Varroatoosi diagnostika ja ravi otstarbekad võtted tootmismesilas (R. Männiste, märts – august 2008)

Uuringu PR-4-2.1-4 aruanne-kokkuvõte, märts – august 2008.a.
Töö täitja: Rein Männiste

2008. aasta kevadel ja suvel läbiviidud välitööd ja vaatlused varroatoosi diagnostilisel uurimisel ja looduslähedaste ravimeetodite, sealhulgas orgaaniliste hapete baasil erinevate raviskeemide rakendamisel, kasutades mesilasperede varroanakkuse taseme diagnostiliseks hindamiseks ja ravivõtete efektiivsuse hindamiseks tarude võrkpõhjade meetodit, samuti lesehaudme jälgimist. Kasutatud ravimeetodite kirjeldus ja võrkpõhjade abil mõõdetud varroalestade langetise lugemise tulemused, analüüs ja hinnang.

LisaSuurus
Rein Männiste - PR 4-2.1-4 aruanne.pdf895 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud