Mesindusest ausalt

Aleksandri esinemisest Vikerraadios (http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1457041) selgus, et mee eksportimisel teistesse EL riikidesse saaksime parimal juhul 2 € mee kilost. See hind on väiksem isegi mee omahinnast. Järelikult ei tasu meil mett eksportida ja peame piirduma Eesti siseturuga.
Mesindusprogrammis 2010 - 2013 on kirjas, et 2009. aastal tarbiti Eestis mett inimese kohta keskmiselt 720 grammi. Oletame, et praegu 800 g (Soomes 800g, see oleneb elatustasemest, toitumisharjumustest ja ei muutu kiiresti). Siis oleks vaja siseturu meevajaduse katmiseks 1 380 000 * 0,8=1 104 000 kg mett. Oletame tagasihoidlikult, et keskmine meetoodang mesilasperelt on 35 kg. Järelikult oleks siseturu meevajaduse katmiseks vaja 1 104 000/35≈31 600 mesilasperet. Arvestades, et mingi osa vajadusest katab importmesi, siis isegi vähem.
Järeldused
Statistikaameti poolt hinnatud Eesti mesilasperede arv 25 000 on üsna usutav ja seda üldarvu oluliselt suurendada ei tohi, sest siis tekivad mee turustamisega probleemid. Kui suurendada meetoodangut mesilaspere kohta (tõuaretustöö), siis tuleks perede arvu ehk vähendadagi.
Mesindusprogrammis 2010 - 2013 on kirjutatud, et "aia- ja põllukultuuride ning looduslike taimekoosluste piisavalt hea tolmeldamise tagamiseks peaks Eestis olema vähemalt 75-80 tuhat mesilasperet". Sellest võib ainult unistama jäädagi, kui just riik osutatud teenuse (õistaimede tolmeldamine) eest maksma ei hakka.

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Pronksmedal (100p.)

Uuringud

Mesindusprogrammi kaaskiri pole just kõige õigem koht selliste numbrite otsimiseks. See 720g on taas kardetavasti miski Statistikaameti number, täpseid andmeid mul selle päritolu kohta ei ole.

Nii Konjuktuuriintituut kui Socio tarbijauuringud on saanud leibkonnaliikme keskmiseks meetarbimiseks aastas palju suurema numbri. Viimase Socio Uuringukeskuse tarbijauuringu kohaselt sel aastal oli see 1,8 kg inimese kohta.

Mesilasperede arvu kohta tasub ära oodata Põllumajandusloenduse tulemused, mis vast annavad ligikaudse numbri teada, siin pole mõtet spekuleerida. Eesti mesilaspere keskmine meetoodang on muidugi selline väga kahtlane number üldse, sest paljud mesilaspered ei asu rapsi lähedal ja nende omanik ei tegele rändmesindusega. Samuti on rannikul kliima palju külmem kui Lõuna-Eestis, millest tulenevad otse ka erinevused meesaagis.

Tõuaretuse ja Eesti meetoodangu vahelist seost ma väga ei näe. On ju ka seni Eestis korralikke toodanguemasid kasvatatud ja peetud. Tõuaretuse all peetakse silmas, et tõuemade välismaalt sissetoomise asemel hakatakse Eestis ise tõumesilaid pidama, selliseid, kus on garanteeritud tõuliini säilimine ja kus teostatakse siis teatud valikut. Suur osa mesinikest vajaks hoopis teistsugust tõuaretusprogrammi: oleks vaja teadvustada, et kui osta korralik ema, siis on ka saak suurem. Seda aga tõumesilad kuidagi otse ei mõjuta, siin on vaja hoopis nii mesiniku motivatsiooni kui informeeritust.

Meetoodangut aitavad (lisake heale ilmale loomulikult!) suurendada efektiivsed ja kaasaegsed mesindusvõtted, adekvaatne haiguste tõrje, korjemaa valik jmt.

Mis puutub Eesti meeturgu, siis perede arvu piiramisega me küll kellelegi head ei tee, kõige vähem Eesti mesinikule. Põhjus on selles, et kui peaks tekkima olukord, kus mett on vähem kui soovijaid või on see kogus piiri peal, võtab odav importmesi kohe vaba koha endale ja proovi sa seda pärast tagasi saada.

Selgituseks

See, et ma olen maininud üht andmeallikat, ei tähenda, et ma teisi kasutanud ei ole. Näiteks http://www.fepat.org.ar/files/eventos/759630.pdf jne. Socio Uuringukeskuse tarbijauuringut 1,8 kg mett inimese kohta ei saa tõsiselt võtta: see oleks ju mitu korda rohkem kui Soomes ja palju rohkem kui Saksamaal, kus tarbitakse kõige rohkem mett inimese kohta maailmas. Minu kasutatud 800 g on üsna korrektne.
Keskmine meetoodang pere kohta on mul võetud 35 kg, ümberkaudsetes maades on see kõrgem. Sellest on tuletatud mesilasperede arv 31 600, mis on vajalik siseturu vajaduse katmiseks. Kui importmesi ka arvesse võtta, siis on peresid vähem vaja.
Tõuaretuse üheks eesmärgiks on alati toodanguvõime tõstmine, järelikult võib sama meekoguse tootmiseks pidada vähem mesilasperesid.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesindusest ....

Seda 2 eurist juttu olen kuulnud juba paarkümmend aastat.Kas kuskil toimub mee börs ja viiakse läbi tehinguid.Seda meie keeletargad pole avalikustanud ja vist ei tunne huvigi.Kui meie kokkuostjad nii odavalt ei oska sisse tua,siis vastupidine protsess on samuti võimatu.Meie mee hind kõigub üsna vähe.Milline on mee hind välismaalastele jõolulaatadel.

Mikroe... Mart
Hakka arendusprojekte külmutama

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Hea

meel et siinsed kommijad hakkavad oma mesilasperesid vähendama. Äkki hakkavad millegiga kasulikuga tegelema.
Maailmaturu hind ei ole 2€, vaid kõigub 0,80 - 1.20 dollari vahel. Euroopas on hind turul 2-3 € vahel.
Tõuaretuse üheks eesmärkiks on see et mesinik saab korraga pidada rohkem mesilasperesid sama aja kulu jooksul. Loomulikult ka toodang mesilaspere kohta tõuseb seoses aretustööga. Tähendab mee omahind langeb ja konkurentsi võime tõuseb.
Kui keegi ei näe tõuaretuse kasulikust, siis ongi tegemist "vaimupimedusega" ja seda saab ravida teadmiste lisamisega.
Suitsik

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja smart pilt

Rix

Peab tunnistama, et su jutul on rohkem kui iva sees ja arutluskäik väga loogiline ning õige, aga tõepärasemate tulemuste saamiseks peab vist ikkagi algandmeid kohendama, sest reaalsus näitab, et eestis on võimalik eesti mett müüa küll. Tuleb see siis turu iseärasusetst või millest iganes. Äkki mee keskmises tarbimises ei ole kajastatud väiketootjaid, kes toodavad 70% meest ja söövad selle ise koos pere ja sugulastega ära. Või hoopis perede tegelik arv?!
PS! Suitsik, siin ei ole tegemist vaimupimedusega ja kõik saavad aru, et paremad mesilased=paremad tulemused, aga antud juhul on juttu ikkagi turu analüüsist rohkem. Euroopa ja maailmaga konkureerimiseni ei jõua me kunagi, sest isegi eestis ei ole nii odav tööjõud, et müüa mett 2-3 euroga.

Pronksmedal (100p.)

lõpuks ometi mõistuse hääl

mina ka aru ei saa miks omale konkurente kasvatada?

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Kui, Suitsik või

keegi teine mesinike ei koolita, siis varsti pole Eestis enam mesinike. Mina küll konkurentsi ei karda. Ega see mesilaste pidamine nii lihtne polegi kui paistab.
PS. Smardile- see mis sinu jaoks on endast mõistetav, on teiste jaoks " tuumafüüsika". Kahjuks enamus Eestis tegutsevaid mesinike elab endiselt 1950-60 aastas oma mõtteviisis aga võib olla ka vanemas ajas.

Suitsik

Pronksmedal (100p.)

möla

Kui oleks kuhu mett müüa teeksin 4 aastaga 200 se mesila ja õpetaks lapsed ka välja. Mesindust segab pigem turu kitsus mitte mesinike puudus.

Pronksmedal (100p.)

Ameerikas....

oli selle sügisene mee hulgihind 3,5-4,5 dollarit kilost.
Olenes mee liigist ja osariigist ning kokkuostjast.
Allikaks kust info saadi on otse mesinikult Suure Järvistu piirkonnast(üle 500 pere)
Selline hind on kollapsi tagajärg.Kui tema Ameerikasse läks ja mesilasi pidama hakkas maksti kilost1,1-1,25 dollarit
Suitsik paneb vist kergelt puusse alla dollarilise hinnaga.
Nii odavalt ei saa NATURAALSET mett isegi Hiinast ega Argentiinast rääkimata Ukrainast.(5-6 aastat tagasi Ukrainast sai)Küsin täna ukrainlastelt järele.
Umbes 10 aastat tagasi vestlesin ühe Austraalia väikemesinikuga. Siis tootis Austraalia ühe elaniku kohta 3
kg mett. Palju sellest kohapeal ära söödi ja palju eksporditi ta ei osanud öelda.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja smart pilt

Mnjah

Ma ei hakka siis pikka möla enam ajama, aga müügitöö on ka oskus ja anne millega igaühte pole pärjatud. Turg on esialgu veel suur ja lai, kui müüa ei suuda, siis peab peeglisse vaatama. Tingivas kõneviisis kõnelejad on alati need kõikse kõvemad mehed...

Pronksmedal (100p.)

ülbe mees millega sa müüd ja palju sul peresid on?

smart ära targuta, üks asi on paar tonni mett müüa teine asi kümmekond ja seda mitte alla 4,5euro

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Jutt

käib maailmaturu hinnast ja 1 dollar see on. Arusaadavamalt- mee kokkuostu hind on Eestis hetkel 55 kr/kg. Samas mina müün 90-100 kr/kg.
Mesinduses on alati häid kui ka halbu aastaid. Olen Eesti meeturgu jälginud 18 aastat, kokkuvõttes võib öelda et mett võiks toota rohkem. Pole tarvis heal meeaastal kohe kõike mett turule paisata, vaid müüa edasi nagu tavaliselt. Nagunii tuleb varsti ikaldus aasta ja siis saab juba üsna kenat hinda.
Mesimurka-pane aga 200 mesila püsti, mesi sul küll kätte ei jää. Õpeta aga lapsed välja.

Suitsik

Pronksmedal (100p.)

jah

Siiamaani pole mesi kätte jäänud, aga üle 5 tonni müümist ette küll ei kujuta - see on täis müügimehe koht.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Keegi

ei keelagi sul müügimeest palgata. Tulebki mõelda veidi suuremalt. Sina oled hea mesinik, keegi teine hea müügimees. Olete mõlemad üksteisele kasulikud.

Suitsik

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja smart pilt

See

..ei ole oluline millega ma müün ja kui palju peresid on, sest mul ei ole vaja ennast sinuga võrrelda. Sinu eelviimase kommentaari põhjal: elementaarne viisakus ja reserveeritus tuleb nii suhtlusel võõrastega kui meemüügil kasuks!

Pronksmedal (100p.)

ihii

arvan, et olen sinust smart palju rohkem mett müünud ja tean missugune on reaalne olukord ja kust jooksevad piirid.
Müügimehele tuleb palka maksta see läheb mee omahinna sisse pluss müügikoha maksud jne.
Asi pole selles, et ma ei oska müüa vaid tänu masule on see järjest rohkem aega ja kütust neelav tegevus.

Pronksmedal (100p.)

Toetan Smarti

Mesinikumurka, iga müügitöö alus on osata klientidega suhelda. Siit lehelt on võimalik ka koostööpartnered või kliente leida.
Eestis on mitmeid mesinikke, kellel 200 või enam peret ja nemad toodavad mett müügi jaoks, mitte lattu seisma. Suudetakse kogu saak ära müüa. Nii ka sel aastal. Tuleb turuhinnaga müüa.

Pronksmedal (100p.)

Vastuseks

rix kirjutas:
See, et ma olen maininud üht andmeallikat, ei tähenda, et ma teisi kasutanud ei ole. Näiteks http://www.fepat.org.ar/files/eventos/759630.pdf jne. Socio Uuringukeskuse tarbijauuringut 1,8 kg mett inimese kohta ei saa tõsiselt võtta: see oleks ju mitu korda rohkem kui Soomes ja palju rohkem kui Saksamaal, kus tarbitakse kõige rohkem mett inimese kohta maailmas. Minu kasutatud 800 g on üsna korrektne.
Keskmine meetoodang pere kohta on mul võetud 35 kg, ümberkaudsetes maades on see kõrgem. Sellest on tuletatud mesilasperede arv 31 600, mis on vajalik siseturu vajaduse katmiseks. Kui importmesi ka arvesse võtta, siis on peresid vähem vaja.
Tõuaretuse üheks eesmärgiks on alati toodanguvõime tõstmine, järelikult võib sama meekoguse tootmiseks pidada vähem mesilasperesid.

1. Socio tarbijauuring on teostatud Eesti elanikkonda representatiivselt esindava valimi peal, CBI uuring ilmselt lihtsalt kasutab sekundaarandmeid. Vastav hoiatus on seal ka olemas: Furthermore, the information used in CBI market surveys is obtained from a variety of sources. Therefore, extreme care must be taken in the qualitative use and interpretation of quantitative data, as it puts limitations to in-depth interpretation of relations between consumption, production and trade figures within one country and between different countries.

2. Eestis on väga palju mesilaid, kus meetootmine ei ole mesiniku põhitegevusala ja saagikus on 15-25 kg. Juhin su tähelepanu sellele, et võttes aluseks kahtlase tarbimiskoguse ja oletatava keskmise toodangu, tuletad sa oma mesilasperede arvu seega lihtsalt kõhutunde põhjal, sul ei ole reaalseid andmeid.

3. Juhtisin tähelepanu, et kvaliteetsed mesilasemad on ka täna kõigile kättesaadavad. Tõuaretustöö tulemusena pole mingit tarvidust mesilasperede hulka vähendada. Samuti ei tõuse tõuaretustöö tulemusel Eesti keskmine meetoodang. Jah, ühe pere toodang suureneb kui metsik ristand asendada kvaliteetse tõuemaga. Aga tõuaretustöö tegemine ei tähenda, et selle tulemusel Eestis keskmine saagikus tõusma hakkab. Selleks on vaja, et mesinikud uut tõumaterjali mesilasse sisse ostaksid (ja siin pole väga vahet, kas antud tõugu aretatakse Eestis, Soomes või Lätis). Mesinikul peab kõigepealt olema motivatsioon saagikust tõsta.

Kokkuvõtvalt ei ole tumeda tuleviku ennustamiseks mingit põhjust. Mesi on väga maitsev ja magus toode, paljud inimesed tarbiksid seda meelsasti rohkem kui kvaliteetne mesi nendeni jõuaks.

Pronksmedal (100p.)

Sama möla mis ehitusbuumi ajal

Loll ja põhjendamatu optimism. Ehitusbuumist tulin võitjana välja, tehke järele ja siis võtke müügi oskuste ja turustrateegia teemadel suu täis.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Üllatus?!

MR kirjutab:
3. Juhtisin tähelepanu, et kvaliteetsed mesilasemad on ka täna kõigile kättesaadavad.
Kus need on? Tahaks ka teada. Mis tähendab kvaliteetsed emad- kas need mis munevad või hoopis noored emad. Paluks lahti kirjutada mis kvaliteedi punktidele need vastavad ja kus toimub nende emade kvaliteedi hindamine. Äkki on see hoopis nagu sa rixile ise kirjutad: " ... seega lihtsalt kõhutunde põhjal..."

Suitsik

Otse

Foorum ei ole koht, kustkohast otsida teaduslikke uuringuid, kuigi ma ei kasutanud suvalisi arve. Minu eesmärk oli panna mesinikke mõtlema, et pealtnäha arukad tegevused (mesilasperede arvu suurendamine) ei ole mesinike ega mesinduse huvides, kui samaaegselt ei võeta arvesse sellega seotuid (mee turustamisprobleemid).
Meil on juba kaks mitte kõige paremini õnnestunud mesindusprogrammi; mesilate register, millest pole kasu kellelgi; nüüd mesilaste tõuaretus, kuigi teame, et teadmisi mesilaste tõuaretusest jääb väheks. Võiks juba õppida, et tegevuste aluseks peab olema pikaajalisem süsteemne tegevuskava (arengukava), mitte huupi rabeleda.
Mesinikud ja EML juhatus võiks mõelda, mida teha, et EML oleks eesti mesinike esindusorganisatsioon, mitte üks paljudest MTÜ-dest. Siis jõuame kunagi ehk ka mesinduse arengukavani.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

on kummaline kuulda

kehtiva riikliku MP 2010-2013 juhtorganisatsiooni ühe juhatuse liikme kõhklusi ja kriitikat ühe meetme osas. Vaidlused oleks pidanud selgeks vaidlema enne programmi esitamist ja kui läbi läks praegu kehtiv MP siis tundub mulle ühe teise juhatuse liikme käitumine ausam ja edasiviivam kui selline detailide kallal nokkimine.
Jah, kõigil huvilistel on võimalik vajalik tõumaterjal sisse osta mujalt aga ainult mitte EML kaudu või eelnevate MP raames. Kui soovisin osta paljunduseks sobivat mesilasema siis vastati EML, et neil puuduvad vajalikud kontaktid ja võimalused. Sissetoodi tarbeemasid.
Kui meie tõuarendajad-parandajad hakkavad kohapeal pakkuma tõumaterjali siis on see ainult tervitatav. Samas ootaks neilt ka paremat valgustustegevust siin pilkases pimeduses.
Aeg läheb kiiresti ja varsti on aeg ettevalmistada uus programm, seal on aeg ja koht omi mõtteid avaldada kuidas uue programmiga edasi minna.
Võiks lõpetada tarbetu mõttevahetuse meetme vajalikkusest sest see ei muuda midagi ja koostöös aretajatega vaadata mis asjast välja tuleb.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Nõus

Arliga. Just sain valmis ka esimese artikli tõuaretusest ja neid hakkab nüüd tulema. Kui seda artiklit mingil imelikul põhjusel Mesinike lehes ei ilmu , siis ilmub ta igal juhul internetis.

Suitsik

Pronksmedal (100p.)

Kuna...

olen ka Eesti meeturul olnud juba üle30 aasta ja jah seni kuni müüa tuli alla tonni oli kõik ilus aga kui lattu oli kevadel jäänud üle tonni siis....
Üle elatud sirelist rohkem kui 2 aastane rahaootamine ja tuhanded kroonid mis aihtusid Eesti Mees kui ainult suuremaid matse meenutada.Viimased 5-6 aastat teen nii, et kui kevadel jääb lattu siis vähendan perede arvu. Möödunud sügisel sai otsa14.11.
Küll oli hea terve talv puhata; kes suuremaid koguseid kodunt müünud teavad millest räägin.Alati kui oled kusagil kaugemal siis helistab mõni ja tahab kohe mee järele tulla või juba on värava taga .Ja muidugi siis ei saa aru, et oled Tartus või Tallinnas kui temal mett vaja ja ei taibanud kodunt enne helistada.
Meefriigile 100-120-ga 10-15kg--pole paha.Ja räägib mõistlikku juttu ka sellel ajal kui tema purke täis paned. Aga palju neid ikka on?Tallinnasse tühjaksjooksval ääremaal küll mitte eriti.
Minu põhiline ostja on pensionär kellele ei aita isegi see kui saadad Ansipi juurde, et miks ta jälle kütuseaktsiisi tõstis.
Nüüd mina pean sinult sellevõrra rohkem mee eest küsima
No ei saa rahvas huumorist aru ;või pole minul naljasoont.
Aga kui tõsiselt rääkida siis pauk võib tulla ka luuavarrest.
Eile õhtul kolasin internetis ja kusagilt jäi silma pealkiri mee kahjulikkusest inimestele.Lühike artiklike et mees ja puuviljades olev glükoos on kahjulik tervisele- soodustab diabeeti ja veel midagi. Sööge veidi üle päeva või veel harvem.Vist oli iisraeli ja ameerika mingi ülikooli andmetel.
Asi tundus nii jabur, et ei süvenenud asjasse vaid läksin edasi.Asi aga kuklas kripeldab.Reklaamitakse puuvilju ja mett ja rahva mingi osa üritab tervislikult süüa aga diabeetikuid saab maailmas iga aastaga kordades rohkem
Südamehaigeid ka. Aga kui pole tegu mingi jamaga vaid on tõsijutt.
No viin ja suitsud jne. ka kahjulikud võib lohutuseks öelda.
Palju on neid kes õlut juues mõtlevad et rikuvad neerud ära; või viina võttes võib saada maks haiget; või suitsetades unistavad kopsuhädadest. Ehk jääb ka meeturg alles.
Natuke tobe jutt tarkade meeste tarkade juttude juurde aga täna siis nii.

Pronksmedal (100p.)

Just

praegu sain Ukraina hulgiostjalt (ostab aastas umbes 200 tonni) kirja ,et miinimumhind neil 2,15 dollarit kg.
Suvel sattus kätte ühe Kagu-Aasia meeeksperdi arvamus.
Tema järgi Kuni 60% sealsel turul liikuvast meest on kunstmesi. Ju siis Suitsikul sellise meega tegu.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Te

vaatate mee hindu riikide sees. Jutt käis maailmaturu hinnast.
Selles on Jaak0001 ühel õigus-aasias ongi enamik mett nn kunstmesi e. iga õhtul mesinik vurritab päevajooksul kogunenud nektari välja ja see viiakse tehasesse, kus vesi välja aurutakse ja siis müüki- näiteks Eestisse.

Suitsik

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Vaatasin

lastega loodusfilmi Venemaa loodusest ja seal näidati ka metsa mesindust. Kui ma ei eksi siis Uuralis. Mesinikel (2 meest hobustel) oli 40 mesipuud mõõda metsa laiali. Karude eest puu otsa seotud. Keskmine saagikus 30 kg/taru kohta. Mee hind Moskvas pidi olema 210 €/kg.

Suitsik

Pronksmedal (100p.)

saade

Suitsik kirjutas:
lastega loodusfilmi Venemaa loodusest ja seal näidati ka metsa mesindust. Kui ma ei eksi siis Uuralis. Mesinikel (2 meest hobustel) oli 40 mesipuud mõõda metsa laiali. Karude eest puu otsa seotud. Keskmine saagikus 30 kg/taru kohta. Mee hind Moskvas pidi olema 210 €/kg.

Suitsik

Juhtusin seda sama saadet nägema. Mee hinnast kuuldes vajus suu ammuli. Arvatavasti on keegi nende arvudega kusagil mõne apsaka teinud.
Küll aga meeldis, kuidas kasutatakse pakktarusid endiselt.

mesi

ma sain aru et need mesilased korjasid ainult pärnaõie mett ja läks müügiks moskvasse. Kui käib hea story ka kaasa siis võivad vene rahajõmmid raha välja käia küll

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Meesõbral

õige märkus. Ma ise lihtsalt kaalun praegu mis hinnaga oma mett müüma hakata. Kuna mul ka hea lugu olemas- ikkagi Muhu mesi, väike saar jne, siis huvitav kas 149 € oleks liiga odav kilo eest küsida?

Suitsik

Pronksmedal (100p.)

Komakoht

tuleks ikka õieti panna,Muidugi mida kaugemal on seda parem.
Silver

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Tühja sellest

komast- peaasi et pappi tuleb. Sellise hinna juures võiks küll oma perede arvu vähendada.
Mäletan, meil Saaremaal oli ka 5-6 aastat tagasi see jutt et mesinike liiga palju ja milleks neid veel juurde koolitada. Enam sellist juttu pole. Miks? Sellepärast et kui tahad kaubandusse müüa, peavad kogused taga olema. Nüüd on seis selline et kogu oma mee müüme kohapeal maha ja kaubandusse ei jää midagi.

Suitsik

Kasutaja ristikas pilt

Mida rohkem seda uhkem

Mõningased kilkavad oma saakidest , aga unustavad seejuures kirjutada palju sellest saagist import mesi on . Kuradima kena osta 1-2 taala kilo ja segada seda oma toodanguga ja voilaa , ongi meeletud saagid mis "raske vaevaga "saadud ning vaja suure hinnaga turustada . Olen ise selliste "suurtootjate" mett söönud ja no sorry parem ei söö üldse mett . Mul üks hea sõber kelle meesaagid on vägagi suured , aga pole veel kuulnud , et tal turustamisega probleeme oleks ja ei müü ta sugugi 55eek-i kilo . Mee kvaliteet on see mis paneb paika selle kas seda tahetakse või mitte . Mul kulub oma perele keskeltläbi 30-40 kilo mett aastas .

natukese

googeldamist ja mis ma leidsin: kui sellised mehed juba mett limpsivad siis peab väärt mesi olema
http://bashkirhoney.en.ec21.com/Pure_Organic_Elite_Bashkir_Honey--339206...

ja hinnad ka. Kui kolmeliitrise purgiga võtta saab oluliselt alet
Nii et muhu mesinikel veel arenguruumi on
http://www.bashhoney.ru/?page_id=9&language=en

Pronksmedal (100p.)

Eriti...

tore on mee hinda kirjutada Valgevene rublades kui
1$=30 000 rubla