26.03.2011 - Eesti Mesinike Liidu volikogu aruande-valimiskoosolek

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)
26.03.2011 10:00
Eesti Mesinike Liidu volikogu aruande-valimiskoosolek toimub 26. märtsil 2011.a. algusega kell 10.00 Tallinnas Väike-Paala 3 saalis.

Koosolekul annab EML juhatus aru möödunud 2-aastase valimisperioodi tegevusest ja tulemustest. Revisjonikomisjon esitab oma aruande ja hinnangu EML juhatuse tööle möödunud aastal.

EML juhatuse aruandes tehakse kokkuvõte EML üldisest tegevusest möödunud perioodil, mesindusprogrammi 2007-2010 tulemustest ja mesindusprogrammi 2010-2013 tegevuskavast ning arengutest. Arutatakse Eesti mesinduse üldise olukorra üle ja Euroopa Liidus ning kaugemal toimuvate protsesside mõju üle meie mesinduse ja EML arengutele.

Koosolekul arutatakse läbi EML senise tegevuse tulemused ja puudujäägid. Kaalutakse EML kui Eesti mesinike huvisid ja vajadusi esindava vabariikliku organisatsiooni tegevuse tugevdamise võimalusi. Arutatakse ja kinnitatakse EML tegevuskava käesolevaks aastaks kuni aruandekoosolekuni järgmise aasta märtsis. Toimub EML juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine järgmiseks 2-aastaseks perioodiks.

Koosoleku ametliku osas järel toimuvad loeng-ettekanded ja arutelud mesilate registri ja registreerimise, seadusandluse, mesilashaiguste olukorra ja tõrje, mee käitlemise nõuete ja heade käitlemistavade üle, samuti kohapeal algatatud probleemide teemadel. Esinevad ja arutelu juhivad VTA ja EML spetsialistid.

Aleksander Kilk
EML juhatuse esimees
Seda kannet ei ole veel hinnatud

Kommentaarid

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!

EML

EML põhikirja punkti 1.3. järgi on Eesti Mesinike Liit  Eestis tegutsev mesinike, mesindusseltside ja ühenduste vabatahtlik mittetulunduslik ühing. Siin on mõeldud, et EML on mesindusseltside ja ühenduste vabatahtlik ühing ja üksikmesinikud kuuluvad EML-i nende kaudu ja erandjuhtudel otse ja üksikult. Aga praktiliselt on välja kujunenud nii, et EML on üksikmesinike ühing, samaväärne kõigi teiste samalaadsetega. Sellest saab alguse segadus, keda EML esindab, mis asi on müstiline EML volikogu jne. Kui EML oleks mesindusseltside ja ühenduste vabatahtlik ühing ja volikogu moodustuks nende poolt valitud esindajatest ja volikogu valiks EML juhatuse, siis muutuks kõik selgemaks ja puhtamaks.   


Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Ma usun,

et uus juhatus hakkab juhinduma ikkagi põhikirjast ja heast tavast, nii et SMÜ on jälle põhjust ühineda EML ga. Ootan põnevusega 26. märtsi valimisi, see on tähtis valik kogu mesindussektori arenguks. Võtke asja tõsiselt.


Aimar 

EML aruande-valimiskoosolek

Valiti EML-i juhatus:


Aleksander Kilk - esimees
Jaanus Tull     - aseesimees
Mart Kullamaa
Arvi Raie
Martin Rebane
Marje Riis
Aivo Sildnik


Kohal oli umbes 35 inimest: nii kutsetega, omal algatusel kui ka mõned mitteliikmed. Tunti muret, et EML-i liikmete arv on vähenenud, piirkondlikud mesindusseltsid on nõrgad, aga olulisi plaane tulevikuks ei seatud.
Arvi Raie Veterinaarametist lubas lähiaastate jooksul läbi käia mesilad ja kontrollida, kas pered on PRIA-s arvel ja paberid korras (ravimite kasutamise arvestus jne). Muud olulist justkui ei olnud.


 

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Nagu


eespool juba kirjutasin, siis on mul hea meel, et EML valis omale uue juhatuse. Ootan huviga juhatuse tegevust selle aasta jooksul ja kui EML hakkab tõesti tegutsema vastavalt oma põhikirjale ei näe ma mingit takistust miks ma ei peaks taas 2012 aastal ühinema EMLga.

   Ootan need 100 päeva ära ja eks siis juba näha mis suund võetud.

EML

             Hea et 35- inimesest üks taipas et peab kontrollima hakkama!!!