27.05.2011 - Valgamaa algajate mesinike II õppepäev

27.05.2011 08:45
Valgamaa Kutseõppekeskuse Täiskasvanute Koolituskeskus korraldab Valgamaa algajate mesinike kahepäevase koolituse. Sihtgrupp: põllumajandustoodete tootmise, toidutootmise, töötlemise või metsa majandamisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud isikud ja tema töötajad Valgamaal. Koolitusel osaleja: soovib alustada mesindusega tegelemist või täiendada teadmisi mesindusega tegelemisel. Lektor: Mati Urbanik, Võru Mesinike Liidu juhataja.

29. aprillil 2011 Valgamaa Kutseõppekeskuse täiskasvanute koolituskeskuses Jaama pst 12:
09.00 – 09.10 Sissejuhatus
09.10 – 10.30 Loeng: Mesilaspere bioloogia, tõuaretus, haigused
10.30 – 10.45 Kohvipaus
10.45 – 12.15 Loeng: Mesinduse inventar
12.15-13.15 Lõuna
13.15 – 14.15 Loeng: Mesiniku kevadised ja suvised tööd
14.15 – 14.20 Paus
14.20 – 15.20 Loeng: Mesiniku sügisesed ja talvised tööd
15.20 – 15.35 Kohvipaus
15.35 -  16.35 Loeng: Mesinduse tasuvus

27. mail 2011 Karula rahvuspargi külastuskeskuses Värtemäe talus:
08.45 Kogunemine Valga raudteejaamas Jaama pst 12
08.45 – 09.30 Bussisõit Karula rahvusparki
09.30 – 11.00 Loeng: Mesinduse ajalugu, tänapäev, mee saadused
11.00 – 11.15 Kohvipaus
11.15 – 12.45 Loeng: Kevadine perede läbivaatus, sülemlemise vältimine
12.45 – 13.15 Lõuna
13.15 – 13.30 Minek Värtemäe tallu
13.30 – 16.30 Praktiline õpe mesilas
16.30 – 17.15 Sõit Valka

Registreerumine ja lisainfo: kalev.laul@valgalv.ee või 5240174

Koolitust toetab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet  Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmest 1.1.

Seda kannet ei ole veel hinnatud