitajale, rahastajale. Arnold Pastak
12.00-12.15 Paus
12.15-12.45 Mesilased kultuurtaimede tolmeldajatena. Marika Mänd (EMÜ)
12.45-13.45 Meemesilaste haiguskindlus ja selle suurendamise võimalused /The defence of the honey bees against diseases/. Lassi Kaukko Soomest. Tõlgib Aado Oherd
13.45-14.45 Lõuna (meekoja juures)
14.45–15.15 Ravimite kasutamisest ja selle regulatsioonist. Ave-Lii Toomvap
15.15–16.00 Varroatoosiseire meetodid. Leo Vari
16.00-17.00 Töötoad:
1) Mesilaste haigused. Mesilasperede kadumisest 2015. Arvi Raie, Hagbard Räis, Leo Vari, Renno Lainevool, Ave-Lii Toomvap
2) Ajakohased tööd mesilas (Olustvere mesila). Valmar Lutsar
3) Kohtumine mesinduskonsulendiga, nõustamine. Aivo Sildnik 4) Mesindus ja tehnoloogia (meekojas). Ardi Asten
17.00–17.15 Teabepäeva kokkuvõte ja lõpetamine
18.00–19.00 Mesilate külastamine: Polli-Järve talu mesila (Karksi vallas), Hando Niinepi mesila Tarbjal (Paide vallas).

Kategooriad:

Tutuvuma Läti mesindusega

22. juuni 2015 - 11:32
Kategooriad:

EML esindajate kohtumine maaeluministriga lisatud ministeeriumi vastus

18. juuni 2015 - 22:03

26-ndal mail käisid Mesinike Liidu esindajad juhatuse esimees Aleksander Kilk, juhatuse liige Ülo Lippa ja tegevjuht Marianne Rosenfeld hiljuti ametisseastunud maaeluministri Urmas Kruuse vastuvõtul.
Tihedat arutelu täis tunni jooksul keskenduti peamiselt seostele mesilasperede hukkumisele ja/või märgatavale nõrgenemisele taimekaitsetööde tõttu. Minister oli väga huvitatud Läti eeskujust, kus ebaõige agrokeemia kasutamise tõttu mesilasperesid kahjustanud põllumehelt võetakse ära riigipoolsed toetused.
Lühidalt käsitleti ka teisi teemasid, nagu usaldusmesinike võrgustiku loomine ja kaasamine mesilashaiguste ennetusse ning mesilasperede toetus.
Kohtumine möödus töises ja sõbralikus õhkkonnas, mida jäi ministri lauale meenutama EML poolt kingitud meepurk.

EML ametliku pöördumise täisteksti saab lugeda siit.

Maaeluministeeriumist saabus vastus 18-ndal juunil ja seda saab lugeda siit.

Kategooriad: