Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine