Koolitused

Eesti mesindusprogrammi raames läbiviidavad koolitused.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

2006

2006.a Eesti mesindusprogrammi raames toimuvad (ja toimunud) koolitused ja teabepäevad.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesinduskursuste sari algajatele

HOBIMESINIKU AASTARING

5 ÕPPEPÄEVA OLULISTEL HETKEDEL ALGAJALE MESINIKULE

Rajame ja arendame koos väikemesilat 3. ja 17. juunil, 12. augustil, 9. septembril 2006 ja peale talveperioodi järgmise (2007) aasta märtsis-aprillis.

Koolitus toimub Viljandimaal, Põllussaare talus (Ülde küla, Tääksi – Kõo maantee ääres, endine Olustvere vald).

Õppepäevade algus kell 10.00, koolitaja Jaak Riis.

Vajalik eelregistreerimine telefonil 56983361 (Jaak Riis).

LisaSuurus
Kursuste õppekava *.pdf-formaadis10.95 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

14.04 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2006 viimane õppepäev

14.04.2007 10:00
14.04.2007 17:45

Koolituskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2006 viimane, 5. õppepäev toimub 14. aprillil 2007.a.

Koolitus toimub Viljandimaal, Põllussaare talus. Asukoht: endine Olustvere vald, Ülde küla (Tääksi – Kõo maantee ääres).

Õppepäeva algus kell 10.00

Koolitaja Jaak Riis

Kursuslased, andke endast märku telefonil 5698 3361 (Jaak Riis).

LisaSuurus
Päevakava4.79 KB

58° 35' 17.8728" N, 25° 44' 5.2296" E
Seda kannet ei ole veel hinnatud

2007

2007.a Eesti mesindusprogrammi raames toimuvad (ja toimunud) koolitused ja teabepäevad.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

03.02.2007 - Saaremaa Mesinike Seltsi mesindusõppus

03.02.2007 10:00
03.02.2007 14:00

Teema: Mesindus korpustarudega, üleminek 10-raamiliselt tarult 8-raamilisele tarule, eelised ja probleemid; Varroatoosi tõrje lesehaudme eemaldamise meetodil, kärjeraamid 2- ja 3-väljasüsteemi kohaselt. Korraldab Aimar Lauge.

Toimumiskoht: Rahvakooli ruumides, Kuressaare

Seda kannet ei ole veel hinnatud

09.01.2007 - Tallinna Mesinike Seltsi teabepäev

09.01.2007 17:30
09.01.2007 20:30

Teemad: Mesilaste korjemaa ja aiandus. Meetaimed, nende kasvatamine, nektari produktsioon ja erimee tootmine. Korraldab Uku Pihlak.
Tallinna Mesinike Seltsi teabepäevad toimuvad Tallinnas Akadeemia tee 23 A.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

10.01.2007 - Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi teabeõhtu

10.01.2007 17:00
10.01.2007 20:00

Teema: Mesilasemade kasvatamisest ja tõuparandusest mesilas. Korraldab Priit Pihlik.

Toimumiskoht: Soola tn 1a, Tartu.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

10.02.2007 - Elva Mesinike Seltsi õppepäev

10.02.2007 10:00
10.02.2007 13:00

Teema: Korpustarude kasutamise iseärasusi ja võimalusi, Ilmar Särg.

Toimumiskoht: Kesk tn 19, Elva

Seda kannet ei ole veel hinnatud

10.02.2007 - Võrumaa Mesinike Seltsi õppepäev

10.02.2007 10:00
10.02.2007 14:00

Teemad: Mesindusinventar, erineva suurusega mesilate otstarbekaid tehnoloogilisi seadmeid ja abivahendeid. Lektorid Rein Talmet, Mati Urbanik jt.

Õppepäev toimub aadressil Kreutzwaldi 113, Võru.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

13.02.2007 - Tallinna Mesinike Seltsi teabepäev

13.02.2007 17:30
13.02.2007 20:30

Teemad: Monoflorse ja polüfloorse mee tootmise võimalused ning põhimõtted.Õietolm mees, selle analüüsimeetodid. Korraldab Uku Pihlak.
Tallinna Mesinike Seltsi teabepäevad toimuvad Tallinnas Akadeemia tee 23 A.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

14.02.2007 - Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi teabeõhtu

14.02.2007 17:00
14.02.2007 20:00

Teema: Mesilaste kahjurid ja nende tõrje. Korraldab Ilme Nõmmisto.
Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi õppe- ja teabeõhtud toimuvad Tartus Soola tn 1 a.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

17.02.2007 - Põltsamaa Mesinike Seltsi õppepäev

17.02.2007 11:00
17.02.2007 16:00

Teemad: Eesti mesindusprogrammi tegevuste ja tulemuste tutvustamine. Mee kvaliteedinõuded ja märgistamise erinõuded. Meetaimed, mesilaste korjemaa, selle parandamine. Korraldavad Jüri Lugus, Jaan Langebraun.

Toimumiskoht: Põltsamaa

Seda kannet ei ole veel hinnatud

19.08 - Praktiline mesindusõppus Muhus

00.00.

Saaremaa Mesinike Seltsi praktiline mesindusõppus Muhus Aimar Lauge mesilas toimub 19.08.2007 kell 10 – 13.

Teemad – mesilasperede lõplik koondamine, talvepesa moodustamine, talvesööda andmine, kärjemajanduse korrastamine, mesilasperede transport talvituskohta.

Esineb Aimar Lauge, tel. 56 65 65 33.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

19.08 - Praktiline varroatoositeemaline mesindusõppus Elvas

00.00.

Elva Mesinike Selts, piirkondlik varroatoositeemaline praktiline mesindusõppus mesilas. 19. august 2007.a. kell 13.00 – 16.00. Praktiline varroatoosi ja kaasnevate virus- ja haudmehaiguste teemaline õppepäev Elvas kohalike mesilate baasil.

Varroatoos ja kaasnevad mesilashaigused, nende diagnostika, tõrje ja profülaktika. “Rohelised” ravimid ja meetodid varroatoosi tõrjes, sipelg- ja oblikhappe praktilise kasutamise võtted.

Esinevad vetarst Arvi Raie, Tõnu Hiiemäe, Olaf Puurits ja teised spetsialistid. Teave – Tõnu Hiiemäe tel. 50 49 020.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

23.02 - Põlvamaa Mesinike Seltsi õppepäev

23.02.2007 17:00
23.02.2007 20:00

Teemad: Mee omadused ja kvaliteedinäitajad, neid mõjutavad tegurid, meeliigid, kontrollimeetodid. Lektor Antu Rohtla.

Toimumiskoht: Räpina Rahvakool.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

26.01.2007 - Põlvamaa Mesinike Seltsi õppepäev

26.01.2007 17:00
26.01.2007 20:00

Teemad: Mee vurritamine, filtreerimine ja pakendamine, kasutatavad seadmed, meekäitlemisruumid, nõuded ruumidele ja seadmetele. Lektor Antu Rohtla.

Toimumiskoht: Räpina Rahvakool.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

27.01.2007 - Elva Mesinike Seltsi õppepäev

27.01.2007 10:00
27.01.2007 13:00

Teema: Eesti lamavtaru kasutamise iseärasusi ja võimalusi. Lektor Tõnu Hiiemäe.

Toimumiskoht: Kesk tn 19, Elva

Seda kannet ei ole veel hinnatud

28.-29.07 - Õppeekskursioon Ida-Virumaa mesilatesse

00.00.

Harju Mesinike Selts korraldab 28.-29.07.2007 õppeekskursiooni Ida-Virumaa mesilatesse.

Täiendav info – Jaan Pruljan, tel. 53 44 38 68.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesinduskursus HOBIMESINIKU AASTARING 2007-2008

5 ÕPPEPÄEVA OLULISTEL HETKEDEL ALGAJALE MESINIKULE

Mesila

Rajame ja arendame koos väikemesilat
2. juunil, 16. juunil, 11. augustil, 8. septembril 2007. a. ja peale talveperioodi märtsis-aprillis 2008. a.

Koolitus toimub Harjumaal, Voksa talus.
Asukoht: Ääsmäe, Tallinna - Pärnu maantee ääres, Haruteelt Hageri suunas 3 km.

Õppepäevade algus kell 10.00.

5 õppepäeva moodustavad ühise terviku, kus antakse ülevaade mesilaspere bioloogiast, hooldamisest nii lamav- kui korpustarus, korjemaast, mee võtmisest, mesilaste haiguste jm. Omandatakse praktilised oskused mesilasperede arengu jälgimiseks, varroatoosi ravimiseks, väikeinventari hooldamiseks ja valmistamiseks, vaha sulatamiseks, jne. Õppepäevadel põimuvad loengud (koos jaotusmaterjaliga) õppefilmide vaatamise ja praktilise tegevusega. Õppekava läbinud saavad Eesti Mesinike Liidu täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitaja Jaak Riis

Vajalik eelregistreerimine telefonil 5698 3361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

Registreeru juba täna, grupis osalejate arv piiratud.

NB! Näovari tuleb endal kaasa võtta!

LisaSuurus
Loe õppekava (*.pdf-formaadis)10.38 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

02.06 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2007 õppepäev

02.06.2007 09:00
02.06.2007 16:45

Õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2007.

Mesila

Koolitus toimub Harjumaal, Voksa talus.
Asukoht: Ääsmäe, Tallinna - Pärnu maantee ääres, Haruteelt Hageri suunas 3 km.

Õppepäeva algus kell 10.00.

5 õppepäeva moodustavad ühise terviku, kus antakse ülevaade mesilaspere bioloogiast, hooldamisest nii lamav- kui korpustarus, korjemaast, mee võtmisest, mesilaste haiguste jm. Omandatakse praktilised oskused mesilasperede arengu jälgimiseks, varroatoosi ravimiseks, väikeinventari hooldamiseks ja valmistamiseks, vaha sulatamiseks, jne. Õppepäevadel põimuvad loengud (koos jaotusmaterjaliga) õppefilmide vaatamise ja praktilise tegevusega. Õppekava läbinud saavad Eesti Mesinike Liidu täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitaja Jaak Riis.

Vajalik eelregistreerimine telefonil 5698 3361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

Registreeru juba täna, grupis osalejate arv piiratud.

Loe mesinduskursuse õppekava (*.pdf-formaadis)

59° 13' 12.8316" N, 24° 32' 29.0292" E
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesinduskursuse õppematerjalid

Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2007 õppematerjalid. Autorid Marje ja Jaak Riis.

LisaSuurus
Jaak Riis - Mesinduskursus 1. paev 02.06.2007.ppt3.84 MB
Jaak Riis - Mesinduskursus 2. paev 16.06.2007.ppt3.84 MB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

16.06 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2007 õppepäev

16.06.2007 09:00
16.06.2007 16:45

Õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2007.

Mesila

Koolitus toimub Harjumaal, Voksa talus.
Asukoht: Ääsmäe, Tallinna - Pärnu maantee ääres, Haruteelt Hageri suunas 3 km.

Õppepäeva algus kell 10.00.

5 õppepäeva moodustavad ühise terviku, kus antakse ülevaade mesilaspere bioloogiast, hooldamisest nii lamav- kui korpustarus, korjemaast, mee võtmisest, mesilaste haiguste jm. Omandatakse praktilised oskused mesilasperede arengu jälgimiseks, varroatoosi ravimiseks, väikeinventari hooldamiseks ja valmistamiseks, vaha sulatamiseks, jne. Õppepäevadel põimuvad loengud (koos jaotusmaterjaliga) õppefilmide vaatamise ja praktilise tegevusega. Õppekava läbinud saavad Eesti Mesinike Liidu täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitaja Jaak Riis.

Vajalik eelregistreerimine telefonil 5698 3361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

Registreeru juba täna, grupis osalejate arv piiratud.

Loe mesinduskursuse õppekava (*.pdf-formaadis)

59° 13' 12.8316" N, 24° 32' 29.0292" E
Seda kannet ei ole veel hinnatud

11.08 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2007 õppepäev

11.08.2007 09:00
11.08.2007 16:45

Õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2007.

Mesila

Koolitus toimub Harjumaal, Voksa talus.
Asukoht: Ääsmäe, Tallinna - Pärnu maantee ääres, Haruteelt Hageri suunas 3 km.

Õppepäeva algus kell 10.00.
Osaluse päevatasu 50 krooni.

Teemad – mee võtmine ja vurritamine, pesaruumi koondamine ja talvitumiseks valmistumine, täiendsöötmine, kärgede sorteerimine ja hoiustamine.

5 õppepäeva moodustavad ühise terviku, kus antakse ülevaade mesilaspere bioloogiast, hooldamisest nii lamav- kui korpustarus, korjemaast, mee võtmisest, mesilaste haiguste jm. Omandatakse praktilised oskused mesilasperede arengu jälgimiseks, varroatoosi ravimiseks, väikeinventari hooldamiseks ja valmistamiseks, vaha sulatamiseks, jne. Õppepäevadel põimuvad loengud (koos jaotusmaterjaliga) õppefilmide vaatamise ja praktilise tegevusega. Õppekava läbinud saavad Eesti Mesinike Liidu täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitaja Jaak Riis.

Vajalik eelregistreerimine telefonil 5698 3361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

Registreeru juba täna, grupis osalejate arv piiratud.

Loe mesinduskursuse õppekava (*.pdf-formaadis)

59° 13' 12.8316" N, 24° 32' 29.0292" E
Seda kannet ei ole veel hinnatud

08.09 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2007 õppepäev

08.09.2007 09:00
08.09.2007 16:45

Õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2007.

Mesila

Koolitus toimub Harjumaal, Voksa talus.
Asukoht: Ääsmäe, Tallinna - Pärnu maantee ääres, Haruteelt Hageri suunas 3 km.

Õppepäeva algus kell 10.00.

5 õppepäeva moodustavad ühise terviku, kus antakse ülevaade mesilaspere bioloogiast, hooldamisest nii lamav- kui korpustarus, korjemaast, mee võtmisest, mesilaste haiguste jm. Omandatakse praktilised oskused mesilasperede arengu jälgimiseks, varroatoosi ravimiseks, väikeinventari hooldamiseks ja valmistamiseks, vaha sulatamiseks, jne. Õppepäevadel põimuvad loengud (koos jaotusmaterjaliga) õppefilmide vaatamise ja praktilise tegevusega. Õppekava läbinud saavad Eesti Mesinike Liidu täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitaja Jaak Riis.

Vajalik eelregistreerimine telefonil 5698 3361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

Registreeru juba täna, grupis osalejate arv piiratud.

Loe mesinduskursuse õppekava (*.pdf-formaadis)

59° 13' 12.8316" N, 24° 32' 29.0292" E
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesinduskursuse “Hobimesiniku aastaring 2007-2008” V õppus

19.04.2008 10:00
19.04.2008 17:45

Õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2007-2008. Mesila Mesinduskursuse “Hobimesiniku aastaring 2007-2008” V õppus toimub Harjumaal Ääsmäel 19.04.2008.a, algus kell 10.00 ja lõpp kell 17.45. Teemad: Mesilaste puhastuslend ja kiirläbivaatus. Mesilaspere pearevisjon. Mesilaspere ümbertõstmine ja inventari desinfitseerimine. Sülemlemine, mesilasemade väljavahetamine. Kokkuvõte õppepäevast ja kursusest. Õppepäeva korraldavad ja viivad läbi Jaak ja Marje Riis. Lisainfo telefonil 5698 3361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

59° 14' 22.704" N, 24° 31' 3.7488" E
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesinduspäevade ja –õppuste kava 2007.a. jaanuaris ja veebruaris

Eesti Mesinike Liidu poolt juhitava vabariikliku mesindusprogrammi raames toimuvad 2007.a. jaanuaris ja veebruaris kohalike mesinike seltside korraldamisel järgmised piirkondlikud mesinduspäevad ja –õppused:

1. Tartu Aiandus- ja Mesindusselts, Soola tn. 1 a, õppe- ja teabeõhtud kell 17-20:
10.01.2007. Mesilasemade kasvatamisest ja tõuparandusest mesilas. Priit Pihlik.
14.02.2007. Mesilaste kahjurid ja nende tõrje. Ilme Nõmmisto.

2. Tallinna Mesinike Seltsi teabepäevad toimuvad Tallinnas Akadeemia tee 23 Akell 17.30-20.30 järgmise kava kohaselt:
09.01.2007. Mesilaste korjemaa ja aiandus. Meetaimed, nende kasvatamine, nektari produktsioon ja erimee tootmine. Korraldab Uku Pihlak.
13.02.2007. Monoflorse ja polüfloorse mee tootmise võimalused ning põhimõtted.Õietolm mees, selle analüüsimeetodid. Korraldab Uku Pihlak.

3. Põlvamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäevad toimuvad kell 17-20 Räpina Rahvakoolis:
26.01.2007. Mee vurritamine, filtreerimine ja pakendamine, kasutatavad seadmed, meekäitlemisruumid, nõuded ruumidele ja seadmetele. Antu Rohtla.
23.02.2007. Mee omadused ja kvaliteedinäitajad, neid mõjutavad tegurid, meeliigid, kontrollimeetodid. Antu Rohtla.

4. Saaremaa Mesinike Seltsi mesindusõppused Kuressaare Rahvakooli ruumides kell 10-14:
03.02.2007. Mesindus korpustarudega, üleminek 10-raamiliselt tarult 8-raamilisele tarule, eelised ja probleemid; Varroatoosi tõrje lesehaudme eemaldamise meetodil, kärjeraamid 2- ja 3-väljasüsteemi kohaselt. Korraldab Aimar Lauge.
10.02.2007. Väikeperede kasutamine mesilas, 3-raamiliste perede kasutamine varuperede ja varuemade hoidjana, 5-raamiliste perede kasvatamine põhiperedeks ja mesila kiireks ning efektiivseks laiendamiseks. Korraldab Aimar Lauge.

5. Elva Mesinike Selts, mesindusalased õppepäevad kell 10.00-13.00 Elvas Kesk tn 19:
27.01.2007. Eesti lamavtaru kasutamise iseärasusi ja võimalusi, Tõnu Hiiemäe.
10.02.2007. Korpustarude kasutamise iseärasusi ja võimalusi, Ilmar Särg.

6. Põltsamaa Mesinike Seltsi õppepäev Põltsamaal 17.02.2007 kell 11-16. Teemad: Eesti mesindusprogrammi tegevuste ja tulemuste tutvustamine. Mee kvaliteedinõuded ja märgistamise erinõuded. Meetaimed, mesilaste korjemaa, selle parandamine. Korraldavad Jüri Lugus, Jaan Langebraun.

7. Võrumaa Mesinike Seltsi õppepäev toimub 10.02.2007 Võrus aadressil Kreutzwaldi 113 kell 10-14. Mesindusinventar, erineva suurusega mesilate otstarbekaid tehnoloogilisi seadmeid ja abivahendeid. Rein Talmet, Mati Urbanik jt.

Mesindusprogrammi tegevusi, sealhulgas piirkondlike mesinduspäevade ja –õppuste läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Lisainfo:
Aleksander Kilk, tel. 529 3589.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesinduspäevade ja –õppuste kava, märts – mai 2007

Mesindusõppuste ja –loengute kava, märts – mai 2007.

Õppused ja loengud on kantud ka mesindus.ee sündmuste kalendrisse.

1. Tartu Aiandus- ja Mesindusselts, Soola tn. 1 a, õppe- ja teabeõhtud kell 17…20:
14.03.2007. Meekäitlemine ja nõuded kvaliteetsele meele. Jaanus Tull.
11.04.2007. Kevadised ettevalmistustööd mesilas. Hillar Kalda
09.05.2007. Lõunamaa – mesiniku ja aedniku pilgu läbi. Hillar Kalda; Jüri Vint; Mai Kiik

2. Tallinna Mesinike Seltsi teabepäevad toimuvad Tallinnas Akadeemia tee 23 A
kell 17.30…20.30 Uku Pihlaku korraldamisel järgmise kava kohaselt:
13.03.2007. Ravimtaimed on enamikus head meetaimed. Ravimtaimede ja mee tervistavad omadused ning kooskasutamise ühistoime. Esineb ravimtaimede asjatundja Tiiu Väinsaar.
10.04.2007. Nõuded mesindusruumidele ja mee tootmise ning käitlemise korraldamisele, head mesindustavad ja nende rakendamine.
08.05.2007. Kevadised tööd mesilas, mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimine, emalahutusvõre kasutamine lamavtarus ja korpustarus.

3. Põlvamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäevad toimuvad järgmise kava kohaselt:
12.03.2007, Räpina Aianduskoolis kell 9.00 – 12.00. Mesinduse hetkeseis ja probleemid Eestis. Mesinduse tasuvus ja seda mõjutavad tegurid, võimalused mesinduse tasuvuse suurendamiseks. Esineb Raimo Kiudorf.
27.04.2007, Räpina Vabahariduskeskuses kell 17.00 – 20.00. Ülevaade mesilaste talvitumise tulemustest, tekkinud probleemidest ja võimalikest lahendustest ning kevadistest töödest mesilas. Esineb Eha Metsallik.
11.05.2007, Räpina Aianduskoolis kell 9.00 – 12.00 ja praktilise õppusena kell 13.00 – 16.00 Raimo Kiudorfi mesilas. Kevadised arengud mesilasperedes ja vastavad praktilised tööd mesilas (mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimine jne.). Õpetab Raimo Kiudorf.

4. Saaremaa Mesinike Seltsi mesinduspäevad, mesinduskursuse õppused ja täiendusõppused. Mesindusloengud ja teoreetilised õppused toimuvad Kuressaares Rahvakooli ruumides, praktilised õppepäevad toimuvad Muhus Hellamaa külas Aimar Lauge mesilas. Kõigi õppuste algus kell 10. Mesinduskursuse õppused viib läbi Aimar Lauge järgmise kava kohaselt:
10. 03.2007. Sissejuhatus. Mesilaspere bioloogia. Mesindusinventar. Varakevadised tööd mesilas. Mesilaspere puhastuslend, perede kiirläbivaatus ja esmane hooldus.
24.03.2007. Praktiline õppepäev mesilas. Esimesed kevadised tööd mesilas. Tutvumine mesilahoonega ja suurinventariga. Korpustaru põhjade puhastamine, sööda olemasolu kontroll, haudme kontroll. Perede lisasöötmine (kandi või vedelsööt).
Väikeperede läbivaatus ja kontroll. Kärjeraamide traatimine, kärjepõhja sisse panemine. Tarude desinfitseerimine.
21.04.2007. Praktiline õppepäev mesilas. Mesilasperede laiendamine, nõrkade ja mesilasemata perede abistamine. Vaha sulatamine.
12.05.2007. Kevadised arendus- ja laiendustööd mesilas. Mesilaspere paljunemise bioloogilised alused, sülemlemine ja selle ärahoidmine. Mesilasperede sihipärane paljundamine.
26.05.2007. Praktiline õppepäev mesilas. Mesilasperede laiendamine. Emalahutusvõre kasutamine, mesilasema otsimine. Valmistumine emadekasvatuseks. Kolme- ja viieraamiliste perede laiendamine ning tootmisperedeks kasvatamine, ümbertõstmine suurtesse tarudesse. Õietolmu kogumine.
07.04.2007. Saaremaa mesinduspäev toimub Kuressaares kell 10-15. Teemad: Saaremaa puhta ja kvaliteetse mee propageerimine, mee kvaliteedi hoidmine ja kontroll. Varroatoosi ja teiste mesilashaiguste profülaktika ja ravi. Lektorid Aimar Lauge ja Arvi Raie.

5. Hiiumaa Mesinike Seltsis on kavandatud järgmised mesindusalased õppepäevad:
24.03.2007. Käina Kultuurikeskuses kell 10 – 15. Hinnangud mesilasperede talvitumisele Hiiumaal, perede puhastuslend ja kiirläbivaatus, vajadusel lisasöötmine. Kevadtööd mesilas, mesilasperede laiendamise kavandamine. Mesilashaiguste profülaktika, varroatoosi diagnostika, võrkpõhjade kasutamine. Esinevad Jaan Alt, Uku Pihlak ja teised spetsialistid.
26.05.2007. Praktiline mesinduspäev Jaan Alti mesilas Jausal kell 10 - 14. Kevadtööd mesilas, mesilasperede laiendamine, vaha-kärjepõhjade laialdasem kasutamine ja kärjevahetus. Sülemlemise vältimine, uute perede kasvatamine, mesilasemade
kasvatamine ja vahetamine. Mesinduspäeva viib läbi Jaan Alt.

6. Elva Mesinike Selts, mesindusalased õppepäevad kell 10.00...14.00 Elvas Pargi tn. 34:
21.04.2007. Kevadised tööd mesilas, perede kiirläbivaatus, vajadusel mesilasperede lisasöötmine, mesilastarude korrastamine ja värvimine. Tõnu Hiiemäe.
19.05.2007. Mesilasperede kevadine laiendamine, sülemlemise vältimine, emadekasvatuse lihtsamaid võtteid, mesilasperede paljundamine. Tõnu Hiiemäe.

7. Karksi-Nuia Mesinike Seltsi mesinduspäevad toimuvad järgnevalt:
03.03.2007, Karksi-Nuia Kultuurikeskuses kell 10 – 15. Hinnangud mesilasperede talvitumisele, vajalikud kevadtööd mesilas, perede läbivaatus ja vajadusel kevadine täiendav söötmine. Mesinik ja seadusandlus, mee tootmise ja turustamise regulatsioonid, heade mesindustavade põhimõtted. Esineb Antu Rohtla.
26.05.2007. Praktiline mesinduspäev Antu Rohtla mesilas Polli-Järve talus kell 10 – 14. Mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimise võtted, uute perede kasvatamine, valmistumine meekorje perioodiks. Mesilashaiguste profülaktika, varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste diagnostika. Esineb Antu Rohtla.

8. Võrumaa Mesinike Seltsi õppepäev toimub 10.03.2007.a. Võrus aadressil Kreutzwaldi 113 kell 10…15. Emalahutusvõre kasutamisest. Erineva suurusega mesilate mesindusinventar, otstarbekad tehnoloogilised seadmed ja abivahendid. Mait Mardla, Rein Talmet, Mati Urbanik jt.

9. Harju Mesinike Selts, Marja 4d, kell 17-19 õppe- ja teabeõhtud toimuvad 28.märtsil, 25. aprillil ja 30. mail 2007.a. Täpsem teave – Jaan Pruljan, tel. 53 44 38 68.

10. Ida-Virumaa Mesinike Seltsi mesindusõppused ja mesinduspäevad toimuvad Kohtla-Järve Gümnaasiumis Katse tn. 2 (täpsem teave – Külli Reinberk, tel. 5276890, 3350088) järgmise kava kohaselt:
22.03.2007. Kevadised tööd mesilas. Kell 18 – 21. Esineb Maire Valtin.
28.04.2007. Meetaimed, nende kasvatamine. Mee töötlemisega seotud tööd (vurritamine, pakendamine jne.), mesilaste kahjurid ja nende tõrje. Kell 10 – 14. Antu Rohtla.
20.05.2007. Praktiline õppepäev - kevadised tööd mesilas, mesilasperede laiendamine ja sülemlemise vältimine. Mesinduspäev toimub Lääne-Virumaal Vladimir Svisdunovi mesilas kell 12 – 16.

11. Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi mesindusalased õppused ja mesinduskursus, mida korraldab Maire Valtin, tel. 521 38 94:
31.03.2007. Mesinduspäev Rakveres Nurga tn. 24 (Nurga Külalistemaja) kell 10 – 14. Kevadised tööd mesilas, mesilasperede läbivaatus, vajadusel lisasöötmine. Pesaruumi soojustamine, vahelaua abil Blinovi pesa meetodi kasutamine. Mesilasperede kevadine laiendamine ülesehitatud kärgede ja kärjepõhjade abil.
15.03.2007. Mesinduskursus Rakveres Pikk tn. 29 Kunderi Seltsi ruumides. Esimene õppus kell 18 – 20. Mesinduse põhimõisted, mesilaspere bioloogia, mesilaste pidamise põhitõed.
22.03.2007. Varem kavandatud mesindusõppust ei toimu, teemad on üle viidud 29.03 ja 05.04 õppepäevadele.
29.03.2007. Mesinduskursus Rakveres. Teine õppus kell 18 – 21. Mesiniku ja mesila aastaring, erinevad hooajalised tööd mesilas. Mesindustõud, nende põhilised tunnused ja erinevused, eelised ja puudused. Mesilasperede paljundamine, erinevad võtted. Mesindustehnoloogia põhitõed ja lahendused, kasutatav mesindusinventar.
05.04.2007. Mesinduskursus Rakveres. Kolmas õppus kell 18 – 21. Mee omadused, kvaliteedinäitajad, kasutamisvõimalusi. Mee tootmise, käitlemise, pakendamise ja säilitamise põhilisi tehnoloogilisi lahendusi. Mesilaste haigused ja kahjurid tõrje ja profülaktika. Head mesindustavad
26.04.2007. Mesinduskursuse praktiline õppus Injus Maire Valtini mesilas kell 17 - 19. Kevadised tööd mesilas, mesilaspere läbivaatus ja esmane laiendamine. Kasutatav mesindusinventar, selle hooldamine ja korrastamine.

12. Põltsamaa Mesinike Seltsi õppepäev Pajusi vallas Pisisaare küla Kubja talus Jüri Luguse mesilas toimub 12.05.2007.a. kell 10-15. Teemad: Kevadised tööd mesilas, mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimine, ratsionaalsed tehnoloogilised võtted mesilasperede hooldamisel. Korraldab ja esineb Jüri Lugus.

LisaSuurus
III_kvartal_mesindus6_oppepaevade_kava_mesindus.ee-26.02.2007.pdf16.44 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Piirkondlikud mesindusõppused juulis ja augustis 2007

Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit, toimuvad mesinike seltside korraldusel juulis ja augustis 2007 järgmised mesindusõppused:

1. Räpina Mesinike Selts korraldab 18.08.2007 kell 9.00 – 11.00 Räpina Vabahariduskeskuses mesindusõppuse teemal “Suve lõpu tööd mesilas – pesaruumi koondamine, talvepesa moodustamine, talvesööda andmine. Kärgede ülevaatus, prakeerimine ja hoiustamine”. Esineb Raimo Kiudorf, tel. 50 89 656.

2. Saaremaa Mesinike Seltsi praktiline mesindusõppus Muhus Aimar Lauge mesilas toimub 19.08.2007 kell 10 – 13. Teemad – mesilasperede lõplik koondamine, talvepesa moodustamine, talvesööda andmine, kärjemajanduse korrastamine, mesilasperede transport talvituskohta. Esineb Aimar Lauge, tel. 56 65 65 33.

3. Elva Mesinike Seltsi praktiline õppus Elvas Pargi tn. 34 mesilas toimub 19.08.2007 kell 10 – 13. Teemad – suve lõpu tööd mesilas, perede koondamine ja söötmine, kärgede ülevaatus ja hoiustamine, vaha sulatamine. Esineb Tõnu Hiiemäe, tel. 50 49 020.

4. Harju Mesinike Selts korraldab 28.-29.07.2007 õppeekskursiooni Ida-Virumaa mesilatesse. Täiendav info – Jaan Pruljan, tel. 53 44 38 68.

5. Mesinduskursuse “Hobimesiniku aastaring 2007” 3. õppus toimub 11.08.2007 kell 10 – 18 Harjumaal Ääsmäel Voksa talus. Teemad – mee võtmine ja vurritamine, pesaruumi koondamine ja talvitumiseks valmistumine, täiendsöötmine, kärgede sorteerimine ja hoiustamine. Jaak ja Marje Riis, tel.56 98 33 61.

LisaSuurus
Mesindusõppused juulis ja augustis 2007.pdf5.98 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Praktilised varroatoosiõppused, august 2007

Varroatoosiõppused toimuvad Eesti Mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit.
Käesolevas piirkondlike praktiliste mesindusõppuste kavas varroatoosi diagnostika ja tõrje teemadel on täpsustusi ja muudatusi, võrreldes Mesinik nr. 3 ( 41) juunis 2007 ilmunud õppuste kavaga.

1. Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub 29.08.2007 kell 18.00 - 21.00 (NB! - mitte 11.08.2007 kell 10.00 – 14.00, nagu varem välja kuulutatud) praktiline varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste tõrje ja profülaktika teemaline õppepäev Inju mesilas. Varroatoos ja kaasnevad mesilashaigused, nende diagnostika, tõrje ja profülaktika. “Rohelised” ravimid varroatoosi tõrjes, sipelg- ja oblikhappe praktilise kasutamise võtted. Võrkpõhjade abil varroatoosi diagnostika, varroatoositõrje sipelghappega meevõtmise järel. Esinevad vetarst Aado Oherd, Maire ja Igor Valtin ning teised spetsialistid. Teave – Maire Valtin, tel. 52 13 894.

2. Ida-Virumaa Mesinike Selts korraldab 11.08.2007 kell 13.00 – 16.00 praktiline varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste tõrje ja profülaktika teemaline õppepäeva Mäetaguse vallas Kalina külas Taimo Kaljola mesilas. Varroatoos ja kaasnevad mesilashaigused, nende diagnostika, tõrje ja profülaktika. “Rohelised” ravimid varroatoosi tõrjes, sipelg- ja oblikhappe praktilise kasutamise võtted. Esinevad vetarst Aado Oherd, Taimo Kaljula ja Külli Reinberk (tel. 52 76 890).

3. Karksi-Nuia Mesinike Selts, 11. august 2007.a. kell 10.00-15.00 Praktiline mesinduspäev Polli-Järve mesilas. Varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste diagnostika ja tõrje erinevad meetodid. Mesilasperede ettevalmistamine talvitumiseks, mesilashaiguste ja talvekahjude riski vähendamine. Esinevad Antu Rohtla ja Aleksander Kilk. Teave – Antu Rohtla, tel. 56 61 26 22.

4. Raplamaa Mesinike Selts,
11. augustil 2007.a. kell 10.00-15.00. Praktiline varroatoositõrje alane mesinduspäev Tedre t. mesilas Kehtna vallas Saksa külas. Teemad: Varroatoosi ja sellega kaasnevate mesilashaiguste diagnostika ja tõrje erinevad meetodid, võrkpõhjade kasutamine diagnostikaks. Mesilasperede ettevalmistamine talvitumiseks, mesilashaiguste ja talvekahjude riski vähendamine Esinevad vetarst Arvi Raie, Viktor Reino (tel. 56 56 90 13).

5. Läänemaa Mesinike Selts, mesinike varroatoosiala praktiline õppe- ja teabepäev.
12.augustil 2007.a. kell 10.00-14.00 Mati Haabeli mesilas mesinike varroatoosiala praktiline õppe- ja teabepäev. Teemad - Varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste diagnostika ja tõrje erinevad meetodid ning tõrjevahendid. Mesilasperede ettevalmistamine talvitumiseks, mesilashaiguste ja talvekahjude riski vähendamine. Esinevad vetarst Aado Oherd, Ly ja Mati Haabel (tel. 47 29 854, 53 49 37 32).
6. Järvamaa Mesinike Selts,
12. augustil 2007.a. kell 10.00-14.00. Toimub praktiline varroatoosialane õppepäev Peedo Lälli mesilas, Poaka k. Türi v. Teemad: Varroatoosi ja sellega kaasnevate mesilashaiguste diagnostika, võrkpõhjade kasutamine ja tõrje erinevad meetodid. Mesilasperede ettevalmistamine talvitumiseks, mesilashaiguste ja talvekahjude riski vähendamine Esinevad vetarst Arvi Raie, Peedo Läll (tel. 53 90 45 85).

7. Põltsamaa Mesinike Selts, praktiline varroatoosialane õppepäev Jüri Luguse mesilas, Pisisaare k. Pajusi v. 12. augustil 2007.a. kell 13-17. Teemad: Varroatoosi ja sellega kaasnevate mesilashaiguste diagnostika ja tõrje erinevad meetodid. Mesilasperede ettevalmistamine talvitumiseks, mesilashaiguste ja talvekahjude riski vähendamine Esinevad vetarst Arvi Raie, Jüri Lugus (tel. 53 90 36 23).

8. Saaremaa Mesinike Seltsi varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste alane mesindusõppus IV kvartalis toimub Muhus Hellamaa külas Aimar Lauge mesilas 18.08.2007.a. algusega kell 13 ja orienteeruva lõpuga kell 17. Teemad: Varroatoosi diagnostika ja raviskeemi kujundamine vastavalt nakkustasemele ja varroalestade arvukuse dünaamikale. Viirushaiguste levik koos varroatoosiga, nende esinemise tunnused ja kliiniline avaldumine. Varroatoosiravi võtted ja kasutatavad ravimid. Kärjekoi tõrje. Esinevad vetarst Aado Oherd ja Aimar Lauge (tel. 56 65 65 33).

9. Hiiumaa Mesinike Seltsis toimub 19.08.2007 kell 10 - 16 Kuulmata mesilas varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste teemaline praktiline mesindusõppus. Teemad: Varroatoosi diagnostika ja raviskeemi kujundamine vastavalt nakkustasemele ja varroalestade arvukuse dünaamikale. Viirushaigused mesilasperes, nende liigid, tunnused ja kliinilised haiguspildid. Mesilasperede koondamine ja pesaruumi moodustamine varroatoosi mõju arvestades. Varroatoosiravi võtted ja kasutatavad ravimid. Kärjekoi tõrje. Esinevad vetarst Aado Oherd ja Uku Pihlak (tel. 50 52 736).

10. Põlvamaa Mesinike Seltsi varroatoositeemaline õppe- ja teabepäev 18.08.2007.a. algab kell 11 Räpina Vabahariduskeskuses ja jätkub praktilise õppusega M. Avarmaa mesilas. Õppuse teemad: Enamlevinud mesilashaigused ja kahjurid. Varroatoos ja sellega kaasnevad mesilashaigused, nende diagnostika ja ravimite ning ravimeetodite valik. Praktilise ravi võtteid sipelg- ja oblikhappega ning tümooli ja teiste “roheliste” ravivõtetega. Esinevad Arvi Raie, Ado Aher ja Raimo Kiudorf (tel. 50 89 656).

11. Võru Mesinike Seltsi maakondlik mesindusalane õppepäev 19. augustil 2007.a. kell 10.00 – 15.00. Praktiline varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste tõrje ja profülaktika teemaline õppepäev toimub Karula mesilas. Varroatoos ja kaasnevad mesilashaigused, nende diagnostika, tõrje ja profülaktika. “Rohelised” ravimid varroatoosi tõrjes, sipelg- ja oblikhappe praktilise kasutamise võtted. Esinevad vetarst Arvi Raie, Mati Urbanik (tel. 52 90 388) ja teised spetsialistid.

12. Elva Mesinike Selts, piirkondlik varroatoositeemaline praktiline mesindusõppus mesilas.
19. august 2007.a. kell 13.00 – 16.00. Praktiline varroatoosi ja kaasnevate virus- ja haudmehaiguste teemaline õppepäev Elvas kohalike mesilate baasil. Varroatoos ja kaasnevad mesilashaigused, nende diagnostika, tõrje ja profülaktika. “Rohelised” ravimid ja meetodid varroatoosi tõrjes, sipelg- ja oblikhappe praktilise kasutamise võtted. Esinevad vetarst Arvi Raie, Tõnu Hiiemäe, Olaf Puurits ja teised spetsialistid. Teave – Tõnu Hiiemäe tel. 50 49 020.

13. Tallinna Mesinike Seltsi varroatoositeemaline praktiline õppepäev toimub Mai Endla mesilas Hüürus 23.08.2007.a. kell 18.00 – 21.00. Väljasõit õppusele Tallinnas Akadeemia tee 23a kell 17.30. Teema: Varroatoosi diagnostika ja ravi. “Rohelised” ravimeetodid orgaaniliste hapete (sipelg-, oblik- ja piimhape), eeterlike õlide (tümool jt.) ning bioloogiliste võtete abil. Oblikhappe lahusega pritsimise, tilgutusravi ja gaasistamise õppekasutamine. Õppuse viib läbi vetarst Aado Oherd. Teave Uku Pihlak tel. 50 52 736.

LisaSuurus
3._aasta_IV_kv._augustis_varroatoosioppuste_kava.pdf14.79 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

2008

2008.a Eesti mesindusprogrammi raames toimuvad (ja toimunud) koolitused ja teabepäevad.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Kohalikud ja piirkondlikud mesinduspäevad, jaanuar - aprill 2008

Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi mesindusloengud Soola tn. 1 a algusega kell 17:
13.02.2008. Mesilaste korjemaa - metsa-, aia- ja umbrohutaimed. Ilme Nõmmisto.
12.03.2008 Mesilaste puhastuslend, kevadised tööd mesilas. Jaanus Tull.
09.04.2008 Mesiniku aasta – mesilasperede arenguetapid ja mesiniku hooajalised tööd
erinevatel aastaaegadel. Õppefilmi “Aastaring mesilas” arutelu. Jaanus Tull.

Tallinna Mesinike Seltsi teabeõhtud ja -õppused toimuvad edaspidi koos Harju Mesinike Seltsiga Marja 4d.

Tallinna ja Harju Mesinike Seltsid, Marja 4d, kell 17-19 õppe- ja teabeõhtud järgmistel teemadel:
27.02.2008. Mesilaste puhastuslend, varakevadised tööd mesilas. Lembit Sirge jt. kogenud mesinikud.
26.03.2008. Mesilasperede kevadine läbivaatus ja revisjon. Mesindusalaste teabematerjalide ja
trükiste tutvustamine. Varroatoosi kui olulise ohuteguri diagnostika ja ravi mesilates.
Korraldavad Uku Pihlak ja Vaike Rus.

Põlvamaa Mesinike Seltsi mesindusloengud toimuvad Räpina Aianduskoolis kell 17 – 19 järgmise kava kohaselt:
29.02.2008. Mesiniku eetika põhimõtted ja käitumine. Antu Rohtla.
25.04.2008, Mesilasperede talvitumiste tulemuste analüüs, perede nõrgenemise või hukkumise
põhjused, võimalikud lahendused talvekadude vähendamiseks”, lektor Raimo Kiudorf

Saaremaa Mesinike Seltsi poolt korraldatakse teoreetilis-praktiline õppepäev Muhumaal Hellamaa külas Aimar Lauge mesilas 19.04.2008 algusega kell 10 – kevadtööd mesilas, mesilasperede läbivaatus ja laiendamine.

Põltsamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimuvad Põltsamaa Kultuurikeskuses järgmised mesindusõppused (algus kõigil õppustel kell 10.00):
15.03.2008 Mee tootmise ja käitlemisega seonduv seadusandlus ja nõuded. Esineb Jõgeva VTA
keskuse spetsialist, korraldab Ain Seeder.
26.04.2008 Mesindusinventar, valikuvõimalused erineva suurusega mesilatele ja vastavalt
kasutatavale mesindustehnoloogiale. Esineb mesinik Tõnu Rosenfeld.

Karksi-Nuia Mesinike Selts korraldab mesinduspäeva 01. märtsil 2008.a. algusega kell 10.00 Karksi-Nuia Kultuurikeskuses. Teemad: Mesilaste puhastuslend ja kevadine läbivaatus, perede
laiendamine ja sülemlemise vältimine. Olulisemad meetaimed ja nende kasvatamise võimalusi mesilaste korjemaa rikastamiseks. Esinevad Antu Rohtla, Leili Nael jt.

Karksi-Nuia mesinduskursus mesindushuvilistele ja algajatele mesinikele toimub järgmise kava kohaselt (õppuste algus kell 10.00 ja kestus 6 tundi; vajalik eelregistreerimine - Antu Rohtla tel. 56 612 622):
22. märts – loengud teemadel: Mesinduse põhimõisted, mesilaste rassid, anatoomia, mesilaspere
bioloogia, mesindusinventar. Mesi ja teised mesindussaadused. Lektorid Jaak Riis ja
Antu Rohtla.
12. aprill – loengud teemadel: Hooajalised tööd mesilas kevadel, suvel ja sügisel; kärjemajandus,
kärgede traadistamine ja vahastamine; mesilaste haigused ja kahjurid ning nende
tõrje. Lektorid Jaak Riis ja Antu Rohtla.
24. mai – praktiline õppepäev Polli-Järve mesilas, teemad – kasutatav mesindusinventar;
mesilasperede kevadine laiendamine; sülemlemise vältimine; mesilasperede paljundamine,
kärjemee tootmine. Õppuse viib läbi Antu Rohtla.
9. august – praktiline õppepäev Polli-Järve mesilas, teemad – mesilasperede pesaruumi koondamine
ja talvepesa korraldamine, perede lisasöötmine, varroatoosi diagnostika ja ravi. Õppuse viib
läbi Antu Rohtla.

Võrumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub 29.03.2008.a. Võrus Kreutzwaldi 113 algusega kell 10 mesinduspäev. Teemad – kevadised tööd mesilas, mesilasperede laiendamine ja sülemlemise vältimine, mesilasperede sihipärase tugevdamise teel suurema meesaagi saamine.
Lektorid Antu Rohtla ja Rein Talmet.

Elva Mesinike Selts korraldab järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:
15. märtsil algusega kell 11.00 Elvas Kesk t. 17 – 2. korrusel, teemad: Varakevadised tööd mesilas,
ergutussöötmine, nõrkade perede ühendamine - lektor Tõnu Hiiemäe; Mee kvaliteet,
seda mõjutavad tehnoloogilised tegurid; mesilasperedes õietolmu ja taruvaigu
kogumine - lektor Ilmar Särg.
19. aprillil kell 10.00 Elvas Pargi t. 34 Tõnu Hiiemäe mesilas praktiline õppepäev. Teemad:
Perede laiendamine. Sülemlemise ärahoidmine. Lihtsamad emadekasvatuse meetodid,
emade vahetamine. Korraldab Tõnu Hiiemäe.

Läänemaa Mesinike Selts korraldab mesinduspäeva 15. märtsil algusega kell 10.00 Oru vallamaja saalis. Teemad: Kevadtööd mesilas – perede puhastuslend ja kevadine läbivaatus,
laiendamine, sülemlemise vältimine. Mati ja Ly Haabel. Vahavahetus – Hain Taim.

Lääne-Virumaa Mesinike Selts korraldab mesinike õppepäeva
22.03.2008 algusega kell 10 Rakveres Nurga Äri ruumides teemadel: Kevadine mesilasperede
puhastuslend ja läbivaatus ning vajadusel lisasöötmine, perede laiendamine
ülesehitatud kärgede ja kärjepõhjaga, mesilashaiguste seire ja diagnostika.
Lektorid Maire Valtin ja Mait Mardla.

Hiiumaa Mesinike Selts korraldab mesinike teabepäeva
22.03.2008 Käina Kultuurikeskuses algusega kell 10 teemadel:
Mesilasperede kevadine läbivaatus, perede tugevuse ja tervisliku seisundi hindamine,
varroatoosi mõju perede talvitumisele. Mesindusalased trükised ja teabematerjalid.
Mesinduse olukorrast ja probleemidest naabermaades ja kogu Balti mere piirkonnas,
informatsiooni Põhjamaade ja Baltimaade Mesindusnõukogu aastakonverentsilt.
Esinevad Uku Pihlak, Jaan Alt jt.

Mesinduskursuse “Hobimesiniku aastaring 2007-2008” V õppus toimub Harjumaal Ääsmäel 19.04.2008.a., algus kell 10.00 ja lõpp kell 17.45. Teemad: Mesilaste puhastuslend ja kiirläbivaatus. Mesilaspere pearevisjon. Mesilaspere ümbertõstmine ja inventari desinfitseerimine. Sülemlemine, mesilasemade väljavahetamine. Kokkuvõte õppepäevast ja kursusest. Õppepäeva korraldavad ja viivad läbi Jaak ja Marje Riis.

LisaSuurus
Kohalikud_ja_piirkondlikud_mesinduspaevad_nov_2007_jaan_2008.pdf7.32 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesinduspäevade ja –õppuste kava mais ja juunis 2008

Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi teabeõhtu Soola tn. 1 a :
14.05.2008 kell 17 Mesilaperede paljundamise meetodid, mesilasemade kasvatamine. Priit Pihlik.
07.06.2008 kell 9 – 16 õppereis mesinik Jüri Luguse tootmismesilasse, kogemuste
vahetamine mesindustehnoloogias ja mee käitlemises. Jaanus Tull, Jüri Lugus.
Tartu AMS mesindusõppuste info: Jaanus Tull, tel. 5090471.

Karksi-Nuia Mesinike Seltsi korraldusel toimub 14. juunil.2008.a. algusega kell 10 Karksi vallas Polli-Järve mesilas praktiline õppepäev mesilasemade kasvatamise ja tõuparanduse teemadel, sealhulgas mesilasemade kasvatamisest Jenter-süsteemi abil. Õppuse viib läbi Antu Rohtla, tel. 56612622.

Karksi-Nuia mesinduskursuse 3. õppusena toimub 24. mail praktiline õppepäev Polli-Järve mesilas. Teemad – kasutatav mesindusinventar; mesilasperede kevadine laiendamine; sülemlemise vältimine; mesilasperede paljundamine, kärjemee tootmine. Õppuse viib läbi Antu Rohtla, tel. 56612622.

Põlvamaa Mesinike Selts korraldab:
07.06.2008 Jakob Tammela mesilas Moostes algusega kell 11 mesinike praktilise õppepäeva mesindustehniliste meetodite ja töövõtete teemal, kogemusi jagab mesinik Jakob Tammela, info Raimo Kiudorf tel. 5089656.
20.06.2008 Põlvamaa mesinike grupi õppeekskursiooni Viljandimaale Karksi vallas Polli-Järve
talus asuvasse Antu Rohtla mesilasse. Praktilise õppuse teema – mesilasperede paljundamise ja mesilasemade kasvatamise meetodid, õppuse juhendaja Antu Rohtla.

Saaremaa Mesinike Seltsi praktiline õppepäev Muhumaal Aimar Lauge mesilas 14.06.2008 algusega kell 10 – suvised tööd mesilas, sülemlemise vältimine, emade kasvatus. Aimar Lauge tel. 56656533.

Elva Mesinike Seltsis toimub 24. mail kell 10 Elvas Pargi t. 34 Tõnu Hiiemäe mesilas praktiline õppepäev. Teemad: Uute mesilasperede moodustamine – perede poolitamine, kunstpere, võrsikpere,
lendpere. Korraldab Tõnu Hiiemäe, tel. 5049020.

Lääne-Virumaa Mesinike Selts korraldab 18.05.2008 algusega kell 12 praktilise mesinduspäeva Vinni vallas Inju külas Maire Valtini mesilas. Teemad: praktilised kevadtööd mesilas, perede laiendamine ja sülemlemise vältimine, emade kasvatamine ja perede paljundamine. Õpetab Maire Valtin, tel. 5213894.

Hiiumaa Mesinike Seltsi praktiline mesindusõppus toimub 31.05.2008 algusega kell 10.
Teemad: Mesilasperede kevadine ja suvine hooldamine ja arendamine, sülemlemise vältimine, uute mesilasperede moodustamine, mesilasemade kasvatamine ja peredele andmine. Esinevad Sirje Kuulmata, Uku Pihlak, Jaan Alt jt. Info: Uku Pihlak tel. 5052736.

Ida-Virumaa Mesinike Selts korraldab mesinike teabepäeva 03. mail algusega kell 10 Kohtla-Järvel Järve Gümnaasiumis Katse t. 2.Teemad ja esinejad on täpsustamisel. Vaha kvaliteet ja vaha vahetamine kärjepõhja vastu. Hain Taim.
Tähelepanu - mesinike teabepäev lükkub edasi, uus teabepäeva toimumisaeg on täpsustamisel!

Otepää Mesinike Selts korraldab 12.07.2008 algusega kell 10 Puka vallas Ants Tiirmaa mesilas piirkondliku mesinike õppe-teabepäeva. Teemad: Mesindustehnoloogia erinevaid lahendusi. Mesilaste korjemaa ja meetaimed, korjemaa parandamise võimalusi. Mesilaste tõuparanduse võimalusi igale mesinikule. Esinevad Raimo Kiudorf, Mai Endla, Ants Tiirmaa.

EML korraldusel toimub 15.06.2008.a. algusega kell 10 Harjumaal Hüürus Mai Endla mesilas õppepäev mesilasemade kasvatamise ja tõuparanduse teemadel. Info: Mai Endla tel. 5128200.

Vabariiklik mesinike suvepäev toimub 26.07.2008.a. algusega kell 10 Läänemaal Haapsalus. Mesinduspäeva kava on koostamisel.

LisaSuurus
Mesinduspäevade kava - mai - juuni 2008.pdf9.66 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesindusõppused juulis ja augustis 2008

Tartu Aianduse ja Mesinduse Selts, Soola t. 1a, 13.08.2008.a. algusega kell 17 teabeõhtu. Mesilaste haigused, nende diagnostika, tõrje ja profülaktika. Lektor Arvi Raie, tel. 51 68 070.

Tallinna Mesinike Selts, 09.08.2008.a. algusega kell 10 Hüüru külas Mai Endla mesilas praktiline mesindusõppus varroatoosiravi ja suvelõpu mesindustööde teemal. Info – Uku Pihlak, tel. 50 52 736.

Karksi-Nuia mesinduskursuse IV praktiline õppus 09.08.2008.a. algusega kell 10 Polli-Järve talus. Lektor Antu Rohtla, tel. 56 612 622.

Põlvamaa Mesinike Seltsi teabepäev 24.08.2008.a. algusega kell 11 Räpina Aianduskoolis. Ettevalmistustööd mesilaste talvitumiseks, mesilasperede koondamine, lisasöötmine, varroatoosiravi. Lektor Raimo Kiudorf, tel. 50 89 656.

Saaremaa Mesinike Selts, 16.08.2008.a. algusega kell 10 Muhumaal Hellamaa külas Aimar Lauge mesilas praktiline mesindusõppus. Suvelõpu tööd mesilas, perede koondamine, lisasöötmine, varroatoosiravi. Lektor Aimar Lauge, tel. 56 65 65 33.

Põltsamaa Mesinike Selts, 02.08.2008.a. algusega kell 10 Põltsamaa Kultuurikeskuses mesindusloeng. Mesilaste haigused ja kahjurid, nende tõrje. Lektor Ilme Nõmmisto. Info Ain Seeder tel. 52 502 04.

Elva Mesinike Selts, 16.08.2008.a. algusega kell 10 Elvas Pargi t. 34 Tõnu Hiiemäe mesilas praktiline õppepäev. Teemad – varroatoos ja teised mesilashaigused, nende seire, diagnostika ja ravi. Hilissuvised tööd mesilas. Lektorid Aado Oherd ja Tõnu Hiiemäe, tel. 50 49 020.

Otepää Mesinike Selts,12.07.2008.a. algusega kell 10 Puka vallas Ants Tiirmaa mesilas õppepäev. Teemad: Mesindustehnoloogia erinevaid lahendusi. Mesilaste korjemaa ja meetaimed, korjemaa parandamise võimalusi. Mesilaste tõuparanduse võimalusi igale mesinikule. Esinevad Raimo Kiudorf, Mai Endla, Ants Tiirmaa

Lääne-Virumaa Mesinike Selts, 10.08.2008.a. algusega kell 10 Vinni vallas Inju külas Maire Valtini mesilas õppepäev. Teemad: mesilasperede koondamine ja talvepesade moodustamine, kärgede sorteerimine, hoiustamine ja prakeerimine; mesilasperede lisasöötmine talveks; varroatoosi diagnostika ja ravi. Korraldab Maire Valtin, tel. 52 13 894.

Hiiumaa Mesinike Selts, 16.08.2008.a. algusega kell 10 praktiline õppepäev Sirje Kuulmata mesilas Pühalepa vallas. Teemad: varroatoosi diagnostika ja ravi, oht perede talvitumisele. Mesilasperede pesaruumi koondamine, talveks lisasööda andmine. Kärgede sorteerimine, väljaprakeeritud kärgede sulatamine, vaha puhastamine. Esinevad Sirje Kuulmata, Uku Pihlak. Info – Uku Pihlak, tel. 50 52 736.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

2009

2009.a Eesti mesindusprogrammi raames toimuvad (ja toimunud) koolitused ja teabepäevad.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

KURSUS KOMPLEKTEERITUD! Mesinduskursus HOBIMESINIKU AASTARING 2009

5 ÕPPEPÄEVA OLULISTEL HETKEDEL ALGAJALE MESINIKULE

Mesila

Rajame ja arendame koos väikemesilat 30. mail, 13. juunil, 8. augustil, 5. septembril 2009. aastal ja peale talveperioodi märtsis-aprillis 2010. aastal.

Koolitus toimub Viljandimaal, Põllussaare talus. Asukoht: Suure-Jaani valla Olustvere piirkond, Ülde küla (Tääksi – Kõo maantee ääres).

Õppepäevade algus kell 10.00. Osaluse päevatasu 50 krooni. 5 õppepäeva moodustavad ühtse terviku, kus antakse ülevaade mesilaspere bioloogiast, hooldamisest nii lamav- kui korpustarus, korjemaast, mee võtmisest, mesilaste haigustest jm. Omandatakse praktilised oskused mesilasperede arengu jälgimiseks, varroatoosi ravimiseks, väikeinventari hooldamiseks ja valmistamiseks, vaha sulatamiseks jne. Õppepäevadel põimuvad loengud (koos jaotusmaterjaliga) õppefilmide vaatamise ja praktilise tegevusega. Õppekava läbinud saavad Eesti Mesinike Liidu täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitajad Jaak ja Marje Riis. Vajalik eelregistreerimine telefonil 56983361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee. Registreeru juba täna, grupis osalejate arv piiratud! Kaasa võtta oma näovari ja kaitseriietus.

Loe õppekava (*.pdf).

LisaSuurus
Riis_2009_kursuse_oppekava.pdf10.83 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

30.05 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2009 1. õppepäev (Viljandimaa). KURSUS KOMPLEKTEERITUD!

30.05.2009 10:00
30.05.2009 18:15

Laupäeval, 30. mai 2009 toimuv õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2009. Koolitajad on Jaak ja Marje Riis. Koolitus toimub Viljandimaal, Põllussaare talus.

Asukoht: Suure-Jaani valla Olustvere piirkond, Ülde küla (Tääksi – Kõo maantee ääres). Osaluse päevatasu on 50 krooni.

Päeva õppekava:

Jrk
Teema
Ajakava
Õppuste läbiviimise vorm
1.
Mesilaspere bioloogia (mesinduse üldtutvustus, mesilasisendid, isendite arenemine, tööülesanded)
10.00 – 11.45
Loeng
2.
Mesilaste pidamiseks esmavajalik inventar
11.45 – 12.30
Loeng
3.
Kärjed, kärjekannude liigid, kärjepõhi, kärjemajandus
12.30 – 13.15
Loeng
4.
Lõunaeine
13.15 – 14.00
 
5.
Raamide kokkulöömine, traatimine, kärjetamine
14.00 – 16.30
Praktika
6.
Uue mesilaspere tarusse panemine, mesilasperede arengu jälgimine
16.30 – 18.00
Praktika
7.
Kokkuvõte õppepäevast
18.00 – 18.15
Arutlus

Mesinduskursuse kogu õppekava (*.pdf formaadis).

Osalemiseks vajalik eelregistreerimine telefonil 56983361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

13.06 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2009 2. õppepäev (Viljandimaa). KURSUS KOMPLEKTEERITUD!

13.06.2009 10:00
13.06.2009 18:15

 

Laupäeval, 13. juunil 2009 toimuv õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2009. Koolitajad on Jaak ja Marje Riis. Koolitus toimub Viljandimaal, Põllussaare talus.

Asukoht: Suure-Jaani valla Olustvere piirkond, Ülde küla (Tääksi – Kõo maantee ääres). Osaluse päevatasu on 50 krooni.

Päeva õppekava:

 

Jrk
Teema
Ajakava
Õppuste läbiviimise vorm
1.
Mesilaspere bioloogia (mesilaste paljunemine, meeleelundid, seedimiselundid, meepõis, hingamiselundid, nõelamine
10.00 – 10.45
Loeng
2.
Mesilaste korjemaa ja tähtsamad korjetaimed
 
10.45 – 13.15
Loeng + praktiline tegevus
3.
 Lõunaeine
13.15 – 14.00
 
4.
Mesilasperede laiendamine
14.00 – 16.30
Praktiline tegevus
5.
Mesilaspere haigused
16.30 – 18.00
Loeng
6.
Kokkuvõte õppepäevast
18.00 – 18.15
Arutelu

 Mesinduskursuse kogu õppekava (*.pdf formaadis).

Osalemiseks vajalik eelregistreerimine telefonil 56983361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

08.08 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2009 3. õppepäev (Viljandimaa). KURSUS KOMPLEKTEERITUD!

08.08.2009 10:00
08.08.2009 18:15

 Laupäeval, 8. augustil 2009 toimuv õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2009. Koolitajad on Jaak ja Marje Riis. Koolitus toimub Viljandimaal, Põllussaare talus.

Asukoht: Suure-Jaani valla Olustvere piirkond, Ülde küla (Tääksi – Kõo maantee ääres). Osaluse päevatasu on 50 krooni.

Päeva õppekava:

Jrk
Teema
Ajakava
Õppuste läbiviimise vorm
1.
Sügisene mesilasperede koondamine, mee võtmine
10.00 – 11.45
Loeng + praktika
2.
Mee vurritamine, mee käitlemine
11.45 – 13.15
Loeng + praktika
3.
Lõunaeine
13.15 – 14.00
 
4.
Kärgede sorteerimine (põhimõtted) ja säilitamine
14.00 – 15.45
Loeng + praktika
5.
Mesilasperede täiendussöötmine (sh sööda valmistamine)
15.45 – 18.00
Loeng + praktika
6.
Kokkuvõte õppepäevast
18.00 – 18.15
Arutelu

Mesinduskursuse kogu õppekava (*.pdf formaadis).

Osalemiseks vajalik eelregistreerimine telefonil 56983361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

05.09 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2009 4. õppepäev (Viljandimaa). KURSUS KOMPLEKTEERITUD!

05.09.2009 10:00
05.09.2009 18:15

 Laupäeval, 5. septembril 2009 toimuv õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2009. Koolitajad on Jaak ja Marje Riis. Koolitus toimub Viljandimaal, Põllussaare talus.

Asukoht: Suure-Jaani valla Olustvere piirkond, Ülde küla (Tääksi – Kõo maantee ääres). Osaluse päevatasu on 50 krooni.

Päeva õppekava:

 

Jrk
Teema
Ajakava
Õppuste läbiviimise vorm
1.
Mesilaste haigused, varroatoositõrje
10.00 – 11.45
Loeng + praktika
2.
Mesilaspere talveks ettevalmistamine
11.45 – 13.15
Loeng + praktika
3.
Lõunaeine
13.15 – 14.00
 
4.
Talvised tööd mesilas (vaha sulatamine, raamide desinfitseerimine, mesindusinventari korrastamine)
14.00 – 16.30
Loeng + praktika
5.
Mesila tasuvuse arvutamine
16.30 – 18.00
Loeng
6.
Kokkuvõte õppepäevast
18.00 – 18.15
Arutlus

 

 

Mesinduskursuse kogu õppekava (*.pdf formaadis).

Osalemiseks vajalik eelregistreerimine telefonil 56983361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

 

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Kohalikud ja piirkondlikud mesinduspäevad, jaanuar – veebruar 2009

Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi mesindusloengud Soola tn. 1a algusega kell 17:
21.01.2009. Talvised tööd mesilas, ettevalmistus kevadeks. Jaanus Tull. Valgusööt stimuleerib mesilasperede arengut. Mart Vabar.
11.02.2009. Tootmismesila kavandamine ja rajamine. Üleminek eesti lamavtarult korpustaru kasutamisele. Rein Männiste

Tallinna Mesinike Seltsi õppe- ja teabeõhtud Akadeemia tee 21E algusega kell 17.30:
13.01.2009. Mesindus ja naabrussuhted, mesilaste pidamise mõistlikud põhimõtted ja võimalikud reeglid. Aleksander Kilk.
10.02.2009. Uudseid tehnoloogilisi ja tehnilisi lahendusi nii väike- kui suurmesinduse
vajadusteks. Korraldab Uku Pihlak.

