roundupi toimeaine - glüfosaat (umbrohutõrjevahend) ja võrdluseks fastaci toimeaine - alfa-tsüpermetriin (putukate tõrjevahend)

Pronksmedal (100p.)

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/existactive/list1_g...

leheküljel 22 on info glüfosaadi (herbitsiid, roundupi toimeaine) toksilisuse kohta mesilastele LD50: 100 μg as/bee (poolletaalne doos mesilase kohta)

võrdluseks alfa-tsüpermetriin (insektitsiid, fastaci toimeaine): LD50 0.059 μg a.s./bee

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/existactive/list_al...

leheküljel 18 on info alfa-tsüpermetriini toksilisuse kohta mesilastele

mida väiksem number, seda ohlikum see aine on

fastaci toimeaine alfa-tsüpermetriin kuulub püretroidide alla (sinna kuulub ka deltametriin).

alfa-tsüpermetriini kulub putukate tõrjeks hektari peale etiketi järgi maksimaalselt 20 g/ha kulu hektarile

seega on oht ümbritsevale keskkonnale väga suur kui pritsitakse mittekorrasoleva pritsiga

glüfosaadi kulu hektarile on euroopas lubatud maksimaalselt 4,3 kg/ha. meil vähem kui 3 kg/ha (roundup classic kulunorm mittepõllumajanduslikel aladel: maksimaalselt 8 l/ha. kuna sisaldus on 360 g/l liitris võib igaüks glüfosaadi kulu hektarile ise välja arvutada)

kui nüüd võrrelda glüfosaati alfa-tsüpermetriiniga, peaks glüfosaadi (oma toksikoloogiliste omaduste järgi) kasutamine ohutum olema (pritsi viga umbes 10% ulatuses peaks põhjustama glüfosaadi puhul vähem ohtu kui alfa-tsüprmetriini puhul)

mesinike arvamuse järgi on mesilastele ohtlik glüfosaadi kasutamine.

Seda kannet ei ole veel hinnatud