Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja Nõukogule meemesilaste tervise kohta

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)
Viimasel ajal on mitu riiki nii EL-ist kui ka väljastpoolt teatanud mesilaste suremuse kasvust. EL mesilaste tervise suhtes muret tundvad mesindusorganisatsioonid kutsusid üles sellele küsimusele tähelepanelikumalt keskenduma. 2008. aasta novembris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni mesindussektori olukorra kohta.  Selles kutsuti komisjoni üles võtma konkreetseid meetmeid ja tagama, et need meetmed oleks koordineeritud.

Euroopa Komisjon on Euroopa Parlamendile ja Nõukogule koostanud meemesilaste tervise kohta teatise, mille eesmärk on selgitada mesilaste tervishoiuga seotud põhiküsimusi ja põhimeetmeid, mida komisjon kavatseb nende küsimustega tegelemiseks võtta.

Käesolev teatis peaks olema aluseks Euroopa Parlamendi, nõukogu ning liikmesriikide ametiasutuste ja sidusrühmadega peetavatele edasistele aruteludele. See peaks aitama kaasa  edasiste võimalike ELi tasandi  meetmete kindlakstegemisele.

LisaSuurus
Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja Nõukogule meemesilaste tervise kohta (pdf)1.6 MB