Mesinikud tootjarühma

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

28. aprill 2010
Riik toetab põllumeeste koondumist tootjarühmadesse

Tootjarühmadesse koondunud põllumehed saavad alates augustist küsida toetust oma äritegevuse edendamiseks ja kauba reklaamimiseks. Maksimaalne toetussumma ühe tootjarühma kohta on 5 aasta jooksul 4,8 miljonit krooni.

Täna allkirjastas põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder tootjarühma loomise ja arendamise toetuse määruse. Toetuse eesmärk on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise.

Toetuskõlbulik on põllumajandustootjaid ühendav Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA) ametlikult tunnustatud tulundusühistu, mille eesmärgiks on ühiselt turustada oma liikmete kaupa. Taotlejal müügitulu liha, lehmapiima, teravilja, õlikultuuride, kartuli või nendest valmistatud toodete kohta peab taotluse esitamise aastal ületama 5 miljonit krooni. Mahepõllumajandustoodete puhul peab müügitulu ületama 2 miljonit krooni.

Toetust saab taotleda ainult 5 aasta jooksul alates tootjarühma esmakordse tunnustamise kuupäevast ning selle ülempiiriks on 4 850 445 krooni. Toetuse suuruse arvestamisel lähtutakse tootjarühma taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust, mis on saadud liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote müügist kokku.

Tänavuaastase taotlusvooru eelarveks on planeeritud 25 miljonit krooni, millest 75% finantseeritakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% Eesti riigieelarvest.

Taotlusvoor on esialgselt kavas läbi viia selle aasta 30. augustist kuni 13. septembrini, tootjarühmade tunnustamise taotlusi hakatakse vastu võtma 15. juunil.
Täpsem infot toetuse ja sellega seotud nõuete kohta saab PRIA kodulehelt www.pria.ee, maakondlikest teenindusbüroodest ja infotelefonil 7677 678.

Põllumajandusministri määrusega „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" saab tutvuda aadressil https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13286258

Tootjarühmade loomise ja arendamise toetuse tingimusega on võimalik tutvuda aadressil http://www.agri.ee/public/Maarus_49_2010.PDF

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesinikud tootjarühma

Pole sellel Eesti elul viga midagi ,et nutta ja viriseda.
Mesi on määruse tekstis ära mainitud ja tuleks mesinikuna saavutada ettevõtjana teatud tase ning ole sellel Eleida kaaslased et olla tasemel,mis on ette antud.
Eestvedajad annab tasustada ja veel palju muud.
Mõtteainet koormavedajatele nagu A.Asten,J Tull,
A.Lauge ja muidugi A.Kilk.
Keegi ei suuda avalikustada uut programmi ja ei julge
oma projekti avalikustada kartuses ,et 4EUR-ist läheb
midagi kaduma kellegi teise taskusse.
Tootjarühma toetus on tunduvalt suurem.
Mikroe... Mart

Pronksmedal (100p.)

tootjarühmad

kas EML baasil oleks võimalik moodustada kasvõi 1 tootjarühma. Loomulikult peavad organiseerijad saama tasustatud. 5 mlj. on muidu raske kokku saada. On ammu räägitud ja ka teisi riike eeskujuks toodud, kus toimub ühistegevus. Nüüd on lausa rahaline tugi ühistegevuse alustamiseks. Kui nüüd ka ei teki ühistegevust, siis oleme eestlased, täiesti lootusetud ja mõne põlvkonna järel ootab meid liivlaste saatus. Ootan selles küsimuses EML juhatuselt ruttu mingitki reageeringut. Näiteks võiks Tallinnas avada korraliku meesaaduste müügi poe.

Aasta mesinikPronksmedal (100p.)
Kasutaja Jaanus pilt

Tootjarühmad

Esmapilgul on see meede meile kättesaamatu, kuid kui vaja osalen selle teema mõttetalgul.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Tootjarühma asutajad

Mesindusprogramm on olemas vanas rüüs mõningate
uute nööpidega.Tootjarühma loomisele mõtlejaid on
vähe.
Teema arendus saab tekkida peale määruse ja lisade
tähelepanelikku lugemist.Tootjarühma võtmeks on 5
mesindussaaduste tootjat kes 2009 aastal realiseerisid
omatoodetud saadusi 100000EEK eest ja see nimekiri
on koos.Need nimed võib leida 60 mesiniku hulgast kes on kantud tunnustatute registrisse,on mesinduse mikroettevõtjad ,mahe tootmise registri mesinikud ja
meetootmise ühenduse mesinikud.Minul endal sellist
taset ei ole.Kui see küsimus on lahendatud ,siis võib
arutada edasi.
Mõttetalgud korraldaks jutukas minu nimelises jutukas kui seal saaks tekitada arhiivi mida analüüsida,seniks foorumi
ruumis.Seadust tuleb lugeda ja arutada,et tekkiks ühine
arusaam.
Probleem NR 2 on summaarne müügitulu 2000000EEK.
Ise ma 5 hulka ei kuulu,sest puudub nõutav tase.
Loota EML peale on täiesti mõtetu kuigi MTÜ lihtliikmete
hulka võivad kuuluda,kuid neil puudub toodang.
Mikroe... Mart
Otsige 5 tugisammast

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

EDU

Edu sulle nende 5 leidmisega.
Aimar alias Suitsik

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja tomm pilt

kõlab nagu

kõlab nagu kolhooside asutamise manifest aga edu igatahes !!!

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Ei kõla sugugi kolhooside

Ei kõla sugugi kolhooside asutamisena, ma ei saa õieti aru mis paranoia see eesti rahvast vaevab, et kui mainida mingit ühistegevust, siis kohe meenutavad nõukaaega. No ei ole nii, meie esivanemad on seda ühistööd teinud aegade algusest peale ja pole ka talgud teb mis kommunistide leiutis. Mis sellest halba sünniks kui mesinikud omavahel koostööd teeksid ja ühiselt turgusid otsiks või oma mett turustaks? Minu meelest on see hea mõte, kuigi kriteeriumid on mulle pisut arusaamatud. Miks peaksidki kõik võrdsed partnerid olema, mõni võiks ju olla lihtsalt hea idee generaator ja kampa võetaud, sest paljudel pole lihtsalt ideid, mida või kuidas teha.
Mart, kas oled uurinud meetootjate ühingu tegevust, äkki leidub nende hulgas asjast huvitatuid?

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja tomm pilt

Sorry

ei tahtnud öelduga väljendada paranoiat ,sestap soovisin ka edu !
Aga paraku on elu ise näidanud kus suurem seltskond koos ühist asja ajamas selliste summadega mis Mardil siin eelpool kirjas on ,siis lõpeb see tavaliselt suure riiu-ja üksteise süüdistamisega .Ühiselt turgu leida on muidugi kergem aga turustades ühiselt on juba vaja raamatupidajat ,juhatust jne .asjapulki ja need ei tee ju tasuta tööd seega müügitulust läheks mingi osa kohe juhtimis kuludeks siis on ju vaja ka kontoripinda kus tööd teha ,kommunaalkulud ja sisustus ! Siit aga saavad alguse probleemid sest tavaliselt ei ollda nõus andamit vabatahtlikult maksma . Sestap suhtun sellisesse ettevõtmisesse natuke skeptiliselt ,kui aga ettevõtmine õnnestub ja suudab koos töödteha aasta ja pealegi ilma ,et mingeid jamasid tekiks liituks isegi aga olen selleks ilmselt liiga väike. Pokumees ära pahanda ,oleme ikka sõbrad edasi edu !!!

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Äi ole ma pahane, lihtsalt

Äi ole ma pahane, lihtsalt tüütuseni olen kuulnud seda sama juttu ühistegevuses peituvast kommunismitondist.
Ma ei saa sinu skepsisest aru, miks peaks inimesed alati riidu minema, kas sul pole ühtki positiivset kogemust või lihtsalt arvad, et raha paratamatult inimesi tülli ajab?

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Tootjarühma PRIA versioon

05
Mai
2010
Algab tootjarühmade tunnustamine

PRIA hakkab peatselt vastu põllumajandustootjaid esindavatele tootjarühmade tunnustamise taotlusi. Ühekordselt saadav tunnustus annab neile edaspidi kasulikke võimalusi ühisteks tegevusteks ja nende rahastamiseks.

Esimene ja peamine põhjus on see, et ühiselt on parem leida partneid oma toodangu töötlemiseks ja realiseerimiseks, viia ellu suuri investeeringuid nõudvaid projekte.

Lisaks sellele saab tunnustatud tootjarühm:

· Taotleda toetust tootjarühma loomise ja arendamisega seotud kulutustele maaelu arengukava (MAK) meede 1.9 raames, mille toetuste taotlusvoor tuleb sügisel 2010.

· Töötleva tööstuse investeeringumeetme alameede 1.6.2 ongi mõeldud vaid piimandus- ja mahepõllumajandustooteid tootvatele tootjarühmadele.

· Mahepõllumajandusliku tootmisega tegelev tootjarühm saab edaspidi taotleda toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetust MAKi meetme 1.7.3 raames, mille vastuvõtt on planeeritud suve teise poolde.

Esimene tootjarühmade tunnustamise taotlemise periood kestab 15. juunist 27. oktoobrini. Ühistegevuste-meetme nõuetele vastavate tootjarühmade moodustamiseks sobivaid tulundusühistuid ja mittetulundusühinguid on Eestis juba olemas ning lisandub kindlasti veelgi.

Nõuded tootjarühmadele ja tunnustamise taotlemise kord on kirjas põllumajandusministri 11.märtsi määruses nr 25 (vt RTL nr 12, 19.märts). Tootjarühmas peab olema vähemalt 5 liiget, kellest vähemalt 70% tootsid ja turustasid taotlemisele eelnenud majandusaastal seda toodet, mille kohta tootjarühm tunnustust taotleb. Tootjarühma ühiselt turustatud toote müügitulu pidi eelnenud majandusaastal olema vähemalt 5 mln krooni, mahetootjatel 2 mln krooni.

Tootjarühma liikmed peavad olema äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes toodavad ja turustavad põllumajandussaadusi. Neile määratakse ka minimaalsed protsendid, kui suure osa turustatavast kogusest peavad nad pärast enda liitumist tootjarühma kaudu müüma.
Mikroe...Mart
Pakun täiendavalt ja arvan mesinike müügitulu peaks
määruse järgi olema 2milli.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja tomm pilt

Pokumehele

Eks ole siin selle kogemuse ja arvamisega nii nagu on .Olen tööd teinud neljas erinevas firmas mis kõik on lõpetanud kurvalt ja seda just raha pärast mida aktsionärid ei suutnud kuidagi ära jagada ning hakati vufeldama ning varsti kogu kompott pankrotiga lõppeski .Aga loomulikult ei tee ma üldistvaid järeldusi sest ka puud metsas ei ole sarnased amugi siis inimesed .
Edukat õhtut :Toomas

Pronksmedal (100p.)

tootja

Siin on juttu ühistegevusest.Kuna eesti on nii väike siis ainuke ühistegevus saab olla AINULT Eesti Mesindus Liit ja sellega teevad koostööd kohalikud mesindus seltsid.Kui EML ei võta seda mõtet omaks(õigemini kui seltsi liikmed seda ei nõua)siis ei ole eesti mesinikel euroopa ega ka maailma turule asja.
EML peab tegelema Eesti mesinduse tõsise arendamisega, see eeldab kõigepealt ühist euroturule pürgimist,siis eesti mesinikele leida kõige paremad sisseostud mesindusse edasiviimiseks.Näiteks suhkru sisseost.See et kohalik selts suudab hinna 9 kroonilt saada 8 krooni peale ei ole mingi näitaja.Kes viitsib arvutada palju on eesti kogu kogus suhkurt mesilaste tarbeks,näeb et see on juba suur kogus.seda kogust suudaks ainult EMS kuskilt sisse tarnida ja juba mitte 8 krooniga.Samad asjad toimivad ka teiste tegevuste juures.Need paar mesindus ühingut mis on loodud hakkajate mesinike ja ärimeeste poolt ei lahenda eesti mesinike muresid.
Kui me ise oleme saamatud,siis meid valitsevad sama saamatud jumalad .Jumalad kasutavad alati oma alluvaid ära.Antakse täpselt niipalju, kui rahu hoidmiseks vaja on.
EML peaks muutuma äriliseks ettevõtteks kelle omanikeks on mesinikud .
Silver.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesinikud tootjarühma...

Kui tuumiktootjad vähemalt 5 tootjat on otsustanud tegutseda ühiselt tekkib võimalus tegutsemiseks ülejäänud ettevõtjatest mesinikel olenemata tootmismahust.Meie tegutsevatel MTÜ-del pole ette näidata omatoodangu mahtusid ,minu arvates ja sellepärast ma ei kujuta ette nende osavõttu ja erilist
rolli tootjarühma käimalükkamisel.
Tuumiktootjate ja liikmete sumaarne müügitulu peab
olema vähemalt 2 miljonit,Kui seda taset ei saavuta
tuleb tootjarühma moodustamine lükata tulevikku.
Mikroe... Mart

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesinikud tootjarühma

Paistab et tootjarühma seeme avalikult idanema ei hakka.Maitse ja kasulikuse hinnangut saab anda siis,kui
on proovitud astuda mingisuguseid samme,kuid loobuda niisama mingil utoopilisel põhjusel on arusaamatu.
Üks põhjus on kindlasti ,et ei olla ettevõtja,kuid seda
on võimalik kiiresti muuta.Eelmise aasta toodangumahu
saamine on tunduvalt raskem.
Mikroe... Mart
Lugemine tootjarühmast on kasulik tegevus

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesinikud tootjarühma

26
Mai
2010
Tootjarühmade loomise ja arendamise toetuse ning tootjarühmade tunnustamise infopäevad 2010. aastal

Põllumajandusministeerium ja PRIA korraldavad infopäevad tutvustamaks:
tootjarühmade tunnustamise taotlemise tingimusi ja protseduuri (tunnustamise taotlusi võtab PRIA vastu 15. juunist 27. oktoobrini 2010);
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.9 „Tootjarühmade loomine ja arendamine" nõudeid ja toetuse taotlemise korda (taotlusi võtab PRIA vastu 30. augustist 13. septembrini 2010).

Koolitajateks on PRIA ja Põllumajandusministeeriumi spetsialistid.

Päevakava
11.00 Sissejuhatus
11.10 Tootjarühmade tunnustamise nõuete tutvustus (PM)
12.00 Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.9 „Tootjarühmade loomine ja arendamine" nõuete ja taotluste hindamise tutvustus (PM)
13.00 Tootjarühmade tunnustamise ja meetme 1.9 taotlemise ja taotluste menetluse tutvustamine (PRIA)
13.50 kokkuvõte

Infopäevade toimumiskohad ja ajad:
31. mail 2010 kell 11.00-14.00 Tartus, PRIA Keskuses II korrusel ruumis 210, aadressil Narva mnt. 3
01. juunil 2010 kell 11.00-14.00 Pärnus, PRIA Pärnumaa teenindusbüroo suures saalis aadressil Haapsalu mnt. 86

Infopäevad on kõigile huvilistele TASUTA! Eelregistreerimine on vajalik. Osavõtuks palume registreeruda hiljemalt 26. maiks PM koduleheküljel.
Kohtade arv on piiratud.

REGISTREERIMINE INFOPÄEVALE PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI KODULEHEL
Vahendas Mikroe.. Mart