EML juhtimine ja struktuur

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

EML volikogu on kõrgeimaks juhtorganiks, mille koosseisu moodustavad EML liikmeks olevate mesinike, osakondade, mesinike seltside ja teiste ühenduste poolt valitud volitatud esindajad. EML volikogu kutsutakse kokku üks kord aastas. EML volikogu kuulab ja kinnitab aastaaruanded, määrab kindlaks peamised tegevus- ja arengusuunad, valib kaheks aastaks EML juhatuse koosseisu, juhatuse esimehe ja aseesimehe.

EML juhatus juhib EML jooksvat tegevust volikogude vahelisel ajal. EML juhatuse koosseisus on  7 liiget. EML praegune juhatus valiti EML aruande-valimiskoosolekul 28. märtsil 2009.a.

EML juhatuse koosseisu kuuluvad:

* Aleksander Kilk - esimees, tel. 529 3589, e-post: kilk@cc.ttu.ee,

* Jaanus Tull - aseesimees, tel. 509 0471, e-post: meveda@hot.ee,

* Aivo Sildnik - liige, tel. 520 7459, e-post: aivo.sildnik@mail.ee,

* Uku Pihlak - liige, tel. 505 2736, e-post: uku.pihlak.002@mail.ee,

* Arvi Raie- liige, tel. 516 8070, e-post: arvi.raie@vet.agri.ee,

* Martin Rebane - liige, tel. 55 908 505, e-post: martin@linuxator.com,

* Ülle Talimaa - liige, tel. 526 8643, e-post: ylle.talimaa@mail.ee

EML nõukogu tegeleb juhatuse nõustamise ja mesindusalase tegevuse üldise koordineerimisega Eestis EML volikogude vahelisel ajal. EML revisjonikomisjon revideerib vähemalt üks kord aastas EML finants- ja majandustegevust ning annab revisjoni tulemustest aru volikogule.

EML mesindusala juhtgrupid tegutsevad EML juhatuse juures EML põhikirjalise ja arendustegevuse suunamiseks ning korraldamiseks järgmiste keskustena:

* arenduskeskus;

* koolituskeskus;

* teabekeskus;

* nõustamiskeskus;

* seadusloome keskus.

EML nõustamiskeskuse tuumiku moodustavad atesteeritud mesinduskonsulendid:

* Aivo Sildnik (Lääne-Virumaa) tel. 520 7459, aivo.sildnik@mail.ee,

* Aimar Lauge tel. 56 656 533, e-post: lauged@hot.ee.

Keskmine: 3 (8 häält)