Sündmused

Teisipäev veebruar 13, 2007
Algus: 13.02.2007 17:30
Lõpp: 13.02.2007 20:30

Teemad: Monoflorse ja polüfloorse mee tootmise võimalused ning põhimõtted.Õietolm mees, selle analüüsimeetodid. Korraldab Uku Pihlak.
Tallinna Mesinike Seltsi teabepäevad toimuvad Tallinnas Akadeemia tee 23 A.

Kolmapäev veebruar 14, 2007
Algus: 14.02.2007 17:00
Lõpp: 14.02.2007 20:00

Teema: Mesilaste kahjurid ja nende tõrje. Korraldab Ilme Nõmmisto.
Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi õppe- ja teabeõhtud toimuvad Tartus Soola tn 1 a.

Laupäev veebruar 17, 2007
Algus: 17.02.2007 10:00
Lõpp: 17.02.2007 14:00

NB! Õppuse aeg nihkus 10. veebruarilt 17. veebruarile!

Teema: Väikeperede kasutamine mesilas, 3-raamiliste perede kasutamine varuperede ja varuemade hoidjana, 5-raamiliste perede kasvatamine põhiperedeks ja mesila kiireks ning efektiivseks laiendamiseks. Korraldab Aimar Lauge.

Toimumiskoht: Rahvakooli ruumides, Kuressaare.

Algus: 17.02.2007 11:00
Lõpp: 17.02.2007 16:00

Teemad: Eesti mesindusprogrammi tegevuste ja tulemuste tutvustamine. Mee kvaliteedinõuded ja märgistamise erinõuded. Meetaimed, mesilaste korjemaa, selle parandamine. Korraldavad Jüri Lugus, Jaan Langebraun.

Toimumiskoht: Põltsamaa

Reede veebruar 23, 2007
Algus: 23.02.2007 17:00
Lõpp: 23.02.2007 20:00

Teemad: Mee omadused ja kvaliteedinäitajad, neid mõjutavad tegurid, meeliigid, kontrollimeetodid. Lektor Antu Rohtla.

Toimumiskoht: Räpina Rahvakool.

Laupäev märts 03, 2007
Algus: 03.03.2007 10:00

Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 3. ja 4. märtsil 2007, mõlemal päeval kell 10-17 Tallinnas Lillepaviljonis Pirita tee 26 kogupere ürituse”Mesimagus Naistepäev”.

Ürituse eesmärk on:

- propageerida puhast eestimaist mett, meie mee ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust, häid tervendavaid- ja hügieenilisi omadusi;
- õpetada tarbijaid eristama kvaliteetset kodumaist mett ebakvaliteetsest;
- tutvustada tarbijaile kodumaise mee tootjaid ja luua mõlemale poolele kasulikke vastastikuseid kontakte.

Sisu

Algus: 03.03.2007 10:00
Lõpp: 03.03.2007 15:00

Karksi-Nuia Mesinike Seltsi mesinduspäev toimub 03.03.2007 kell 10 – 15 Karksi-Nuia Kultuurikeskuses.

Teemad: Hinnangud mesilasperede talvitumisele, vajalikud kevadtööd mesilas, perede läbivaatus ja vajadusel kevadine täiendav söötmine. Mesinik ja seadusandlus, mee tootmise ja turustamise regulatsioonid, heade mesindustavade põhimõtted.

Esineb Antu Rohtla.

Algus: 03.03.2007 12:00
Lõpp: 03.03.2007 14:00

Vahavahetus. Laupäeval 3. märtsil kell 12 Üdromaa seltsimajas vahetab Luke Vahavabrik vaha vastu kärjepõhja.

Info tel. 4764191 Maire

Pühapäev märts 04, 2007
Algus: 03.03.2007 10:00
Lõpp: 04.03.2007 17:00

Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 3. ja 4. märtsil 2007, mõlemal päeval kell 10-17 Tallinnas Lillepaviljonis Pirita tee 26 kogupere ürituse”Mesimagus Naistepäev”.

Ürituse eesmärk on:

- propageerida puhast eestimaist mett, meie mee ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust, häid tervendavaid- ja hügieenilisi omadusi;
- õpetada tarbijaid eristama kvaliteetset kodumaist mett ebakvaliteetsest;
- tutvustada tarbijaile kodumaise mee tootjaid ja luua mõlemale poolele kasulikke vastastikuseid kontakte.

Sisu

Laupäev märts 10, 2007
Algus: 10.03.2007 10:00
Lõpp: 10.03.2007 15:00

Võrumaa Mesinike Seltsi õppepäev toimub 10.03.2007.a. Võrus aadressil Kreutzwaldi 113 kell 10…15. Emalahutusvõre kasutamisest. Erineva suurusega mesilate mesindusinventar, otstarbekad tehnoloogilised seadmed ja abivahendid. Mait Mardla, Rein Talmet, Mati Urbanik jt.

Algus: 10.03.2007 10:00
Lõpp: 10.03.2007 13:00

Saaremaa Mesinike Seltsi mesinduspäevad, mesinduskursuse õppused ja täiendusõppused. Mesindusloengud ja teoreetilised õppused toimuvad Kuressaares Rahvakooli ruumides, praktilised õppepäevad toimuvad Muhus Hellamaa külas Aimar Lauge mesilas. Kõigi õppuste algus kell 10. Mesinduskursuse õppused viib läbi Aimar Lauge.

10.03.2007. Sissejuhatus. Mesilaspere bioloogia. Mesindusinventar. Varakevadised tööd mesilas. Mesilaspere puhastuslend, perede kiirläbivaatus ja esmane hooldus.

Algus: 10.03.2007 10:00
Lõpp: 10.03.2007 13:00

Läänemaa mesinduspäev toimub laupäeval, 10. märtsil algusega kell 10 Oru vallamaja saalis.

Film Soome mesindusest. Infot Põhjamaade ja Baltimaade mesinike konverentsilt Norras (pilte, uuringutulemusi ja uudiseid mesilashaigustest ning mesindamisest üldse) - esineb Uku Pihlak.

Jänedal EML talvepäevadel (10-11 veebruar) kuuldud info edasiandmine. Meest ja vahast, nende kvaliteedist - Mati Haabel.

Kell 12 on kohal Luke Vahavabriku esindaja, vaha vastu kärjepõhja vahetus.

Täpsemat teavet saab tel. 4729854 või 53493732.
Korraldajad

Esmaspäev märts 12, 2007
Algus: 12.03.2007 09:00
Lõpp: 12.03.2007 12:00

Põlvamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäev:
12.03.2007, Räpina Aianduskoolis kell 9.00 – 12.00. Mesinduse hetkeseis ja probleemid Eestis. Mesinduse tasuvus ja seda mõjutavad tegurid, võimalused mesinduse tasuvuse suurendamiseks. Esineb Raimo Kiudorf.

Teisipäev märts 13, 2007
Algus: 13.03.2007 17:30
Lõpp: 13.03.2007 20:30

Tallinna Mesinike Seltsi teabepäevad toimuvad Tallinnas Akadeemia tee 23 A kell 17.30…20.30 Uku Pihlaku korraldamisel:
13.03.2007. Mesindusinventar ja –tehnoloogia. Vahasulatuse tehnoloogilisi lahendusi – kast-vahasulataja. Meeselitusnõud ja mee fitreerimine.

Tähelepanu - Tallinna Mesinike Seltsi teabeõhtul 13.märtsil on teema muutunud - räägitakse ravim- ja meetaimedest ning meest!

Kolmapäev märts 14, 2007
Algus: 14.03.2007 17:00
Lõpp: 14.03.2007 20:00

Tartu Aiandus- ja Mesindusselts, Soola tn. 1 a, õppe- ja teabeõhtud kell 17…20:
14.03.2007. Meekäitlemine ja nõuded kvaliteetsele meele. Jaanus Tull.

Neljapäev märts 15, 2007
Algus: 15.03.2007 18:00
Lõpp: 15.03.2007 20:00

Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi mesindusalased õppused ja mesinduskursus, korraldaja Maire Valtin, tel. 521 3894:

15.03.2007. Mesinduskursus Rakveres. Esimene õppus kell 18 – 20. Mesinduse põhimõisted, mesilaspere bioloogia, mesilaste pidamise põhitõed.

Syndicate content