Kokkuvõte Sireli Mesindus OÜ olukorrast 2010. aasta alguse seisuga

Täname meie selgitava Mesinikus ilmunud artikli avaldamise eest ka mesindus.ee lehekülgedel – ja sellele vastavate kommentaaride eest. Kuigi võlg kui selline pole meeldiv nähtus – oli näha – et osa kommentaatoritest suutsid olla ka  objektiivsed, olla meie olukorrast  arusaamist kinnitavate hinnangutega. Olles seega üle üldlevinud seisukohast – et kui oled võlglane – siis oled kindlasti ka suli. Osa kommentaare paistsid silma sellega – et lihtsalt ei püütudki asja põhjustesse süüvida – ja domineeris ülal öeldud arvamus – et kui firma on võlgades – siis on see kindlasti firma juhi või  omaniku  süü! Ja võtku ta (mina) raha kustahes (paraku ei märgita – kust!) ja maksku võlad ära. Ja et firma võlg on justnagu omaniku võlg; selle selgituseks ütlen kohe – allakirjutanu OÜ omanikuna pole isiklikult kellegile võlgu! Kolmas liik kommentaare aga näitas – et ei olda kursis ei mee pakendamise ega ka turustamise kuludega, ei kaupluskettide poolt pealepandavate protsentidega, ei nende poolt tarnijale tagasiküsitavate maksete süsteemiga  (viimane küünis eelmisel aastal maksimaalselt juba 12  %-ni) ega maksude määradega (käibemaks on muide juba 20%) tänapäeval. Mis on muidugi arusaadav – kui mesinik puuduvad vastavad kogemused ja on piirdunud vaid kodus pakendamise ja ainult kodu- või ka laada meemüügiga.

Üritan veelkord – kokkuvõtlikult seletada asja olemuse:

