Mesindusprogrammi koostamisest

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

12. märtsil toimus ministeeriumis uue riikliku mesindusprogrammi (2010−2013) arutelu. Arutelu käigus selgitasid mesinike ühenduste ja seltside juhid, mis meetmeid võiks uuel programmperioodil rakendada. Terve märtsikuu jooksul jätkunud arutelude käigus selgus, et uus riiklik mesindusprogramm koostatakse Eesti Mesinike Liidu, Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu ja teiste mesinike seltside koostöös. Riikliku mesindusprogrammi taotlus peab olema esitatud Euroopa Komisjonile 15. aprilliks.

Allikas: Põllumajandusministeeriumi kuukiri, märts 2010