Kohalike ühenduste ja seltside 2010/2011 II poolaasta õppe- ja teabepäevad (uuendatud 22.03)

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.

Harju Mesinduse Seltsi korraldusel toimuvad Tallinnas Marja 4D kell 17.00-19.00 järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:
30.03.2011 Puhastuslend ja perede kontroll puhastuslennu aja
Lektor: Ülo Lippa (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
27.04.2011 Pesade laiendamine. Perede tugevuse hindamine. Kärjepõhjade kasutamine.
Lektor: Peter Pihl (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
25.05.2011 Perede ettevalmistamine magasinide pealepanemiseks.
Lektor: Sulev Norak (2 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
29.06.2011 Sülemlemine. Emade kasvatus väikemesilas.
Lektor: Mart Kullamaa (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
27.07.2011 Mesilase kehaehitus ja käitumine erinevates olukordades.
Lektor: Leonella Sootaga (2 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
31.08.2011 Talvepesa moodustamine söötmine ja ravimine.
Lektor: Sulev Norak (2 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
Täpsem info Sulev Norak tel. 53663294

Tallinna Mesinike Ühistu korraldusel toimuvad Tallinnas, Ehitajate tee 5 VII-315, algusega kell 17.30 järgmised mesinike õppe- ja teabeõhtud (korraldaja Uku Pihlak):
08.03.2011 Haigused, kevadine seire; Huvitavamaid ettekandeid Tartu NBBC-lt.
Lektor Arvi Raie (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
12.04.2011 Tutvume erinevate mesilasrassidega ja võrdleme neid. Mis on kevadise hoolduse juures tähtsaim.
Lektor Sergei Kozlov (2tundi – toetab mesindusprogramm)
10.05.2011 Mesindamise võtted erinevate mesilasrasside ja erinevate tarutüüpide kasutamisel. Mesindamine korpustarudega
Lektor Sergei Kozlov / Uku Pihlak (2tundi – toetab mesindusprogramm)
14.06.2011 Arutame milliseid sülemlemisvastaseid võtteid kasutada ja kui efektiivsed need on.
Lektor Uku Pihlak (2 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
09.08.2011 Praktiline õppepäev – kuidas ja kas üle minna lamavtarult korpustaruga mesindamisele
Lektor Uku Pihlak (2 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
Täpsem info Uku Pihlak tel. 5052736

Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi korraldusel toimub Keilas Ohtu tee 5 II korruse saalis algusega kell 12.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
27.03.2011 Mesilaste haigused, kevadine seire mesilas
Lektor Arvi Raie (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Aivi Jakobson tel. 51945876

Hiiumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimuvad Hiiumaal, Käina Kultuurikeskuses algusega kell 10.00. järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:
19.03.2011 Hiiumaa ilmastiku omapära, selle mõju talvitumisele. Haigused, seire, langetiseproovide kogumine, kevadised tööd
Lektor Uku Pihlak (3tundi – toetab mesindusprogramm)
18.06.2011 Praktiline õppepäev. Mesilasperede paljundamine, sülemlemise takistamine ja ennetamine. Kuidas püüda sülemeid.
Lektor Uku Pihlak (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Uku Pihlak tel. 5052736

Ida-Viru Mummu Seltsi korraldusel toimub Eret Lahti mesilas Utria külas, Vaivara vallas, Ida-Virumaal algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
14.05.2011 Mesinduse alustamine algajaile. Tarude ehitus. Mesilas perede soetamine. Kevad tööd mesilas.(praktiline). Kärgede ehitus,perede laiendamine(praktiline). Mesilaste haigused  ning nende ennetamine. Hilisemad tööd mesilas (teoreetiline).
Lektor Eret Laht (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Heiki Roots 55633317
Järvamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Laupa mõisas, Laupa küla, Türi vald, Järvamaa algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
14.05.2011 Tööd mesilas varakevadest hilissügiseni (mesindusvõtted)
Lektor Maire Valtin Laht (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Peedo Läll te. 53904585

Karksi-Nuia Aianduse ja Mesindusseltsi korraldusel toimuvad algusega kell 10.00 järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:
12.03.2011 Karksi-Nuia, Viljandi mnt 2a, kauplus Kadri II korrus
Meekäitlemise nõuded.
Lektor: Aleksander Kilk (1tundi – toetab mesindusprogramm)
Kevadised tööd mesilas.
Lektor: Antu Rohtla (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
21.05.2011 Karksi vald, Polli-Järve talu mesilas
Pesade laiendamine ja sülemlemise vältimine
Lektor: Antu Rohtla (1 tundi – toetab mesindusprogramm)
Mesilaste nakkushaigused,nende diagnoosimine ja proovide võtmine.
Lektor: Arvi Raie (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
20.08.2011 Karksi vald, Polli-Järve talu mesilas 
Sügisene varroalesta tõrje ja mesilasperede sügisene täiendussöötmine
Lektor: Antu Rohtla (3 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
Täpsem info Antu Rohtla tel. 56612622

Põltsamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimuvad Põltsamaal, J.Kuperjanovi 1, Põltsamaa Kultuurikeskuses algusega kell 10.00 järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:
09.04.2011 Kevadised hooldustööd mesilas ja varroalesta tõrje.
Lektor A.Rohtla (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
Meetootjate kohustused esmatoodete tootmisel ja sellega seonduvates tegevustes. Kontrollimise käigus enam avastatud rikkumised.
Lektor Jõgeva VTA inspektor V. Muser (1 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
Meega ja teiste mesindussaadustega kokkupuutuvad materjalid ja nende kasutamine. Pakendi aksiis ja sellest tulenevad kohustused pakendajale. Mesilasperede reg.
Lektor A.Seeder (1 tundi – ei saa toetust mesindusprogrammist)
04.06.2011 Väljasõit Saaremaa mesilatesse (Leevi Väli, Aimar Lauge jt), vajalik eelregistreerimine. Korraldaja Ain Seeder.
Teema: Mesindusruumide tunnustamisega kaasnevate kulude ja arvestuste pidamine. Tööjõu planeerimine mesindamisel ning mesilasemade kasvatus.
Lektor Aimar Lauge (2tundi – toetab mesindusprogramm)
13.08.2011 Eesti mesinduse hetkeseis ja tulevik. Varroalest ja selle tõrje.
Lektor Ilme Nõmmisto (2tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Ain Seeder tel. 5250204

Läänemaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Oru Vallamajas, Linnamäe, Oru vald, Läänemaa algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
26.03.2011 Vaha sulatamisest ja seal tehtavatest vigadest. Kärjemajanduse tähtsus ja nende seos mesilaste haigustega. Kevadtöödest mesilasperedes (k a sülemlemine).
Lektor Mati Haabel (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Mati Haabel tel. 53493732

Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Roelas Lääne-Virumaal algusega kell 11.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
26.03.2011 Mahemesindusega alustamine.
Lektor Tõnis Taal (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info ja registreerimine Aili Taal tel 50 987 34

Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Maire Valtini mesilas, Inju küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa, algusega kell 12.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
21.04.2011 Kevadised tööd mesilas ja ettevalmistumine suveks.
Lektor Maire Valtin (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Maire Valtin tel. 5213894

Põlvamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Räpina Aianduskoolis algusega kell 13.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
19.08.2011 Mesindussuvi 2011 aastal. Ettevalmistustööd talvitumiseks
Lektor Raimo Kiudorf / Jakob Tammela (2tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Raimo Kiudorf tel. 5089656

Saaremaa Mesinike Ühingu korraldusel toimub Tolli tn 9, Kuressaare Päevakeskuse ruumides algusega kell 10.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev:
19.03.2011 Mesindamine lamav- ja korpustarudega. Mesiniku kutsestandard. (Teemad täpsustamisel)
Lektor Signe Meisalu / Aivar Raudmets (3tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Arnold Lokna tel. 5148217

Elva Mesinike Seltsi korraldusel toimuvad Elvas, Pargi tn.34, algusega kell 10.00 järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:
19.03.2011 Varakevadised tööd mesilas. Perede kevadine läbivaatus. Sülemlemise vältimine. Kasulikumad meetaimed.
Lektor Tõnu Hiiemäe (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
14.05.2011 Uute perede moodustamine. Perede poolitamine. Koondkunstpere. Võrsikpere. Lendperede tegemine. Millest sõltub mee kvaliteet.
Lektor Tõnu Hiiemäe (2 tundi – toetab mesindusprogramm)
13.08.2011 Uuemat mesilaste haigustest.  
Lektor: Arvi Raie (1 tund – toetab mesindusprogramm)
Hilissuvised tööd mesilas. Pesade koondamine. Perede talvevarude täiendamine. Varguste vältimine.
Lektor Tõnu Hiiemäe (1 tund – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Tõnu Hiiemäe tel. 5049020

Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi korraldusel toimuvad Tartus, Soola tn. 1 a algusega kell 17.00 järgmised mesinike õppe- ja teabeõhtud:
09.03.2011 Kahjurid mesilas, sipelgad
Lektor: Ants-Johannes Martin (2tundi – toetab mesindusprogramm)
13.04.2011 Mida peaks teadma mesilaste bioloogiast nende pidamisel
Lektor: Ilme Nõmmisto (2tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Priit Pihlik tel. 5511158

Võrumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimuvad järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:
23.04.2011 Mesilaste haigused, kevadine seire mesilas.
Võrus, Kreutzwaldi 34, Mainori Kõrgkooli õppekeskuses algusega kell 10.00.
Lektor Arvi Raie (3 tund – toetab mesindusprogramm)
30.05.2011 28.05.2011 Kevadisi töid mesilas ja valmistumine peakorjeks, emadekasvatus.
Valgamaal, Sangastes, Rein Männiste mesilas algusega kell 10.00. 
Kohalesõiduks koguneme Sangaste kiriku esisele platsile kell 9.45. 
Lektor Rein Männiste (3 tund – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Mati Urbanik tel. 5290388

Mesinduskursuse 2010-2011a Algajate mesinike täienduskoolituse 5.õppepäeva raames toimub Põhja-Viljandimaal Suure-Jaani vallas Ülde külas Põllussaare talus algusega kell 10.00 järgmine mesinduse õppepäev:
16.04.2011 Mesilasperede talvitumine, puhastuslend, pearevisjon.
Mesilaspere ümbertõstmine, põhjade puhastamine, inventari desinfitseerimine. Sülemlemine, emade väljavahetamine. 
Lektorid: Jaak Riis ja Marje Riis (6 tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Jaak Riis tel. 56983361

Mesinduskursuse 2011-2012 Hobimesiniku aastaring raames toimuvad Põhja-Viljandimaal Suure-Jaani vallas Ülde külas Põllussaare talus algusega kell 10.00 järgmised mesinduse õppepäevad:
28.05.2011 Hobimesiniku aastaring 1.õppepäev
Mesilaspere bioloogia, mesilaste pidamiseks vajalik inventar, kärjemajandus, teadmised mesilaspere ostmiseks ja tarru paigutamiseks. Teoreetiline ja praktiline õpe.
Lektorid: Jaak Riis ja Marje Riis (7 tundi – toetab mesindusprogramm)
11.06.2011 Hobimesiniku aastaring 2.õppepäev
Mesilaspere bioloogia, mesilaste korjemaa, mesilasperede laiendamine, mesilaste haigused ja kahjurid. Teoreetiline ja praktiline õpe.
Lektorid: Jaak Riis ja Marje Riis (7 tundi – toetab mesindusprogramm)
13.08.2011 Hobimesiniku aastaring 3.õppepäev
Sügisene mesilasperede koondamine, mee vurritamine, kärgede sorteerimine ja säilitamine, mesilasperede täiendussöötmine. Teoreetiline ja praktiline õpe.
Lektorid: Jaak Riis ja Marje Riis (7 tundi – toetab mesindusprogramm)
Täpsem info Jaak Riis – registreeruda saab ainult telefonil 56983361

Seda kannet ei ole veel hinnatud