Krainid

Otsisin Internetist, kuskohast osta kraini liinide mesilasemasid. Mõned seejuures leitud huvitavad faktid panen ka siia kirja.
Poola mesindusteadlased on teinud Edela-Soomes katse, kus kolme aasta jooksul võrreldi erinevaid mesilasrasse. Vaata http://www.jas.org.pl/2_2002.html lk 97.
Võrdluses olid IT(aalia) (Soome), BU(ckfast) (Soome ja Oregon Kanadast), kraini (Willy ja Singer) ja tumemesilased (Soome).
Mesilaste talvekindluses suuri erinevusi ei olnud. Talvine (november – aprill) söödakulu mesilastega kaetud kärje kohta oli krainidel väiksem kui BU ja IT mesilastel. Kolme aasta keskmisena oli krainide meetoodang pere kohta 10% suurem kui BU ja IT mesilastel. Krainide keskmine meetoodang oli kõige suurem ka igal eraldi aastal. BU ja IT keskmises meetoodangus erinevust ei olnud.
Mõned meie mesinikud levitavad ajast ja arust müüti krainide rohkest sülemlemisest. Tegelikkus on niisugune, et viimase poole sajandi jooksul on krainisid sihikindlalt aretatud sülemlemiskainuse suunas. Meile lähim maa, kus krainisid tõsiselt aretatakse, on Poola. Vaatasin läbi nende kraini liinide (rohkem kui 40) kirjeldused ja nad kõik on kas suhteliselt või täiesti sülemlemiskained. Vaata http://www.kchz.agro.pl/UserFiles/File/Pszczoly/inf.hod.2007.pdf Vaatasin läbi ka Singeri liini, kellele tihti viidatakse, kirjelduse. Sülemlemismeeleolu esineb tal harva. Minu oma kogemus on, et mõni kraini liin on juba liiga sülemlemiskaine: neid on raske sundida emasid kasvatama.
Krainide peamine väärtus seisneb selles, et neist on aretatud väga palju täiesti erinevaid liine. Mett koguvad nad kõik, aga neil on ka omad eriti tugevad küljed. On liine, kes erinevad kevadise arengu kiiruselt, perede tugevuselt. On liine, kes saavad hästi hakkama viletsates oludes ja vastupidi.On aretatud eriliselt leebeid liine, keda soovitatakse lastele pidamiseks jne. Mesinik saab valida just niisuguse mesilasliini, kes sobib kõige paremini mesila korjeolude ja mesiniku poolt mesilastele seatud tingimustega.
Siit ka naljaga pooleks vastus neile, kes kahtlevad kraini rassi ülimlikkuses ja kirjutavad mingitest vajaminevatest pikaajalistest uuringutest: krainide pink on sedavõrd pikk, et alati saab valida just sellise liini, kes antud oludes teistele pikalt ära teeb.
Kokkuvõttes: ei ole vaja tunda hirmu krainide ees.
Edaspidi ehk veel mõnest müüdist.

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

krainid

Ka mind paneb imestama krainidele omistatav tohutu sülemlemistung, ise küll ei saa kurta, ja kui mõni pere kavatsebki sülemleda, ei tee ma üksikust erandist erilist numbrit.
Sinu heale kirjatükile tahaks lisada veel ühe asja: nimelt ebastabiilsetes korjeoludes on Kraini mesilased veidi säästlikumad. St. napi korje korral piirab ka ema munemist mistõttu ei tarvita pere ära seda vähestki mett, mis nad omale tarru on tarinud. Võrdluseks itaallane muneb täie vaardiga edasi, mesindustehnilisi võtteid kasutamata võib tagasihoidliku korje korral olla sügisel mesipuus tohutu hulk mesilasi, mett aga minimaalselt. Rikkaliku korje korral teeb itaallane krainile tavaliselt ära.
Hoolimata sellest, et kavatsen ka edaspidi Kraini mesilastele truuks jääda, ei saa heaks kiita mingi ühe mesilasrassi seadustamist. Kui korjetingimused ja oskused võimaldavad, pidagu mesinik kasvõi siniseid mesilasi Smile , peamine on haiguste ravi ning perede inimsõbralikkuse säilitamine.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

Siit ka naljaga pooleks

Siit ka naljaga pooleks vastus neile, kes kahtlevad aaria rassi ülimlikkuses ja kirjutavad mingitest vajaminevatest pikaajalistest uuringutest: aaria pink on sedavõrd pikk, et alati saab valida just sellise liini, kes antud oludes teistele pikalt ära teeb.
Kokkuvõttes: ei ole vaja tunda hirmu aaria rassi ees.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Äki võtaks oopis kaukaaslase

Äki võtaks oopis kaukaaslase. Korjab hästi mett ka korjevaesel ajal (teiste mesinike tarudest) või mis

KV mesilasemad

Eesti mesilasemade kasvatajad teevad kahtlemata tänuväärset tööd, aga aeg on edasi läinud ja mesinike nõudmised mesilasemadele samuti. Mesinik tahab saada just oma oludesse sobivaid mesilasi. Eestis on saadaval põhiliselt vabalt paarunud mesilasemad, mingist tõupuhtusest ei saa juttugi olla, me ei tea missuguste omadustega on nende järglased. Pole mõtet raisata raha kaheldava väärtusega kauba peale, kui on võimalik osta tõupuhtaid, kindlasse liini kuuluvaid mesilasemasid.
100% tõupuhas paarunud mesilasema tähendab, et ema ise põlvneb puhtatõulistest vanematest ja on kunstlikult viljastatud (KV) sama liini tõupuhaste leskedega. Tõupuhta ema puhul saame kindlad olla, et tema järglased on just selle liini tõustandardis ettenähtud omadustega. Mõni eluvõõras mesinik ehk kahtleb KV emade kvaliteedis, kuid katsetega on tõestatud, et nende kvaliteet on pigem parem kui loomulikul teel paarunud mesilasemadel. Vaata näiteks http://www.apidologie.org/index.php?option=article&access=standard&Itemi... Olen ka ise viimasel ajal tõumaterjalina ostnud ainult KV emasid ja täiesti rahul.
Meile lähim riik, kust saab osta krainide KV emasid, on Poola. Sealne kliima on Eesti omale lähedane ja hinnad jäävad ka normaalsuse piiridesse. Algselt on Poola nagu Eestigi olnud asustatud tumemesilastega. Möödunud sajandi algupoolel toodi sisse ja peeti palju itaalia ja kraini mesilasi, sajandi teisel poolel kaukaaslasi punase ristiku tolmeldamiseks. Poolakad võtsid varakult mesilaste tõuaretuses kasutusele mesilasemade kunstliku viljastamise (KV) ja seetõttu jõuti kiiresti ka sülemlemiskainete krainideni. Nüüdseks ongi krainid itaallased välja ja kaukaaslased koomale tõrjunud. 85% mesilastest on krainid, 10 % kaukaaslasi, ülejäänud on muu (tumemesilane, …).
Poolakad on mujalt Euroopast parimad kraini liinid sisse toonud, neid kohandanud oma karmimatele kliimaoludele ja keerukate ristamistega edasi arendanud. Nagu eespool öeldud on neil oma aretatud kraini liine umbes 40, lisaks veel importliinid. Valik on väga suur.
Poola mesinduse põhiline saavutus ongi, et vallatakse hästi ja laialdaselt mesilasemade KV ja seda mitte ainult tõuaretuses, vaid ka tarbeemade tootmises. Aastas toodetakse umbes 70 000 KV mesilasema, neid pakuvad kõik suuremad emadekasvatajad. KV võimaldab ühel ja samal emadekasvatajal toota üheaegselt mitut liini (rassi) puhtatõulisi emasid. Paljud emadekasvatajad pakuvad ka emade KV teenust. Mesinik viib (saadab) oma paarumata mesilasemad KV teenusepakkujale ja need viljastatakse soovitud tõugu leskedega.
Edaspidi mõned viited kraini emadekasvatajatele Poolas.

Pronksmedal (100p.)

edumeelsed

Selliste edumeelsete mesinike abiga nagu W, saamegi oma mesindust arendada. Meie riik ei eraldaks kunagi märkimisväärseid summasid, et meil tekiksid omad mesindusteadlased. Kui neid on, siis ei ole neist kuulnud.
Vähemalt ei ole nende panus olnud selline, et oleks meelde jäänud. Võib olla püüda luua Jänedal mesinduse arendamise grupp. Sinna ei või kuuluda isikud, kes on olemasolevaga rahul.

Pronksmedal (100p.)

Tore ju kui keegi on leidnud

Tore ju kui keegi on leidnud endale fännatava ja endaarvates talle ainuõige mesilastõu. Tore on ka see, kui Poola mesindusärimehed said omale tänuliku püsikliendi (või koguni müügimehe?).
Ma sõnastaks aga ühe ülalpool oleva lause nii: "Pole mõtet raisata raha kaheldava väärtusega Poola kauba peale, kui on võimalik omada kohalikke, kindlasse liini kuuluvaid mesilasemasid." Igaühele oma!

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

miks küll

Miks ei saa ometi asju nii arutleda, et vastaseisu ei teki- mulle üha rohkem tundub, et ongi kogu meie mesindus üks vastandite rägastik.Üks kõik mis teemat ka ei käsitle ikka on; Suurmesinikud v väikemesinikud, liidu liikmed ja vabamesinkud, Krainide pooldajad ja Itaallaste pooldajad, lamavtaru ja korpustaru, lõpuks veel linnainimesed ja maainimesed. Kuhu selliste hoiakutega jõutakse, seda ma ei tea aga tänu sellisele vahe tegemisele saab eesti mesindusele vaid kaasa tunda.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

pokule vastus

Poku kui poleks erimeelsusi ja väitlusi ,ja kui kõik oleksid ühel meelel seisaksime veel rohkem paigal kui präägu. Põhjus on selles et siis oleksid kõik ühe taru tüübiga rahul või mesilas rasiga. Ja siis ei hakataks uusi asju ültse vällja mõtlema. Seega ei tule ka selliseid võimalusi et midagi huut ja head masinaid või seadmeid ültse tehtakse. Nüüd aga on nii et kui kellegile midagi teise tehtud assjade juures ei meeldi katsub ta seda muuta. Vahest õnnestub teisalt mitte. Kümmne aasta kohta midagi ikka paremuse poole läheb.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

ää nuta Pokumees

laiemas mõttes on inimene koos oma vastasseisudega siin planeedil üsna juhuslik ja ajutine nähtus. mesilased peavad selle pisut keerulise ja ebamugava aja lihtsalt kuidagi üle elama.

kraini mesilasemad

Poola paremad emadekasvatajad on tööga väga koormatud, sest poolakate mesindusprogrammis on rahaline toetus mesilasemade ostjatele. Järelikult minu reklaami nad ei vaja. Eesmärk on näidata, et krainid ei piirdu ainult Singeri liiniga, vaid valik on palju suurem.
Kunstlikult viljastatud mesilasemasid on müügil kahte liiki, mida tuleb arvestada emade perre andmisel. Mesilasemade puhul, kes on peale viljastamist peres olnud ja munema hakanud ja maksavad rohkem, ei erine nende perre andmine tavalisest. Mesilasemadesse, kes ei ole peale viljastamist peres olnud, suhtuvad mesilased nagu paarumata emadesse. Pealegi on niisuguste mesilasemade korral mingi tõenäosus, et nad püüavad paarumislennule minna ja hukkuvad. Järelikult tuleb sellised emad anda peredesse kärjeisolaatoriga või kunstperre vähemalt emakattepuuriga.
Huvitav on jälgida, kuidas Poola mesilaste tõuaretajad on uusi liine loonud. Saksamaalt võetakse töökus, Karpaatidest sitkus ja visadus, lõunast (end. Jugoslaavia, Ungari) võimsus ja Austriast ka midagi (Austria liinid on näiteks väga tugevad lehemee kogumises). Edasi mõned näited kraini liinidest, mis on Poolas populaarsed.
Nieska (esineb ka Prima nime all)
On aretatud Saksa krainide baasil, lisatud on Sklenarit erilise leebuse ja sülemlemiskainuse saamiseks. Erakordselt töökad. Kevadine areng on kiire, aga jälgivad seejuures ilmastikku. Moodustavad suure pere. Sülemlemiskained. On omane vaikne emavahetus.
Alpejka (esineb ka Gema nime all)
On aretatud Austria liinidest. Kevadine areng rahulik. Moodustab väga tugeva pere. Spetsialiseerunud keskvarajasele kuni hilisele korjele, eriti lehemeele. Sülemlemismeeleolu esineb harva ja sellest on teda lihtne välja tuua. Nieska ja Alpejka aretaja on arvatavasti Krzysztof Loc.
http://www.pasiekamellifera.com
http://strzyz.prochowice.pl/index.php?k=oferta/matki.htm
http://pasieka.colmena.fm.interia.pl/oferta.html
Kortówka
Aretaja on Jerzy Wilde. On aretatud Saksa liinidest, lisatud on võimsust, spetsiaalselt korpustarude jaoks. Väga töökas. Sõbralik. Kevadine areng on väga kiire ja moodustab väga tugeva pere. Üldiselt sülemlemiskaine, kaldub vaiksele emavahetusele. Korje puudumisel võib tekkida sülemlemismeeleolu, mida on kerge muuta.
http://www.pasiekawilde.pl/

Vigor
Aretatud Tšehhis, aretaja on Květoslav Čermák. Poolas populaarne. On aretatud Austria liinidest ja Karpaatia liinist spetsiaalselt hügieenilise käitumise suunas. Kuna sisaldab karpaatia mesilast, siis on asendamatu viletsamates korjeoludes, sest on väga hea korjeallikate otsija ja kasutaja. Poola foorumlaste kogemusel sobib ka mereäärsetesse niisketesse ja tuulistesse tingimustesse. Kevadine areng on kiire. Moodustab suure pere. Sülemlemiskaine. Praegu teeb aretaja tööd Vigori muutmiseks varroa suhtes tolerantseks.
www.bartnik.pl
Sellel lehel on lisaks veel mõned huvitavad liinid.
Alfa ja Beta on Andrzej Zawilski elutöö. Alfa on aretatud Makedoonia krainidest. On kiire kevadise arenguga ja moodustab väga suure pere. Sobib väga headesse korjeoludesse. Arvan, et võimsuselt ei jää alla itaallastele. Suhteliselt sülemlemiskaine. Oli varem Poolas populaarne, aga peale aretaja surma eelmisel aastal on jäänud tahaplaanile.
Beta ja Dobra on head hobimesiniku, kellel on paar peret ja vähe aega, või algaja mesilased. On rahuliku arenguga, vähenõudlikud, moodustavad keskmise tugevusega pered ja on sülemlemiskained.
Aga tegelikult on Poolas veel vähemalt 40 teatud oludes head krainide liini. Igaüks võib ise Internetist edasist infot otsida.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

krainid

Kasutasin googli tõlget ja sain niipalju aru, et mesilaste siirupit tehakse nisust ja sisaldab 15% keerulisi suhkruid.
Kalle

Pronksmedal (100p.)

Poolast ema ostmine

Vaatasin Neid poola kodulehti, kus emasid müüakse. Ostaks selt hea meelega, OTS saaks veel Mone huvitatu kampa.Küsimus, kas ise olete sealt ostnud.Tegin Googli tõlke ja EGA kõike Aru ka ei saanud.Kui olete ise ennem sealt ostnud, ehk saate aidata, jutt kuni neljast emast

Tervitades

Pronksmedal (100p.)

poola ema

Lisasin esimest korda kommentaari ja lugesin pärast salvestamist jubedusega, kui palju vigu.Tegelikult Eesti keel kõrgtasemel.Tundub, et programm muudab ise sisu

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Barrys, 1. programm ei muuda

Barrys,

1. programm ei muuda ise sisu,
2. oma kommentaarides saad kirjavead ära parandada,
3. kasuta eelvaate pakutavat võimalust oma kirjatükk enne avaldamist läbi lugeda.

Terv,
Tormi

barrysele

Üldiselt ostan ainult endale, aga võin ju erandi teha. Sa pead mõtlema, milliseid mesilasi sulle vaja on. Anna teada vvv237@gmail.com

Pronksmedal (100p.)

Emade tellimine Poolast?

Tere.

Kas keegi kes on tellinud sellelt lehelt www.bartnik.pl äkki nõus kogu protsessist lähemalt rääkima kuidas sealt tellida ja palju lähevad saatekulud maksma.
Ja kui keegi sealt plaanib tellida ja on nõus kampa võtma siis võiks mulle ka teada anda mailile tchaika@hot.ee.

Andres.

emad poolast

olin kirjavahetuses pasiekawilde.pl mesinikega ja nad vastasid mulle ,et kahjuks nad eestisse postiga emasid ei saada aga nad müüksid heameelega kui ise järgi minna. kuidas teistel tellimisega kogemused on?

poola mesilasemad

Tere!

Olen kuulnud ka teistelt mesinikelt, et neil on sama probleem Wilde käest mesilasemade tellimisega. Arvan, et mesinikud on unustanud ilusad sõnad.
Ise olin huvitatud liinist Nieska ja tellisin emad Szymon Naruszewiczilt:
http://pasieka.colmena.fm.interia.pl See liin ei jää meetoodangult Wilde Kortowkale alla.
Järgmine aasta võiksime ju huvitatud kokku võtta ja selle Kortowka Wildelt tellida.

Vahur

emad poolast

jahh,ehk jäi puudu ilusatest sõnadest,ja eks edaspidi püüan neid rohkem kasutada,igatahes poolakate aretustöö on muljetavaldav.
aitähh vahur, netiavarusest poleks ise sellist infot leidnud.
head suve

Pronksmedal (100p.)

Krainid Poolast

Möödas piisavalt pikk aeg et küsida tagasisidet Poolast tellitud Kraini emade kohta.


Loodan, et keegi selle kohta natuke kirjutab...

Krainid Poolast*

Minu hinnangul on Poolas täiesti OK mesilased.
Seoses mesilasperede rohke hukkumisega nii siin kui ka Euroopas üldiselt ma ei poolda tarbeemade sissetoomist mujalt. Mesinik peaks lähtuma oma mesila parimatest, haiguskindlamatest peredest ja nendest oma mesilasse emasid kasvatama. Kui on tekkinud sugulusaretus (lünklik haue) või vajab oma mesilaste mõni omadus parandamist või ei ole oma mesilas sobivaid peresid, siis tuleb muretseda samast tõust tõupuhtalt paarunud mesilasema, kellest mesilasemasid kasvatada.  Head tõupuhtad, puhtalt paarunud mesilasemad maksavad palju, kuid alati võib ju tõumaterjali teiste mesinikega vahetada ja tõupuhaste leskede saamiseks ei ole tõupuhas paarumine oluline. Aga oluline on, et samas piirkonnas peetaks ühe ja samatõulisi mesilasi.
Kujunenud mesindamisoludes on hädavajalik, et mesinik oskaks hästi mesilasemade kasvatamist ja perede paljundamist.