Euroopa komisjoni teatis parlamendile ja nõukogule 6.12.2010

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE
meemesilaste tervise kohta.

ELi meemesilaspopulatsioonid (Apis mellifer) on olulised nii tolmeldamise kui ka mee ja muude mesindustoodete tootmise seisukohast. Seepärast on EL kehtestanud teatavad ühtlustatud eeskirjad, et kaitsta ja hoida mesilaste tervist, liikmeriigid aga võivad reguleerida muid mesinduse aspekte ja seonduvaid tegevusi. Mesinikud ja nende ühendused tegutsevad aktiivselt muudes, reguleerimata valdkondades, sh. mesinduse heade tavade ja suuniste rakendamine. See keerukas süsteem on aastaid edukalt toiminud. Viimasel ajal on mitu riiki nii EList kui ka väljastpoolt teatanud mesilaste suremuse kasvust.

Loe edasi: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/docs/honeybee_health_co...