Ajaleht Mesinik: Ühine töögrupp loomisel

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

EML tegi oktoobrikuus pöördumise põllumajandusminister Helir-Valdor Seederile, kus palus luua töögrupi mee tootmise, käitlemise, turustamise nõuete ja regulatsioonide läbitöötamiseks. Novembrikuu lõpus saadud vastuses nõustus Põllumajandusministeerium selle moodustamisega ja palus nimetada mesinike esindajad. EML tegi ettepaneku nimetada töögrupi koosseisu mesinikest Ardi Asteni, Jaanus Tulli ja Aleksander Kilgi.

Põllumajandusministeeriumi toidu- ja veterinaarosakond saatis meile kirja, milles soovitakse, et mesinikud äpsustaksid oma ettepanekuid ja selgitusi mee tootmist ja käitlemist reguleerivate teemade ja probleemide osas, mida ühises töögrupis arutama ja läbi töötama hakata.

PM jätkab töögrupi kohtumise ettevalmistamist ja soovib informatsiooni selle kohta, milliste konkreetsete probleemide lahendamist oodatakse, missuguste õigusaktide nõuete täitmine on tekitanud probleeme ja näiteid konkreetsete juhtude kohta.

Eelöelduga seoses ootab EML kõigilt mesinikelt- meetootjatelt ja nende esindajatelt ettepanekuid, informatsiooni probleemsete juhtumite ja olukordade kohta seoses VTA järelevalvega, sh meekäitlemise ruumidele ja -seadmetele kehtestatud nõuete osas, küsimusi ja võimalikke lahendusvariante, et saaksime töögrupis need arutusele ja lahendamisele võtta. Koguge sellist teavet ja küsige ka oma tuttavatelt meetootjatelt. Kui me ministeeriumi praeguse valmiduse juures oma probleeme, vajadusi ja soove küllalt selgelt välja ei too, ei saa neile ka lahendusi otsida.

Palun saatke oma ettepanekud minu e-posti aadressil kilk@cc.ttu.ee (mesindus.ee toimetaja: hea oleks, kui ettepanekud lisada ka kommentaarina sellele artiklile, siis saavad ka teised ettepaneku sisuga koheselt tutvuda). Süstematiseerime materjali, võib-olla on midagi vaja veel täpsustada. Igatahes käesoleva aasta lõpuks tahame töögrupi jaoks teemad ja küsimustiku paika saada. Vastavalt eelnevale kokkuleppele ministeeriumi inimestega võiks grupi esimene töökohtumine toimuda jaanuari algupoolel.

Selgitame ühiselt välja, mis mesinikele ja meetootmisele esitatavate nõuete osas muret teeb. Loodame, et töögrupp leiab probleemidele lahenduse.

Aleksander Kilk

Artikkel ilmus ajalehes Mesinik nr. 6 (62) Detsember 2010.

 

Kommentaarid

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Minu arvates on hetkel meega

Minu arvates on hetkel meega seonduvast regulatsioonist olulisem tegeleda põllumajandusministri 20.04.2006 määruse nr 50 "Nõuded taimekaitsevahendite kasutamisele" (https://www.riigiteataja.ee/akt/12989252?leiaKehtiv ) § 5 lõike 7 õiglasesse proportsiooni viimisega mesinikele pandud kohustusega oma mesipuud registreerida.

Mis puudutab mee tootmise, käitlemise ja turustamise regulatsiooni, siis mulle on südamelähedane turustamisega seonduv. Selles osas peaks rõhuma kahele asjale:
1. mesi vs mett sisaldav toode - mee tarbijale peab väga selgelt pakendilt selguma, kummaga on tegu;
2. mee päritolu teema - see on igivana probleem ja tarbija eksitamine selles vallas käib ka praegu täistuuridel.

Muuseas, soomlastel on hetkel käimas uuring, millega soovitakse välja selgitada, kas (kodumaise) mee turuhäirete vältimiseks ja mesindamise tasuvuse tagamiseks hakata rakendama mee tugioste: http://www.hunaja.net/mp/db/file_library/x/IMG/42851/file/hunajantasausv...

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

Ühelt poolt

on jewroliidu üks Pühadest Lehmadest ülikallis suhkur ja trahvitakse isegi neid kes varuks ostsid (=ei tahtnud osta kallist suhkrut)
Teisalt lastakse süüdimatult Hiinast mett sisse osta ja seatakse EL mesinikud sisuliselt ebaausa konkurentsi ette.
Parandage mind kui ma eksin.

Mõni mõjukas perekond peaks jewroliidus mesilasi pidama hakkama, umbes nagu suhkruga? Smile

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

rebaseonu, ootaks selle

rebaseonu, ootaks selle artikli juures pigem sisulist arutelu.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

kas EML

võiks selgitada mis tingis PM poole pöördumise ja ettepaneku tegemise moodustada ühine töögrupp. Millised on need probleemid mida oleks koos PM vaja lahendada. Minu teada mingeid piiranguid meetootmisele ja turustamisele pole. Konjunktuuri instiduudi andmetel välismaise mee tarbimine on marginaalne. Eestimaine mesi on kõikjal müügis. Aga võib olla ma eksin.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

palun:

1. Ma tahan ametlikult osta Venemaal toodetud Fumisaani jt odavamaid preparaate, kas on võimalik nende ametlik müümine Eestis? Pidin ostma mitteametlikult kuna mesinduspoed ei saa seda müüa.
2. Kehtestada kobe aktsiis väljastpoolt EU- d sissetoodavale meele, aktsiisitulu suunata Eesti mesinikele talvesööda ostu toetuseks v ravimite ostuks. Järgmise sammuna dumpinguvastane seadus. Hiina mesi on Eestis müügivalmis 25... 30 EEK/kilo.
Avastame Ameerikat:
http://www.americanhoneyproducers.org/June%2008%20Honey%20Market%20Repor...
Sedasama Hiina mett aetakse verekoertega mööda ilma taga mida meie multikulti poodides on igati koššer müüa.
3. Mingist riigipoolsest otsetoetusest rääkida tingimustes kus kõik pangad on välismaised kommertspangad ja nende lobby Toompeal, vist ülearune.
Aga kas poleks tore teha tarude loendus, vastavalt perede arvule talvesuhkru toetus. Mitte sanktsioonide ähvardusel loendust teha.
4. Töötada ekspordi kallal, toota ei ole küsimus. See peaks olema koordineeritud, mesinikke ühendav.

Tehke algatuseks see ära ja uskuge mind, mesinduse olukord paraneb sedavõrd et ei peagi Brüsselist toetusi küsima ja pangalaenusid võtma ja seeläbi hinnasurvele alluma.
Ehitaksime varsti omavahenditest mesindushooneid.
Kas poleks tore?
Smile

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Tahaks teada,

rebaseonu, keda sa nende all mõtled-"Tehke algatuseks see ära ..."? Kes need on, kes peavad 4. sinu poolt ettepandud punkti ära tegema? ( punktidel pole häda midagi)

Suitsik

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

:)

Ma tean et punktidel pole häda midagi )
Aga kes need ära tegema peaks..
hm..
Mis oleks kui seda teeks töögrupp, keda EML oma oktoobrikuises pöördumises põllumajandusminister Helir-Valdor Seederil luua palus?

Kui see töögrupp seda ei suuda, siis asendustegevusi a'la mitu kraanikaussi peab olema mesindusruumis ja milline peab välja nägema meepurgi etikett ja kes vetametnikest liiga püüdlik on- neid pole ka vaja.
= Luua järjekordsed eelarvest tasutud töökohad töögrupi näol.
(vt. "Riigimehed")

"Selgitame ühiselt välja, mis mesinikele ja meetootmisele esitatavate nõuete osas muret teeb. Loodame, et töögrupp leiab probleemidele lahenduse."
Aleksander Kilk

Arvan et seesama töögrupp peakski seda tegema
Algatama eelnõud ja arutused komisjonis, misiganes on vaja et seda saavutada.
Smile

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

aga tänan RO,

nii kaua kui mesilasperesid ravitakse varraotoosi vastu ravimitega ei hakata neid ravimeid mesinduspoodides müüma, ravimite müügiloa väljastab ravimiamet ja neid müüakse vet.apteegis. Enne PM minekut peaksid mesinikud omavahel selgeks tegema (vaidlema) millega tegu on, kas raviga või kahjuritõrjega. Jänedal oli selleks võimalus lektoriga see asi selgeks vaielda.

Huvitav, pria ja teiste projektipõhised toetused mesinikele on kurjast aga aktsiisi kaudu suhkru ja ravimite ostu toetus on ok???
Seos otsetoetused ja välispankade lobby Toompeal on mulle juba arusaamatu, kõrgem tase.

Töötada ekspordi kallal, aga palun tööta ja vii oma mesi välisturule, selleks võiks kasutada "jewroliidu"ja meie maksumaksja poolt MP eraldatud raha mee turustamise meetme alt. Samas oleme mesinikud-ettevõtjad (iga mesinik kes suuremal või vähemal määral oma mett müüb on ettevõtja) kes konkureerivad nii sise- kui ka välisturul omavahel, kuidas PM siin saab aidata?
Jõudu mesindushoone ehitamisel.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

arl

Sest põle midagi et aru ei saa Smile
tuleb aeg ehk saad aru
Sa Hiina meest libisesid kuidagi mööda
Mis sa sellest arvad?

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

algusesse tagasi,...

mu küsimus oli ju EML-le, mis tingis (pidid ju juba olema mingid teemad mida oli vaja PM läbiarutada) pöördumise. Alles (kevadel) ju esitati uus MP projekt ja augustis avanesid uued vahendid ja novembris jälle asja arutama?
Hiina meest, kuna usaldan spetse kes väidavad, et välismaise mee osakaal meie turul on olematu siis oleks veel vara koos PM-iga verekoeri söötma hakata, hetkel on vist teema, et omamaist mett napib kevadeni, ekspordist rääkimata. Aga valvel tasub olla ja küll ma kunagi asjast aru saan, selles on sul õigus.

hiina mesi

Härrased mesinikud, liiga palju nuttu odava välismaise mee pärast. Seadused on need mis meid kaitsevad rämps mee eest.Töögrupil tuleb välja töötada seadusandlus mis kaitseb Eesti mett ja mesinik saab seda kasutada mee müügi juures.

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Märkamatult on selles

Märkamatult on selles artiklis palutud arutelu osaliselt kandunud arli poolt postitatud kande juurde: http://mesindus.ee/node/2129

Pronksmedal (100p.)

nöuded tuleb lihtsamaks teha

mesinikult tervisetöendit ja meeproove nõuda alles tonnide müümisel nagu on soomes. pisikeste koguste müümisel kaotada ära bürokraatia ja vähendada euronorme mesindusruumile.

töögrupp

Töögrupp koos PM ja teiste asjaosalistega võiks välja töötada meeanalüüsi millest saaks aru ka ostja. Siis oleks sellest ka mesinikul mee müügi juures kasu.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Ühine töögrupp ...

Töögrupis on esindatud mesindussaaduste tootjad,tõuemadega tegelda tahtjad ja MTÜ pealik
ja teiseltpoolt põllumajandusminister oma meeskonnaga.Valimiseelne aeg põhimõtteliste küsimus-
te esitamiseksk ja lahenduste taotlemiseks parim aeg.
Eesti mesinduse hetkeolukord on ametlikult madalseisus vaatamata toetusprogrammidele.Mesin-dussaadusi on piisavalt müügil.Mesindussaadusi toodavad koolilapsed(võiksid teha õpilasfirma),
õpilased,õppejõud,riigiteenistujad,töölised,ettevõtjad,töötud ja pensionäärid ,igaüks oma parema
äranägemise järgi,kas toetusteta või toetusega.
Toetusptogrammi eksitav punkt 11, mis olevat kirjas EL jaoks on sellises sõnastuses eksitav
mesinikule,kes vaevleb finantseerimisraskustes.Ilma eriti pingutamata loetlen terve rida meetmeid
mida mesinikud võivad kasutada ja saada.Nõuandetoetus MAK 1.3,mikroette... 1.41,elatustalu toetu nendele kes õigelajal seda taotlesid,toetus tootjarühma tunnustamiseks ja loomiseks,loodusliku rohumaa hooldamise toetus ,leader toetus kohalikule tegevus(mesindus) grupile.
Hobimesindus on vaieldamatult mesindusettevõtluse taimelava,sest mesinike mujal ei kasvatata.
Hobimesindus astub takistamatult turustamisega valdkonda,mis nõuab suhtlemist omavalitsuse
majandusnõuniku,maksuametile tuludeklaratsiooni esitamist,vet.nõuete täitmist ja Prias registreerimist.Arvan et minul on õigus nõuda võrdset kohtlemist kõigi ametite poolt. Hobimesindust tuleks pehmelt suunata ettevõtluse suunas.
Kasutades kõiki seaduses ettenähtud toetuse võimalusi olen kohtunud probleeme ,mis vajaksid
täpsustamist,
1.Mesinduseks kohandatud loodusliku rohumaa tähtajaline niitmine on mesilase vaenulik.
Rohumaal on arendatud õitsemis kopnveier ja isekülv.Piiratud randaalimine võiks toimuda ajal ,
millal õitsemist ei toimu.
2.Mesinik igapäevaselt peab mingisugust päevikut kus ,peab arvet vurritatud mee ,kasutatud
ravimite ,lisasööda ja muude oluliste asjaolude kohta.See päevik annab täieliku ülevaate mesilas

toimuvast ja pole tarvis mingit luulepäevikut mida nõuab EÜ määrus 178/2002 millega kehtestatakse toidu ohutusega kehtestatud menetlused .
3)Meesinikul tavaliselt mett järgmiseks aastaks ei jätku ja sellepärast vurritmis kuupäeva nõue on paroodia.Milline on riknenud mesi 2 aasta säilitamise järel võiks seaduseandjale selgitada
näiteks Rapla labor.
4)Mesinik kardab ettevõlust ja raamatupidamist ,mis viib toetuse taotlemiseni.Teen ettepaneku
lugeda toetuskõlbulikuks mesinik ,kes pole vormistanud end ettevõtjaks kuid on esitanud muudele
nõuetele vastava tuludeklaratsiooni-E vormi.
5)Sama võimaluse alusel võiks mesinik kuuluda tootjarühma
6)Tootjarühma määruses pole päris selge kas meesindustootjarühma minimaalne toodangu
maht algab 2,0 miljonit või rohkem.
Austusega Mikroe... Mart

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Ühine töögrupp.

Kuna töögrupp on moodustamisel, siis pakuksin omalt poolt meeskonna, kes saaksid kõige paremini seista kõigi mesinike õiguste eest:
1. Mikroe... Mart- teab kuidas PRIAga suhelda ja kuidas mesinikud peavad tegutsema.
2. Eha Metshallik- kogenud mesinduskonsulent, mahemesinik ja külamesinike eestvõitleja jne.
3. Uku Pihlak- aastaid olnud Eesti mesinduses eesliinil, haritud, kursis kõigi mesinduses olevate probleemide ja probleemsete inimestega.
4. Antu Rohtla- Mesinduse spetsialist, raamatute autor, Eesti mesinduse edendaja.

Ma arvan ,et need neli inimest sobiksid mind küll esindama.

Suitsik

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Ühine töögrup Suitsikule

Töögrupp on moodustatud ja sinna ei pääse sa ise ega
asendajad.Kui soovid tegelda ärapanemisega siis palu Tormil ärtapanemise valdkond avada.Olla võrreldud,minu iidoli
Antu Rohtlaga,kellele jään tunduvalt alla,on suur au.
Olid kunagi Rohtlaga samal pulgal ,kuid sinu lemmikmesilased ja asjaajamine on viinud selleni ,et lemmikute kaalumisele ei kuulu.
Esitatud põllumeeste Investeeringuprojektide hindamiseselantakse antakse punkte:
1)Omatoodetud mesindussaaduste müügitulu 37000 -
300000 punkte 25-30 saan loodetavasti 25,9
2)Projekti eesmärgi täitmine võibolla 2 punkti
3)Nooruse punktid minul 0 noorel 10
4)Eelistused mahedusele ja mesindusele saan 10 punkti
5)Ühistegevuse eest 0 võimalik saada 10
6)Kogutulu üle 70% mesindusest saan 0 võimalik 10
Loodan pingereas kokku saada 37 punkti kui sinna pääsen.
Hinnates Suitsikut saan O sest avaldatud andmete järgi
on omatoodetud mesintussaaduste mõõgitulu alla 50%.
Mikroe... Mart

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Aru ma ei saa,

kui räägin tõsiselt, siis arvatakse et teen nalja ja vastupidi.
Vaata, Mart, me ei oska kõik kõike. Näiteks mina ei oska projekte kirjutada aga mesilasi oskan pidada. Sinul jälle vastupidi.
Need nimed ei ole mul õhust võetud vaid meil käib Kilgi poolt koostatud listis ka selle kohta arutelu. Muide Tormi on ka seal. Seal pakkuski Peedo Lall välja nii Eha Metshalliku kui ka Uku Pihlaku. Kuna tean et Antu Rohtla peetakse ministeeriumis mesinduses kõige targemaks, siis pakusin mina ka tema. Sinu pakkusin, kuna sa oma kommentaaris selgitasid mida tuleb teha.
Mulle meeldivad sellised inimesed kes ütlevad mida tuleb teha ja siis ise teevad ka, mitte ei kiibitse niisama.

Suitsik

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Ühine töögrup ...

Eelnevale lisaks soovitan ministril teha koostööd tööturu ametiga.Igas maakonnas võiks 2-3 töötut taodelda toetust mesindusettevõtlusega alustamiseks.
Projekti võiks hinnata EML-i kohalik MTÜ.
Mikroe... Mart
Ise alustasin selliselt

Pronksmedal (100p.)

Tööturuamet

Tööturuamet ei anna vähemalt Järvamaal mesindusele toetust. See pidavat PRIA rida olema, aga sealt ei ole lootustki starditoetust saada kui ei ole eelnevalt 2a põllumajanduses tegutsenud ja ei ole põl.maj. haridust.
Mesindusega alustamiseks ei ole ju vaja põllumajandustehnikat soetada, vaid tarud, vurr jm. Olen kuulnud, et üksikud on saanud mingi valemiga toetust, aga enamus on pikalt saadetud.
Aga toetan täiesti Mardi ettepanekut. Riik võiks jagada küll mesindusega alustajatele starditoetust. Paljud, kes siiani mitteametlikult tegutsevad hobi korras, hakkaks asja ametlikult ajama ja riik võidaks selle pealt.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Selgus.

Artiklist selgub et küsimused mida ministeeriumist küsitakse olid koos juba 2010 aasta lõpuks ja käesoleva aasta jaanuari alguspoolel oli juba esimene kohtumine ära.
Teemaks oli VTA järelvalve, sh meekäitlemise ruumidele ja -seadmetele kehtestatud nõuete osas.

Ilmselt varsti valgustatakse ka üldsust jooksvalt asjade arengust.

Suitsik

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Ühine töögrup ...

See on tore kui kohtumine toimus ja tulemused võiks kuskil avaldada.Arvan et liikmed tegutsevad 7x24 mesindusega.Kuulasin reporteritunnis Ansipi heietusi ja
kõrva kraapis hinnang väikefirmale ,mis ei loo töökohti
ning ei tooda ekspordiks.Mesindus kuulub sellesse valdkonda.Kui pole üksiküritajaid ei tekki tootjarühma ega eksporditavaid koguseid.Minister võiks valdkonna
iseärasusi peaministrile selgitada.
Mikroe..... Mart

Pronksmedal (100p.)

Väikeettevõtjad.

Nagu ikka, poliitikud oskavad ainult üksteist maha teha, aga reaalsest elust ei tea nad midagi.
Väikeettevõtja on riigile kasulikum kui töötu. Tekitab rohkem käivet ja kui ei ole KM kohuslane, siis riik teenib tema tegevuse pealt päris hästi juba KM pealt.
Üksiküritajast mesinik peab oma mee kuhugi realiseerima. Mee kokkuostjatel ja villijatel on töölised palgal. Kui üksiküritajatelt mett ei tule, ei ole vahendajal töölisi ka vaja.
Tööd on ka mesindusinventari valmistajatel ja müüjatel. Nimekiri oleks lõputu, mis kasu oleks riigile üksiküritajatest väikeettevõtjatest. Enamus neist on ettevõtlikumad inimesed, kes muidu läheks Soome tööle.
Poliitikute eesmärk on üksteist kõvasti maha teha, mitte mõelda, kuidas saaks Eestis elu paremaks.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

Poliitikud..

Eesti poliitikute eesmärk on kindlustada oma suuremate toetajate ja iseenese heaolu läbi seaduste mida nad ise saavad läbi suruda. (Iseoma palk + arusaamatud kuluvüvitised mille eest ettevõtja maksab erisoodustusmaksu. + arusaamatult helde lahkumishüvitis (!). Mida saavad ntx need kes Riigikogus vegeteerimisest välja jäävad sel aastal.) Reaalsest olukorrast oma valdkonnas ei tea nad reeglina midagi. Küll on neil terve armee nõunikke. Ühel aastal juhatab kaitseministeeriumi ja teisel rahandusministeeriumi? Annab partei ameti, annab ka hariduse? Ühel ametiajal jätab vastu võtmata Saksamaa Leopard-2 tankide ülisoodsa pakkumise ja ostab sama raha eest arusaamatud miinitraalerid. Rahanduses hiilgab Tõukefondide raha kasutamata jätmisega. Kuniks välispangad ja suurfirmad söönud on, ei pea me rahvateenrid oma heaolu pärast muretsema ja kõik on koššer. Rahvas tuleb meelde vaid iga 4 aasta tagant kui teatrit teha tuleb.
Eelnõu algatamine- arutelu komisjonis maksis Villu ajal 40 000 EEK, sellest rääkis üks projektijuht. Nüüd jooksis ühest intervjuust läbi number 32 000 EUR. Valest otsast sebite, te peaks üht niigi rasvast kannikat musitama ja papi õigesse kohta üle kandma. Siis jõuab õnn mesinike õuele, meie oma raha eest hakatakse meid süsteemselt peetima, praegu oleme kuidagi halli tsooni jäänud.
Ükskõik kuhu puutub poliitikute ahne käsi, see muutub mingi erakonna toetajate rahamasinaks. Tuulikud ntx. Üks tüüp toetas kõiki va litsuskoalitsiooni ahnepäitse, vastutasuks sai ülihelde taastuvenergia hinna mida terve Eesti maksab. Tema aga müüs terve kupatuse vastavalt etiketile samale shaikale kes majandab muide ka prügi ja veega.. Jälle arusaamatu susserdamine, aga välisomanikud koorivad ülikasumeid. Selles valguses ma ei usu et midagi paremuse poole meie riigis üldse muutub, süsteem on väärastunud. Viige mu läkitus Seederile ja küsige kommentaari.
Parafraseerides üht etendust eelmise aasta aprillist: ma põlgan rumalaid, ahneid ja ülbeid inimesi.

Pronksmedal (100p.)

muidu nõus sinuga rebaseonu ainult üks aga

Tankidest loobumine oli ainuõige mõte, teine maailmasõda on läbi ja sõda peetakse õhus(liitlased omasid juba sõja lõpupoole ülekaalu õhus ja see oli ainuke tõhus vahend tiigrite vastu), Gruusias oli väga hästi näha kui heleda leegiga tankid põlesid!!! Aga miine on terve läänemeri siiamaani täis seekord mõistus võitis Smile A, kui tankiost välja ilmus siis kogemata sattus AK uudistesse Laaneots ja ütles närviliselt ning ümber nurga, et palun teda mitte selle laus lollusega siduda.

Pronksmedal (100p.)

Rebaseonu poliitikud

Sinu jutt on väga õige, ainult mul on niisugune tunne, et see jääb hüüdjaks hääleks kõrbes. Peame kõik ühiselt nõu, kuidas saaks selle TÕE meediasse tõsta ja natukenegi mäeotsa mõistmist saata.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Kõik Eestimaa mesinikud ühinege!

Valime Rebaseonu ja HelladVelled riigikokku!

Kiirustage, seltsimehed, kiirustage!

Küll siis pirrud kahel otsal lausa löövad lõkendama, kui...

Suitsik

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

vata Suitsik

Igatsugu kabajantsikud on häbiväärsel moel muteerinud Valimisseadust sel kombel et enam ei olegi isikulist valimist, on valimisnimekirjad st. Riigikokku pääsevad aasta aastalt ÜHED JA SAMAD poliitikud. Sel moel olemegi jõudnud partokraatiani kus valitsuses on aasta aastalt ühed ja samad poliitikud, mitte oma ala spetsialistid. Ja nii räägitaksegi tõsimeeli MESILASPIIMA kogumisest.. Me ajakirjandus naerab Venemaa "kontrollitud demokraatia" üle. MILLE POOLEST MEIE DEMOKRAATIA PAREM ON? Ärimeeste altkäemaks seaduseloojatele on legaliseeritud toetuse all erakonnale. Kontrollimata raha saabub parteikassasse eraisikute annetustest kes ei teenigi nii palju et sellist summat annetada. MA kaudu on ju lihtne kontrollida aga puudub TAHE sest see on süsteemi üks osa. Kindlasti ei küsi ükski ärimees midagi vastu, lissalt lüüakse papp paksudele laiaks, võtke ja trükkige idiootsusi a'la no pasaran v Eesti 5 rikkama riigi hulka mida keegi nagunii ei usu. Eelarvelisi vahendeid manageeritakse semudele, parteikaaslastele ja koolivendadele Smile

Rebaseonu Friigikokku? ha haa haaaa!
Süsteem ise on MÄDA alustaladeni, alates taasiseseisvumisest kui oma riigi ülesehitamise asemel hakkasid endised karjäärikommunistid usinalt uusi peremehi otsima, leidsid need ja nüüd betoneerivad olukorda. Ütleme, olukord välistab terve mõistuse riiklikul tasandil. Rebaseonu peaks olema mingi partei esinumber mida ei saa juhtuda. Või saama sel hulgal hääli eraisikuna. Selliseid inimesi peaks Friigikogus olema enamuses et seadusi vastu võtta. Mis aktiveerib endiste karjäärikommunistide uued peremehed kes õigustatult hakkavad muretsema oma sissetulekute pärast (=kontrolli kaotamise pärast) Järgnevad manipulatsioonid pangaintressidega sest EP ei allu Eesti valitsusele ja kroonid on ettenägelikult ära põletatud. Üks kurja.. pankur ütles et kui tal on kontroll riigi rahanduse üle, ei huvita teda selle riigi seadused. Kui tulemusi ei ole orkestreeritakse rahutused. Mängitakse venelased ja eestlased üksteise vastu ntx. Seda on maailmas juhtunud palju kordi kus riigis on valitsus vahetunud mittesoovitud suunas ja reakstioon oli kohene.
Nii nagu kummardati Moskvat kummardatakse nüüd uut peremeest.
ME OLEME KÄEST ANDNUD JUBA KÕIK MIDA ANDA OLI.
Ja ette ka mis meil olema saaks. Jäänud on virtuaalse raha väga reaalsed võlad 30 aastaks ette. Eraisikute laenuvõimalused on ammendunud, nüüd on järg riigi käes. Juba garanteerimegi endast rikkama riigi laenu ja ega see viimaseks jää. Riigi "abipaketid" jms... Tuleb meelde Vanapagan kes aina Kaval- Antsu heaks töötas. Ta rühmas kuni vanaks sai, sellele vaatamata oli ta aga üha enam võlgu!
(c) A. H. Tammsaare.
Kas ei tule tuttav ette? Töötad kuni 65 aastani ja avastad et uups.. penSIONifond on enamuses riikKLIKult mahitatud erafondi teenustasudeks kulunud ja raha on tänu sellelesamale intressile sedavõrd odavnenud et fond on väärtusetu. Sind saadetakse piltlikult öeldes seebivabrikusse kui Hobune Tümpsa Orwelli "Loomade Farmis" kui too enam vanadusest töötada ei jaksanud. Kõik jutud vanade loomade koplist kus kasvab mahlane rohi oli BIG FAT LIE! (Suur & Rasvane vale)
***
Ma ei lähe naftat puurima ja kütust valmistama et autoga sõita
Ma ei lähe politseisse tööle et end turvaliselt tunda
Ma ei lähe teedeehitusfirmasse tööle et mööda teed sõita.
Ma ei lähe seaduseloomesse tööle et ühiskond funktsioneeriks.
MA MAKSAN MAKSE et see kõik toimiks.
Selgemini enam vist öelda ei saa.
Olukord on aga selline et võetakse maksuraha ja selle eest kindlustatakse suvalise erakonna toetajate heaolu riiklike tellimuste ja soodsate seaduste näol. Ja ei saa unustada intressikummardajaid..
Mis tavainimesele tähendab vaid permanentset hinnatõusu sest uute peremeeste monopol on INTRESS mis ei tooda midagi peale uue võla. Me ei saa võlast praeguse süsteemiga kunagi vabaks. See teema on aga suurem kui siin käsitleda jõuaks, küll võib end netis sel teemal valgustada.
Keskajal majandas üks riik end ära kümnisest
kaasaja maksukoormus on üle 70%
Ruumi veel on )))
Vanas Roomas oli selline hulk seadusi et alati võis leida mõne mille järgi oleks võinud suvalise inimese süüdi mõista.
Leo-2 tankidest veel niipalju et Soomele kõlbasid nad küll Smile
Ilusat kevadist talveilma!

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Riigikogu valimised.

Jänedal nädalavahetusel naljaviluks küsisin et äkki peaks parteide valimis staapidesse saatma mesinike poolse kirja et mida nad järgmise 4 aasta jooksul mesinikele lubavad et me just neid valiksime? Äkki peaks ära tegema.

Suitsik

Pronksmedal (100p.)

Lisan veel.

RO kiri oli sellest, kuidas meil elu tegelikult siin on. Lisan veel, et Sõõrumaa nõudmisel võeti vastu seadus, et kõik kellel Eesti Energiaga liitumisleping, peavad maksma Sõõrumaale kuuluvatele ja veel mõnele firmale taastuvenergia tasu, et Sõõrumaa saaks Väo kombijaama kallimalt maha müüa.
Igas riigis ei tehta selliseid seadusi, kus kogu rahvas peab hakkama makse maksma suurfirmadele. Enamasti piisab, kui maksad ainult riigile.
Ajakirjandus Kritiseerib ainult Keskerakonda (ei ole eriline KE pooldaja), aga teiste erakondade jamadest ei kirjuta eriti midagi. Kuigi Reformierakonnal on korruptsioonijamasi rohkem, aga enamus vaikitakse maha.

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Mehed

Ajate oma poliitikapläma vales kohas!

Valimised

Suitsikul täielik õigus, loomulikult peaks küsima mida nad lubavad. Mesinike on piisavalt suur hulk võrreldes teiste maal tegutsevate ettevõtetega.Härrad Teie ettepanekud? Kui meid on 80000 mõtle vaid!!!

Suitsikul täitsa õigus.......

Suitsikul täitsa õigus....kui riigikogus oleks niisuguseid mehi,nagu Rebaseonu ,ülekaalus...oleks meie riigis olukord palju parem.Suitsikut ma küll ei valiks.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Ma tänan

Eiveli, et ta mind ei valiks. Tänud.

Lugupidamisega Suitsik