Harju Mesinike Selts, Marja 4d algusega kell 17 õppe- ja teabeõhtud:
28.01.2009. Mesilasperede talvitustingimuste hindamine. Inventari valmistamine ja remont. Endel Kivistik.
25.02.2009. Mesila ettevalmistamine kevadeks, mesilasperedes söödavarude hindamine. Sulev Norak.

Põlvamaa Mesinike Seltsi mesindusloengud toimuvad Räpina Aianduskoolis:
23.01.2009 algusega kell 16.00. Maa energiaväljad ja veesoonte mõju mesilasperedele. Mati Haabel.
27.02.2009 algusega kell 17.00. Aeg mõelda uuele mesindushooajale. Antu Rohtla.

Põltsamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimuvad Põltsamaa Kultuurikeskuses algusega kell 10.00 järgmised mesindusõppused:
17.01.2009. Mesindusalane terminoloogia ja põhimõisted. Mesilaspere bioloogia ja sellel tuginevad mesindusvõtted. Jaak Riis.
21.02.2009. Vaha tootmine, töötlemine ja kasutamine. Sergei Kozlov. Korpustarude valmistamise võimalusi. Jüri Lugus, Ain Seeder.

Elva Mesinike Selts korraldab mesinike õppe- ja teabepäeva 24.01.2009 algusega kell 10.00 Elvas Kesk t. 17 , 2. korrusel teemal ”Mesiniku talvised tööd”, lektor Tõnu Hiiemäe.

LisaSuurus
Kohalikud ja piirkondlikud mesinduspäevad - jaanuar-veebruar 2009.pdf7 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Piirkondlike mesinduspäevade ja –õppuste kava mais ja juunis 2009

Vabariiklik mesinike suvepäev toimub 25. juulil 2009.a. algusega kell 10 Tartumaal Ülenurmes Eesti Põllumajandusmuuseumis. Kavas loengud, ettekanded, arutelud, mesindusnäituse külastamine. Läbivaks teemaks on mesilaste tõuparandus. Täpsem loengute-ettekannete kava on koostamisel. Lõunasöögi ettetellimiseks palume osavõtjatel ennast eelregistreerida kas EML kontori aadressil või tel. 63 764 93 (teisipäeviti ja reedeti kell 10 – 16), e-posti teel eml.office@mesi.ee.

Piirkondlike mesinduspäevade ja –õppuste kava mais ja juunis 2009:

Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsis  õppe- ja teabeõhtud Soola tn.1 a algusega kell 17:
13.05.2009. Mesilasemade kasvatamise kogemusi. Jaanus Tull
10.06.2009. Kvaliteetse mee ja mesindussaaduste tootmisest. Jaanus Tull.
 
Tallinna Mesinike Seltsi õppe- ja teabeõhtud algusega kell 17.30:
19.05.2009. Akadeemia tee 21E, teema: Uut teavet ja uuringutulemusi mesilaste haigustest, nende
seirest ja ravist. Loomaarst Arvi Raie.
09.06.2009.Praktiline õppepäev Mai Endla mesilas Harjumaal Hüürus. Teemad: Mesilasemade
kasvatamine, paarumisperede moodustamine, emade andmine, mesilasperede paljundamine.
Mai Endla.
 
Harju Mesinike Selts, Marja 4d,  algusega kell 17 õppe- ja teabeõhtud järgmistel teemadel:
27.05.2009. Sülemlemise vältimine, emaeraldusvõre kasutamine, emadekasvatus. Endel Kivistik.
17.06.2009.  Rändmesindusest Põhja-Eestis. Meevõtmine tarudest, vurritamine. Mart Rannu.
 
Karksi-Nuia Mesinike Selts korraldab 23.05.2009 algusega kell 10.00 praktilise õppepäeva Polli-
Järve mesilas. Õppepäeva juhib Antu Rohtla. Teemad: Mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimine, mesilasperede paljundamine, mesilasemade kasvatamine.
 
Põlvamaa Mesinike Seltsi praktiline õppepäev toimub 22.05.2009. Kogunemine Räpina Aianduskooli juures kell 12.15, sõit Jakob Tammela mesilasse Mooste lähedal, õppuse algus kell 13.00. Teemad: Kevadised tööd mesilas. Perede laiendamine, sülemlemise vältimine. Kogemusi jagab Jakob Tammela. Info Raimo Kiudorf, tel. 50 89 656.
 
Saaremaa Mesinike Seltsi korraldamisel toimub 13.06.2009 algusega kell 10 praktiline 
mesindusõppus Aimar Lauge mesilas Muhumaal Hellamaa külas. Teemad: Mesilasemade kasvatamine, paarunud mesilasema andmine mesilasperele, mesilasperede paljundamise võtteid, tõuparandustöö mesilas. Õpetab Aimar Lauge.
 
Põltsamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub 06.06.2009.a. algusega kell 11.00 praktiline õppus
Viljandimaal Karksi v. Polli-Järve talu mesilas teemal: “Mesilasemade kasvatamine ja andmine mesilasperesse”, õpetab Antu Rohtla.
 
Elva Mesinike Selts korraldab 23.05.2009 kell 10.00 Elvas Pargi 34 praktilise õppuse teemadel:
Nõrkade perede ühendamine, perede laiendamine, uute perede moodustamine, kuidas sülemlemist ära hoida. Õpetab Tõnu Hiiemäe.
 
Läänemaa Mesinike Selts korraldab 06.06.2009 praktilise mesindusõppuse Heino Rokki mesilas
Läänemaal Martna vallas. Teema: Mesindus korpustarudega, mesilasperede paljundamine, emadekasvatus. Heinart Rokk.
 
Hiiumaa Mesinike Selts korraldab 16.05.2009 algusega kell 10 praktilise õppepäeva Sirje Kuulmata mesilas Pühalepa vallas teemal: Sülemlemise vältimine, mesilasemade kasvatamine, mesilasperede paljundamine talvekadude kompenseerimiseks või mesila suurendamiseks.  Õpetavad Sirje Kuulmata, Uku Pihlak, Jaan Alt jt.
 
NB! Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi kavandatud praktiline õppus Inju mesilas 27.05.2009 algusega kell 12 ei toimu.
 
Ida-Virumaa Mesinike Selts Mummu korraldab 13.06.2009 algusega kell 11 Lääne-Virumaal Porkunis Mait Mardla mesilas praktilise õppepäeva teemadel: Mesindushooned, -ruumid ja inventar, mesilasperede paljundamine, mesilasemade kasvatamine. Õpetab Mait Mardla.
LisaSuurus
Mesindusoppuste_kava_-_mai-juuni_2009.pdf9.66 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

2010

2010.a Eesti mesindusprogrammi raames toimuvad (ja toimunud) koolitused ja teabepäevad.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesindusprogrammi mesindusõppuste kava mais ja juunis 2010.a.

Tallinna Mesinike Seltsi korraldusel toimub 08.06.2010 algusega kell 17.30 praktiline õppepäev Sergei Kozlovi mesilas Harjumaal Habajas. Teemad: Mesilasperede suvise hooldamise võtteid. Mesilasperede paljundamine. Mesila kärjemajandus, vaha sulatamine ja puhastamine. Sergei Kozlov, korraldab Uku Pihlak

Harju Mesinike Selts, Marja 4d, 26.05.2010 algusega kell 17 õppe- ja teabeõhtu teemal: Sülemlemise vältimine, emaeraldusvõre kasutamine. Lektor Endel Kivistik.

Karksi-Nuia Mesinike Selts korraldab 22.05.2010 algusega kell 10.00 praktilise õppepäeva Polli-Järve mesilas, õppuse viib läbi Antu Rohtla. Teemad: Kevad-suvised tööd mesilas - mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimine, kunstperede moodustamine, mesilasemade kasvatamine.

Põlvamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäevad toimuvad järgmise kava kohaselt:
27.05.2010 Räpina Aianduskoolis kell 17.00 mesindusloeng ”Mesindamine korpustarudes ja
võrdlevalt lamavtarudes”. Korraldab Raimo Kiudorf.
17.06.2010 Räpina valla Sillapää külas Raimo Kiudorfi mesilas kavandatud praktiline õppus jääb ära. Korraldajad vabandavad.

Põltsamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub 22.05.2010 algusega kell 10.00 Valgamaal tootmismesila külastus ja praktiline õppus. Teemad: Mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimine ja mesilasperede paljundamine korpustarude baasil. Korraldab Ain Seeder.

Elva Mesinike Selts korraldab 05.06.2010.a algusega kell 10 Elva lähedal Uuta külas Janek Saarepuu mesilas õppepäeva. Teema: Emadekasvatus, esinevad Antu Rohtla ja Janek Saarepuu.

Mesinduskursuse “Hobimesiniku aastaring 2010-2011” raames õppused 1 ja 2 toimuvad Põhja-Viljandimaal Suure-Jaani vallas Ülde külas Põllussaare talus lektorite Jaak ja Marje Riisi juhtimisel järgmise kava kohaselt (kõigi õppuste algus on kell 10.00):
29.05.2010. Mesilasperede üldine bioloogia, mesindusinventar, mesilaspere paigutamine tarusse.
12.06.2010. Mesilaste paljunemine, mesilaspere laiendamine, sülemlemine, korjemaa, haigused.

Vabariiklik mesinduspäev toimub 31. juulil 2010.a. algusega kell 10 Pärnumaal Uulus. Täpne mesinduspäeva kava avaldatakse juunikuus.

LisaSuurus
Õppuste_kava_mai-juuni_2010.pdf7.76 KB
Keskmine: 3 (2 häält)