 1. Võlgade teke. See sai alguse 2008 aasta lõpus – kui selgus, et odavmüügiketis turustamine tõi meile nende tagastusarvete ja mee hinna tõstmisest keeldumise (kui meekokkuostuhind oli sügisel tõsunud 50%)  tõttu meile kahjumi. Lubatagu selguse mõttes ölda – et see raha ei läinud ei omaniku ega ka mesinike taskusse – see oli ärikahjum – ja selle kasseeris sisse too odavmüügi kett. Suurema võlgnevuse tekke vältimiseks katkestasime 2008 aasta lõpus selle meile kokkuvõttes ebasoodsa lepingu. Paraku sellest tekkinud võlg oli aga jäämäe veepealne osa.
 2. Võib ju vaielda – kas 2 aastat kehva meesuve on vääramatu jõud või mitte – tulem sellest ei sõltu. Nimelt 2009 aasta algusest, seoses mee vähesusega (ilmselt  ka levima hakanud kõlakatega Sireli võla kohta.... keda siin siis tuleks tänada ...?) saime mett osta mitte enam n.ö. järelmaksuga – vaid raha kohe välja makstes. Mis tähendab seda – et ainus tee võlgade maksmiseks oli osta mett – ja panna enamus raha sinna alla. Ning siis tekkiva firma kasumi suuruses on võimalik võlgu maksta! Selge see – et tuli korraga maksta nii võlgu kui ka mee eest – meie õbluke kasum ei kannata seda välja. Ja nii tekkisid täiendavad võlad jaanuaris; veebruaris tulid uued maksete tähtajad, märtsis jne uued – ning meie võlg mesinikele kasvas laviinitaoliselt! Alles suvest alates – kui lõppesid viimased lepingute ametlikud tähtajad – hakkas meie koguvõlg mesinikele vähenema – ja on seda teinud siiamaani.
 3. Enamik mesinikke on seda olukorda mõistnud. Ja ka tehtud maksete alusel tunnetanud – et asi võtab aega – kuid võlad saavad tasutud. Nii on meil täiesti klaaritud 7 mesiniku lepingut, ülejäänutest pea pooltele on peaaegu kõik – või siis üle poole rahast makstud;  mitmetele on juba maksetega alustatud. Mõnedele, tähtajaliselt viimastele, detsembrikuus mett andnud mesinikele saame nüüd alles alustada tagasimaksetega. Ja kordan – varem või hiljem saavad kõik mesinikud oma võla kätte. Kuid jah, seda eeldusel – et õnnestub mett saada. Mis päev päevalt läheb üha raskemaks!
 4. Arvamused – nagu et ostetakse mett 32- ga (hiljuti veel 45-ga, nüüd ilmselt kallimalt) – ja poes müüakse purke 140kr/ kg – et siis too hinnavahe (või midagi sinnapoole)  ongi justnagu Sireli  kasum... on pehmelt öeldes asjatundmatu! Inimesed – kes pole selliste asjadega kokku puutunud – ja ei üritagi asjast mingit pilti saada – võivad muidugi sarnaseid lahmivaid pilte maalida. Parim vastus oleks siin  - et kui  leiate – et mee pakendamine/turustamine tonnide kaupa on ülisuure kasumiga – MIKS te siis ise pole seda ette võtnud! Või miks pole ikkagi meil siis isegi noid paljuräägitud/kiidetud ühistuid tekkinud – kus mesinikud  saaksid toreda kasumi ja siis hea kokkuostuhinnaga tegutseda?! MIKS ometi?
 5. Tuleb tunnistada – et domineerib ikkagi arvamus – kui oled võlgu – oled süüdi – maksa võlg ära  - kuid kuidas või kustkohast – pole ju kellegi asi. Mesinik on oma mee andnud – ja rohkema eest ta ei peaks muretsema.  Tahaks siinkohal meelde tuletada (mis küll headel meeaastatel on küll meeles, halbadel aga unustatakse kiirelt ära) – et meeost mesinikelt on kahepoone tehing. Mesinik saab oma mee müüdud ilma et müügiga ise tuleks tegeleda , tema on siis mee müügi äririskist vaba. Paraku nagu mesinikul endal on äririsk (kas mett tuleb palju, kuidas katab kulusi,  kuidas seda õnnestub ise maha müüa jms) – on äririsk alati ka olemas mee edasimüüjal. Sellest võiks aru saada – ja üritada asjasse mitte formaalselt, vaid ikkagi  mõistvalt suhtuda. Nii on vaid mõned mesinikud tulnud vastu sellega – et ka vähese suvesaagi korral müüa osa mett meile selleks – et saaksime edasi tegeleda võlgade vähendamisega. Jutt on muidgi nüüd (ja ka edaspidi) mee müügi eest kohese tasumisega – ja muidugi mitte enam hinnaga 30kr, ega ka 45 kr/kg-lt. Paraku on mitmid mesinikud– kes küll ootavad oma võlga ja omades selleks ka piisavalt mett – selliste soovide osas kurdiks jäänud. Ehk siis – maksa kust tahes – pole meie asi. Formaalselt jah – kuid sisuliselt  - kui me e isaa tegutseda – ei saa me ka maksta. Ja meeta meil käivet ju pole. Olgu see viimane jutt ka väikeseks üleskutseks.
 6. On  - ja oli muidugi algselt selline võimalus – et lasta firma pankrotti. Kuid sellega kaasneks vähemalt 2 ebasoovitavat nähtust: esiteks Oü kattevarast 40000 kr  - poleks saanud maksta kümnendikkugi mesinike koguvõlast. Teiseks – olles pikeamt aega Eesti meeturul – on tekkinud meil teatud pilt turustajatest – kes on kes. Ükskõik mida keegi arvab Sireli olemasolust – Sireli kadumisega Eesti turul jääb üks mesinike meemüügivalikuvõimalus väiksemaks – ja on oht et jääb alles suht monopoolsete kalduvustega firma – kes siis pea ainsana saab dikteerida mesinikele selliseid hindu – nagu ise soovib.

  Lõpetuseks tuleb jah tõdeda  – et mesinike koguvõla klaarimine  võtab paraku veel aega, mille eest tuleb meil küll vabandada. Makseaeg omakorda sõltub sellest- milline on igakuine meekäive ja kuidas saame selleks mesinikelt mett osta. Kuid me oleme neid makseid seni igal kuul suutnud  teha   - ja aasta lõpu seisuga on praeguseks meil üle poole võlgadest makstud.

  Lugupidamisega

  Peep Martverk

  Sireli mesinduse OÜ omanik

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!

Võlad

Huvitav on ikka Peebu mõttemaailm võlgadest, mis ta ise on sisuliselt tekitanud. Ütleb ta, et tema isiklikult ei ole võlgu vaid firma seda on. Võrdub see ju sellega, et loon firma, teen pätti, pistan rahad tasku ja olengi võlgadest vaba. Firma ju jäi võlgu - ütlen vaid selgituseks ja eneseõigustuseks.

Teiseks on kentsakas välja pakkuda üleskutset mesinikele kellele võlgu ollakse, andma järjekordselt võlgu mett määramata ajaks, sest paika pandud ajad ei kehti Peebu puhul teps mitte. Hr. Peep, pangad on meil selleks, kust saab laenu, mitte mesinikud. Tekkinud võlad tuleb likvideerida muudest vahenditest, mitte uuesti võlgu võttes ullikestelt, kes annavadki mett selle jutu peale.
Isegi kõige suurem rahahäda ei kimbuta mett viima Sirelile.

Kolmandaks on huvitav ka see,et Peep üldse viitsib jännata nende võlgadega, kas see on patriotism eesti mesinike ees või on ikkagi kasumimarginaal normaalne, et asjaga edasi tegeleda. Kahe otsaga asi - ütleb ta ju et tema ise ei ole võlgu, aga näe firma on. Peep = Sireli mesindus on üks ja seesama.

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

peaaegu aasta

Paneks siis kõik need jutud ühte kohta, et analüüsijatel oleks kergem viiteid otsida ja ka asjade käigu kohta adekvaatset ülevaadet saada, muidu otsi neid eelmisi artikleid pidevalt. Seega läheme üheskood eelmise aasta algusesse, kui ilmus Mesinik nr. 1(51) ja härra Martverk jagas selgitusi ja vabandusi lehe veergudel.

Sireli OÜ selgitab
Kõigepealt tänaksin nii pikaajalisi kui ka
hiljuti juurde tulnud Sireli Mesinduse partnereid.
Oma suhteliselt pika eksistentsi
vältel on Sireli üle elanud nii raskemaid kui
kergemaid aegu. Alguses olime ainsad
mee kokkuostjad. Kohe tekkis mesinikke ja
firmasid, kes üritasid kokkuostu hindu alla
suruda. See v iis Sireli käibe alla, tekkisid
esimesed makseraskused. Sellest saime
üle ja v äärtusliku kogemuse võrra rikkamaks.
Mett ei saa kokku osta reaalsest
hulgihinnast palju odavamalt ega kallimalt.
See annab konkurentidele eelise.
Väga heal meeaastal kipub mett üle
jääma ja hind langeb. Oleme püüdnud
kõigepealt neile mesinikele, kes meile
regulaarselt mett müüvad, turustamisel
abiks olla.
Paraku kipub partnerlus ununema, kui
tuleb halb meeaasta, ja meil tekivad probleemid
– kust saada piisavas koguses mett.
Olen püsivate suhete loomise ja hoidmise
pooldaja ning leian, et kui keegi pakukski
paari krooni v õrra kõrgemat hinda, siis
oleks enne mee müümist korrektne sellest
teav itada ka oma senist partnerit.
Ega vist enam pole palju selliseid mesinikke
jäänud, kes käivad ise turul müümas,
see on ka töö ja kulutustega seotud. Jae- ja
hulgihindade erinevus peaks tehingud
mesiniku ja pakendaja vahel muutma
mõlemale poolele kasulikuks.
Mis puutub Sireli Mesinduse OÜ-sse,
siis ka nüüd on tekkinud viivitusi väljamaksetega
mesinikele. Võimalik, et üldise
majandusliku olukorra taustal on tekkinud
ja võimendunud kahtlused rahade kättesaamise
osas, mida siinkohal sooviksin
kummutada.
Selgituseks tahan öelda, et oleme töötanud
üsna nullkasumi piiril, lubades v aid
hädavajalikku arendust. Ja kuna siis on tulu
üsna väike, siis varud firmas on ka suhteliselt
tagasihoidlikud. See jällegi tähendab,
et probleemide tekkides on seda ka kohe
tunda. Olles ise mesinik, olen ikka püüdnud
tegutseda suurt kasumit taga ajamata,
vältides monopoolset hinnakujundust mee
pakendamisel.
Mis on meie probleemid?
1. Tänapäeval turustatakse mett enamasti
kauplusekettide kaudu. See tähendab,
et nemad määravad, millise hinnaga
nad on nõus mett müüki võtma. Võib juhtuda,
et „sellise vastutulelikkuse“ eest esitatakse
hiljem paarisajatuhandene arve. Nii
võib ka hea käibe korral jääda suurde
kahjumisse.
2. Viivitustel mesinikele maksmisel olid
ka organisatsioonilised põhjused. Olen
põhikohaga TTÜ õppejõud. Arvasin, et kui
mu meeskonnas on inimesed äriküsimuste,
mee kokkuostu ja arvepidamisega tegelemiseks,
ei pea ma ise enam jooksvate
küsimustega kursis olema. Kahjuks tekkisid
meil probleemid nii rahavoogude kui ka
mee kogustega. Nüüd on Sirelis toimunud
positiiv sed muutused. Paljud on juba tuttavaks
saanud meie uue tehnoloog-ekspediitoriga.
Märtsist alustame teabesüsteemiga,
kus raamatupidaja ajastab väljamaksed ja
annab mesinikele ka teada, millistel
aegadel need saaksid toimuda. Meie sihiks
on, et maksev iivitus maksimaalsest tähtajast
ei ületaks kolme kuud, ja mida edasi,
seda lühemaks peab see muutuma.
3. Väljamaksete järjekorrast pole alati
kinni peetud. Edaspidi püüame erandeid
mitte teha.
Kokkuvõtteks.
Lugupeetud mesinikud, Sireli OÜ ei kavatse
kõrvale hiilida oma maksetest, selleks
läheb nüüd küll rohkem aega kui
plaanitud. Meie käiv e pole kannatanud
üldise majanduskriisi tingimustes, pigem
kasvanud! See jäägu ülaltoodud väite
põhieelduseks. Lisaks – eelmisel aastal
võtsime osa Eesti parima toiduaine konkursist.
Meie toodet „Magus suudlus“ (mesi
astelpajuga) leidis seal äramärkimist.
Tootele on võetud ka EV patent ja selle
turg on pidevas kasvutendentsis. Loodetavasti
jõuame järgmisel aastal mett kokku
ostes nii kaugele, et saame mesinikele
raha koheselt välja maksta.
Teie
Peep Martverk
Sireli OÜ omanik

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

veel üks nupuke

Mesinik nr. 2 (52) Aprill 2009
Juba aasta teises numbris oli OÜ Sireli tänuavaldus.
Tänuavaldus
Sireli mesindus tänab mesinikke-partnereid arusaamise
eest tekkinud makseviivitustesse. Need
olid jah tekkinud odavmüügiketi kahjumist, kust
tuli küll suur käive, kuid keti kasuahnuse ja mee
hulgihinna tõusu tõttu kaasnev kahju oli makseviivituste
põhjuseks eelmise aasta lõpus. Sel
aastal aga hakkas objektiivse põhjusena mõjuma
juba Eesti mee vähesus, mistõttu aasta algusest
alates on võimalik osta mesinikel järele jäänud
mett ainult kohe mee eest tasudes. See jätab
meile võimaluse maksta varasemate lepingute
makseid vaid firma kasumist.
Mesinike kohta on tehtud maksegraafik etap-
pide kaupa. Selle järgi saavad lepingu
sõlmimise järjekorras viimaste mesinike
kogusummad tasutud sügisel, makse-etapid
mesinikele algavad alates lepingus trükitud
lõpptähtaja arvestusega.
Ebameeldivate makseviituste kõrval tekib
seda graafikut järgides ka üks positiivne
moment meie partneritele - Sirelil avaneb
lõpuks võimalus maksta sellesuvise meesaagi
eest koheselt ja lõpetada igasugune
järelmaksuga müük.
Veelkord vabandades tekkinud olukorra
eest ja soovides kõike head
Peep Martverk, Sireli OÜ

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Kokkuvõtvalt

Toon ära kaks lauset, mis näitavad kõige selgemini, kellega tegelikult tegemist on. Lugege ja mõtelge selle üle.

...Eesti mee vähesus, mistõttu aasta algusest alates on võimalik osta mesinikel järele jäänud mett ainult kohe mee eest tasudes. See jätab meile võimaluse maksta varasemate lepingute makseid vaid firma kasumist.(!)

Kasutaja jänkuonu pilt

ajab lihtsalt vihale

Mees mine panka või laena sõbralt ja maksa lihtsatele tööinimestele võlad ära. Mitte ära hala ja nuta siin foorumis miks su äri ei õitse. Ettevõtlus on alati risk ja kasum-kahjum on omaniku osa. Kui see risk tundub raske olevat tuleb palgatööle minna ja lasta teistel ettevõtet juhtida.
Ettevõtte juhina tehtud laenud ja võlad jäävad omanikule
elu lõpuni kummitama samuti nagu edukast ärist saadud kasum aitab hiljem rahulikumalt hingata.