Eesti Mesinike Liit

Syndicate content
Mesilaste ja mesinike eest!
Uuendatud: 3 nädalat 3 päeva tagasi

Juhised mesilaste mürgistuse korral

12. juuni 2015 - 10:34

Kuivõrd viimastel nädalatel on esinenud mitmeid juhtumeid, kus rapsipõldude lähistel paiknevates tarudes on mesilasi hukkunud, avaldame soovitused sellises olukorras tegutsemiseks.

Kui tuvastate oma mesilas mürgitusjuhtumi, siis tuleks koheselt:

 • Koheselt tuleks Põllumajandusametiga ühendust võtta ja paluda kohale saata kohalik taimekaitseinspektor. Kui teie maakonna inspektor on puhkusel, asendab teda mõne teise maakonna inspektor.
 • teavitada kirjalikult Põllumajandusameti maakondlikku bürood
 • teavitus tuleks esitada kirjalikult või digitaalselt allkirjastatult, vabas vormis avaldusena, kus on ära märgitud:
  • Mesiniku aadress, kontaktandmed ja mesila asukoht
  • Juhtumi kirjeldus ja võimalikult täpne avastamise aeg
  • Muud olulised asjaolud
  • Lõppu tuleks lisada palve algatada asja uurimine, näiteks: “Palun välja selgitada mesilaste hukkumise täpne põhjus.”
 • Teavitage kindlasti valla volitatud veterinaari
 • Pildistage situatsiooni võimalikult mitmekülgselt, et säiliksid fototõendid
 • Võimalusel kutsuge juhtumit vaatama ka mõni tunnistaja
 • Palun teavitage juhtumist ka Eesti Mesinike Liitu. See on oluline, et saaksime läbirääkimistes riigiga viidata konkreetsetele juhtumitele, mis sunniks ametkondi tegutsema.

Soovitame kõigil mesinikel ennetavalt välja otsida oma maakonna volitatud veterinaari ja Põllumajandusameti büroo kontaktnumbrid – nii saate probleemi esinedes kiirelt reageerida. Veenduge, et olete ennast kandnud ka mesilate registrisse, ainult nii saab Põllumajandusamet teid aidata. Põllumajandusameti poolt võetud proovid on mesinikule tasuta. Mesiniku enda võetud proovide analüüsi eest peab tasuma mesinik.

Iga juhtumi kohta võetakse kaks proovi. Ühe proovi pealt tehakse analüüsid taimekaitsemürkide suhtes. Kui mürgistust ei leita, kontrollitakse teisest proovist mesilashaigusi, et oleks välistatud mesilaste hukkumine haiguse tõttu. Põllumajandusameti inspektorite kontaktandmed leiate Põllumajandusameti kodulehelt.

Loe ka kuidas toimida, kui teie mesilased surevad.

Tutvuma Soome mesindusega

19. mai 2015 - 8:05

Toimumisaeg: 03.-05.juuli 2015 (Esmane registreerimine reisile kuni 01. juunini)
Osalejate arv: maksimum 22 inimest
Sõiduvahend: kõigi mugavustega 25-kohaline „Hansaliinide“ punane reisibuss ja Vikingline punane laev
Korraldaja: EML Koolituskeskus koostöös MTÜ Alustame Algusest (reisikorraldaja registreering TRE000757).
Koolitaja ja tõlk reisil: Aleksander Kilk – EML juhatuse esimees ja Koolituskeskuse koolitaja
Külastatavad kohad ja sõidu marsruut koos ajakavaga

Reedel, 03. juulil väljub buss kell 4.45 Viljandi Bussijaamast; Jüri alevikust kell 6.30 ja Tallinnast tulijatega kohtume sadamas kell 7.00. Vikingline laev Helsingisse väljub kell 8.00.
Helsingi sadamasse jõudes võtame kohe suuna Turu linna poole. Meie esimeseks mesinduskohaks on Kultarantas (Naantali) asuv Aimo Nurmiseni mesila külastus. Seal on võimalik näha põhjamaiset tumemesilast. Sinna oodatakse meid hiljemalt kell 14.00.
Peale mesila külastust omal käel lõunatamine ja väike jalutuskäik Naantalis – tuntud Muumimaa linnakeses.
Enne ööbimiskohta sõitmist on võimalus põgusalt tutvuda ka Turu linnaga. Soovi korral saame pilgu heita Turu katedraali või ajaloolisse ja huvitavasse Abo Vetuse muuseumisse.

Laupäeval, 04. juulil on 2 mesindusega seotud koha külastust. Esimese kohaga võite eelnevalt tutvust teha nende kodulehe kaudu: www.hunaja.fi.
HUNAJAYHTYMÄ OY alustas oma tegevusega juba 1969.aastal. Praegu on neil Soome suurim meepakenduskeskus ja nad on ka suurimad meetarvikute müüjad. Samuti külastame nende mesilat.
Teiseks külastuskohaks on kohalik põllumajanduskool, kus õpetatakse ka mesinikke. Tutvume nende meekäitlemise ruumidega ja mesilaga. Eelnev tutvus võimalik teha kodulehe kaudu: www.hunajaluotsi.fi

Pühapäeval, 05. juulil on külaskäik mesindusfirmasse H & J Parikka. Nende koduleht www.hjajparikka.fi. Nende tegevuse märksõna on rändmesindus. Saame ettekujutuse, kuidas nad siis oma mesilasperedega, mis on paigutatud 10-kaupa kärul asuvatele lavatsitele, liiguvad. Nende mesilasperede arv ulatub 300 pereni.
Ja enne laevale minekut jääb meie teele Janne Leimi mesila Kirkonummis, kus viimati EML õppesõidul osalejad käisid 2012.aastal. Janne Leimi on tuntud mesilasemade kasvataja. Sealt on võimalik osta kaasa itaalia-tõugu mesilasemasid. (Huvilistel palun oma soovist teada anda koos registreerumisega). Samuti on võimalik tema väikesest kauplusest ka inventari soetada ning muidugi tutvuda tema mesilaga ja uudistada, kas on muutusi eelneva paari aastaga toimunud.

Õppesõidu osalustasu:
EML-i liikmetele, kel pole võlgnevusi, 210.-eurot.
Mitteliikmetele 240.-eurot.
EML Koolituskeskus omab koolitusluba – 7121 HTM, seega on võimalik osalustasu deklareerida oma tuludeklaratsioonis koolituskuluna.
Osalustasu sisaldab sõitu mugavustega bussis, laevaga ülesõitu (tekikoht), mesindusega seotud kohtade (5) külastust, mesindusalast koolitust, tõlget soome keelest eesti keelde, ööbimist koos hommikusöögiga.

NB! Soovitus: reisile kaasa võtta kindlasti Haigekassa kaart lisaks tervisekindlustusele.
Huvilistel palun registreerida kodulehel oleva vormi kaudu (lisatakse täna õhtul) või telefonil 50 29 006 (Marianne Rosenfeld – EML tegevjuht)
Kõik täpsustavad küsimused mesilaspere@gmail.com või telefonil 50 29 006

Kategooriad:

Mikro-ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

13. mai 2015 - 22:09

08. mail 2015 a. allkirjastas maaeluminister määruse Mikro-ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus. Sooviksime enne taotlusvooru algust korraldada infotunni taotlejatele.
Seega olete oodatud osalema määruse “Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” tutvustamisele, mis toimub 22. mail 2015.a Põllumajandusministeeriumi suures saalis, algusega kell 11:00.
Palume, et teataksite enda osalemisest hiljemalt 20.05.2015 e-posti aadressile janeli.tikk@agri.ee

Lugupidamisega

Janeli Tikk
Põllumajandusministeerium
Turu arendamise büroo peaspetsialist
Tel 6256299
janeli.tikk@agri.ee

Vaata pressiteadet.

Loe ka seletuskirja Maaeluministri määruse „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus“ eelnõu juurde.

Kategooriad:

Mesilaspere toetuse töögrupi uudised

11. mai 2015 - 21:21

11-ndal mail toimus Põllumajandusministeeriumis mesilaspere toetuse töögrupi esimene kohtumine. Mesinikke esindasid EML-i esindaja Ülo Lippa ja Kutseliste Mesinike esindaja Mart Kullamaa. Ministeeriumi poolt kuulasid ettepanekuid Liina Jürgenson ja Helena Vaher.
Töögrupi põhiteemadeks olid mesilaspere toetuse eesmärgid ja toetuse saajad.
Ühiselt jõuti järeldusele, et mesilaspere toetuse peamine eesmärk on parandada Eesti mee konkurentsivõimet, seda eriti võrdluses lähiriikidega, kus mesinikele juba vastavat toetust makstakse.
Riigipoolseks eesmärgiks oleks ka parema ülevaate saamine kogu mesindussektorist, sest saadav toetus tõstaks mesilasperede registreerimist PRIA registris.
Väga oluline oleks toetuse tulemus ka tauditõrje seisukohalt. Kui on teada, kus mesilad asuvad saab teostada nende üle veterinaarkontrolli ja näiteks ameerika haudmemädaniku kolde avastamisel kaitsta ümbruskaudseid mesilaid nakatumise eest.
Kui eesmärkide sõnastamine möödus täielikus üksmeeles, siis saajate ringi defineerimisel läksid mesinike esindajate ettepanekud veidi lahku. Kutselised mesinikud pakkusid mesila alampiiriks 15 peret lisatingimusega, et tegu peaks kindlasti olema ettevõtjaga, EML-i seisukoht oli, et eelkõige just mesindustaudidega võitlemiseks võiks toetuskõlbulikud olla kõik PRIA registris olevad mesilad alates 5-st perest ja toetust tuleks pakkuda ka eraisikust mesinikule. Edasise arutelu käigus jõudsime ühisele arvamusele, et pakkudes toetust 100€ aastas väga palju nn. võsamesinikke peidust välja ei meelita, samas on selgelt märku antud, et riik ka väikemesinikega arvestab.
Üheselt sõnastatavat otsust kohtumisel vastu ei võetud. Hetkeseisuga on ministeeriumi polt riigieelarvesse tehtud ettepanek summas, mis kataks 20-eurose toetuse korral PRIA/s olevate mesilasperede arvu ligi kahekordselt. Paraku avaldati kahtlust, et selle summa saamise tõenäosus on tagasihoidlik.
Töögrupp jätkab tegevust ja kui mitte enne, siis järgmisel korral tuleb mesilasperede toetuse teema arutluse alla ümarlaual, kus osaleb ka uus minister.

Lühikokkuvõtte koostas Ülo Lippa

Kategooriad:

Evelin Hillep: tarbetud taimekaitsetööd tuleb ära jätta

10. mai 2015 - 17:08

PRESSITEADE
Põllumajandusministeerium
08.05.2015

Integreeritud taimekaitse (ITK) ehk mehhaaniliste, bioloogiliste ja keemiliste taimekaitselahenduste kombineerimine aitab põllumajandustootjatel muuta tootmist tõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks. ITK põhimõtted võtab pildis kokku Põllumajandusministeeriumi tellimusel valminud õppematerjal.
„Oluline on, et põllumehed ei kasutaks keemilisi taimekaitsevahendeid ennetavalt, vaid reaalsel vajadusel ja tõhusate alternatiivsete tõrjemeetodite puudusel. See tähendab eelkõige ennetustööd, kohapealseid vaatlusi ja seiret. Taimekaitsevahenditega peaks sekkuma alles siis, kui see on saagi päästmiseks vältimatu,“ ütles Põllumajandusministeeriumi taimekaitse büroo juhataja Evelin Hillep. „Suurt osa ITK põhimõtteist, nagu sobiva viljelusmeetodi ja sertifitseeritud seemne kasutamine, tasakaalustatud väetamine ja lupjamine ning hügieeniabinõude kasutamine taimekahjustajate leviku vältimiseks, rakendab enamik põllumehi juba täna. Lisaks tuleks iga taimekasvatusperioodi lõpus ka analüüsida, milliseid muutusi tootmises teha, et taimekahjustajate esinemist ning keemiliste taimekaitsevahendite kasutamise vajadust vähendada.“
ITK põhialuseks on taimekaitsevõtete rakendamine ainult vajadusel. Taimekahjustajate esinemisel kasutatakse võimalusel mittekeemilisi tõrjeviise, nende puudumisel konkreetsele taimekahjustajale kõige tõhusamate taimekaitsevahendite optimaalseid kulunorme.
„Uuringud on näidanud, et paljudel juhtudel suurendab integreeritud taimekaitse rakendamine tootmise majanduslikku tulukust. Tarbetute taimekaitsetööde ärajätmisega vähenevad kulud, ilma et põllukultuuride saagikus langeks. Valminud õppematerjal annab lihtsa ja lühikese ülevaate integreeritud taimekaitse põhimõtetest,“ rääkis Hillep.
ITK on kõikide selliste võtete kasutamine, mis väldivad taimekahjustajate esinemist või hoiavad nende esinemise allpool majandusliku kahju tekitamise ulatust.
ITK üldiste põhimõtete rakendamine on 2014. aasta algusest kohustuslik kõigile professionaalsetele põllumajandustootjatele.
Põhimõtete järgimise näevad ette Euroopa Liidu tegevusraamistik taimekaitsevahendite säästva kasutamise saavutamiseks ning 2014. aasta alguses Eestis kinnitatud „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2013-2017“

Vaata infograafikut siit.
Loe lisa põllumajandusministeeriumi kodulehelt.

Kategooriad:

Mesilasperede suremuse küsimustik COLOSS 2014/2015

1. mai 2015 - 8:16

Lugupeetud mesinikud!

Kutsume teid vastama COLOSSi küsimustikule, mis võimaldab eesti mesinikel osaleda olulises rahvusvahelises koostöös. Mida rohkem ja erinevamatest piirkondadest saabub andmeid, seda tõenäolisem on jõuda jälile mesilaste suremise põhjustele ja neid ennetada.
Küsimustikku täitma asudes võtke kindlasti käeulatusse materjalid, kust vajadusel kontrollida andmeid möödunud hooaja mesilasperede, mesilasemade ja ravi kohta. Varuge vastamiseks aega vähemalt 15-20 minutit.
Palun lugege küsimustikku tähelepanelikult ja vastake nii paljudele küsimustele kui võimalik.
Pange tähele, et tärniga (*) tähistatud küsimused on kohustuslikud. Olles alustanud küsimustiku täitmist viige see kindlasti ka lõpuni. Teie vastuse arvestamiseks peate saama kinnituse küsimustiku lõpetamise kohta, milles on lisatud kutse (sh link) pilootuuringus osalemiseks.
Küsimustik suletakse 1 juunil 2015.

Küsimustik asub siin.

Lisainfo küsimustiku kohta:
2015. aasta veebruarikuu “Mesinikus” saite tutvuda COLOSSi 2015. aasta küsimustikuga, mida teil oli võimalik eelnevalt täita. Vaata lk. 12 – 13.
2015. aasta aprillikuu “Mesinikus” avaldasime küsimustiku lisa, pilootuuringu, mille abil testitakse uusi küsimusi, mis aitavad arvestada talvekadusid, hooajaliselt ja kogu aasta kohta. See suurendaks oluliselt mesilasperede hukkumise põhjuste globaalset võrreldavust. Vaata lk. 12 – 13.
Oleme teile koostöö eest väga tänulikud!

Aivar Raudmets
Mesindusprogrammi 2013–2016 projektijuht
mesindusprogramm@gmail.com

Kategooriad:

EML koostööpartner on ELVES OÜ

24. aprill 2015 - 7:49

elves logo
ELVES OÜ on Eesti kapitalil põhinev ja alates 1991 aastast tegutsev ettevõte.
Peamiselt võivad mesinikele huvi pakkuda elektrikarjuse generaatorid “PHOBOS”, samuti kõik muu vajalik tõhusa elektrikarjuse ehitamiseks. Mõistagi võib küsida ka teisi tooteid.
Vastavalt koostööleppele pakub ELVES OÜ Eesti Mesinike Liidu liikmetele omi tooteid 7%-lise soodustusega.
Täpsemad juhised soodustuse saamiseks alalehelt EML Liikmele.

Kategooriad:

Maamess 2015

19. aprill 2015 - 22:11

16-ndast 19-nda aprillini toimus Tartus järjekordne Maamess, millest võttis osa ka Eesti Mesinike Liit.
Tutvustasime organisatsiooni, andsime külastajatele soovitusi mee ostmiseks ja kasutamiseks ning nõustasime meie infolauda külastanud mesinikke.
Vaata ka pildigaleriid Maainfo lehelt.

maamess2015_1 maamess2015_2 maamess2015_3

Kategooriad:

Mesilaspere toetus tuleb!

1. aprill 2015 - 9:04
  Mesilaspere toetuse väljamaksmine algab 1-st juunist.

31 märtsil toimus Eesti mesinike Liidu, Mesinduse Koostöökogu, Põllumajandusministeeriumi, Maksuameti ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajate kohtumine mesilaspere toetuse teemal.
Kohtumine toimus tuliste, kuid asjalike ja argumenteeritud väitluste tähe all. Ligi kaheksatunnise arutelu tulemuseks oli kauaoodatud sõnum – mesilaspere toetus tuleb!
Vastav dokument sai kohapeal formuleeritud ning kõigi asjassepuutuvate asutuste esindajate poolt allkirjastatud. Kogu juriidilise alatooniga sisu siinkohal välja tuua pole mõtet, aga tähtsamad punktid lühendatult on:

1. Toetust makstakse iga tervikliku mesilaspere kohta 24€. Terviklik mesilaspere katab vähemalt 6 Eesti, Langstroth-i või paarumispere raami ning seal on elujõuline mesilasema.
2. Toetuse määramisel võetakse aluseks PRIA registris olevate mesilasperede arv 15-nda mai seisuga.
3. Toetust võivad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud, avalduste esitamise tähtaeg on 15 mai.
4. Avaldused vaadatakse läbi nende laekumise järjekorras. Riigi eelarvest eraldatud vahendite (600 000€) lõppemisel katkestatakse avalduste vastuvõtmine ennetähtaegselt.
5. Toetus makstakse taotleja pangaarvele peale esitatud avalduste kontrolli alates 1-st juunist 31 juunini.
6. Toetuse minimaalne summa on 120€ (5 mesilasperet), maksimaalne summa 3240€ (135 mesilasperet).
7. Toetuse taotlemise avaldusi hakkab registreerima Eesti Mesinike Liit. Taotlemiseks palun täita alljärgnev vorm.

Mesilaspere toetuse taotlemine
 • Taotleja ees- ja perekonnanimi *
 • Mesilasperede arv *
 • Toetuse taotlemise põhjus *
Kategooriad:

Eesti Mesinike Liidu üldkoosolek toimus 28. märtsil

30. märts 2015 - 10:04

28. märtsil 2015. aastal toimus Eesti Mesinike Liidu traditsiooniline kevadine üldkoosolek. Toimumiskohaks oli valitud Albu Rahvamaja Järvamaal. Sel korral oli koosolek seotud ka uue juhatuse valimisega, sest eelmise juhatuse volituste aeg lõppes.
Üldkoosolek otsustas, et uus valitav juhatus on 5-liikmeline ja nende volituste aeg on 3 aastat, kuni 29.03.2018.
Juhatuse liikmeteks valiti Aleksander Kilk, Andres Tamla (olid juhatuses ka eelmine koosseis), Aado Oherd ja Ülo Lippa (olid eelmisel perioodil revisjonikomisjoni liikmed) ja Katrin Linask (tuntud kui „Mesinik“-toimetaja).
Vastavalt üldkoosolekul kinnitatud põhikirja muudatusele valitakse juhatuse esimees juhatuse liikmete hulgast esimesel töökoosolekul, mis toimub 07.aprillil.
Revisjonikomisjon valiti 3-liikmelisena ja volituste aeg 3 aastat. Uued revidendid on Ain Seeder Jõgevamaalt, Erki Naumanis Tallinnast ja Ulvi Ajalik Põlvamaalt.
Üldkoosolek kinnitas 2014.aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti. Samuti kuulati ära planeeritavad tegevused 2015-2016.aastaks.
Võeti vastu juriidiliste isikute liitumise kord. Kuulati ülevaadet liikmeskonnast (hetkeseis 555 liiget), liikmemaksude laekumistest ja võlgnevustest. Võei vastu otsus, mis puudutas otseselt liikmeid, kel ei ole liikmemaks tähtaegselt tasutud.
Üldkoosoleku protokoll koos lisadega avalikustatakse liikmetele täies mahus peale allkirjastamist kodulehel liikmetele mõeldud osas.

Marianne Rosenfeld
EML tegevjuht

Kategooriad:

Valgevene mesindusega tutvuma!

23. märts 2015 - 13:48

Alanud on registreerumine õppe- ja kultuurireisile Valgevenesse. Registreerujatel on vaja Valgevene viisa jaoks tehtud fotot ja passi, mis kehtib vähemalt 10 novembrini 2015.
Reisile registreerumine lõpeb 01.aprillil.
Koolitajaks sellel reisil on mee kvaliteedi spetsialist Anna Aunap.
Täpsem reisikava 15-st jaanuarist meie kodulehel.

Kategooriad:

Olete oodatud kaasa rääkima töögruppides

23. märts 2015 - 13:44
Kategooriad:

21.03 õppepäev Põlvas jääb lektori haigestumise tõttu ära

19. märts 2015 - 9:02

Seoses lektori haigestumisega lükkub õppepäev edasi. Anname Teile esimesel võimalusel muutustest teada nii kodulehe kui ka e-maili kaudu.
Vabandame!

Kategooriad:

Viimased vabad kohad mesinduse ABC Tartu kursusele

2. märts 2015 - 17:15

Alanud on huviliste registreerimine Tartus toimuvatele mesinduse ABC-kursustele. Täpsem info siin.

Kategooriad:

EML infokiri nr. 4

25. veebruar 2015 - 19:07

Alates käesolevast aastast ilmub vähemalt kaks korda kuus elektrooniline Mesinike Liidu infokiri.
EML liikmetele jõuab see e-maili aadressile, teised huvilised saavad lugeda siit.

Infokiri nr. 4 veebruar 2015
Infokiri nr. 3 jaanuar 2015
Infokiri nr. 2 jaanuar 2015
Infokiri nr. 1 jaanuar 2015

Kategooriad:

EML alustas mesinduse ABC kursustega

24. veebruar 2015 - 10:26

Laupäeval, 21.märtsil algasid mesinduse ABC kursused Pärnus. Koolipinki asus 30 inimest, enamusel praktiline kogemus antud valdkonnas puudus. Tegelikult oli soovijaid palju enam, kuid piiri seavad ette mesilas toimuvad õppepäevad. Suure grupiga taru ümber toimetama minna on praktiliselt võimatu ja isegi 30 on juba veidi liig. Kuid püüdsime anda võimaluse paljudele. Ja eelduse mesilapäeval osalemiseks annab eelnevalt korrektne osavõtt auditoorsetest loengutest.

Tegelikult eelregistreerujaid kursusele oli 38. Puudujatest teatas vaid 2, et esimesel korral ei saa osaleda. Tundub, et tasuta kursustele registreerumine ei tekita alati kõigis kohusetunnet ja eelnevat teavitamist loobumisest.
Antud kursus on osalejatele tasuta ja seda rahastab Eurooa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013-2016 raames.
28.veebruaril algab samalaadne kursus Põlvas. 26.veebruaril aga Tallinnas, kuid sealsed osalejad maksavad osalustasu ise. Mõlemad kursused on 100% täitunud ja ootelehel huvilisi. Vabu kohti on veel 20.märtsil Tartus algaval 60-tunnisel ABC kursusel.
Täpsustav info EML tegevjuhilt telefonil 5029006.

Kategooriad:

Mesilasemade kasvatamise kursus

23. veebruar 2015 - 10:05
Kategooriad:

Mesinike teabepäev Türil

22. veebruar 2015 - 19:30

Õppepäeva korraldaja Eesti Mesinike Liidu Koolituskeskus
Toimumisaeg: 21. märts 2015
Toimumisaeg: 9.30-14.30
Toimumiskoht: Viljandi 13B, Türi (Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskus)
Loenguteemad:
1) Toetusvõimalustest mesinikele – lektor Ülo Lippa
2) Mida kujutab endast apiteraapia? – lektor Astrid Oolberg
3) Milline on kvaliteetne mesi? – lektor Ülo Lippa

Loengud on TASUTA
Õppepäeva rahastatakse Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013-2016 raames
Täpsem info telefonil 5029006 või e-kiri:mesilaspere@gmail.com

Kategooriad:

Mesinike talvine teabepäev

29. jaanuar 2015 - 0:41

Laupäeval, 14 veebruaril toimub Eesti mesinike talvine teabepäev Paide Kultuurikeskuse kammersaalis, Pärnu tn. 18

Päevakava
9.00–9.45 Registreerimine.
9.45–10.00 Teabepäeva avamine
10.00−10.45 Mõtlemapanevaid tulemusi pestitsiidide uuringutest. Reet Karise, Eesti Maaülikool
10.45–11.30 Põllumajandus ja mesindus muutuvas kliimas. Ain Kallis, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut
11.30–12.00 Kohvi-/teepaus
12.00–12.45Mesindustehnika ja -tehnoloogia arendamine – võimalus mesiniku töö lihtsustamiseks. Ardi Asten (EKMÜ) Praktiline kogemus. Aivo Sildnik (EML)
12.45–13.15 Mesiniku kutseoskus ja selle tõendamine. Marje Riis (EML)
13.15–13.30 Õppefilm 2015 “Kvaliteetse mee tootmine ja turundamine”. Rasmus Lepik (SMÜ)
13.30–14.30 Lõuna
14.30–14.50 Ülevaade Ümarlaua teemadel, sealhulgas mesilasperede toetuse küsimuses. Aleksander Kilk (EML)
14.50−15.10 Ümarlaud, 19. jaanuar 2015: EMK ettepanekud, tagasiside ja arengud. Tago Holsting (EKMÜ)
15.10–15.30 Mesindusprogrammi 2013-2016 raames korraldatavad kursused 2015. Aivar Raudmets Mesinduskursustest 2015. Marianne Rosenfeld (EMLi tegevjuht)
15.30–16.15 Veterinaarkorraldus Eestis ja selle seosed loomatauditõrjega (riigi ja erasektori võimalused). Ülle Pau (PM Loomatervise büroo)
16.15–16.30 Vahepaus – kosutust saab osta Treegeri kohvikust
16.30–17.15 Kärgede desinfitseerimine äädikhappega. Valmar Lutsar (EKMÜ)
17.15–17.45 Ülevaade Põhja- ja Baltimaade Mesindusnõukogu aastakoosolekust ja teaduskonverentsist 29.01-30.01.2015 Kopenhaagenis. Aleksander Kilk (EML)
17.45−18.00 Coloss küsimustik 2015 korraldamisest ja Euroopa aktiivi koostööst Kopenhaagenis. Aivar Raudmets
18.00 Teabepäeva kokkuvõte ja lõpetamine

Päeva jooksul Asteni Mesindus OÜ mesindustehnika esitlus.

Teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013–2016 raames. Loengutest osavõtt on tasuta.

Toitlustus on tasuline.
Miinimumtasu (ainult kohvi-/teepaus) 10. veebruariks 2015 registreerunutele 3 € (ülekandega), hiljem tasudes 5 €

Lõuna:
tavamenüü (kotlet, kartul, salat, morss) 8 €
taimetoit (kartul, salat, morss) 7,50 €
NB! Palume broneerida lõuna EMLi kaudu.

Osalemine ainult eelneva registreerimise alusel. Palume registreeruda hiljemalt 9. veebruariks 2015 (ülekande kuupäev hiljemalt 10.veebruar).

telefonil 637 64 93 (T, R kl 10.00-16.00)
mobiilil 53 41 40 67
NB! Registreerunuks loetakse need, kes on täitnud registreerimisvormi ja tasunud osamaksu Eesti Mesinike Liidu kontole EE451010002021522005 (SEB).
Täpsem info: Aivar Raudmets, tel. 53 41 40 67 või mesindusprogramm@gmail.com

Kategooriad: