Kehtestati mesiniku kutsestandard

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

29.12.2010 kehtestati Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu otsusega mesiniku kutsestandard. Standardi koostamisel osalesid Ardi Asten (OÜ Asteni Mesindus), Liina Jürgenson (Põllumajandusministeerium), Aimar Lauge (Saaremaa Meetootjate Ühing), Rein Männiste (eraettevõtja), Priit Pihlik (Eesti Maaülikool / Tõumesila OÜ), Aivar Raudmets (EML projektijuht), Marje Riis (mesindusõpetaja), Aita Sauemägi (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus), Jaanus Tull (Eesti Mesinike Liit) ja Kalle Vihtre (eraettevõtja).

Standardi tutvustamiseks kavandab Kutsekoda Tallinnas korraldada ca 2 tunni pikkuse infopäeva, mille toimumise aeg on hetkel veel lahtine (reedel 11. veebruaril või reedel 18. veebruaril 2011). Infopäeval tutvustatakse kutsesüsteemi laiemalt ja mesiniku kutsestandardit - kuidas tehti, keda kaasati ja millised kompetentsusnõuded standardis kirjas on. Samuti räägitakse tulevikuplaanidest - kutse andmisega seotud teemad jne.

Infopäeva korraldamiseks vajaliku eelteabe kogumise eesmärgil palub Aivar Raudmets teatada mesinikel oma osalemissoovist hiljemalt 19.01.2011 e-posti aadressil mesindusprogramm@gmail.com (või helistada 53414067). Osalemissoovile tuleks lisada infopäeva toimumise eelistatud kuupäev ja kellaaeg ning kutsestandardiga seotud teemad, millest tahaksite lisaks väljapakututele rääkida.

mesindus.ee