Mesindusprogrammi 2010 - 2013 täitjad

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Vastavalt Põllumajandusministeeriumi 3. novembri 2010 kirjale nr 9.2-2.4/1396 on Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riikliku programmi 01.09.2010-31.08.2013 (Eesti mesindusprogramm) täitjateks Eesti Mesinike Liit, Eesti Kutseliste Mesinike Ühing ja Saaremaa Meetootjate Ühing.


Mesindusprogrammi vastutavaks täitjaks on Eesti Mesinike Liit, kes ühtlasi kannab programmi rakendamise rahalist vastutust.

Keskmine: 5 (1 vote)