Eesti Mesinike Liit

Syndicate content
Mesilaste ja mesinike eest!
Uuendatud: 3 päeva 23 tundi tagasi

Mesinduse ABC koolitus edasijõudnutele

10. jaanuar 2016 - 19:29
3-ndal veebruaril Tallinnas algav koolitus on mõeldud neile, kes on eelnevalt läbinud mesinduse ABC algkursuse või kel on juba praktiline kogemus mesilastega tegelemisel. Õppemaht on 46 tundi, s.h. 3 päeval vaatluspraktika erinevates mesilates. Nõuded kursusel osalemiseks ja lõpetamiseks on täpsemalt … Loe edasi >>
Kategooriad:

Alustati õppetööd mesinike ABC kursusel Tallinnas 3 vaba kohta!

9. jaanuar 2016 - 10:50
7.jaanuaril alustati õppetööd mesinike ABC kursusel Tallinnas. Mesinikel ja mesindushuvilistele on talv just see aeg, kus võimalus tarkust juurde saada. Eesti Mesinike Liidu Koolituskeskuse 2016.aasta avakursusel Tallinnas alustasid õpitarkuse omandamist 24 kursuslast, kes kavatsevad oma mesitarud viia eri paikadesse. Näiteks … Loe edasi >>
Kategooriad:

Muudatused koolituskavades

7. jaanuar 2016 - 12:02
Mesinduse ABC kursuste algusaegu on muudetud. Palun tutvuge uuendatud kavadega koolituskavade alalehel. Võrus algab kursus 23.jaanuaril ja Jõhvis 13. veebruaril. Grupid on täitunud. Veel on võimalus liituda mesinduse ABC kursusega Tartus või Viljandis. … Loe edasi >>
Kategooriad:

Mesinduse ABC-koolitused 2016. aastal

15. detsember 2015 - 11:31
Eesti Mesinike Liit (EML) alustab uut koolituste hooaega. Esimene start pikaajalistele kursustele antakse 7-ndal jaanuaril Tallinnas. 11-ndal veebruaril algab ABC-kursus Tartus ja 20-ndal veebruaril Viljandis. Tallinna grupp on komplekteeritud, vabu kohti on veel Tartus ja Viljandis. Koolituste maht kokku on … Loe edasi >>
Kategooriad:

Veel on vabu kohti mesinduse ABC-kursustele Võrus ja Jõhvis

14. detsember 2015 - 21:58
Kategooriad:

Kontrollikava mee ehtsuse kindlakstegemiseks

10. detsember 2015 - 10:05
Koordineeritud kontrollikava mee ehtsuse kindlakstegemiseks. Esialgsed tulemused. Euroopa Komisjon andis käesoleva aasta märtsikuus kõikidele liikmesriikidele välja soovituse koordineeritud kontrollkava kohta, mille sisuks oli teha kindlaks pettuste levik teatavate toiduainete turustamisel. Antud soovitus sisaldas meest proovide võtmist. Proovide võtmise eesmärgiks oli … Loe edasi >>
Kategooriad:

2016 aasta kalender Jüri Luguse piltidega

9. detsember 2015 - 21:42
Saadaval on 2016-nda aasta mesindusteemaline kalender, mille pildimaterjal on pärit Jüri Luguse kaamerast. Sisuosast leiab infot nii tähtpäevade kui ka päikese tõusu-loojanguaegade kohta. Kalendrist lõpus on kirjas volitatud veterinaararstide ja maakondlike taimekaitseinspektorite kontaktandmed. EML liikmed saavad kalendri posti teel koos … Loe edasi >>
Kategooriad:

Pärnu mesinikud arendavad seltsielu.

1. detsember 2015 - 23:33
Artikkel ilmus Pärnu Postimehes 28-ndal novembril. Silja Joon usutleb Pärnumaa mesinike eestvedajat Andres Lillestet. Loe klikates siia või altpoolt otse lehelt. … Loe edasi >>
Kategooriad:

Eesti Maaülikooli uuring tolmeldamise teemal

27. november 2015 - 19:10
Selle üle-euroopalise uurimistöö eesmärgiks on selgitada, missuguste kultuur- ja muude õitsvate taimede juurde ja miks mesinikud eelistavad oma tarud paigutada. Uuringu tulemused annavad tegutsemistarkust edaspidises maaelu arendamises ja juhtimises, samuti on need materjalid vajalikud ka üle-euroopaliste otsuste tegemisel. Seda uuringut … Loe edasi >>
Kategooriad:

2016.‒2019. aasta riikliku mesindusprogrammi vastutav täitja on EML

12. november 2015 - 0:10

11. novembri hommikul toimus maaeluministri juures lühikoosolek, kus arutati mesindusprogrammi järgmise perioodi (2016-2019) ettevalmistamist. Kohtumisel osalesid Aleksander Kilk EMList ning Tago Holsting ja Mart Kullamaa EKMÜst. Ministrit assisteerisid ministeeriumi asekantsler Illar Lemetti ja põllumajandusosakonna juhataja Mai Talvik.
EMLi ja EKMÜ esindajad olid eelnevalt oktoobris ja novembri alguses mitmel korral kohtunud ministeeriumi ametnikega, et arutada selle programmi tegevuskava ja meetmete valikut. Nii EML kui ka EKMÜ avaldasid algusest peale soovi olla mesindusprogrammi 2016-2019 vastutav täitja. Kuna omavahelises arutelus kokkuleppele ei jõutud, tuli otsus langetada ministeeriumil endal.
Ministeeriumi esindajad kinnitasid, et eelmised mesindusprogrammid, mille vastutav täitja on 2004. aastast alates olnud EML, on Eesti mesindust märgatavalt edasi arendanud. Ministeerium otsustas määrata riikliku mesindusprogrammi järgneva perioodi vastutavaks täitjaks aastail 2016‒2019 EMLi. Minister soovis meile edu ja väljendas usku, et EMLi ja EKMÜ koostöös õnnestub anda uuele mesindusprogrammile selline sisu, mis toob kasu võimalikult kogu Eesti mesindussektorile.
EML on olnud alati avatud mõlemale poolele kasulikuks koostööks EKMÜga. Pärast ministriga kohtumist leppisid EML ja EKMÜ kokku arutada ühiselt läbi programmi sisu ja detailid ning eelarve. Käesoleva aasta detsembri lõpuks peavad 2016.‒2019. aasta mesindusprogrammi tekst ja eelarve olema kokku kirjutatud. Loodame, et sellest kujuneb kõigile Eesti mesinikele kasu toov projekt.

Kategooriad:

Mesinike sügisesed teabepäevad

3. november 2015 - 21:00

Oktoobrikuud lõppeval ja novembrikuud alustaval nädalavahetusel (31.okt/01.nov.2015) pidasid mesinikud traditsiooniliselt oma sügispäevi Jänedal. Osalejaid oli ca 160 inimest.

Laupäev algas Eesti Mesinike Liidu üldkoosolekuga, kus arutati tavapäraseid asju. Päevakorras oli tegevjuhi poolt ülevaade 2015.aasta tegevustest, mis sel korral edastati rohke pildimaterjali saatel. Seejärel kinnitati EML liikmetele liikmemaks aastaks 2016. Juhatuse ettepanekul jäi see samaks, kui käesoleval aastal oli. Põhisumma on 30.-eurot aastas, sõltumata sellest, millal oled liitunud. Neile aga, kel on täitunud 01.jaanuariks 2016 75.sünnipäev, on võimalus maksta vaid 15.- eurot. Kuid alati on teretulnud sponsorlus. Aitäh neile, kes senini on toetanud rohkem kui kohustuslik summa ette näeb.
Rahanumbrid paigas, siis algas arutelu 2016.aasta tegevuste üle. Seejärel tutvustas Aleksander Kilk suundi, mida EML tahaks näha uues algavas mesindusprogrammis. Uus periood on aastatel 01.08.2016-31.07.2019.

Peale kosutavat lõunasööki algas teabepäeva osa. Ülevaade mesindusprogrammi tegevustest perioodil 2014-2015 ja seejärel etteasted lektoritelt.
Reelika Päädam Maaeluministeeriumist andis ülevaate 2014-2020 keskkonnatoetustest.
Kvaliteetsest mesilasvahast rääkis tutnud vahakäitleja, EML liige Sergei Kozlov.
Reet Karise Eesti Maaülikoolist andis ülevaate kärjevaha probleemidest teadlase pilgu läbi.
Päeva jooksul oli võimalik degusteerida mett, et valida välja 2015 aasta parim mesi. Ja enne õhtusööki kuulutati välja AASTA MESINIK 2015, esitleti EML-I 4.-ndat auliiget ja anti kätte kursuse lõpetajatele tunnistused.
Päev lõppes meeleoluka istumisega õhtusöögi lauas, kus Aasta Mesinik 2015 mängis tantsuks lõõtspilli. Ja osadel loomulikult vestlusringis hiliste öötundideni saunaruumis. Mesinikud ja saun on traditsioon.

Pühapäev jätkus töiselt erinevate töötubadega. Osalejad asusid rahulolevatena koduteele alles kell 15.00.

Kokkuvõtte koostas Marianne Rosenfeld – EML tegevjuht

Kategooriad:

EML auliige on Aleksander Kilk

3. november 2015 - 20:56

Eesti Mesinike Liidu neljas auliige on Aleksander Kilk
Eesti Mesinike Liit on asutatud aastal 1992. Aleksander Kilk on olnud juhatuse esimees alates aastast 1995. Seega täitus tal sel sügisel 20 aastat selle raske ja ühiskondliku koorma vedamisest.
Lisaks juhatuse esimehe kohustustele on ta väga hea koolitaja, kes jagab meelsasti oma 60-aastase mesiniku staaziga omandatud kogemusi kõigile.
Õnneks on ta sitke ning jõudu ja energiat jätkub. Kuid ta on teinud ära väga suure töö ja seetõttu tunnustati teda EESTI MESINIKE LIIDU AULIIKME nimetusega.

2012.aastal said auliikme nimetused Antu Rohtla, Mait Mardla, Aime Mardla. Aleksander Kilk on EML-i neljas auliige.

Kategooriad:

Aasta Mesinik 2015

31. oktoober 2015 - 10:59

AugustRapp
August Rapp – Väga pika staažiga mesinik August jagab lahkelt oma teadmisi noorte mesinikega. Mesilastega kokkupuude varasest lapsepõlvest saadik. Esimese sülemi marjapõõsa otsast võttis ta maha umbes 8. aastasena. Peale sõjaväe teenistuse läbimist ehitas ise endale mesipuud ning soetas mesilased. 1975. aastast töötas majandis mesinikuna. Endal oli lisaks 20 mesitaru. 75. aastal tuli ratsionaliseerimise konkursil auhinnalisele kohale oma meepressiga, millega pressitakse mett tänase päevani. August oli üks esimesi, kes Eestimaal alustas õietolmu kogumisega. Oma heade mesindamise tulemuste eest majandis on ta pärjatud teenelise mesiniku (loomakasvataja) tiitliga. Ta oli ka Pärnu AMS mesindussektsiooni esimees aastaid. Enne Eesti taasiseseisvumist lahkus ta majandist ning hakkas iseseisvalt mesindama. Algul oli mesitarusid 110, tasapisi suurendades mesitarude arvu (ulatudes isegi 400 taruni). Tänasel päeval on PRIA- s arvel 160 mesitaru. Oma suurte kogemuste ja teadmistega on ta tunnustatud teiste mesinike seast. Tihti tuleb tal teistele nõu anda, kas helistatakse või tullakse koju nõu küsima. Taasiseseivumise algul kutsuti teda Tarbijakaitsesse mee- eksperdiks August osaleb senini aktiivselt EML koolitus- ja teabepäevadel ning käib mesindusalastel õppereisidel.

Kategooriad:

Konjunktuuriinstituudi uuring

30. oktoober 2015 - 20:21

Aitame Eesti Konjuktuuriinstituudil läbi viia uuringut!

Tulemused on vajalikud Eesti mesinduse arendamise planeerimiseks ja Euroopa Liidult rahastuse saamiseks ning seega on väga oluline, et võimalikult paljud mesinikud võtaksid uuringust osa.
Teie vastused on konfidentsiaalsed, neid analüüsitakse ja esitatakse uuringuaruandes üldistatult.

Palun võimaluse korral kiiret reageerimist, aga hiljemalt 5.novembril. Aitäh neile, kes on juba küsitluse täitnud, saades kirja otse Konjuktuuriinstituudilt või on mitme organisatsiooni liikmed ja infot saavad mitmest allikast.

Uuring valmib koostöös Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu, Eesti Mesinike Liidu, Eesti Mesilaste Tõuaretajate Seltsi ja Eesti Meetootjate Ühendusega.

Kategooriad:

Läänemaa Mesinike Seltsingu õppepäev

27. oktoober 2015 - 13:42

Toimumiskoht: Oru Teeninduskeskuse saal, Linnamäe (endine Oru vallamaja), Lääne-Nigula vallas
Algus: kell 10.30
Loengute teemad:
1) Mee kvaliteet ja seda mõjutavad tegurid. Mee käitlemine ja säilitamine – nõuded ja võimalused (Lektor Anna Aunap – Keskkonnauuringute keskus)
2) Mesinik ja seadusandlus. Vajalik dokumentatsioon, PRIA register ja registreerimise vajalikkus. Mesinik kui ettevõtja (Lektor Marianne Rosenfeld – EML tegevjuht)

Täpsem info Ly Haabeli telefonil 53003999
Toimub erineva mee degusteerimine
Osavõtt kõigile on tasuta.

Õppe- ja teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm01.09.2013-31.08.2016 kaudu.

Kategooriad: