Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm

"Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm", põllumajandusministri 5. detsembri 2006. a määrus nr 107.

Seda kannet ei ole veel hinnatud