Asjaõigusseaduse § 97 "Mesilaspere hõivamine" ajaloost

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Otsisin huvi pärast välja asjaõigusseaduse viimase redaktsiooni, kus räägiti mesilaspere hõivamisest:

§ 97. Mesilaspere hõivamine

(1) Mesipuust lahkunud mesilaspere on peremehetu, kui omanik ei asu seda viivitamatult jälitama või jälitamise lõpetab.

(2) Omanikul on õigus jälitada mesilasperet võõral maatükil ning oma mesilaspere võõrast tühjast mesipuust ära võtta, hüvitades seejuures tekitatud kahju. Kui mesilaspere asub võõrasse mesipuusse, kus juba on mesilaspere, läheb mesilaspere tasuta mesipuu omaniku omandisse.

(3) Erinevatele omanikele kuuluvatest mesipuudest lahkunud mesilaspered lähevad ühinemisel jälitavate omanike kaasomandisse, milles nende osad määratakse jälitatavate mesilasperede arvu järgi.

Riigikogu poolt 15. jaanuaril 2003. a vastu võetud asjaõigusseaduse muutmise seaduse § 48-ga tunnistati asjaõigusseaduse § 97 kehtetuks, seadusemuudatus jõustus 01.07.2003. Seadusemuutmise seaduse eelnõu nr 989 SE seletuskirjas on § 97 kehtetuks tunnistamise kohta järgmine selgitus:

Eelnõus on tehtud ettepanek §-i 97 kehtetuks tunnistamiseks. See on paragrahv, mis reguleerib mesilaspere hõivamist. Sätte eeskujuks on Saksa tsiviilseadustiku (BGB), mis pärineb aastast 1900, paragrahvid 961 - 963. Kehtetuks tunnistamise põhjuseks ongi asjaolu, et nendes põhjendamatult BGB-st üle võetud arhailistes sätetes sisalduv detailne regulatsioon ei evi tänapäeval mittemingisugust praktilist tähtsust.

Lahe oleks tagantjärgi teada saada, kuidas sellisele järeldusele jõuti - kas eelnõu ettevalmistajad tuginesid endi praktilisele kogemusele või küsiti ka asjaomaste arvamust.. :)

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Kirjutasin sellest juba 4.

Kirjutasin sellest juba 4. jaanuaril ja ainus vastukaja, mis sellele sain oli Vello vastus, kes tegi mulle selgeks, et ta oskab päris hästi lugeda.
Nende seadustega on juba nii, et kui ei mõisteta riigi toimemehanisme, siis ei mõisteta tegelikult maailma, kus me elame üldse.
Ei ole olemas ühtki seadust, mis poleks tehtud kellegi huvist lähtuvalt. Selleks, et enda huvisid kaitsta, peab eksisteerima sõpruskond , kes neid mõtteid toetab jne. Nagu meil ikka, ei mõelda enam ammu asju ise välja vaid võetakse teistelt lihtsalt üle, sest nii on mugavam. Kas selle üle alati mõeldakse, selles ma kahtlen sügavalt.

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Poku, ma otsisin seda

Poku, ma otsisin seda teemat enne artikli tegemist märksõnaga "asjaõigusseadus", aga otsing ei toonud sinu juttu välja, sry Wink

Teistele, Poku kajastas teemat juba 4. jaanuaril siin: http://mesindus.ee/node/1487

Tormi