Asjaõigusseaduse § 97 kaotati

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

http://kasulik.info/wlex/A%C3%95S/23.12.2009/01.07.2003#c79

Asjaõigusseaduse § 97 mis kehtis 2003 aastast alates on tänaseks tühistatud, kas keegi oskab kommenteerida, miks selline muudatus on toimunud?
Kas mõni teine seadus reguleerib ehk enne nii selgesõnaliselt väljendatud seadust? Kes on sellise muudatuse algataja?

§ 97. Mesilaspere hõivamine

(1) Mesipuust lahkunud mesilaspere on peremehetu, kui omanik ei asu seda viivitamatult jälitama või jälitamise lõpetab.

(2) Omanikul on õigus jälitada mesilasperet võõral maatükil ning oma mesilaspere võõrast tühjast mesipuust ära võtta, hüvitades seejuures tekitatud kahju. Kui mesilaspere asub võõrasse mesipuusse, kus juba on mesilaspere, läheb mesilaspere tasuta mesipuu omaniku omandisse.

[80](3) Erinevatele omanikele kuuluvatest mesipuudest lahkunud mesilaspered lähevad ühinemisel jälitavate omanike kaasomandisse, milles nende osad määratakse jälitatavate mesilasperede arvu järgi.

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!

Asjaõigusseaduse §97 ammu kadunud

Natuke surfitööd ja selgus:
seadusemuudatus algatati 13.02.2002 ja jõustus 01.07.2003 (http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/minfo.handling_stages?assembly=9&id=98...)

Ja seletuskirjas on ka miks seda tehti:

Eelnõus on tehtud ettepanek §-i 97 kehtetuks tunnistamiseks. See on paragrahv, mis reguleerib mesilaspere hõivamist. Sätte eeskujuks on Saksa tsiviilseadustiku (BGB), mis pärineb aastast 1900, paragrahvid 961 - 963. Kehtetuks tunnistamise põhjuseks ongi asjaolu, et nendes põhjendamatult BGB-st üle võetud arhailistes sätetes sisalduv detailne regulatsioon ei evi tänapäeval mittemingisugust praktilist tähtsust.
(http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=020450072&login=pro...)