Informatsioon mesindusprogrammi meetme 1.6. "Teabelevivõrgustiku toimimiskulud" korraldamise kohta

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Mesindusprogrammi 2010-2013 juht Aivar Raudmets saatis mulle täna ametliku vastuse järelepärimisele, kuidas on mesindusprogrammi 3. perioodil 2010 - 2013 korraldatud programmi meede "1.6. Teabelevivõrgustiku toimimiskulud", mille raames seni finantseeriti veebilehe mesindus.ee toimimist ja sellel mesindusprogrammi materjalide avaldamist. Alljärgnevalt vastuse täistekst:

Head mesinikud ja mesindushuvilised!

Kirjutan alljärgnevalt vastuse kõigile neile, kes on tundnud huvi veebilehe küsimustes.

Seni on Mesindusprogrammi materjal asunud mesindus.ee lehel, kuid üsna keeruline on olnud aru saada milline info on mesindusprogrammist, EML-ist ja/või mesindus.ee-st tulenev. Programmi info kättesaadavus on olnud arusaamatu ja keeruline. Samas on mesindus.ee pärusmaaks foorum, mille ülestöötamisel on Tormi teinud tõsist ja tänuväärset tööd. Ma väga loodan, et nii see ka jätkub.

Praegusel programmiperioodil on raha oluliselt vähem ja mesindusprogrammil on kujunenud pigem toetav, kui doteeriv ülesanne kõikide meetmete suhtes. Seega peab programmi veebileht olema võimalikult lihtne ja väikeste kulutustega.

Sellest lähtuvat tekkis vajadus teha mesindusprogrammile oma domeen. Eesmärgiks on mesindusprogrammiga seonduva informatsiooni ja teabelevi nähtavamaks muutmine ja kättesaadavus erinevate mesindusteemaliste veebilehtede kaudu.

Mesindusprogrammi veebileht peab olema võimalikult lihtsa ülesehitusega ja informatsioon kergesti leitav ning Mesindusprogrammi ja EML (seal hulgas ka SMÜ ja EKMÜ – lisanud kirja autor) tegevused selgesti eristatavad. Sellekohane otsus tehti ka 19.10.2010 toimunud Juhtkomisjoni koosolekul.

Mesindusprogramm ei saa rahaliselt toetada mesindus.ee ega mesindus.eu tegevust. Programmil on ülesanne kajastada veebis Mesindusprogrammiga seotud infot.

Mesindus.ee esindaja Tormi näol võiks teha EML-ile taotluse, et küsida portaalile EML-i poolset toetust - kuni EML-il ei ole oma veebi lehte võiks mesindus.ee olla EML-i häälekandja.

Mesindusprogrammi järelevalveorganiks on Juhtkomisjon, kes täidab programmist tulenevaid ülesandeid: jälgib mesindusprogrammi eesmärkide saavutamiseks kasutatavate meetmete efektiivsust ja kvaliteeti; arutab tegevuskavade ja tegevusaruannete põhjal strateegilisi suuniseid ja prioriteete ning korraldab poolaastate kaupa vahehindamisi planeeritavate ja elluviidud tegevuste kohta. Juhtkomisjoni tööd juhib Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup.

19. oktoobril 2010 toimus Põllumajandusministeeriumis mesindusprogrammi „Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013“ juhtkomisjoni esimene istung, kus arutati ka veebi küsimust. Juhtkomisjoni koosseis kinnitati 20. oktoobril põllumajandusministri käskkirjaga nr 123.

Väljavõte Programmi Juhtkomisjoni koosolekust 19.10.2010:
Meetme 1.6. Teabelevivõrgustiku toimimiskulud.

Otsustati, et mesindusprogrammi veebileht peab olema võimalikult lihtsa ülesehitusega/informatsioon kergesti leitav. Mesindusprogrammi ja EML tegevused selgesti eristatavad.

Lõpetuseks soovin lisada, et ettepanek Mesindusprogrammi 2010-2013 veebilehe tegemise kohta sai tehtud nii Tormi Taborile kui Urmas Verlinile. Eraldi domeeniga olid nõus mõlemad jätkama. Urmas esitas lisaks nõusolekule ka reaalse veebilehe näidise, mida sai edasiarendada ja täiendada. Selle tulemusena sündis ka otsus veebilehe teostaja suhtes. Eesti Mesindusprogramm 2010-2013 veebileht www.mesindusprogramm.eu (toimib ka domeen www.mesindusprogramm.ee ) on programmi käsutuses ja selle teostajaks töövõtulepingu alusel on Urmas Verlin. Lepingu lõppedes läheb domeen koos sellel oleva materjaliga üle mesindusprogrammi vastutava täitja käsutusse.

Eraldiasuvale programmi veebilehele saab liikuda nii mesindus.ee-lt kui mesindus eu-lt, kui neile veebilehtedele seada vastav link. Mesindusprogrammi veebilehel on nii mesindus.ee kui mesindus.eu lingid juba olemas.

Parimate soovidega,
Aivar Raudmets
Eesti mesindusprogrammi projektijuht
+37253414067

Täiendus (Tormi Tabor): lisasin artiklile manusena Põllumajandusministeeriumi dokumendiregistrist pärit juhtkomisjoni 19.10.2010 protokolli, millele Aivar Raudmets oma vastuses viitas. Täisväljavõte protokolli mesindus.ee-d käsitleva punkti arutelust:

LisaSuurus
juhtkom._proto_19.10.10.pdf422.67 KB
 

Kommentaarid

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Omalt poolt ei tahagi midagi

Omalt poolt ei tahagi midagi lisada. Siiski, mõned lingid lisan, ehk räägivad need iseenda eest..

07.03.2010 - NB! ESIMESED VASTUSED! Mesilaspered tuleb hiljemalt 2010. aasta 15. maiks PRIA's registreerida
28.03.2010 - Jaanus Tull räägib jutukas mesindusprogrammi koostamisest
10.09.2010 - Jututoa logi: mõtteid uuest mesindusprogrammist

Veel üks seik meenus - nn "Mesinike Mõttekoja" poolt uue mesindusprogrammi väljatöötamise käigus valminud ja sel suvel mesindus.ee-l avaldatud SWOT analüüsi lugedes ei osanud toona arvatagi, et analüüsis Eesti mesinduskeskkonna tugevuste loetelus lausega 1. Internet - parim Mesinduse veebileht (jt kodulehed). Euroopa kiitis läbi haiguste seire meie Interneti lehekülgi esimeseks paigutatud mesindus.ee sügise lõpuks enam mesindusprogrammi raames toetatavate projektide hulka ei mahugi..

Ei jätku raha?

Mesindusprogrammi eelarves on meetme 1.5 ( mesinike teavitamine, nõustamine) alapunktis trükkimine ja postikulud nähtud kulutamiseks ette 47500 krooni poolaastas.
Kas ei oleks mõttekam tänapäeval, kui info kiiresti vananeb, trükkimise ja postitamise asemel kasutada kaasaegsemaid info edastamise vahendeid? Miks mitte avaldada vajalik siinsamas keskkonnas.
Muidugi on selles eelarves teisigi küsitava väärtusega kulutamisi.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Nõus

Rixiga. Näiteks 4 meetme eelarve ei peaks olema mitte 16% ti vaid vähemalt 35%ti. Eriti kui vaadata mesilasperede arvukuse kiiret langust viimasel 6 aastal ja senini olematut tõuaretust.
Järgmisel programmiperioodil loodetavasti see viga saab parandatud.

Suitsik

Aasta mesinikPronksmedal (100p.)
Kasutaja Jaanus pilt

Nõus

Olen rixiga selles küsimuses täitsa nõus. Teavitamise tegevuseks on raha olemas, küsimus on vaid selles kuidas seda järgmisel perioodil kasutatakse. Vaidlused jäid selles osas kevadesse ja kompromisside tulemusena on eelareve täna selline nagu ta on.

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

MP juhtrühma kuuluvatest mesindusorganisatsoonidest

Kas kellelgi on infot selle kohta, mitut mesinikku ja mesilasperet iga mesindusprogrammi juhtrühma kuuluv mesindusorganisatsoon esindab?

Juhtrühma kuuluvad organisatsioonid:
1. Eesti Mesinike Liit (esindajad Aleksander Kilk ja Aivar Raudmets)
2. Eesti Aianduse ja Mesinduse Keskselts (esindaja Aleksander Kilk)
3. Eesti Meetootjate Ühendus (esindaja Aavo Meister)
4. Saaremaa Meetootjate Ühing (esindaja Marje Riis)
5. Eesti Kutseliste Mesinike Ühing (esindaja Jaanus Tull)

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Saaremaa Meetootjate Ühing

Saan anda numbrid SMÜ kohta.
Meil on mesilasperesid veidi üle 1000 pere. Ühingus on 14 liiget. 2011 on prognoositav perede arv 1400-1500 ja liikmeid 16. Numbrid suurenevad seoses kahe mesila rajamisega Saaremaale ning nende mesilate omanike ühinemisega SMÜ-ga.
Aivar Raudmets on SMÜ liige, mitte EML liige.

Suitsik

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Tänud Aimar!

Tänud Aimar!

Kui Aivar ei ole EML liige, siis kuidas ta saab juhtrühmas EML-i esindada (vt. protokolli esimest lõiku)?

Terv,
Tormi

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Ta

on EML palgal.

Suitsik

Kas Mesinudus.ee päismikus

Kas Mesinudus.ee päismikus olevat viidet Eesti Mesindusprogrammile rahastatakse?

Minu arvamus veebilehest

Aivari kiri iseenesest ei ole paha, ta nõustub mesindus.ee vajalikkusega mesindusele, lihtsalt rahastada ta ei tohi. Nüüd tuleks EML –lt ka arvamus meie veebilehe rahastamise ja vajalikkuse kohta küsida. Kui sealt tuleb ka ametlik keeldumine, siis peaks pöörduma MP juhtkomisjoni esimehe Andres Oopkaupi poole (lisatud vastustega) ja küsima kelle ja mille jaoks see MP üldse on. Ja edasi on ju veel palju astmeid (kaasa arvatud meedia).

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Üha rohkem olen veendunud, et

Üha rohkem olen veendunud, et Mesindus.eu pole mõeldudki paremeini toimima ja suurt mesinikkonda ligi tõmbama, teenima, vaid on Urmas Verlini CV võimalikule tööandjale.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Pokumees

sa ületad juba iseennast. Tubli.

Suitsik

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

irw

Tänan kiitmast, kui ennast pole kellelgi võimalik ületada.
Kas pakud mõnda teist skeemi, nagu näiteks käsi peseb kätt või koolivend koolivenna selga?
Mis keeles te omavahel suhtlete, ega ometi Taani?

Uus kord

Uus kord ja uued tuuled. MP materjalid ei kõlba ühisesse katlasse. Vaja uut domeeni. Eks siis mesindus ee.-st saa lugeda mis seal kirja pandud on. Mõnitav on, et MP toetus ära võeti. See ju ainus veebileht, kus on aktiivselt toimiv foorum ja jututuba. Kasutajateks mesinikud ja mesindushuvilised, kellest suurem osa maksab omaosalusmaksu. Käivad kõlakad, et Beehouse OÜ-le kuuluv veebileht on hirmsasti kallutatud. Käpuli EML-i poole. Ei sellist püsti saa ega toetada või. Tule taevas appi! EML-i juhtkond võiks seda luulut omakasuks pöörata. Mesindus ee-d rahaliselt toetada ja oma lehena kasutada. Arvatavasti EML-i liikmed on poolt. Hästi toimiv leht. Pole vaja nullist alustada. Huvitav millal saabub siis see aeg, kui mesindust kajastavate veebilehtede arv ületab mesinike arvu? Jutt tuli väheke segane. Ei saa keskenduda, peas kumiseb pidevalt üks tuntud lause ".......... mitte Tallinna Raad."

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

mõtted

Täna ilmus kaks suure üldistuse astmega teksti eesti mesindusest,… üks vaatab seda tõuaretaja seisukohalt teine mõtiskleb asja üle globaalsemalt. Lisaksin oma mõned mõtted rohkem kitsamalt ehk siis teksti kohta:
„Nõus
Rixiga. Näiteks 4 meetme eelarve ei peaks olema mitte 16% ti vaid vähemalt 35%ti. Eriti kui vaadata mesilasperede arvukuse kiiret langust viimasel 6 aastal ja senini olematut tõuaretust.
Järgmisel programmiperioodil loodetavasti see viga saab parandatud.
Suitsik“
Kuna meil puudub vähegi tõene teadmine mesilasperede arvust siis on raske anda hinnang selle arvu tõusule või langusele.
Viimase kuue aasta sisse mahub vähemalt üks ülihea meesaagikuse aasta mis täitis paljude mesinike laoruumid mitmeks aastaks meega kuna müügitegevus ei olnud nii hea. Sealt ka osade mesinike jahedam suhtumine oma mesila arengusse. Sinna aega kuulub vist ka kaks suurte talvekahjustuste aastat. See oli ka meie (ja nagu nüüd selgub ka teiste riikide) majandusele buumiaeg kus paljud mesinikud olid hõivatud teiste, nende jaoks olulisemate tegevustega. Paljud, juba ohtlikult paljud pered lahkusid maalt.
Ka eelmise kuue aasta jooksul võis iga mesindushuviline parandada oma mesila kvaliteeti paremate emade ostmisega nii meilt kui mujalt. Samas „krantsidega“ on küll tülikam toimetada aga hakkama saab.
Kindlasti aitab uute tõumesilate loomine meie mesinduse arengule kaasa aga väga palju on kinni ka mesinike harjumustes, oskustes saada hakkama ka „kehvemate“ mesilastega. Nii et suuri lootusi sellele nagu ainult tõuparandus tõstaks mesilasperede arvu ma ei paneks.
Kuna eelmistes mesindusprogrammides oli ka ettenähtud rahad tõuparanduseks siis peaks analüüsima koos mesinikega mis läks (kui läks) viltu ja kuhu selle meetmega jõuti, et oleks alus edasiminekuks.

Pronksmedal (100p.)

mesindus.ee

Mesindus .ee kuulub Beehousile.EML kasutas seda oma teadete edastamiseks.Kui EML enam ei soovi selle kaudu infot jagada tuleks meil ,kes me oleme huvitatud mesindus .ee edasi toimimiseks meie hüvanguks peame me siis ka ise tegema kulutusi .Aastane domeen .ee maksab uuest aastast kuskil 1500 EEK.arvatavasti valitud paketist.Tuleks valida domeen EU mis on natuke odavam.Peame leppima Tormiga kokku missuguse summa eest ta on nõus-suuteline seda tööd jätkama.Vastavalt sellele peame tegema vastavad ülekanded ja ongi üks aasta möödas.
Minu meelest se nii lihtne ongi.
EML toetust saavad otsustada ainult liidu liikmed ja juhtkond.
Silver

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Silverilt

täiesti õige suhtumine. Täpselt samamoodi käib ka mesindus.eu rahastamine.
Suitsik

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Ok Aimar, aga ütle palun siis

Ok Aimar, aga ütle palun siis ka, milleks on vaja mesindusprogrammi rahasid kulutada paarumistarude ostmisele (kusjuures kõige kallimate mudelite) kui need saaks ka ise vineerist teha nii nagu seda nii mõnedki emadekasvatajad teevad?

Ja veel üks üldisem küsimus - kas emadekasvatusega ei olegi võimalik raha teenida, et tõuaretust selle arvelt finantseerida?

Kui mesindus.ee-d enam mp

Kui mesindus.ee-d enam mp rahadest ( mis on ju meie,mesinike,ühine raha) ei finantseerita tuleb EML-iliikmemaksud kanda Beehous-i kontole. Peab mõtlema veel ,kui palju peresid registreerida. Milleks neid ärimehi nuumata! Jõudu tõelistele mesinikele.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

maha rõhujad ja vereimejad

maha rõhujad ja vereimejad pursuid,elagu revolutsioon...edasi! berliini peale!!!!

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Tere,Tormi.

Olen nõus, võib teha vineerist ja võib olla ka savist. Äkki prooviks ikka XXI sajandi ka ära.
Emadekasvatus alane küsimus on asjalik. On küll võmalik emade kasvatusega raha teenida aga selle rahaga tõuaretust ei tehta. Mis sa arvad miks Eesti riik see aasta tõuaretus toetust tõstis? Ikka sellepärast et aretustegevus nõuab raha ( veised, sead, hobused jne ja loodetavasti ka mesilased) ja kuna Eesti tõuloomi müüakse Eestist välja, siis on see riigile kasulik. Paistab et Eesti tõuloomade aretus süsteem kannab vilja.

Suitsik

Jututoa moderaator
Kasutaja Jänku pilt

Mis vastus see nüüd on?

ei pea olema savist aga et käputäis asjapulki võtab kõik mesinike raha ära,ostes selleest maailma parimaid paarumistarusid ja seejuures jättes need samad mesinikud ilma nende suhtluskeskkonnast ei sobi mitte XXI sajandisse!Kuidagi nagu Kremli poliitika hais on asjal juures.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja einokaiko pilt

Paar küsimust kergemast valdkonnast .

Loen siin huviga teie kommentaare ja tekkis paar küsimust. Kui nüüd järgmine kevad registreerin selle ühe mesilaspere , mis praegu on ja suve jooksul muretsen 4 veel juurde , siis kuidas saab sellist arvele võtmist kevadel tõena võtta. Talvekahjud jah , tekkivad muidugi , aga suvelõpuks on ju tegelik hooaja perede arv. Tahtsin küsida liikmelisuse kohta , mida see mulle annab ? Kas annab turvatunnde , et õitsemise ajal põldude mürgitamise tagajärjel , hukkunud mesilaste eest mingit hüvitist põllumehelt saan . Kas mesindus selts , või liit , või mis see ka poleks , toetab ja abistab juriidiliselt mesiniku , kui selline olukord tekkib.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Raha ära.

Õige jutt käib RAHAST. Kellelt raha ära võeti ja kuidas? 6 aastat ei ole kellegi käest midagi küsitud ja tehti. Nüüd on asi avalik ja väga hea ja korraga on kelleltki raha ära võetud. Äkki ta ei pidanudki saama. Loe ikka artikkel läbi enne kui kommeteerid.
Suitsik

Jututoa moderaator
Kasutaja Jänku pilt

Jälle see ümmargune jutt

no ei ole ühelgi kinnisideest kannustatud isal,õigust loobuda poja neerust selleks et osta poisile maailma parim jala protees!Kas sellest on siis nii raske aru saada või?

Pronksmedal (100p.)

K.....rat.

Suured inimesed ?Ei ole midagi imestada kui meil toompeal samasugune rahvas:meie emad ,isad õed,vennad jne.Rahvas on väärt oma jumalaid olen seda siin juba pasundanud ja ei väsi seda kordamast.
Ärge muutuge isiklikeks.Ärge lugege teise mehe raha.
Tegelege armastuse ja hoolega mesilaste ja oma tööga ,siis on omal ka mida lugeda.
Alustaks natuke kaugemalt.
Me ei saanud endid registreerida PRIAS hirmuga et viiakse käest see viimanevaev ja hoolitsus.
Ei tahetud endile ausalt ja erapooletult aru anda mida see meile toob.
Ei ole kolkasse kooli vaja kui seal elab üks pere.
Loomulikult on riigil vaja teada palju meid on.On hakatud aru saama et loodusele peab ka andma aga mitte ainult võtma.Anda saame siis kui oleme targad ja sealjuures ka rohkem võtma.
Tarkust saame kui meil on õpetajaid.Õpetajaid saame siis kui riik selleks raha annab,praegusel juhul EL.
Tähendab tuleb endast oma lastele(toompeale) teada anda.
Nüüdseks kui mingi seltskond meist on jõudnud arusaamisele kuidas siiski asjad käivad ja jõudnud omavahel kokkuleppele siis ülejäänud seltskond arvab et ei ole hea kui need katlast jalga lasevad.
Oskame juba kirjutada ja lugeda ja ka võibolla arutleda kuidas see põgenenud seltskond enda kasuks pöörata.
Nagu me teame on küüned ikka enda poole,nii ka minul,Ainult minu vanaisal oli teistmoodi tema tõstis piiriposti alati endast eemale.
Lugege ja mõelge mis annab meile korralik tõuaretus.
Kas on meil mahajääjatel õigus teha ettekirjutisi eemaldunud seltskonnale.Nemad võtsid asja käsile.Taotlesid raha ja ka said selleks.Neil on rahaandja poolt täpsed ettekirjutised mida rikkuda ei tohi .Ka rahaandjal on omad mõtted ja arusaamad ning ta tahab kindlalt tulemusi.Kas meil mahajääjatel on teadmisi et õelda millised paarumistarud on õiged.
Me saame ainult teha ise tublit tööd ja siis teavitada teisi oma tulemustest ja arusaamadest.Kas teised sellest ka midagi õppida võikjs on juba see nende endi otsustada.
Me ei suuda vist isegi käigus hoida mesindus.ee.
Kui me seda ei suuda siis olema varsti kõik pimedusega löödud.
Võtsin sõna foorumites ja ka jututoas kui oli aktuaalne PRIA registreerimine,Siis oli tohutu hala et võetakse viimane käest ja jobu põllumees mürgitab meie kullaaugu.
Rääkisin oma nägemust kuidas mürgitamine toimub,kuidas seda probleemi lahendada.Kuid ei saanud mitte ühtegi vastust ,mitte ühtegi maha materdamist ,mitte ühtegi kiitust.
Tekkis tunne nagu oleks tühja kaevu karjunud.
Silver.

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Silver, Sa tunned ennast

Silver,

Sa tunned ennast mahajäänuna. Ära tunne! Mina näiteks mesindus.ee pärast häbi ei tunne ja arvan, et lehele kulutatud mesindusprogrammi raha on läinud asja ette. Seda arvamust kinnitab ka mesinike mõttekoja poolt tehtud SWOT analüüs, vt http://mesindus.ee/node/2097#comment-5922

Tormi

Pronksmedal (100p.)

Mahajäänu

Tere Tormi.
Tormi kirjutas.
Silver,

Sa tunned ennast mahajäänuna. Ära tunne! Mina näiteks mesindus.ee pärast häbi ei tunne ja arvan, et lehele kulutatud mesindusprogrammi raha on läinud asja ette. Seda arvamust kinnitab ka mesinike mõttekoja poolt tehtud SWOT analüüs, vt ;

Kajuks olen vist ennast väga halvasti väljendunud kui minust ei ole aru saadud.
Kahjuks oleme enamus siiski mahajääjad katlasse ja ka siis tagasitirijad kui teised tahavad sellest välja saada.
Tormi kust Sa seda välja loed et Sina peaksid häbi tundma millegi pärast.Minu arust oled ka Sina üks nendest kes teeb midagi ja on jõudnud juba katla servale.
Ootaks hoopiski Sinult vastust palju vajad raha et edasi toimetada.
Ootasin tänaseks tunduvalt rohkem vastukajasid eilsele kirjutisele mesindus.ee kohta.Tundub et sellele pööras tähelepanu ainult SUITSIK.
Vaatamatta sellele, et teda on siin foorumites ja ka jututoas süüdistatud katlast pögenemise pärast ja veel arusaamatutes surmapattudes, oli ta osavõtlik.
Silver

Mulle tundub need kes on

Mulle tundub need kes on valitud EML juhtima, süüdistavad iseennast oma tegemata töödes.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Selgita

Mulle tundub need kes on valitud EML juhtima, süüdistavad iseennast oma tegemata töödes.

Selgita palun lahti-ei saa aru.

Suitsik ( SMÜ liige)

Pronksmedal (100p.)

Tegematta tööd.

Usun et EML on teinud kõik mis nad oma mätta otsast nägid ja suutsid.Palju on siin rahvast kes edastasid enda mättalt nägemuse.
Tõelist virinat olen siit lugenud küllaga.
Silver.

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Ülekohus kotis ei seisa!

Silver ära võta seda juttu, kui lihtsalt virisemist, olgugi, et ka nii võib tunduda ja mõned sõnavõtud ongi selgelt viriseva alatooniga.
Teema püstitus on täiesti asjakohane ja vajab arutlemist. See arutelu ei lähtu sugugi kadedusest kellegi vastu, vaid lähtub ülekohtusest otsusest, mille tõttu eesti parim mesindusportaal mesindus.ee jääb ilma rahalisest toest, samas kui olematu külastusega mesindus.eu, leiti see õige mesindusprogrammi kajastaja olevat.
Ülekohus kotis ei seisa!

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Ära

levita selget valet, Pokumees!
Mesindus.eu ei saa programmist sentigi. Kõigepealt loe Aivar Raudmetsa vastus rahulikult läbi. 15 000 krooni eest rahastatakse www.mesindusprogramm.ee
mis on programmi leht.

Suitsik

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Ei levitagi valet vaid püüan

Ei levitagi valet vaid püüan jõuda selgusele mis tõde, lastes asjaomastel anda selgitusi, kuidas asjad tegelikult on. Siiani ollakse nende selgitustega väga kitsid.
Huvitav kokkusattumus on, et mesindus.eu toimetaja ja omanik on sama isik, kellelt on tellitud mesindusprogrammi kajastamiseks eraldi leht.
Miks ei tellitud vastavat teenust mesindus.ee lt?
Kuidas me peame sellest aru saama?

selgitus

Mida siin selgitada. Enne mesindusprogrammi vastuvõtmist oli igasugu jama,seda korrata pole mõtet,Tulemuseks ühelt poolt ministeerium---- teiselt-luik-haug ja vähk. Hea tava kohaselt suhtleb ministeeriumiga- riigiga üks -katusorganisatsioon.

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Hehee

Hetkel pakutakse meile katuseorganisatsiooniks mesidusprogrammi !
Teadaolevalt käis grupp huvitatuid ju eraldi ministri jutul- võimalik, et see on uus hea tava või mis sa tahtsid oma jutuga öelda valt?

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja einokaiko pilt

Lugupeetud härrad mesinikud ...

... olen käinud läbi meie mesindust kajastavad lehed ja ka soome lehed . Ütlen otse , mesindus.ee on üle prahi . Huvitav , suur see summa on , et leht ikka edasi eksisteerida saaks ja ka areneda. Võiks ju lehe kasutajate hulgas heategevusliku korjanduse korraldada. Kaua siin ikka vaielda , kes sai ja kes ei saanud ja kui palju sai , ega siin seda enam tagasi saa , mis läinud. Aga siin võime lehe heaks praktiliselt küll tegusi tegema hakata.

Pokumees

Täpselt sama mida sina. Esindus organisatsioon on ikka üks, mida seal räägitakse lepitakse enne kodus kokku.

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Silver7, rahaasjadest

Silver7, rahaasjadest rääkides - Beehouse OÜ sai eelmise perioodi mesindusprogrammist meetme 1.7 raames 40 000 krooni aastas. See alammeede hõlmas programmi teksti tsiteerides "Internet-teabelevi arendamise ja tagamise tegevusi ning sellekohaseid kulutusi veebilehe www.mesindus.ee kaudu".

See oli brutosumma, mis kulus mesindus.ee-d teenindavale riistvarale, programmeerimisele, domeenitasule ja üldjuhul e-mailiga saadetud MP materjalide toimetamisele ja avaldamisele. Sel aastal lisandusid videoülekannete kulud.

Mesindusprogrammi 2007 – 2010 kolmanda aasta kogukuludest (1 986 250.15 krooni) moodustas mesindus.ee-le kulutatud summa täpselt 2 protsenti. Igaüks võib ise hinnata, kas seda on palju või vähe..

Tõstsin selle teema avalehelt ära kuna homme algab Jõulukuu. Seega - HEAD JÕULURAHU!

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

ˇIkka valetad ja ajad selget asja keeruliseks.

Mesindus.eu kuulub Urmas Verlinile, kes on Saaremaa Meetootjate Ühingu liige. Seda lehte tehakse ühingule. Kui veel loetakse- tore.
Pakkumine uue programmi lehele tehti nii Urmasele kui ka Tormile. Ühel oli mõningase aja pärast midagi juba välja pakkuda aga Tormil polnud. Kuigi algselt olid Tormi nn. "aktsiad" kõrgemal. Siis saatis Aivar ( programmi juht) kuna aeg hakkas täis saama, minule, Jaanusele ja Kilgile meili et keda siis võtta. Kuna Urmas oli juba omalt poolt juba tegutsenud siis ühiselt otsustati teha leping Urmas Verliniga.
Mesindus.ee ja mesindus.eu poleks kumbki rahasid ikkagi saanud. Nii et Tormi virisemine on asjatu ja kohatu.
www.mesindusprogramm.ee ei jää Urmas Verniline , vaid lepingus on kirjas et programmi lõppedes läheb see programmi vastutavale täitjale ehk antud hetkel EML kätte. Tean et EML plaanib teha ka oma kodulehte ja vastav domeen on neil ka olemas. Mesindus.ee on Tormi Tabori isiklik leht.

Suitsik

Sellise selgitusega oleks

Sellise selgitusega oleks pidanudki alustama.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Aivar

ju seda kirjutaski.

Suitsik

Aasta mesinikPronksmedal (100p.)
Kasutaja Jaanus pilt

Tormi küsimus?

kas emadekasvatusega ei olegi võimalik raha teenida, et tõuaretust selle arvelt finantseerida?

See on sama võhiklik küsimus nagu on järgmine küsimus, mille ma siin näitlikult küsin.

Kas seakasvatusega ei olegi võimalik raha teenida, et sigade tõuaretust selle arvelt finantseerida?
Milleks seakasvatajatele on vaja Eesti tõusigade aretusühistut? http://www.estpig.ee/ Nii rumalat küsimust vaevalt, et ükski seakasvataja täna esitab.

See ei ole küll norimisena mõeldud, kui tundub kahjuks, et enamus mesinikest ei saa tõuaretuse vajadusest aru (ka osad mesinikuks õppinud kolleegid, tollel ajal ei õpetatud tõuaretust ja kahjuks oli dr.E.Koppel põlu all)

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Tundub, et minu ettepanek

Tundub, et minu ettepanek jõulurahu suhtes ei leidnud toetust Wink

See ei tohiks küll uudis olla,et mesindus.ee väljaandja on Beehouse OÜ, vastav viide on olnud algusest peale lehe allosas.

Aimar Lauge alias Suitsik ütles äsja, et mesindus.ee eraomandis olek on paha-paha ja seda programmi raames toetada on kohatu. Samal ajal on suurmesinikud Aimar, Jaanus ja veel kolmas mesinik mesindusprogrammi 4. meetme raames enda eramesilatele kirjutanud suurusjärgu võrra suuremad toetussummad, mis sest, et häid eesmärke silmas pidades. Veidi silmakirjalik, kas pole? Seejuures mina ei istu mesindusprogrammi juhtrühmas, küll aga Jaanus ja Aimari kõneisik.

Esitaks hoopis küsimuse, kus hetkel veel mesindusprogrammi, mesinike liidu ja muude mesindusega seotud asjade (mesilate register jne) tegelikke taustasid saaks niimoodi lahti rääkida nagu siin?

Tormi

Aasta mesinikPronksmedal (100p.)
Kasutaja Jaanus pilt

Mulle tundub ...

Mulle tundub, et küsimused ei saa siin mitte lahti räägitud, vaid jäävad segasemaks.

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Selleks, et valetada, tuleb tunda tõde

Et asjaosalised lõpuks kõik ise kenasti ära räägiksid, rahaasju selgitaksid ja tõega lagedale tuleksid ega salatseks, selleks tuli näha vaeva.
Seega jääb mulle vaid tõe välja selgitaja, katalüsaatori, mitte valetaja roll nagu solvunult oled pakkunud.
Pokumees ei valeta, selle peale võid mürki võtta.

Pronksmedal (100p.)

?

Kes Jänedal olid need arvatavasti kuulsid Uku Pihlaku kirja.
Minuarust jäi see vastuseta.Ehk oleks kõik selgemaks saanud.
Võib olla ,et teie seal Põhjaosariikides teate kuluaarivestlustest või ühisest õlleõhtust peale tõde kuid meieni Lõunasse see pole jõudnud.
Kahju sest liikmemaksu eest võiks ikka natuke lihtliikmeid ka valgustada.

Lp.Suitsik

Aivari vastuses oli et MP jaoks peab olema täiesti eraldi veebileht. Seal ei tohi olla EML-i ja siis arvatavalt teiste mes. liitude ja ühingute infot (eristatav EML-st ). Leht mis on mesinikele üldkasutamiseks jääb toetuseta ja nendele nö eralõbuks.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Tiidule

Oled õieti aru saanud.Leht ei jää toetuseta. Me, mesinikud saame ise seda toetada. Tormi on saanud aastas 40000 krooni. Ma saan aru et ta oleks nõus isegi probleemi tekitanud 15 000 krooniga edasi tegutsema. Ma ei tea kui palju on mesindus.ee liikmeid. Kuna peaks olema palju, siis näiteks kui on sada liiget, siis oleks aastamaks(toetus) 150 krooni. Siis oleme vabad ja tellime Tormilt mida tahame. Mina olen küll nõus maksma.

Suitsik

Tänud, Suitsik

Asja mõte jääb mulle küll segaseks aga tont sellega. Ju mu harju keskmine haritus jääb väheseks. Aga tänud, et Sa pea ainsana nende aktiivsete mesindust vedavate inimeste hulgast viitsid siin vastata. See et siin läheb jutt vahetevahel teravaks, lausa munade loopimiseks, näitab et mesinduse tulevikust hoolitakse.

Pronksmedal (100p.)

mesindus.ee toetusest

Tere!

Et asjad selged oleksid - eraldi veebilehte mesindusprogrammile nõudis selle juht Aivar Raudmets, mitte EML. Teda toetasid ka osad juhtkomisjoni liikmed. Mitmetele EML juhatuse liikmetele, k.a. minule jäi see vajadus natuke halvasti lahti seletatuks. Samuti on uue lehe kasutusmugavus on vähemalt esialgu üpris kesine võrreldes mesindus.ee-ga, aga loodame, et selles osas võtab programmijuht midagi ette. Igal juhul on leht nüüd olemas ja loodetavasti mitmekesistab see Eesti mesinduse veebimaastikku.

Mis puutub mesindus.ee jätkamisse, siis EML juhatuses on ülekaalus kindel soov ja arvamus, et see leht peab jätkama oma tööd Eesti mesinduse elektroonilise häälekandjana. Üksi teine võimalik leht siin kõrval ei suuda asendada mesindus.ee poolt pakutavat operatiivsust ja viia infot nõnda paljude mesinikeni. Juhatuses on küll arutluse all olnud oma visiitkaardi loomine (hetkel on EML veebis esindatud eraldi rubriigiga mesindus.ee-l) kui ka tarbijate infolehe avamine, kuid EML-il ei ole kavatsust luua konkureerivat mesinduse suhtlus- ja infoportaali. Seejuures, kui peaks vajalikuks osutuma, oleme valmis ka mesindus.ee tegevust Liidu eelarvest majanduslikult toetama.

Martin Rebane, EML