Eesti Mesinike Liit

Syndicate content
Mesilaste ja mesinike eest!
Uuendatud: 1 nädal 17 tundi tagasi

Mesindusorganisatsioonide koostöökogu

10. detsember 2014 - 22:04

Uuendatud 20.12 - Lisatud EML poolne selgitus, miks ei liitutud Koostöökoguga.

Jänedal toimunud mesinike sügispäevadel tegi EML juhatuse esimees Aleksander Kilk ettepaneku kõigile Eesti mesindusorganisatsioonide esindajatele ja mesinike aktiivile koguneda ühisele nõupidamisele. Peagi sekundeeris Mart Kullamaa, kes samuti esitas üleskutse ühise laua taha koguneda.
Kuidas edasi minna, arutasid ärksamad mesinikud 29.novembril Tallinnas.
Vastukajad on olnud erinevad, kes poolt, kes vastu. Pikema arvamuse kirjutas vanameister Antu Rohtla.

Lisatud manused:
EML lühiselgitus, miks ei liitutud EMK-ga
EKMÜ memorandum ja A. Kilgi vastus
Antu Rohtla mesinike katusorganisatsioonist
Päevakava ja A. Kilgi esitlus koosoleku avamisel.
A. Kilgi üleskutse nõupidamisele ja EKMÜ seisukohad koostöökogu kohta.
EML kutse koostöökogu koosolekule.

Kategooriad:

Jõulukuu soodusmüük

8. detsember 2014 - 21:55

Jõulukuu on kingituste kuu. EML teeb samuti jõulupakkumise oma raamatutele, kehtib alates kuni 31.detsembrini esitatud tellimustele.

“Eesti Meeraamat” – EML liikmele 7.- eurot, mitteliikmele 9.- eurot (tavahind 8/10)
“Mesiniku aabits” – EML liikmele 16.- eurot, mitteliikmele 18.- eurot (tavahind 18/20)
“Teeme ise taru” – EML liikmele 5.- eurot, mitteliikmele 7.- eurot (tavahind 8/10)
“Mesindus korpustarudes” – kõigile 4.- eurot (tavahind 5)
Mesindusteemaline kalender 2015 – 1.50 (tavahind 2.50), liikmed, kel pole võlgnevusi, 1 eksemplar tasuta

Vaadake ka teisi trükiseid.

Postiga saatmisel lisandub postitustasu. Samuti saab raamatutele järgi tulla meie kontorisse, kuid sel juhul eelnevalt aeg kokku leppida.

Kategooriad:

Kohtumine põllumajandusministeeriumi ametnikega

11. november 2014 - 10:55

Värskendatud 26.11 – lisatud memo.

Reedel, 07. novembril kohtusid EML esindajad (juhatuse esimees Aleksander Kilk, juhatuse liige Andres Tamla, mesinik-petitsiooni algatusrühma juht Maire Valtin ja EML tegevjuht Marianne Rosenfeld) põllumajandusminister Ivari Padari ja põllumajandus-maaeluarengu poliitika asekantsler Illar Lemettiga.

Kohtumine oli konstruktiivne ja kestis planeeritud 30 minuti asemel 1 tund 15 minutit. Minister hr. Ivari Padar’ile anti üle pöördumine seoses vajadusega lahendada riiklikul tasemel Eesti mesinduse olukorda raskendavaid ning mesinduse arengut ja jätkusuutlikkust pidurdavaid probleeme. Selle täistekst on loetav siin.

Millest kohtumisel täpsemalt kõneldi saab lugeda Marianne Rosenfeld’i koostatud lühikokkuvõttest.

Kategooriad:

Ülevaade mesinike sügispäevadest

6. november 2014 - 13:04

01.-02.novembril 2014 toimusid mesinikele traditsioonilised sügispäevad Jänedal.
See traditsioon on juba aastate tagune, kui mesinikud on oma kiired tööd lõpetanud ja kogenevad kokku, et vahetada kogemusi ja kuulata uudiseid ning nõuandeid. Tavapäraselt on selleks kohaks ikka ja jälle olnud Jäneda Maainfo Keskus ja toitlustajaks Musta Täku Tall.
Sel korral oli osalejaid kokku 159, neist ca 2/3 Eesti Mesinike Liidu liikmed. 70 inimest leidsid ka võimaluse, et jääda ööbima. Seeläbi pikendades omavahel vestluse aega, mis osadel ulatus kaugele üle südaöö. Teisel päeval koguneti jälle saali loenguid kuulama ja ööbijatele lisaks tuldi tagasi ka kodudest.
Laupäev algas kell 10.00 tegelikult vaid EML liikmetele üldkoosolekuga. Kaks tundi arutati töiselt organisatsiooni küsimusi ja kuulati tegevjuhi aruannet käesoleval aastal tehtust ning ettepanekuid järgmise aasta tegevuskavast. Kinnitati Eesti Mesinike Liidu arengukava aastateks 2015-2020 ja liikmemaks 2015.aastaks. Samuti leidis kinnitust, kuidas viia läbi kevadel toimuv aruande-valimiskoosolek.
Peale ühist lõunasööki koguneti jälle saali, et asuda hoolikalt kuulama erinevaid ettekandeid. Teabepäev algas Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimehe Aleksander Kilgi avasõnaga, kus pearõhk oli suunatud üleskutsele – erinevad mesindusorganisatsioonid rohkem koostööle. Seejärel juba tunnine mesindusprogrammi infotund, kus saadi ülevaade mesindusprogrammi tegevustest 2014-2015, meekvaliteedi analüüsi tulemustest, varroatoosi monitooringu- ja tõrjemeetodite tööst, mesilasperede arvukuse suurendamisest 2013-2014, nõustaja tööst, õppe- ja teabepäevadest ning rahvusvahelisest koostööst. Samuti tutvustati mesinikele võimalust oma töö lihtsustamiseks ehk kuidas on mesindustehnika ja –tehnoloogia arenenud.
Lisaks omadele oli kutsutud esinema ka külalislektorid. Henno Nurmsalu omanimelisest õigusbüroost rääkis põllumajandusõigusest mesilaste mürgitusjuhtumitega seoses. Tiiu Rand VTA peaspetsialistina tutvustas mee ja meesegude müügipakendi märgistamisest. Läti Mesinike Liidu esindajad andsid ülevaate mesinduse olukorrast Lätis. Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti tutvustas koos EML tegevjuhiga väikeste põllumajandusettevõtete toetuse saamise nõudeid, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korda.
Sügispäevade esimene päev oli ka pidupäevalisem. Traditsiooniliselt valiti AASTA MESINIK. Sel korral natukene teistmoodi kui tavaliselt. Kandidaadid olid eelnevalt üles seatud ja hääletamine ei toimunud enam käetõstmisega. Kandidaate oli 8: Aado Oherd, Anna Aunap, Maire Valtin, Leili Nael, Tõnu Hiiemäe, perekond Taal, Ants Tiirmaa, Rasmus Lepik. Peale nende tutvustust slaidivaatelt jagati välja hääletussedelid nimedega. Iga saalisviibija sai ühe sedeli ning sai teha oma valiku. Aasta Mesinik 2014 tiitli võitis Maire Valtin. Maire on terve aasta tänuväärset tööd teinud, et juhtida ametkondade tähelepanu mesilaste mürgitamisjuhtumitele ja kogu keskkonna saastamisohule. Maire on saanud sama tiitli ka aastal 2006, kuid rõhk ongi sõnal AASTA. See tähendab konkreetse aasta tähelepanuväärseid tegusid. Tiitli võitja sai auhinnaks traditsioonilise klaaskella, mida 2006. aastal veel ei kingitud. Samuti jääb seda päeva kõigile nominentidele meenutama ka EML tänukirjad.
Samal õhtul anti kätte ka EML-i poolt korraldatud kursuslastele tunnistused. 2014.aastal toimusid kursused Rakveres ja Viljandis (Mesindusprogrammi rahastusel) ja Tallinnas (omaosalus). Kõikides gruppides lõpetas 30-34 mesinikku või sinna teele pürgivat kursuslast.
Peale õhtusööki koguneti juba väiksematesse juturingidesse ja mesinikel jätkub juttu oi kui kaua .

Pühapäev algas kohalolijaile ühise hommikusöögiga ja kui suurde saali tagasi jõuti, ootas seal juba mitukümmend inimest ees, kes olid oma kodudest tagasi rutanud. Kui tavaliselt on teine päev osavõtjate osas natukene tagasihoidlikum, siis sel korral oli selles osas meeldiv muudatus. Aga ka päevateemad olid huvipakkuvad. Näiteks rääkis agronoom-nõustaja Tiiu Annuk taimekaitsevahenditest ja ohutusest mesilastele, Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi karude käitumisest mesilas. Ka mesinikud said jälle sõna. Mart Kullamaa andis ülevaate EKMÜ õppereisist ja Bayer Bee Care Centeri tegevustest ning nõustaja Aivo Sildnik seletas, miks mesilased röövivad. Tago Holstingi teema pealkiri oli 1814. Kuna allakirjutanu sel ajal saalis ei olnud, siis kahjuks ei oska kommenteerida, millest oli juttu. Kuid kõikide ettekannetega on võimalik tutvuda lähiajal mesindusprogrammi veebilehel www.mesindusprogramm.ee
Ka teisele päevale jätkus pidulikkust. Kuna laupäeval toimus veel meekonkurss (hindajateks kõik kohalviibijad), siis anti üle 3-le konkursi võitjale tunnustuskirjad. Nendeks osutusid Merike Reha, Ain-August Kaarlõp ja Andres Tamla.
Järgmine mesinike üle-Eestiline kokkusaamine toimub 14.veebruaril 2015. Tõenäoliselt Paides. Jälgige reklaame meie veebilehtedel mesinikeliit.ee ja mesindusprogramm.eu ning lugege ajakirja „Mesinik“.

Ülevaate koostas
Marianne Rosenfeld, EML tegevjuht

Kategooriad:

Märgikavand – Tunnustatud Eesti mesi

6. november 2014 - 12:21

Eesti Mesinike Liit on asunud välja töötama märki „Tunnustatud Eesti Mesi“.
Edaspidi saavad seda märki taotleda meetootjad, kes toodavad Eesti päritoluga naturaalset mett, millel on vähemalt alljärgnevad näitajad:
Niiskus – < 18 %
Invertaas – > 80, 0 U/kg
HMF – < 5,0 mg/kg

Märki saab taotleda iga mesinik sõltumata organistsioonilisest kuuluvusest, kasutusõiguse väljastab taotlejale Eesti Mesinike Liit. Tingimused täpsustatakse ja märk kinnitatakse 2014.aasta detsembris.
Vaata kavandeid ja avalda oma arvamus. Oma valiku tegemiseks ei pea Te olema EML liige. Ka meetarbijad võivad anda teada, milline märk annaks neile parimal moel kindlustunde, et sellega tähistatud purgis on ehtne ja kvaliteetne Eestimaine mesi.
Aitäh kaasa mõtlemast!

Kategooriad:

Põllumajandustoetuste infopäevad

5. november 2014 - 21:35

Põllumajandusministeerium korraldab tänavu 18. novembrist kuni 11. detsembrini üheksas maakonnas põllumajandustoetuste infopäevad, kus tutvustatakse 2015. aastast kehtima hakkavaid uusi otsetoetusi ning Eesti maaelu arengukava 2014-2020 võimalusi tuleval aastal.
Infopäevad toimuvad:
18. novembril Paide kultuurikeskus (Pärnu 18, Paide)
20. novembril Kuressaare Hotell Mardi (Vallimaa 6a, Kuressaare)
21. novembril Kärdla kultuurikeskus (Rookopli 18, Kärdla)
24. novembril Pärnu keskraamatukogu (Akadeemia 3, Pärnu)
27. novembril Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus (Turu plats 2, Rakvere)
4. detsembril Tartu Atlantise konverentsikeskus (Narva mnt 2, Tartu)
5. detsembril Vastseliina rahvamaja ( Võidu 38, Vastseliina)
8. detsembril Viljandi maavalitsus (Vabaduse plats 2, Viljandi)
11. detsembril Põllumajandusministeerium (Lai tn 39//41, Tallinn)

Infopäevad algavad kell 11.30 (välja arvatud Paides, kus algus on kell 11.00 ja Kärdlas, kus algus on kell 12.00) ja kestavad kella 17.30ni.

Täpne info ja ajakava on üleval Põllumajandusministeeriumi kodulehel.
Vajalik eelregistreerimine.

Kategooriad:

Aasta Mesinik 2014

31. oktoober 2014 - 1:32

Aasta mesinikuks 2014 kandideerisid 8 tegusat mesinikku. Salajasel hääletusel valisid 1 novemril Jänedale kohaletulnud tublimatest tublima, kelleks osutus Maire_Valtin_1Maire Valtin.
* Petitsiooni algataja ja aktiivne allkirjade koguja sellele – mesinike mure hakkab jõudma läbi selle ametkondadeni.
* Väga hea koolitaja – (info osalejate tagasidelehtedelt).
* Südamega inimene, kellele ei jää võõraks teiste mesinike mured ja kes alati leiab aega aitamiseks või nõu andmiseks.
* Mesinduse perefirma rajaja, mis on tuntud eelkõige oma meesegudega.

Mälestuseks kinkis Eesti Mesinike Liit Mairele Olustvere klaasikunstniku poolt eritööna tehtud klaasist seinakella.

Kategooriad:

EML liikmete üldkoosolek ja mesinike sügispäevad Jänedal 01.-02.novembril 2014

15. oktoober 2014 - 6:55

Laupäeval, 01.novembril toimub EML üldkoosolek. Päevakavaga saab tutvuda siin.

Sellele järgnevad mesinike sügispäevad.

Vajalik eelregistreerimine!

Kategooriad: