27.11.2010 - tasuta mesindusalase täiendkoolituse kursuse 3. osa Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis (komplekteeritud)

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt
27.11.2010

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis kestab tasuta 3-osaline mesindusalane täiendkoolituse kursus.

Kursusest teavitas kool ajalehes „Sakala“ ja kooli koduleheküljel. Kursus täitus kohe augustikuul ja seetõttu võttis kool otse ühendust kursuslastega. Kursus toimub 14.-15.10; 4.-6.11 ja 27.11.

Koolituse eesmärk on võimaldada õppijal täiendada oma teadmisi ja oskusi mesindusest. Koolituse läbinud õppija teab seadusandlust ja kaasaegseid tehnoloogiad ning oskab kasvatada mesilasemasid ja turustada toodangut.

Kursuse sihtgrupiks on mesinikud, koolitusgrupi suurus 15 õppijat. Õppijad omavad vähemalt põhiharidust. Vajalik on mesindusalaste algteadmiste olemasolu ning töötamine mesinikuna vähemalt 1 aasta.

Lektorid: Aleksander Kilk, Aivo Sildnik, Aimar Lauge jt.

Info allikad: minu teabenõue Haridus- ja Teadusministeeriumile ja info aadressil http://www.olustvere.edu.ee/index.php?page=kursuste-sisud > Mesindus

Taustainfo:

Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud riikliku koolitustellimuse täiskasvanute tööalasele koolitusele 2010. aasta sügissemestriks.

Tasuta tööalase koolituse kursustel saavad osaleda kõik täiskasvanud inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).
Õppeasutustel on õigus seada lisanõudeid kursuse alustamiseks (kindlad eelteadmised, erialane haridus, valdkonnas töötamise kogemus vmt). Lisanõuded leiate kooli koduleheküljelt kursuse õppekava lühiandmetest.

Tasuta kursuste korraldamine jätkub kuni aastani 2013. Kursuste tellimus koostatakse semestrite kaupa juunis ja detsembris. Täpsema info 2011 a. I poolaasta kursuste ja nendele registreerimise kohta leiate koolide kodulehekülgedelt alates 20. detsembrist 2010.

Info allikas: http://www.hm.ee/index.php?048404

LisaSuurus
Kursuse õppekava25.02 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Kommentaarid

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Olustvere 2011.a mesinduse

Olustvere 2011.a mesinduse täiendkoolituse kursus on tänaseks juba komplekteeritud: http://www.olustvere.edu.ee/index.php?page=kursuste-sisud

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Sama täienduskoolituse

Sama täienduskoolituse programmi raames kavandab mesinike algkoolituste läbiviimist Hiiumaa Ametikool, huvilised peaks jälgima koolituste toimumise infot aadressil http://www.smt.edu.ee/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=100&...