Eesti Mesindusprogrammi 2010 – 2013 teabematerjale

Eesti Mesindusprogrammi 2010 – 2013 teabematerjale

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Eesti mesindusprogramm 2010 - 2013

Põllumajandusministeerium on oma 12.04.2010 kirjaga nr 9.2-2.4/3345-12 (viide ministeeriumi dokumendiregistrile) saatnud asjaosalistele kooskõlastamiseks lõpliku mesindusprogrammi 2010 - 2013 teksti.

LisaSuurus
Mesindusprogramm 2010 - 2013 (*.pdf)86.69 KB
Mesindusprogrammi eelarve (*.xls)51.5 KB
 

Informatsioon mesindusprogrammi meetme 1.6. "Teabelevivõrgustiku toimimiskulud" korraldamise kohta

Mesindusprogrammi 2010-2013 juht Aivar Raudmets saatis mulle täna ametliku vastuse järelepärimisele, kuidas on mesindusprogrammi 3. perioodil 2010 - 2013 korraldatud programmi meede "1.6. Teabelevivõrgustiku toimimiskulud", mille raames seni finantseeriti veebilehe mesindus.ee toimimist ja sellel mesindusprogrammi materjalide avaldamist. Alljärgnevalt vastuse täistekst:

Head mesinikud ja mesindushuvilised!

Kirjutan alljärgnevalt vastuse kõigile neile, kes on tundnud huvi veebilehe küsimustes.

Seni on Mesindusprogrammi materjal asunud mesindus.ee lehel, kuid üsna keeruline on olnud aru saada milline info on mesindusprogrammist, EML-ist ja/või mesindus.ee-st tulenev. Programmi info kättesaadavus on olnud arusaamatu ja keeruline. Samas on mesindus.ee pärusmaaks foorum, mille ülestöötamisel on Tormi teinud tõsist ja tänuväärset tööd. Ma väga loodan, et nii see ka jätkub.

Praegusel programmiperioodil on raha oluliselt vähem ja mesindusprogrammil on kujunenud pigem toetav, kui doteeriv ülesanne kõikide meetmete suhtes. Seega peab programmi veebileht olema võimalikult lihtne ja väikeste kulutustega.

Sellest lähtuvat tekkis vajadus teha mesindusprogrammile oma domeen. Eesmärgiks on mesindusprogrammiga seonduva informatsiooni ja teabelevi nähtavamaks muutmine ja kättesaadavus erinevate mesindusteemaliste veebilehtede kaudu.

Mesindusprogrammi veebileht peab olema võimalikult lihtsa ülesehitusega ja informatsioon kergesti leitav ning Mesindusprogrammi ja EML (seal hulgas ka SMÜ ja EKMÜ – lisanud kirja autor) tegevused selgesti eristatavad. Sellekohane otsus tehti ka 19.10.2010 toimunud Juhtkomisjoni koosolekul.

Mesindusprogramm ei saa rahaliselt toetada mesindus.ee ega mesindus.eu tegevust. Programmil on ülesanne kajastada veebis Mesindusprogrammiga seotud infot.

Mesindus.ee esindaja Tormi näol võiks teha EML-ile taotluse, et küsida portaalile EML-i poolset toetust - kuni EML-il ei ole oma veebi lehte võiks mesindus.ee olla EML-i häälekandja.

Mesindusprogrammi järelevalveorganiks on Juhtkomisjon, kes täidab programmist tulenevaid ülesandeid: jälgib mesindusprogrammi eesmärkide saavutamiseks kasutatavate meetmete efektiivsust ja kvaliteeti; arutab tegevuskavade ja tegevusaruannete põhjal strateegilisi suuniseid ja prioriteete ning korraldab poolaastate kaupa vahehindamisi planeeritavate ja elluviidud tegevuste kohta. Juhtkomisjoni tööd juhib Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup.

19. oktoobril 2010 toimus Põllumajandusministeeriumis mesindusprogrammi „Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013“ juhtkomisjoni esimene istung, kus arutati ka veebi küsimust. Juhtkomisjoni koosseis kinnitati 20. oktoobril põllumajandusministri käskkirjaga nr 123.

Väljavõte Programmi Juhtkomisjoni koosolekust 19.10.2010:
Meetme 1.6. Teabelevivõrgustiku toimimiskulud.

Otsustati, et mesindusprogrammi veebileht peab olema võimalikult lihtsa ülesehitusega/informatsioon kergesti leitav. Mesindusprogrammi ja EML tegevused selgesti eristatavad.

Lõpetuseks soovin lisada, et ettepanek Mesindusprogrammi 2010-2013 veebilehe tegemise kohta sai tehtud nii Tormi Taborile kui Urmas Verlinile. Eraldi domeeniga olid nõus mõlemad jätkama. Urmas esitas lisaks nõusolekule ka reaalse veebilehe näidise, mida sai edasiarendada ja täiendada. Selle tulemusena sündis ka otsus veebilehe teostaja suhtes. Eesti Mesindusprogramm 2010-2013 veebileht www.mesindusprogramm.eu (toimib ka domeen www.mesindusprogramm.ee ) on programmi käsutuses ja selle teostajaks töövõtulepingu alusel on Urmas Verlin. Lepingu lõppedes läheb domeen koos sellel oleva materjaliga üle mesindusprogrammi vastutava täitja käsutusse.

Eraldiasuvale programmi veebilehele saab liikuda nii mesindus.ee-lt kui mesindus eu-lt, kui neile veebilehtedele seada vastav link. Mesindusprogrammi veebilehel on nii mesindus.ee kui mesindus.eu lingid juba olemas.

Parimate soovidega,
Aivar Raudmets
Eesti mesindusprogrammi projektijuht
+37253414067

Täiendus (Tormi Tabor): lisasin artiklile manusena Põllumajandusministeeriumi dokumendiregistrist pärit juhtkomisjoni 19.10.2010 protokolli, millele Aivar Raudmets oma vastuses viitas. Täisväljavõte protokolli mesindus.ee-d käsitleva punkti arutelust:

LisaSuurus
juhtkom._proto_19.10.10.pdf422.67 KB
 

Kohalike ühenduste ja seltside 2010/2011 I poolaasta õppe- ja teabepäevad (NB! Uuendatud 3. novembri seisuga!)

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

Tartu Aiandus- ja Mesindusselts korraldab Soola tn. 1 a. algusega kell 17.00 mesinike õppe- ja teabeõhtud alljärgnevalt:
10.11.2010 Mesilasvaha ja selle kasutamisest.
Lektor: Ilme Nõmmisto (2tundi – toetab mesindusprogramm)
08.12.2010 Nosematoos ja teised mesilaste haigused
Lektor: Arvi Raie (2tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Ilme Nõmmisto tel. 5107648

Tallinna Mesinike Selts korraldab Tallinnas, Ehitajate tee 5 VII-315, algusega kell 17.30. mesinike õppe- ja teabeõhtud alljärgnevalt:
12.10.2010 Hilissügisesed tööd mesilas. Mesilashaigustest. Varroatoosi ravist.
Lektor Arvi Raie (2tundi – toetab mesindusprogramm)
09.11.2010 Kokkuvõte möödunud mesindushooajast.
Kuidas valmistuda kevadeks.
Lektor Uku Pihlak (2tundi – toetab mesindusprogramm)
14.12.2010 Mee säilitamine, kristalliseerumine ja kvaliteet.
Lektor Anna Aunap (2tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Uku Pihlak tel. 5052736

Harju Mesinduse Selts korraldab aadressil Tallinn Marja 4D kell 17.00-19.00 mesinike õppe-ja teabeõhtud alljärgnevalt:
26.10.2010 Vaha sulatamine väikemesilas.
Lektor: Luule Toomingas (2tundi – toetab mesindusprogramm)
24.11.2010 Mesila inventari remont ja valmistamine.
Lektor: Sulev Norak (2tundi – toetab mesindusprogramm)
26.01.2011 Linnud ja hiired mesilas.
Lektor: Lembit Sirge (2tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Sulev Norak tel. 53663294

Põlvamaa Mesinike Selts korraldab Räpina Aianduskoolis kell 17.00-19.00 mesinike õppe- ja teabeõhtu:
21.01.2011 Mesindusaasta 2010 – 2011 probleemid, lahendused, kordaminekud.
Talvitumise kulg 2010 – 2011.a.
Lektor Raimo Kiudorf (2tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Raimo Kiudorf tel. 5089656

Saaremaa Mesinike Selts korraldab Tolli tn 9 Kuressaare Päevakeskuse ruumides kell 10.00-13.00 mesinike õppe- ja teabepäeva:
13.11.2010 Haiguste seire. Dessinfitseerimine - steriliseerimine. Vaha vahetus.
Lektor Arnold Lokna (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Arnold Lokna tel. 5148217

Põltsamaa Mesinike Selts korraldab Põltsamaa Kultuurikeskuse ruumides algusega kell 10.00 mesinike õppe- ja teabepäeva:
23.10.2010 Mõningad mesindussaadused (taruvaik, lesehaue, mesilasmürk) ja nende kasutamine
Lektor Ilme Nõmmisto (2tundi – toetab mesindusprogramm)
Erinevate meetmete kaudu investeeringutoetuse taotlemisest.
Lektor A. Seeder (valmistab ette L.Lust EPKK konsulent) (1tund – ei saa toetust mesindusprogrammist)
Arutelu kohaliku Seltsi arengukava teemal
Lektor A. Seeder (1tund – ei saa toetust mesindusprogrammist)
Täpsem info Ain Seeder tel. 5250204

Elva Mesinike Selts korraldab Elvas, Pargi tn.34 kell 10.00 mesinike õppe- ja teabepäeva:
12.02.2011 Talvised tööd mesilas. Valmistumine kevadeks.
Kuidas kaitsta mesilasi tihaste ründe eest.
Lektor Tõnu Hiiemäe (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Tõnu Hiiemäe tel. 5049020

Võrumaa Mesinike Selts korraldab Mainori Kõrgkooli Võru õppekeskuses
(Kreutzwaldi 34) algusega kell 10.00 sügisese mesinike õppe- ja teabepäeva:
06.11.2010 Mee kvaliteet ja seda iseloomustavad näitajad
Lektor Anna Aunap (1tund – toetab mesindusprogramm)
Mee säilitamine ja käitlemine. talviseid töid mesilas.
Lektor Jaanus Tull (2tund – toetab mesindusprogramm)
Mesindusettevõtetele esitatavad nõuded ja nende täitmine
Lektor Tiina Suumann Võrumaa Veterinaarkeskus peaspetsialist
(1tund – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Mati Urbanik tel. 5290388

Hiiumaa Mesinike Selts korraldab Hiiumaal, Käina Kultuurikeskuses algusega kell 10.00. järgmise mesinike õppe- ja teabepäeva:
27.11.2010 Kokkuvõtted möödunud mesindushooajast. Mesilashaigustest ja nende ravist.
Vaha sulatamisest. Uut kirjandusest.
Lektor Uku Pihlak (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Uku Pihlak tel. 5052736

Keila Aiandus- ja Mesindusselts korraldab Keilas Ohtu tee 5 II korruse saalis algusega kell 10.00 järgmise mesinike õppe- ja teabepäeva:
31.10.2010 Mesilashaigused ja nende ravi
Lektor Arvi Raie (1,5tundi – toetab mesindusprogramm)
Hilissügisesed töö mesilas
Lektor Mai Endla (1,5tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Aivi Jakobson tel. 51945876

LisaSuurus
kohalike_uhenduste_teabe_ja_oppepaevad_3._november_2010.pdf11.26 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Kohalike ühenduste ja seltside 2010/2011 II poolaasta õppe- ja teabepäevad (uuendatud 22.03)

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

Harju Mesinduse Seltsi korraldusel toimuvad Tallinnas Marja 4D kell 17.00-19.00 järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:
30.03.2011 Puhastuslend ja perede kontroll puhastuslennu aja
Lektor: Ülo Lippa (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
27.04.2011 Pesade laiendamine. Perede tugevuse hindamine. Kärjepõhjade kasutamine.
Lektor: Peter Pihl (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
25.05.2011 Perede ettevalmistamine magasinide pealepanemiseks.
Lektor: Sulev Norak (2 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
29.06.2011 Sülemlemine. Emade kasvatus väikemesilas.
Lektor: Mart Kullamaa (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
27.07.2011 Mesilase kehaehitus ja käitumine erinevates olukordades.
Lektor: Leonella Sootaga (2 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
31.08.2011 Talvepesa moodustamine söötmine ja ravimine.
Lektor: Sulev Norak (2 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
Täpsem info Sulev Norak tel. 53663294

Tallinna Mesinike Ühistu korraldusel toimuvad Tallinnas, Ehitajate tee 5 VII-315, algusega kell 17.30 järgmised mesinike õppe- ja teabeõhtud (korraldaja Uku Pihlak):
08.03.2011 Haigused, kevadine seire; Huvitavamaid ettekandeid Tartu NBBC-lt.
Lektor Arvi Raie (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
12.04.2011 Tutvume erinevate mesilasrassidega ja võrdleme neid. Mis on kevadise hoolduse juures tähtsaim.
Lektor Sergei Kozlov (2tundi – toetab mesindusprogramm)
10.05.2011 Mesindamise võtted erinevate mesilasrasside ja erinevate tarutüüpide kasutamisel. Mesindamine korpustarudega
Lektor Sergei Kozlov / Uku Pihlak (2tundi – toetab mesindusprogramm)
14.06.2011 Arutame milliseid sülemlemisvastaseid võtteid kasutada ja kui efektiivsed need on.
Lektor Uku Pihlak (2 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
09.08.2011 Praktiline õppepäev – kuidas ja kas üle minna lamavtarult korpustaruga mesindamisele
Lektor Uku Pihlak (2 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
Täpsem info Uku Pihlak tel. 5052736

Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi korraldusel toimub Keilas Ohtu tee 5 II korruse saalis algusega kell 12.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
27.03.2011 Mesilaste haigused, kevadine seire mesilas
Lektor Arvi Raie (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Aivi Jakobson tel. 51945876

Hiiumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimuvad Hiiumaal, Käina Kultuurikeskuses algusega kell 10.00. järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:
19.03.2011 Hiiumaa ilmastiku omapära, selle mõju talvitumisele. Haigused, seire, langetiseproovide kogumine, kevadised tööd
Lektor Uku Pihlak (3tundi – toetab mesindusprogramm)
18.06.2011 Praktiline õppepäev. Mesilasperede paljundamine, sülemlemise takistamine ja ennetamine. Kuidas püüda sülemeid.
Lektor Uku Pihlak (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Uku Pihlak tel. 5052736

Ida-Viru Mummu Seltsi korraldusel toimub Eret Lahti mesilas Utria külas, Vaivara vallas, Ida-Virumaal algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
14.05.2011 Mesinduse alustamine algajaile. Tarude ehitus. Mesilas perede soetamine. Kevad tööd mesilas.(praktiline). Kärgede ehitus,perede laiendamine(praktiline). Mesilaste haigused  ning nende ennetamine. Hilisemad tööd mesilas (teoreetiline).
Lektor Eret Laht (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Heiki Roots 55633317
Järvamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Laupa mõisas, Laupa küla, Türi vald, Järvamaa algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
14.05.2011 Tööd mesilas varakevadest hilissügiseni (mesindusvõtted)
Lektor Maire Valtin Laht (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Peedo Läll te. 53904585

Karksi-Nuia Aianduse ja Mesindusseltsi korraldusel toimuvad algusega kell 10.00 järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:
12.03.2011 Karksi-Nuia, Viljandi mnt 2a, kauplus Kadri II korrus
Meekäitlemise nõuded.
Lektor: Aleksander Kilk (1tundi – toetab mesindusprogramm)
Kevadised tööd mesilas.
Lektor: Antu Rohtla (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
21.05.2011 Karksi vald, Polli-Järve talu mesilas
Pesade laiendamine ja sülemlemise vältimine
Lektor: Antu Rohtla (1 tundi – toetab mesindusprogramm)
Mesilaste nakkushaigused,nende diagnoosimine ja proovide võtmine.
Lektor: Arvi Raie (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
20.08.2011 Karksi vald, Polli-Järve talu mesilas 
Sügisene varroalesta tõrje ja mesilasperede sügisene täiendussöötmine
Lektor: Antu Rohtla (3 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
Täpsem info Antu Rohtla tel. 56612622

Põltsamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimuvad Põltsamaal, J.Kuperjanovi 1, Põltsamaa Kultuurikeskuses algusega kell 10.00 järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:
09.04.2011 Kevadised hooldustööd mesilas ja varroalesta tõrje.
Lektor A.Rohtla (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
Meetootjate kohustused esmatoodete tootmisel ja sellega seonduvates tegevustes. Kontrollimise käigus enam avastatud rikkumised.
Lektor Jõgeva VTA inspektor V. Muser (1 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
Meega ja teiste mesindussaadustega kokkupuutuvad materjalid ja nende kasutamine. Pakendi aksiis ja sellest tulenevad kohustused pakendajale. Mesilasperede reg.
Lektor A.Seeder (1 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
04.06.2011 Väljasõit Saaremaa mesilatesse (Leevi Väli, Aimar Lauge jt), vajalik eelregistreerimine. Korraldaja Ain Seeder.
Teema: Mesindusruumide tunnustamisega kaasnevate kulude ja arvestuste pidamine. Tööjõu planeerimine mesindamisel ning mesilasemade kasvatus.
Lektor Aimar Lauge (2tundi – toetab mesindusprogramm)
13.08.2011 Eesti mesinduse hetkeseis ja tulevik. Varroalest ja selle tõrje.
Lektor Ilme Nõmmisto (2tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Ain Seeder tel. 5250204

Läänemaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Oru Vallamajas, Linnamäe, Oru vald, Läänemaa algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
26.03.2011 Vaha sulatamisest ja seal tehtavatest vigadest. Kärjemajanduse tähtsus ja nende seos mesilaste haigustega. Kevadtöödest mesilasperedes (k a sülemlemine).
Lektor Mati Haabel (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Mati Haabel tel. 53493732

Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Roelas Lääne-Virumaal algusega kell 11.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
26.03.2011 Mahemesindusega alustamine.
Lektor Tõnis Taal (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info ja registreerimine Aili Taal tel 50 987 34

Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Maire Valtini mesilas, Inju küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa, algusega kell 12.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
21.04.2011 Kevadised tööd mesilas ja ettevalmistumine suveks.
Lektor Maire Valtin (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Maire Valtin tel. 5213894

Põlvamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Räpina Aianduskoolis algusega kell 13.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
19.08.2011 Mesindussuvi 2011 aastal. Ettevalmistustööd talvitumiseks
Lektor Raimo Kiudorf / Jakob Tammela (2tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Raimo Kiudorf tel. 5089656

Saaremaa Mesinike Ühingu korraldusel toimub Tolli tn 9, Kuressaare Päevakeskuse ruumides algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
19.03.2011 Mesindamine lamav- ja korpustarudega. Mesiniku kutsestandard. (Teemad täpsustamisel)
Lektor Signe Meisalu / Aivar Raudmets (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Arnold Lokna tel. 5148217

Elva Mesinike Seltsi korraldusel toimuvad Elvas, Pargi tn.34, algusega kell 10.00 järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:
19.03.2011 Varakevadised tööd mesilas. Perede kevadine läbivaatus. Sülemlemise vältimine. Kasulikumad meetaimed.
Lektor Tõnu Hiiemäe (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
14.05.2011 Uute perede moodustamine. Perede poolitamine. Koondkunstpere. Võrsikpere. Lendperede tegemine. Millest sõltub mee kvaliteet.
Lektor Tõnu Hiiemäe (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
13.08.2011 Uuemat mesilaste haigustest.  
Lektor: Arvi Raie (1 tund – toetab mesindusprogramm)
Hilissuvised tööd mesilas. Pesade koondamine. Perede talvevarude täiendamine. Varguste vältimine.
Lektor Tõnu Hiiemäe (1 tund – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Tõnu Hiiemäe tel. 5049020

Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi korraldusel toimuvad Tartus, Soola tn. 1 a algusega kell 17.00 järgmised mesinike õppe- ja teabeõhtud:
09.03.2011 Kahjurid mesilas, sipelgad
Lektor: Ants-Johannes Martin (2tundi – toetab mesindusprogramm)
13.04.2011 Mida peaks teadma mesilaste bioloogiast nende pidamisel
Lektor: Ilme Nõmmisto (2tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Priit Pihlik tel. 5511158

Võrumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimuvad järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:
23.04.2011 Mesilaste haigused, kevadine seire mesilas.
Võrus, Kreutzwaldi 34, Mainori Kõrgkooli õppekeskuses algusega kell 10.00.
Lektor Arvi Raie (3 tund – toetab mesindusprogramm)
30.05.2011 28.05.2011 Kevadisi töid mesilas ja valmistumine peakorjeks, emadekasvatus.
Valgamaal, Sangastes, Rein Männiste mesilas algusega kell 10.00. 
Kohalesõiduks koguneme Sangaste kiriku esisele platsile kell 9.45. 
Lektor Rein Männiste (3 tund – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Mati Urbanik tel. 5290388

Mesinduskursuse 2010-2011a Algajate mesinike täienduskoolituse 5.õppepäeva raames toimub Põhja-Viljandimaal Suure-Jaani vallas Ülde külas Põllussaare talus algusega kell 10.00 järgmine mesinduse õppepäev:
16.04.2011 Mesilasperede talvitumine, puhastuslend, pearevisjon.
Mesilaspere ümbertõstmine, põhjade puhastamine, inventari desinfitseerimine. Sülemlemine, emade väljavahetamine. 
Lektorid: Jaak Riis ja Marje Riis (6 tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Jaak Riis tel. 56983361

Mesinduskursuse 2011-2012 Hobimesiniku aastaring raames toimuvad Põhja-Viljandimaal Suure-Jaani vallas Ülde külas Põllussaare talus algusega kell 10.00 järgmised mesinduse õppepäevad:
28.05.2011 Hobimesiniku aastaring 1.õppepäev
Mesilaspere bioloogia, mesilaste pidamiseks vajalik inventar, kärjemajandus, teadmised mesilaspere ostmiseks ja tarru paigutamiseks. Teoreetiline ja praktiline õpe.
Lektorid: Jaak Riis ja Marje Riis (7 tundi – toetab mesindusprogramm)
11.06.2011 Hobimesiniku aastaring 2.õppepäev
Mesilaspere bioloogia, mesilaste korjemaa, mesilasperede laiendamine, mesilaste haigused ja kahjurid. Teoreetiline ja praktiline õpe.
Lektorid: Jaak Riis ja Marje Riis (7 tundi – toetab mesindusprogramm)
13.08.2011 Hobimesiniku aastaring 3.õppepäev
Sügisene mesilasperede koondamine, mee vurritamine, kärgede sorteerimine ja säilitamine, mesilasperede täiendussöötmine. Teoreetiline ja praktiline õpe.
Lektorid: Jaak Riis ja Marje Riis (7 tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Jaak Riis – registreeruda saab ainult telefonil 56983361

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesindusprogrammi 1. tegevusaasta I poolaasta tegevuskava ja eelarve

Põllumajandusministeerium on oma 04.11.2010 kirjaga nr 9.2-2.4/1408 PRIA-le, VTA-le, Eesti Mesinike Liidule, Eesti Meetootjate Ühendusele, Aivar Raudmetsale, Saaremaa Meetootjate Ühingule ja Eesti Kutseliste Mesinike Ühendusele saatnud mesindusprogrammi esimese aasta I poolaasta tegevuskava ja eelarve.

Allikas: Põllumajandusministeeriumi dokumendiregister

LisaSuurus
kiri_9_2_2_4_1408_2010.pdf63.85 KB
tegevuskava_1a__i_pa_taiendatud.doc316.5 KB
tegevuskava_eelarve_1a_ipa.xls49 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Mesindusprogrammi 2010 - 2013 täitjad

Vastavalt Põllumajandusministeeriumi 3. novembri 2010 kirjale nr 9.2-2.4/1396 on Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riikliku programmi 01.09.2010-31.08.2013 (Eesti mesindusprogramm) täitjateks Eesti Mesinike Liit, Eesti Kutseliste Mesinike Ühing ja Saaremaa Meetootjate Ühing.


Mesindusprogrammi vastutavaks täitjaks on Eesti Mesinike Liit, kes ühtlasi kannab programmi rakendamise rahalist vastutust.

Keskmine: 5 (1 vote)

Mesindusprogrammi juhtkomisjon otsustas alustada 4. meetme finantseerimisega

Mesindusprogrammi 2010-2013 juhtkomisjon on 06.01.2011 kirja kohaselt leidnud, et komisjoni 19.10.2010 koosolekul välja toodud 4. meetme ("Mesilasperede arvukuse suurendamise arendustöö") rakendamiseks kulutuste tegemist takistavad asjaolud on (osaliselt) kadunud ja meetme raames plaanitud tegevusi võib (osaliselt) finantseerida.

Väljavõte juhtkomisjoni otsusestEsimesel juhtkomisjoni koosolekul (19. oktoober 2010.a) otsustati täpsustada, kas 4. meetme osas on kattuvaid tegevusi VTA-sse esitatud aretusühingu tunnustamise taotlusega. Sellega seoses otsustati kuni asjaolude täpsustamiseni (ajaliseks piiriks detsember 2010) 4. meetme alt kulutusi mitte teha.

Olles võrrelnud programmi mesilasperede arvukuse suurendamise arendustöö ja võimaliku aretusühingu tunnustamisega kaasnevaid tegevusi (s.h. arvestades tunnustamisega kaasnevat ajalist piiri) võib öelda, et käesoleva programmi raames plaanitud tegevusi võib teha. Mesindusprogrammi 4. meetme alt peaks aga välja arvama jõudluskontrolli tegemise kuna selle jaoks taotletakse alles luba.

Väljavõte mesindusprogrammi 1. tegevusaasta I poolaasta tegevuskavast:

4. MESILASPEREDE ARVUKUSE SUURENDAMISE ARENDUSTÖÖ

Mesilasperede arvukuse suurendamise arendustöö meetme tööd juhib ja koordineerib mesindusprogrammi 1. aastal töövõtulepingu alusel FIE Aimar Lauge.

Mesinduse tõuaretustöö eesmärgiks on varustada Eesti mesilad meie kliimale vastavaks aretatud kvaliteetsete tõuemadega, et tagada mesinduse jätkusuutlikkus. Varasemad kogemused on näidanud, et sisse toodud tõuemadest kõik ei sobi meie kliimasse (pikk ja raske talv, kiiresti vahelduvate sooja- ja külmaperioodidega). Tõuaretustöö ja mesilasemade kasvatus omab mesilaspere toimimises väga olulist tähtsust.

Mesinduse tõuaretustööd on plaanis läbi viia kahe rassi (kraini ja itaalia) ja ühe ristandtõuga (Buckfast). Need on Euroopas ja Põhjamaades levinuimad mesilastõud ja kasutusel ka praegu Eestis. Tulemusliku tõuaretustöö läbiviimiseks mesinduses, peab ühes tõupiirkonnas olema minimaalselt 300 ühte tõugu mesilaspere, et teha valikuid.

Mesindusprogrammi 2010-2013 tõuaretustöö juhtideks erinevates tõumesilates on:

 1. Kraini tõumesila - Priit Pihlik
 2. Itaalia tõumesila - Jaanus Tull
 3. Buckfasti tõumesila - Aimar Lauge

Mesinduse tõuaretuse jaoks on äärmiselt vajalikud piirkonnad kus saab teha puhaspaarumist. Nendeks sobivad kõige paremini väikesaared ja laiud. Toimiva puhaspaarumisalana on käigus Kesse laid – buckfasti paarumiseks. Kraini ja itaalia tõumesilatele puhaspaarumisalad on selgitamisel.

„Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riikliku programmi 2010-2013“ raames, neljanda meetme (3.4. „Mesilasperede arvukuse suurendamise aretustöö“) alla on kavandatud osta kõigisse kolmesse tõumesilasse tõupuhtad mesilasemad, paarumistarud ja vajalik väikeinventar (mesilaste pühkimiskast, vageldamisinventar jm). Meetme igaaastane kulu on kavandatud 268 000 krooni, mille hulgas on peale emadekasvatuse inventari ja mesilasemade ostmise ka palgakulu teavitustööks ja õppe/teabematerjali koostamiseks. 1. aasta I poolaastasse on kavandatud kokku 157 000 krooni.

Mesilasemasid ei ole otstarbekas ainult sisse tuua vaid tuleb alustada kohapeal tõu aretusega.
Mesindusprogrammi 2007 –2010 raames osteti 2010 aasta augustis Taanist itaalia puhtatõulisi mesilasemasid ja alustati tõumesilate loomisega.

Eelneva programmiga saadud inventari saab kasutada ka käesolevas programmis, kuid see ei ole piisav isegi ühe tõumesila tööks.

Mesindusprogrammi 1.a. I poolaasta perioodil on kavas:

 • Mesindusprogrammi 1. aasta tegevuskava koostamine.
 • Detailse 3-aastase perioodi tegevuskava koostamisega alustamine.
 • Eesti mesilasperede arvukuse suurendamise ja tõuparandustöö pikaajalise arengukava koostamisega alustamine.
 • Erinevate mesilastõugude ja –liinide hindamise, võrdluskatsete meetodite ja jõudluskontrolli läbiviimise väljatöötamisega alustamine.
 • tõuparandustöö keskuste ja tõumesilate väljaselgitamine ning nende väljaarendamiseks vajalike puhaspaarumisalade leidmine 2011 aasta kevad-suveks.
 • Tõumesilatele ühtse tõuparandusalase tegevusjuhendi ja töökorralduse aluste väljatöötamisega alustamine.
 • Tõumaterjali paljundamiseks vajalike Apidea paarumistarude ostmine 500 tk, mille orienteeruv hind kokku on ca 140 000 krooni.
 • Mesilasperede arvukuse suurendamise taktika ja uute mesilasperede tootmise tehnoloogiliste võtete kohta vastava õppe/teabematerjali kogumise ja koostamisega alustamine.

Kuna talvine periood on algamas ja 500 paarumistaru ostmisega on aega, ei ole 1.a. I poolaasta perioodil kavas 4.meetme vahendeid kasutada enne vastava otsuse tegemist Juhtkomisjoni poolt, mis toimub hiljemalt detsember 2010.

LisaSuurus
06.01.2011 kiri_mp_4_meetme_rakendamine.pdf7.13 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud