Euroopa Komisjoni aruanne mesindustoodete tootmise ja turustamise üldtingimuste parandamiseks võetavate meetmete kohaldamise kohta

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Euroopa Komisjonil tuleb Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga kolme aasta järel esitada aruanne kehtestatud mesindustoodete tootmise ja turustamise üldtingimuste parandamise meetmete rakendamise kohta. Lisatud aruanne lähtub sellest kohustusest ja hõlmab majandusaastaid 2006–2007, 2007–2008 ja 2008–2009.

Vastavalt ühenduse õigusaktidele edastas iga liikmesriik ajavahemiku 2008–2010 kohta oma riikliku programmi.

Eranditult kõik liikmesriigid koostasid mesindusprogrammi - see näitab, kui oluliseks nad seda peavad ja millised on Euroopa mesindussektori vajadused.

Vastavalt õigusaktidele edastas iga liikmesriik koos oma 2007. aasta programmiga mesindussektori struktuuri ülevaate.

Pärast 2007. aastat ei ole programmide elluviimise turu olukord märkimisväärselt muutunud. Vaatamata vähenemise täheldamisele sõltub Euroopa turg ikka veel suures osas impordist (üle 40 % tarbitavast meest on importmesi). Maailmaturul on kõige märkimisväärsemaks tendentsiks hindade suur tõus. Kuna ELi peamises tarneallikas Argentinas tootmine vähenes ja hinnad kallinesid, hakkas EL importima mett Hiinast.

Peale kaubanduslike aspektide teeb sektorile muret mesilasperede väljasuremine.

Liikmesriikide 2007. aasta andmete kohaselt on ELi mesinike üldarv 595 775, kellest 19 025 on elukutselised (üle 150 taru). Mesinike üldarvu suurenemine 2004. aastaga võrreldes on seotud ELi laienemisega Bulgaariasse ja Rumeeniasse. Ilma nende riikide mesiniketa oleks mesinike üldarv oluliselt langenud.

Tarude üldarv on 13 602 719, millest 4 461 606 kuulub elukutselistele mesinikele (3,2 % mesinikest omab ligi 33 % tarudest). Pärast 2004. aasta loendust on tarude arv ELis 1 971 419 taru võrra suurenenud. Kasv on seotud ELi laienemisega 2007. aastal, sest tarude arv kahes uues liikmesriigis on 1 646 736. Ajavahemikul 2004–2007 on tarude arv siiski suurenenud ka 25 liikmesriigiga ELis. Mesinike sõnul tuli tarude arvu suurendada, et tulla toime mesilaste suremusega.

Suurima tarude arvuga riigid on Hispaania (17,06 %), Kreeka (10,8 %), Prantsusmaa (10 %) ja Itaalia (8,5 %). Hispaanial oli 2004. aastaga võrreldes 130 000 taru vähem ning Hispaania mesitarude osakaal ühenduse tarude üldarvus vähenes märgatavalt (17,1 % varasema 21,9 % asemel).

Loe aruannet edasi siit (*.pdf-formaadis).

LisaSuurus
Aruanne (*.pdf)42.21 KB