2007

2007.a Eesti mesindusprogrammi raames toimuvad (ja toimunud) koolitused ja teabepäevad.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

03.02.2007 - Saaremaa Mesinike Seltsi mesindusõppus

03.02.2007 10:00
03.02.2007 14:00

Teema: Mesindus korpustarudega, üleminek 10-raamiliselt tarult 8-raamilisele tarule, eelised ja probleemid; Varroatoosi tõrje lesehaudme eemaldamise meetodil, kärjeraamid 2- ja 3-väljasüsteemi kohaselt. Korraldab Aimar Lauge.

Toimumiskoht: Rahvakooli ruumides, Kuressaare

Seda kannet ei ole veel hinnatud

09.01.2007 - Tallinna Mesinike Seltsi teabepäev

09.01.2007 17:30
09.01.2007 20:30

Teemad: Mesilaste korjemaa ja aiandus. Meetaimed, nende kasvatamine, nektari produktsioon ja erimee tootmine. Korraldab Uku Pihlak.
Tallinna Mesinike Seltsi teabepäevad toimuvad Tallinnas Akadeemia tee 23 A.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

10.01.2007 - Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi teabeõhtu

10.01.2007 17:00
10.01.2007 20:00

Teema: Mesilasemade kasvatamisest ja tõuparandusest mesilas. Korraldab Priit Pihlik.

Toimumiskoht: Soola tn 1a, Tartu.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

10.02.2007 - Elva Mesinike Seltsi õppepäev

10.02.2007 10:00
10.02.2007 13:00

Teema: Korpustarude kasutamise iseärasusi ja võimalusi, Ilmar Särg.

Toimumiskoht: Kesk tn 19, Elva

Seda kannet ei ole veel hinnatud

10.02.2007 - Võrumaa Mesinike Seltsi õppepäev

10.02.2007 10:00
10.02.2007 14:00

Teemad: Mesindusinventar, erineva suurusega mesilate otstarbekaid tehnoloogilisi seadmeid ja abivahendeid. Lektorid Rein Talmet, Mati Urbanik jt.

Õppepäev toimub aadressil Kreutzwaldi 113, Võru.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

13.02.2007 - Tallinna Mesinike Seltsi teabepäev

13.02.2007 17:30
13.02.2007 20:30

Teemad: Monoflorse ja polüfloorse mee tootmise võimalused ning põhimõtted.Õietolm mees, selle analüüsimeetodid. Korraldab Uku Pihlak.
Tallinna Mesinike Seltsi teabepäevad toimuvad Tallinnas Akadeemia tee 23 A.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

14.02.2007 - Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi teabeõhtu

14.02.2007 17:00
14.02.2007 20:00

Teema: Mesilaste kahjurid ja nende tõrje. Korraldab Ilme Nõmmisto.
Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi õppe- ja teabeõhtud toimuvad Tartus Soola tn 1 a.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

17.02.2007 - Põltsamaa Mesinike Seltsi õppepäev

17.02.2007 11:00
17.02.2007 16:00

Teemad: Eesti mesindusprogrammi tegevuste ja tulemuste tutvustamine. Mee kvaliteedinõuded ja märgistamise erinõuded. Meetaimed, mesilaste korjemaa, selle parandamine. Korraldavad Jüri Lugus, Jaan Langebraun.

Toimumiskoht: Põltsamaa

Seda kannet ei ole veel hinnatud

19.08 - Praktiline mesindusõppus Muhus

00.00.

Saaremaa Mesinike Seltsi praktiline mesindusõppus Muhus Aimar Lauge mesilas toimub 19.08.2007 kell 10 – 13.

Teemad – mesilasperede lõplik koondamine, talvepesa moodustamine, talvesööda andmine, kärjemajanduse korrastamine, mesilasperede transport talvituskohta.

Esineb Aimar Lauge, tel. 56 65 65 33.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

19.08 - Praktiline varroatoositeemaline mesindusõppus Elvas

00.00.

Elva Mesinike Selts, piirkondlik varroatoositeemaline praktiline mesindusõppus mesilas. 19. august 2007.a. kell 13.00 – 16.00. Praktiline varroatoosi ja kaasnevate virus- ja haudmehaiguste teemaline õppepäev Elvas kohalike mesilate baasil.

Varroatoos ja kaasnevad mesilashaigused, nende diagnostika, tõrje ja profülaktika. “Rohelised” ravimid ja meetodid varroatoosi tõrjes, sipelg- ja oblikhappe praktilise kasutamise võtted.

Esinevad vetarst Arvi Raie, Tõnu Hiiemäe, Olaf Puurits ja teised spetsialistid. Teave – Tõnu Hiiemäe tel. 50 49 020.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

23.02 - Põlvamaa Mesinike Seltsi õppepäev

23.02.2007 17:00
23.02.2007 20:00

Teemad: Mee omadused ja kvaliteedinäitajad, neid mõjutavad tegurid, meeliigid, kontrollimeetodid. Lektor Antu Rohtla.

Toimumiskoht: Räpina Rahvakool.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

26.01.2007 - Põlvamaa Mesinike Seltsi õppepäev

26.01.2007 17:00
26.01.2007 20:00

Teemad: Mee vurritamine, filtreerimine ja pakendamine, kasutatavad seadmed, meekäitlemisruumid, nõuded ruumidele ja seadmetele. Lektor Antu Rohtla.

Toimumiskoht: Räpina Rahvakool.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

27.01.2007 - Elva Mesinike Seltsi õppepäev

27.01.2007 10:00
27.01.2007 13:00

Teema: Eesti lamavtaru kasutamise iseärasusi ja võimalusi. Lektor Tõnu Hiiemäe.

Toimumiskoht: Kesk tn 19, Elva

Seda kannet ei ole veel hinnatud

28.-29.07 - Õppeekskursioon Ida-Virumaa mesilatesse

00.00.

Harju Mesinike Selts korraldab 28.-29.07.2007 õppeekskursiooni Ida-Virumaa mesilatesse.

Täiendav info – Jaan Pruljan, tel. 53 44 38 68.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesinduskursus HOBIMESINIKU AASTARING 2007-2008

5 ÕPPEPÄEVA OLULISTEL HETKEDEL ALGAJALE MESINIKULE

Mesila

Rajame ja arendame koos väikemesilat
2. juunil, 16. juunil, 11. augustil, 8. septembril 2007. a. ja peale talveperioodi märtsis-aprillis 2008. a.

Koolitus toimub Harjumaal, Voksa talus.
Asukoht: Ääsmäe, Tallinna - Pärnu maantee ääres, Haruteelt Hageri suunas 3 km.

Õppepäevade algus kell 10.00.

5 õppepäeva moodustavad ühise terviku, kus antakse ülevaade mesilaspere bioloogiast, hooldamisest nii lamav- kui korpustarus, korjemaast, mee võtmisest, mesilaste haiguste jm. Omandatakse praktilised oskused mesilasperede arengu jälgimiseks, varroatoosi ravimiseks, väikeinventari hooldamiseks ja valmistamiseks, vaha sulatamiseks, jne. Õppepäevadel põimuvad loengud (koos jaotusmaterjaliga) õppefilmide vaatamise ja praktilise tegevusega. Õppekava läbinud saavad Eesti Mesinike Liidu täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitaja Jaak Riis

Vajalik eelregistreerimine telefonil 5698 3361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

Registreeru juba täna, grupis osalejate arv piiratud.

NB! Näovari tuleb endal kaasa võtta!

LisaSuurus
Loe õppekava (*.pdf-formaadis)10.38 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

02.06 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2007 õppepäev

02.06.2007 09:00
02.06.2007 16:45

Õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2007.

Mesila

Koolitus toimub Harjumaal, Voksa talus.
Asukoht: Ääsmäe, Tallinna - Pärnu maantee ääres, Haruteelt Hageri suunas 3 km.

Õppepäeva algus kell 10.00.

5 õppepäeva moodustavad ühise terviku, kus antakse ülevaade mesilaspere bioloogiast, hooldamisest nii lamav- kui korpustarus, korjemaast, mee võtmisest, mesilaste haiguste jm. Omandatakse praktilised oskused mesilasperede arengu jälgimiseks, varroatoosi ravimiseks, väikeinventari hooldamiseks ja valmistamiseks, vaha sulatamiseks, jne. Õppepäevadel põimuvad loengud (koos jaotusmaterjaliga) õppefilmide vaatamise ja praktilise tegevusega. Õppekava läbinud saavad Eesti Mesinike Liidu täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitaja Jaak Riis.

Vajalik eelregistreerimine telefonil 5698 3361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

Registreeru juba täna, grupis osalejate arv piiratud.

Loe mesinduskursuse õppekava (*.pdf-formaadis)

59° 13' 12.8316" N, 24° 32' 29.0292" E
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesinduskursuse õppematerjalid

Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2007 õppematerjalid. Autorid Marje ja Jaak Riis.

LisaSuurus
Jaak Riis - Mesinduskursus 1. paev 02.06.2007.ppt3.84 MB
Jaak Riis - Mesinduskursus 2. paev 16.06.2007.ppt3.84 MB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

16.06 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2007 õppepäev

16.06.2007 09:00
16.06.2007 16:45

Õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2007.

Mesila

Koolitus toimub Harjumaal, Voksa talus.
Asukoht: Ääsmäe, Tallinna - Pärnu maantee ääres, Haruteelt Hageri suunas 3 km.

Õppepäeva algus kell 10.00.

5 õppepäeva moodustavad ühise terviku, kus antakse ülevaade mesilaspere bioloogiast, hooldamisest nii lamav- kui korpustarus, korjemaast, mee võtmisest, mesilaste haiguste jm. Omandatakse praktilised oskused mesilasperede arengu jälgimiseks, varroatoosi ravimiseks, väikeinventari hooldamiseks ja valmistamiseks, vaha sulatamiseks, jne. Õppepäevadel põimuvad loengud (koos jaotusmaterjaliga) õppefilmide vaatamise ja praktilise tegevusega. Õppekava läbinud saavad Eesti Mesinike Liidu täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitaja Jaak Riis.

Vajalik eelregistreerimine telefonil 5698 3361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

Registreeru juba täna, grupis osalejate arv piiratud.

Loe mesinduskursuse õppekava (*.pdf-formaadis)

59° 13' 12.8316" N, 24° 32' 29.0292" E
Seda kannet ei ole veel hinnatud

11.08 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2007 õppepäev

11.08.2007 09:00
11.08.2007 16:45

Õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2007.

Mesila

Koolitus toimub Harjumaal, Voksa talus.
Asukoht: Ääsmäe, Tallinna - Pärnu maantee ääres, Haruteelt Hageri suunas 3 km.

Õppepäeva algus kell 10.00.
Osaluse päevatasu 50 krooni.

Teemad – mee võtmine ja vurritamine, pesaruumi koondamine ja talvitumiseks valmistumine, täiendsöötmine, kärgede sorteerimine ja hoiustamine.

5 õppepäeva moodustavad ühise terviku, kus antakse ülevaade mesilaspere bioloogiast, hooldamisest nii lamav- kui korpustarus, korjemaast, mee võtmisest, mesilaste haiguste jm. Omandatakse praktilised oskused mesilasperede arengu jälgimiseks, varroatoosi ravimiseks, väikeinventari hooldamiseks ja valmistamiseks, vaha sulatamiseks, jne. Õppepäevadel põimuvad loengud (koos jaotusmaterjaliga) õppefilmide vaatamise ja praktilise tegevusega. Õppekava läbinud saavad Eesti Mesinike Liidu täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitaja Jaak Riis.

Vajalik eelregistreerimine telefonil 5698 3361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

Registreeru juba täna, grupis osalejate arv piiratud.

Loe mesinduskursuse õppekava (*.pdf-formaadis)

59° 13' 12.8316" N, 24° 32' 29.0292" E
Seda kannet ei ole veel hinnatud

08.09 - Mesinduskursuse HOBIMESINIKU AASTARING 2007 õppepäev

08.09.2007 09:00
08.09.2007 16:45

Õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2007.

Mesila

Koolitus toimub Harjumaal, Voksa talus.
Asukoht: Ääsmäe, Tallinna - Pärnu maantee ääres, Haruteelt Hageri suunas 3 km.

Õppepäeva algus kell 10.00.

5 õppepäeva moodustavad ühise terviku, kus antakse ülevaade mesilaspere bioloogiast, hooldamisest nii lamav- kui korpustarus, korjemaast, mee võtmisest, mesilaste haiguste jm. Omandatakse praktilised oskused mesilasperede arengu jälgimiseks, varroatoosi ravimiseks, väikeinventari hooldamiseks ja valmistamiseks, vaha sulatamiseks, jne. Õppepäevadel põimuvad loengud (koos jaotusmaterjaliga) õppefilmide vaatamise ja praktilise tegevusega. Õppekava läbinud saavad Eesti Mesinike Liidu täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitaja Jaak Riis.

Vajalik eelregistreerimine telefonil 5698 3361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

Registreeru juba täna, grupis osalejate arv piiratud.

Loe mesinduskursuse õppekava (*.pdf-formaadis)

59° 13' 12.8316" N, 24° 32' 29.0292" E
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesinduskursuse “Hobimesiniku aastaring 2007-2008” V õppus

19.04.2008 10:00
19.04.2008 17:45

Õppepäev on osa mesinduskursusest HOBIMESINIKU AASTARING 2007-2008. Mesila Mesinduskursuse “Hobimesiniku aastaring 2007-2008” V õppus toimub Harjumaal Ääsmäel 19.04.2008.a, algus kell 10.00 ja lõpp kell 17.45. Teemad: Mesilaste puhastuslend ja kiirläbivaatus. Mesilaspere pearevisjon. Mesilaspere ümbertõstmine ja inventari desinfitseerimine. Sülemlemine, mesilasemade väljavahetamine. Kokkuvõte õppepäevast ja kursusest. Õppepäeva korraldavad ja viivad läbi Jaak ja Marje Riis. Lisainfo telefonil 5698 3361 (Jaak Riis) või e-posti teel jaakriis@hot.ee.

59° 14' 22.704" N, 24° 31' 3.7488" E
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesinduspäevade ja –õppuste kava 2007.a. jaanuaris ja veebruaris

Eesti Mesinike Liidu poolt juhitava vabariikliku mesindusprogrammi raames toimuvad 2007.a. jaanuaris ja veebruaris kohalike mesinike seltside korraldamisel järgmised piirkondlikud mesinduspäevad ja –õppused:

1. Tartu Aiandus- ja Mesindusselts, Soola tn. 1 a, õppe- ja teabeõhtud kell 17-20:
10.01.2007. Mesilasemade kasvatamisest ja tõuparandusest mesilas. Priit Pihlik.
14.02.2007. Mesilaste kahjurid ja nende tõrje. Ilme Nõmmisto.

2. Tallinna Mesinike Seltsi teabepäevad toimuvad Tallinnas Akadeemia tee 23 Akell 17.30-20.30 järgmise kava kohaselt:
09.01.2007. Mesilaste korjemaa ja aiandus. Meetaimed, nende kasvatamine, nektari produktsioon ja erimee tootmine. Korraldab Uku Pihlak.
13.02.2007. Monoflorse ja polüfloorse mee tootmise võimalused ning põhimõtted.Õietolm mees, selle analüüsimeetodid. Korraldab Uku Pihlak.

3. Põlvamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäevad toimuvad kell 17-20 Räpina Rahvakoolis:
26.01.2007. Mee vurritamine, filtreerimine ja pakendamine, kasutatavad seadmed, meekäitlemisruumid, nõuded ruumidele ja seadmetele. Antu Rohtla.
23.02.2007. Mee omadused ja kvaliteedinäitajad, neid mõjutavad tegurid, meeliigid, kontrollimeetodid. Antu Rohtla.

4. Saaremaa Mesinike Seltsi mesindusõppused Kuressaare Rahvakooli ruumides kell 10-14:
03.02.2007. Mesindus korpustarudega, üleminek 10-raamiliselt tarult 8-raamilisele tarule, eelised ja probleemid; Varroatoosi tõrje lesehaudme eemaldamise meetodil, kärjeraamid 2- ja 3-väljasüsteemi kohaselt. Korraldab Aimar Lauge.
10.02.2007. Väikeperede kasutamine mesilas, 3-raamiliste perede kasutamine varuperede ja varuemade hoidjana, 5-raamiliste perede kasvatamine põhiperedeks ja mesila kiireks ning efektiivseks laiendamiseks. Korraldab Aimar Lauge.

5. Elva Mesinike Selts, mesindusalased õppepäevad kell 10.00-13.00 Elvas Kesk tn 19:
27.01.2007. Eesti lamavtaru kasutamise iseärasusi ja võimalusi, Tõnu Hiiemäe.
10.02.2007. Korpustarude kasutamise iseärasusi ja võimalusi, Ilmar Särg.

6. Põltsamaa Mesinike Seltsi õppepäev Põltsamaal 17.02.2007 kell 11-16. Teemad: Eesti mesindusprogrammi tegevuste ja tulemuste tutvustamine. Mee kvaliteedinõuded ja märgistamise erinõuded. Meetaimed, mesilaste korjemaa, selle parandamine. Korraldavad Jüri Lugus, Jaan Langebraun.

7. Võrumaa Mesinike Seltsi õppepäev toimub 10.02.2007 Võrus aadressil Kreutzwaldi 113 kell 10-14. Mesindusinventar, erineva suurusega mesilate otstarbekaid tehnoloogilisi seadmeid ja abivahendeid. Rein Talmet, Mati Urbanik jt.

Mesindusprogrammi tegevusi, sealhulgas piirkondlike mesinduspäevade ja –õppuste läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Lisainfo:
Aleksander Kilk, tel. 529 3589.

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesinduspäevade ja –õppuste kava, märts – mai 2007

Mesindusõppuste ja –loengute kava, märts – mai 2007.

Õppused ja loengud on kantud ka mesindus.ee sündmuste kalendrisse.

1. Tartu Aiandus- ja Mesindusselts, Soola tn. 1 a, õppe- ja teabeõhtud kell 17…20:
14.03.2007. Meekäitlemine ja nõuded kvaliteetsele meele. Jaanus Tull.
11.04.2007. Kevadised ettevalmistustööd mesilas. Hillar Kalda
09.05.2007. Lõunamaa – mesiniku ja aedniku pilgu läbi. Hillar Kalda; Jüri Vint; Mai Kiik

2. Tallinna Mesinike Seltsi teabepäevad toimuvad Tallinnas Akadeemia tee 23 A
kell 17.30…20.30 Uku Pihlaku korraldamisel järgmise kava kohaselt:
13.03.2007. Ravimtaimed on enamikus head meetaimed. Ravimtaimede ja mee tervistavad omadused ning kooskasutamise ühistoime. Esineb ravimtaimede asjatundja Tiiu Väinsaar.
10.04.2007. Nõuded mesindusruumidele ja mee tootmise ning käitlemise korraldamisele, head mesindustavad ja nende rakendamine.
08.05.2007. Kevadised tööd mesilas, mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimine, emalahutusvõre kasutamine lamavtarus ja korpustarus.

3. Põlvamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäevad toimuvad järgmise kava kohaselt:
12.03.2007, Räpina Aianduskoolis kell 9.00 – 12.00. Mesinduse hetkeseis ja probleemid Eestis. Mesinduse tasuvus ja seda mõjutavad tegurid, võimalused mesinduse tasuvuse suurendamiseks. Esineb Raimo Kiudorf.
27.04.2007, Räpina Vabahariduskeskuses kell 17.00 – 20.00. Ülevaade mesilaste talvitumise tulemustest, tekkinud probleemidest ja võimalikest lahendustest ning kevadistest töödest mesilas. Esineb Eha Metsallik.
11.05.2007, Räpina Aianduskoolis kell 9.00 – 12.00 ja praktilise õppusena kell 13.00 – 16.00 Raimo Kiudorfi mesilas. Kevadised arengud mesilasperedes ja vastavad praktilised tööd mesilas (mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimine jne.). Õpetab Raimo Kiudorf.

4. Saaremaa Mesinike Seltsi mesinduspäevad, mesinduskursuse õppused ja täiendusõppused. Mesindusloengud ja teoreetilised õppused toimuvad Kuressaares Rahvakooli ruumides, praktilised õppepäevad toimuvad Muhus Hellamaa külas Aimar Lauge mesilas. Kõigi õppuste algus kell 10. Mesinduskursuse õppused viib läbi Aimar Lauge järgmise kava kohaselt:
10. 03.2007. Sissejuhatus. Mesilaspere bioloogia. Mesindusinventar. Varakevadised tööd mesilas. Mesilaspere puhastuslend, perede kiirläbivaatus ja esmane hooldus.
24.03.2007. Praktiline õppepäev mesilas. Esimesed kevadised tööd mesilas. Tutvumine mesilahoonega ja suurinventariga. Korpustaru põhjade puhastamine, sööda olemasolu kontroll, haudme kontroll. Perede lisasöötmine (kandi või vedelsööt).
Väikeperede läbivaatus ja kontroll. Kärjeraamide traatimine, kärjepõhja sisse panemine. Tarude desinfitseerimine.
21.04.2007. Praktiline õppepäev mesilas. Mesilasperede laiendamine, nõrkade ja mesilasemata perede abistamine. Vaha sulatamine.
12.05.2007. Kevadised arendus- ja laiendustööd mesilas. Mesilaspere paljunemise bioloogilised alused, sülemlemine ja selle ärahoidmine. Mesilasperede sihipärane paljundamine.
26.05.2007. Praktiline õppepäev mesilas. Mesilasperede laiendamine. Emalahutusvõre kasutamine, mesilasema otsimine. Valmistumine emadekasvatuseks. Kolme- ja viieraamiliste perede laiendamine ning tootmisperedeks kasvatamine, ümbertõstmine suurtesse tarudesse. Õietolmu kogumine.
07.04.2007. Saaremaa mesinduspäev toimub Kuressaares kell 10-15. Teemad: Saaremaa puhta ja kvaliteetse mee propageerimine, mee kvaliteedi hoidmine ja kontroll. Varroatoosi ja teiste mesilashaiguste profülaktika ja ravi. Lektorid Aimar Lauge ja Arvi Raie.

5. Hiiumaa Mesinike Seltsis on kavandatud järgmised mesindusalased õppepäevad:
24.03.2007. Käina Kultuurikeskuses kell 10 – 15. Hinnangud mesilasperede talvitumisele Hiiumaal, perede puhastuslend ja kiirläbivaatus, vajadusel lisasöötmine. Kevadtööd mesilas, mesilasperede laiendamise kavandamine. Mesilashaiguste profülaktika, varroatoosi diagnostika, võrkpõhjade kasutamine. Esinevad Jaan Alt, Uku Pihlak ja teised spetsialistid.
26.05.2007. Praktiline mesinduspäev Jaan Alti mesilas Jausal kell 10 - 14. Kevadtööd mesilas, mesilasperede laiendamine, vaha-kärjepõhjade laialdasem kasutamine ja kärjevahetus. Sülemlemise vältimine, uute perede kasvatamine, mesilasemade
kasvatamine ja vahetamine. Mesinduspäeva viib läbi Jaan Alt.

6. Elva Mesinike Selts, mesindusalased õppepäevad kell 10.00...14.00 Elvas Pargi tn. 34:
21.04.2007. Kevadised tööd mesilas, perede kiirläbivaatus, vajadusel mesilasperede lisasöötmine, mesilastarude korrastamine ja värvimine. Tõnu Hiiemäe.
19.05.2007. Mesilasperede kevadine laiendamine, sülemlemise vältimine, emadekasvatuse lihtsamaid võtteid, mesilasperede paljundamine. Tõnu Hiiemäe.

7. Karksi-Nuia Mesinike Seltsi mesinduspäevad toimuvad järgnevalt:
03.03.2007, Karksi-Nuia Kultuurikeskuses kell 10 – 15. Hinnangud mesilasperede talvitumisele, vajalikud kevadtööd mesilas, perede läbivaatus ja vajadusel kevadine täiendav söötmine. Mesinik ja seadusandlus, mee tootmise ja turustamise regulatsioonid, heade mesindustavade põhimõtted. Esineb Antu Rohtla.
26.05.2007. Praktiline mesinduspäev Antu Rohtla mesilas Polli-Järve talus kell 10 – 14. Mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimise võtted, uute perede kasvatamine, valmistumine meekorje perioodiks. Mesilashaiguste profülaktika, varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste diagnostika. Esineb Antu Rohtla.

8. Võrumaa Mesinike Seltsi õppepäev toimub 10.03.2007.a. Võrus aadressil Kreutzwaldi 113 kell 10…15. Emalahutusvõre kasutamisest. Erineva suurusega mesilate mesindusinventar, otstarbekad tehnoloogilised seadmed ja abivahendid. Mait Mardla, Rein Talmet, Mati Urbanik jt.

9. Harju Mesinike Selts, Marja 4d, kell 17-19 õppe- ja teabeõhtud toimuvad 28.märtsil, 25. aprillil ja 30. mail 2007.a. Täpsem teave – Jaan Pruljan, tel. 53 44 38 68.

10. Ida-Virumaa Mesinike Seltsi mesindusõppused ja mesinduspäevad toimuvad Kohtla-Järve Gümnaasiumis Katse tn. 2 (täpsem teave – Külli Reinberk, tel. 5276890, 3350088) järgmise kava kohaselt:
22.03.2007. Kevadised tööd mesilas. Kell 18 – 21. Esineb Maire Valtin.
28.04.2007. Meetaimed, nende kasvatamine. Mee töötlemisega seotud tööd (vurritamine, pakendamine jne.), mesilaste kahjurid ja nende tõrje. Kell 10 – 14. Antu Rohtla.
20.05.2007. Praktiline õppepäev - kevadised tööd mesilas, mesilasperede laiendamine ja sülemlemise vältimine. Mesinduspäev toimub Lääne-Virumaal Vladimir Svisdunovi mesilas kell 12 – 16.

11. Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi mesindusalased õppused ja mesinduskursus, mida korraldab Maire Valtin, tel. 521 38 94:
31.03.2007. Mesinduspäev Rakveres Nurga tn. 24 (Nurga Külalistemaja) kell 10 – 14. Kevadised tööd mesilas, mesilasperede läbivaatus, vajadusel lisasöötmine. Pesaruumi soojustamine, vahelaua abil Blinovi pesa meetodi kasutamine. Mesilasperede kevadine laiendamine ülesehitatud kärgede ja kärjepõhjade abil.
15.03.2007. Mesinduskursus Rakveres Pikk tn. 29 Kunderi Seltsi ruumides. Esimene õppus kell 18 – 20. Mesinduse põhimõisted, mesilaspere bioloogia, mesilaste pidamise põhitõed.
22.03.2007. Varem kavandatud mesindusõppust ei toimu, teemad on üle viidud 29.03 ja 05.04 õppepäevadele.
29.03.2007. Mesinduskursus Rakveres. Teine õppus kell 18 – 21. Mesiniku ja mesila aastaring, erinevad hooajalised tööd mesilas. Mesindustõud, nende põhilised tunnused ja erinevused, eelised ja puudused. Mesilasperede paljundamine, erinevad võtted. Mesindustehnoloogia põhitõed ja lahendused, kasutatav mesindusinventar.
05.04.2007. Mesinduskursus Rakveres. Kolmas õppus kell 18 – 21. Mee omadused, kvaliteedinäitajad, kasutamisvõimalusi. Mee tootmise, käitlemise, pakendamise ja säilitamise põhilisi tehnoloogilisi lahendusi. Mesilaste haigused ja kahjurid tõrje ja profülaktika. Head mesindustavad
26.04.2007. Mesinduskursuse praktiline õppus Injus Maire Valtini mesilas kell 17 - 19. Kevadised tööd mesilas, mesilaspere läbivaatus ja esmane laiendamine. Kasutatav mesindusinventar, selle hooldamine ja korrastamine.

12. Põltsamaa Mesinike Seltsi õppepäev Pajusi vallas Pisisaare küla Kubja talus Jüri Luguse mesilas toimub 12.05.2007.a. kell 10-15. Teemad: Kevadised tööd mesilas, mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimine, ratsionaalsed tehnoloogilised võtted mesilasperede hooldamisel. Korraldab ja esineb Jüri Lugus.

LisaSuurus
III_kvartal_mesindus6_oppepaevade_kava_mesindus.ee-26.02.2007.pdf16.44 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Piirkondlikud mesindusõppused juulis ja augustis 2007

Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit, toimuvad mesinike seltside korraldusel juulis ja augustis 2007 järgmised mesindusõppused:

1. Räpina Mesinike Selts korraldab 18.08.2007 kell 9.00 – 11.00 Räpina Vabahariduskeskuses mesindusõppuse teemal “Suve lõpu tööd mesilas – pesaruumi koondamine, talvepesa moodustamine, talvesööda andmine. Kärgede ülevaatus, prakeerimine ja hoiustamine”. Esineb Raimo Kiudorf, tel. 50 89 656.

2. Saaremaa Mesinike Seltsi praktiline mesindusõppus Muhus Aimar Lauge mesilas toimub 19.08.2007 kell 10 – 13. Teemad – mesilasperede lõplik koondamine, talvepesa moodustamine, talvesööda andmine, kärjemajanduse korrastamine, mesilasperede transport talvituskohta. Esineb Aimar Lauge, tel. 56 65 65 33.

3. Elva Mesinike Seltsi praktiline õppus Elvas Pargi tn. 34 mesilas toimub 19.08.2007 kell 10 – 13. Teemad – suve lõpu tööd mesilas, perede koondamine ja söötmine, kärgede ülevaatus ja hoiustamine, vaha sulatamine. Esineb Tõnu Hiiemäe, tel. 50 49 020.

4. Harju Mesinike Selts korraldab 28.-29.07.2007 õppeekskursiooni Ida-Virumaa mesilatesse. Täiendav info – Jaan Pruljan, tel. 53 44 38 68.

5. Mesinduskursuse “Hobimesiniku aastaring 2007” 3. õppus toimub 11.08.2007 kell 10 – 18 Harjumaal Ääsmäel Voksa talus. Teemad – mee võtmine ja vurritamine, pesaruumi koondamine ja talvitumiseks valmistumine, täiendsöötmine, kärgede sorteerimine ja hoiustamine. Jaak ja Marje Riis, tel.56 98 33 61.

LisaSuurus
Mesindusõppused juulis ja augustis 2007.pdf5.98 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Praktilised varroatoosiõppused, august 2007

Varroatoosiõppused toimuvad Eesti Mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit.
Käesolevas piirkondlike praktiliste mesindusõppuste kavas varroatoosi diagnostika ja tõrje teemadel on täpsustusi ja muudatusi, võrreldes Mesinik nr. 3 ( 41) juunis 2007 ilmunud õppuste kavaga.

1. Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub 29.08.2007 kell 18.00 - 21.00 (NB! - mitte 11.08.2007 kell 10.00 – 14.00, nagu varem välja kuulutatud) praktiline varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste tõrje ja profülaktika teemaline õppepäev Inju mesilas. Varroatoos ja kaasnevad mesilashaigused, nende diagnostika, tõrje ja profülaktika. “Rohelised” ravimid varroatoosi tõrjes, sipelg- ja oblikhappe praktilise kasutamise võtted. Võrkpõhjade abil varroatoosi diagnostika, varroatoositõrje sipelghappega meevõtmise järel. Esinevad vetarst Aado Oherd, Maire ja Igor Valtin ning teised spetsialistid. Teave – Maire Valtin, tel. 52 13 894.

2. Ida-Virumaa Mesinike Selts korraldab 11.08.2007 kell 13.00 – 16.00 praktiline varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste tõrje ja profülaktika teemaline õppepäeva Mäetaguse vallas Kalina külas Taimo Kaljola mesilas. Varroatoos ja kaasnevad mesilashaigused, nende diagnostika, tõrje ja profülaktika. “Rohelised” ravimid varroatoosi tõrjes, sipelg- ja oblikhappe praktilise kasutamise võtted. Esinevad vetarst Aado Oherd, Taimo Kaljula ja Külli Reinberk (tel. 52 76 890).

3. Karksi-Nuia Mesinike Selts, 11. august 2007.a. kell 10.00-15.00 Praktiline mesinduspäev Polli-Järve mesilas. Varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste diagnostika ja tõrje erinevad meetodid. Mesilasperede ettevalmistamine talvitumiseks, mesilashaiguste ja talvekahjude riski vähendamine. Esinevad Antu Rohtla ja Aleksander Kilk. Teave – Antu Rohtla, tel. 56 61 26 22.

4. Raplamaa Mesinike Selts,
11. augustil 2007.a. kell 10.00-15.00. Praktiline varroatoositõrje alane mesinduspäev Tedre t. mesilas Kehtna vallas Saksa külas. Teemad: Varroatoosi ja sellega kaasnevate mesilashaiguste diagnostika ja tõrje erinevad meetodid, võrkpõhjade kasutamine diagnostikaks. Mesilasperede ettevalmistamine talvitumiseks, mesilashaiguste ja talvekahjude riski vähendamine Esinevad vetarst Arvi Raie, Viktor Reino (tel. 56 56 90 13).

5. Läänemaa Mesinike Selts, mesinike varroatoosiala praktiline õppe- ja teabepäev.
12.augustil 2007.a. kell 10.00-14.00 Mati Haabeli mesilas mesinike varroatoosiala praktiline õppe- ja teabepäev. Teemad - Varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste diagnostika ja tõrje erinevad meetodid ning tõrjevahendid. Mesilasperede ettevalmistamine talvitumiseks, mesilashaiguste ja talvekahjude riski vähendamine. Esinevad vetarst Aado Oherd, Ly ja Mati Haabel (tel. 47 29 854, 53 49 37 32).
6. Järvamaa Mesinike Selts,
12. augustil 2007.a. kell 10.00-14.00. Toimub praktiline varroatoosialane õppepäev Peedo Lälli mesilas, Poaka k. Türi v. Teemad: Varroatoosi ja sellega kaasnevate mesilashaiguste diagnostika, võrkpõhjade kasutamine ja tõrje erinevad meetodid. Mesilasperede ettevalmistamine talvitumiseks, mesilashaiguste ja talvekahjude riski vähendamine Esinevad vetarst Arvi Raie, Peedo Läll (tel. 53 90 45 85).

7. Põltsamaa Mesinike Selts, praktiline varroatoosialane õppepäev Jüri Luguse mesilas, Pisisaare k. Pajusi v. 12. augustil 2007.a. kell 13-17. Teemad: Varroatoosi ja sellega kaasnevate mesilashaiguste diagnostika ja tõrje erinevad meetodid. Mesilasperede ettevalmistamine talvitumiseks, mesilashaiguste ja talvekahjude riski vähendamine Esinevad vetarst Arvi Raie, Jüri Lugus (tel. 53 90 36 23).

8. Saaremaa Mesinike Seltsi varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste alane mesindusõppus IV kvartalis toimub Muhus Hellamaa külas Aimar Lauge mesilas 18.08.2007.a. algusega kell 13 ja orienteeruva lõpuga kell 17. Teemad: Varroatoosi diagnostika ja raviskeemi kujundamine vastavalt nakkustasemele ja varroalestade arvukuse dünaamikale. Viirushaiguste levik koos varroatoosiga, nende esinemise tunnused ja kliiniline avaldumine. Varroatoosiravi võtted ja kasutatavad ravimid. Kärjekoi tõrje. Esinevad vetarst Aado Oherd ja Aimar Lauge (tel. 56 65 65 33).

9. Hiiumaa Mesinike Seltsis toimub 19.08.2007 kell 10 - 16 Kuulmata mesilas varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste teemaline praktiline mesindusõppus. Teemad: Varroatoosi diagnostika ja raviskeemi kujundamine vastavalt nakkustasemele ja varroalestade arvukuse dünaamikale. Viirushaigused mesilasperes, nende liigid, tunnused ja kliinilised haiguspildid. Mesilasperede koondamine ja pesaruumi moodustamine varroatoosi mõju arvestades. Varroatoosiravi võtted ja kasutatavad ravimid. Kärjekoi tõrje. Esinevad vetarst Aado Oherd ja Uku Pihlak (tel. 50 52 736).

10. Põlvamaa Mesinike Seltsi varroatoositeemaline õppe- ja teabepäev 18.08.2007.a. algab kell 11 Räpina Vabahariduskeskuses ja jätkub praktilise õppusega M. Avarmaa mesilas. Õppuse teemad: Enamlevinud mesilashaigused ja kahjurid. Varroatoos ja sellega kaasnevad mesilashaigused, nende diagnostika ja ravimite ning ravimeetodite valik. Praktilise ravi võtteid sipelg- ja oblikhappega ning tümooli ja teiste “roheliste” ravivõtetega. Esinevad Arvi Raie, Ado Aher ja Raimo Kiudorf (tel. 50 89 656).

11. Võru Mesinike Seltsi maakondlik mesindusalane õppepäev 19. augustil 2007.a. kell 10.00 – 15.00. Praktiline varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste tõrje ja profülaktika teemaline õppepäev toimub Karula mesilas. Varroatoos ja kaasnevad mesilashaigused, nende diagnostika, tõrje ja profülaktika. “Rohelised” ravimid varroatoosi tõrjes, sipelg- ja oblikhappe praktilise kasutamise võtted. Esinevad vetarst Arvi Raie, Mati Urbanik (tel. 52 90 388) ja teised spetsialistid.

12. Elva Mesinike Selts, piirkondlik varroatoositeemaline praktiline mesindusõppus mesilas.
19. august 2007.a. kell 13.00 – 16.00. Praktiline varroatoosi ja kaasnevate virus- ja haudmehaiguste teemaline õppepäev Elvas kohalike mesilate baasil. Varroatoos ja kaasnevad mesilashaigused, nende diagnostika, tõrje ja profülaktika. “Rohelised” ravimid ja meetodid varroatoosi tõrjes, sipelg- ja oblikhappe praktilise kasutamise võtted. Esinevad vetarst Arvi Raie, Tõnu Hiiemäe, Olaf Puurits ja teised spetsialistid. Teave – Tõnu Hiiemäe tel. 50 49 020.

13. Tallinna Mesinike Seltsi varroatoositeemaline praktiline õppepäev toimub Mai Endla mesilas Hüürus 23.08.2007.a. kell 18.00 – 21.00. Väljasõit õppusele Tallinnas Akadeemia tee 23a kell 17.30. Teema: Varroatoosi diagnostika ja ravi. “Rohelised” ravimeetodid orgaaniliste hapete (sipelg-, oblik- ja piimhape), eeterlike õlide (tümool jt.) ning bioloogiliste võtete abil. Oblikhappe lahusega pritsimise, tilgutusravi ja gaasistamise õppekasutamine. Õppuse viib läbi vetarst Aado Oherd. Teave Uku Pihlak tel. 50 52 736.

LisaSuurus
3._aasta_IV_kv._augustis_varroatoosioppuste_kava.pdf14.79 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud