Kui mesilas on suured talvekaod...

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Möödunud talv on olnud mesilasperedele pikk ja raske. Talvekadude kohta on mesinikelt tulnud väga erinevaid teateid. Osa mesinikke hindab mesilasperede talvekadusid tavapäraseks või tavalisest veidi suuremaks. Aga mõnedki mesinikud on kurtnud, et nende mesilates on talvitumisel palju või lausa väga palju mesilasperesid hukkunud. Põhjused talvekadudeks on erinevad – nälg, varroatoosi nõrgestav järelmõju, nosematoosi kaasmõju, nugiste laastamistöö tarudes... On ka perede hukkumist, kus otsest põhjust ei näigi olevat. Mõned mesinikud koguni kahtlustavad, et kas mesilasperede kollapsi laadsed nähtused on USA-st ka Eestisse jõudnud?

Suurt talvekahju kandnud mesinikud on küsinud, kas võiks loota riigi abile kahjude hüvitamisel. Mesinikel on selles osas kogemus olemas, kui 2002/2003.a karmil talvel üle Eesti tekkinud väga suurte talvekahjude järel tuli riik mesinikele rahalise toetusega appi. Tõsi küll, EML pidi selle toetuse väljavõitlemiseks ligi aasta ministeeriumi ja valitsusasutuste uksi kulutama. Aga ära tegime tookord...

Kui suured on tänavu Eesti ulatuses mesilasperede talvekaod ja kas see annab alust valitsuselt abi paluda, see peaks selguma lähema paari-kolme nädala jooksul. Ootame mesinikelt sellekohaseid teateid kas kirjalikult või e-posti teel. Aga kui ka Eesti ulatuses talvekaod osutuvad suureks ja EML pöördub mesinike nimel abipalvega valitsuse poole, siis peaks iga mesinik suutma oma mesila talvekadude suurust tõestada. Selleks peaks mesinik saama oma mesilasperede suure hukkumise kohta kohalikult veterinaararstilt akti või tõendi, kus on konkreetselt kirjas hukkunud perede arv ja ka hukkumise põhjused.

Siit soovitus mesinikele, kelle mesilas on talvitumisel tavatult suur arv mesilasperesid hukkunud – paluge selle kohta veterinaararstilt akt. Loomulikult tuleb see akt taotleda ja koostada kohe perede hukkumise avastamise järel ja enne tarude puhastamist-korrastamist. Veterinaararst peaks ju saama oma silmaga perede hukkumises veenduda. Siis on võimalik aktile märkida ka mesilasperede (oletatavad või nähtavad) hukkumise põhjused. Ja lisaks võiks mesinik saata oma mesilast ka langetiseproovid koos kaaskirjaga EML-i, kust need mesindusprogrammi mesilashaiguste seire raames toimetatakse laboratooriumi uurimisele. Analüüsid on mesinikule tasuta.

Eespool öeldu ei tähenda seda, et Eestis hakatakse tänavu kindlasti mesinikele talvekahjude hüvitamiseks toetust taotlema ja jagama. Kui perede talvine hukkumine ei võta tõsise majandusliku häda mõõtu, siis ei saa EML sellist toetust valitsuselt küsima minna. Aga kui tõesti ilmneb hädaolukord ja EML asub valitsuselt taotlema mesinikele hädaabi, siis peavad mesinikud oma mesilasperede hukkumise aktid sahtlist esile tooma. Kellel on paberid korras, see pääseb kurtma ja küsima. Aga kellel pole akti, pole ka võimalust toetust küsida ega saada. Ja muidugi on kõige paremas seisus need mesinikud, kellel polegi ülemääraseid talvekadusid – nemad saavad ise kenasti hakkama.

Ilusat kevadet,

Aleksander Kilk

 

Kommentaarid

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Kui mesilas ...

Kas midagi töötab.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Kui mesilas ...

Loodan 6 korral avaldada oma loo.mis sai alguse 31,03 Harju misinike kogemuste vahetamisel.Esines üle 60 aastase misinikustaaziga mesinik Endel,kes peab misilasi Laitse tiheasustusalal aiandusühistus ja rääkis oma mesilast alates talvesööda andmisest kuni puhastuslennuni. Mesilaspered asuvad väga tihedalt 0,5m vahedega Loodan 6 korral avaldada oma loo.mis sai alguse 31,03 Harju misinike kogemuste vahetamisel.Esines üle 60 aastase misinikustaaziga mesinik Endel,kes peab misilasi Laitse tiheasustusalal aiandusühistus ja rääkis oma mesilast alates talvesööda andmisest kuni puhastuslennuni. Mesilaspered asuvad väga tihedalt 0,5m vahedega 3 reas vahedega kuni 2m,Talvesööda kogus oli25-30kg, Kasutusel on lamavtarud vanim aastast 1928.Lumevaiba paksus oli 1m ja tarude ümbruse lahtikaevamine lõppes 27.03. hommikupoole kui algas puhastuslend ehk mesilasperede uuestisünd. Pohastuslend algas intensiivselt mõne üksiku erandlikult käituva perega,keda kutsuti mõjuva koputusega.100% kõik pered tulid puhastuslennule.Kogenud mesiniku silm märkas mesilaste eriti aktiivset tegutsemist märjal maapinnal ja ehituskonstruktsioonidel ja otsustas anda peredele väikeste pealtsöödanõudega leiget vett. Päeva lõpuks oli mesila ümbrus värvitud pruunikaks, maha oli jäänud mõni üksik surnud mesilane ,jooginõude veetase oli märgatavalt langenud ja mõne taru vahelaua taha oli kogunenud vähesel määral mesilasi.
Tähelepanekud pani kirja 4km eemal tegutsev mesinik kes samal päeval kinnitas EML-i ja revisjonikomisjoni aruannet . Mesila oli lumest välja kaevamata ,puhastuslendu ei toimunud.Talvekaod lasen fikseerida vetarstil,kuid kas seegi aitab.
Harju selts võttis vastu mitmed uued liikmed ja arutas suvise ekskursiooni plaane.
Mikroe... Mart Kas vesi on sõber või vaenlane

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Mesila oli lumest välja

Mesila oli lumest välja kaevamata ,puhastuslendu ei toimunud.Talvekaod lasen fikseerida vetarstil,kuid kas seegi aitab.

Huvitav lähenemine küll, jätta mesila lumehange ja siis oodata päästearmeed, et kas keegi aitab?
Ei aita , ei vetarst ega ka mesinike liit kui oled laisk ja ise midagi ette ei võta.
Ekskursioonide jaoks on nagu näha aega piisavalt.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

ehk saab

ehk saab PRIA-st abi Tongue
Mikrosuli...SPUNK

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja tomm pilt

Abi

Mina tahmatasin ja tuhatasin märtsi algul lumepinda korduvalt ja ennäe imet lumi sulas nädal ennem sealt ,kui mujalt . Aga eks sai ka kühveltatud ,sest tarud olid otseselt kinni tuisanud .Ei aita siin PRIA ega päästeamet ikka ise tuleb hakkama saada . Ja ,kui tarusid on palju ja jõudu napib ,teed külameestele väikese soru ja töö saab ikka tehtud .

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Või

Või võta endale vari, kes teeb su elu veidi kergemaks. Kasu oleks mõlemapoolne, sina räägid varjule mikromajandusestt ja vari teeb tarude juures kõik makro ära Smile

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Kui mesilas ...

Tormi võibolla kustutad esimesed 5 rida ära.Foorum pika
jutu peale kustutab teksti peale mingit võõrkeelset mulinat.
Pukumees kaevas endajaoks teed vist 10km aga mesilastele pakkus lennuvälja 0,5 ruutmeetrit,Spungi
soovitus hilines või paneb mõtlema.PRIA abil saha soetasin,kuid ATV uppus lumehange.Peab vist mõtlema
lumetõstmise kopa peale ,mis sobiks Vahva
Jussile.Tommi soovitus ka ei tööta ,labidamees enne
tööle ei hakanu kui soru käes ja teise sai et läheks ära
ja rohkem nägu ei näitaks.Varju osas lugege uudiseid
peale 14.aprilli.
Lugemisest arusaamisega on teil kõigil raskusi või te ei
saa aru minu läbi lillede rääkimisest.Autoriteet Antu
Rohtla räägib veest,kuid puhastuslennust kuni välis korjeni on must auk.Mida ja kuidas annate oma mesilastele vett või see ei väärigi tähelepanu.
Mikroe... Mart
Kordamine on tarkuse ...

Mikro-m.le

Ime küll. et sellisel tähelepanu etalonil ja tarkuste-kogemuste entsüklopeedial võib tekkida mesindusalaseid küsimusi sulimesinikele!?

Pronksmedal (100p.)

Mürgine suhkur?

http://www.maaleht.ee/news/mesindus/mesilased/paks-lumekoorem-surmas-tar...
Esimeselt kommentaatorilt "Ainuke erinevus, et ÜLEJÄÄNUD (hukkunud) PERED SAID VAHETULT ENNE TALVITUMAPANEKUT SUHKRUT, ALLESJÄÄNUD PERE LÄKS TALVITUMA MEEGA.
Kas suhkur võib/võis olla mürgine? (Putukamürkide jäägid sees?)"

Kas keegi saab teha sama järelduse?