Memo: mesindussektori päevaprobleemid ja tulevikuvaated

Põllumajandusministeeriumi dokumendiregistris on avaldatud mesinike poolt 01.11.2011 põllumajandusministrile saadetud memo.

LisaSuurus
s_mesinike_memo_01_11_2011-1.pdf140.6 KB
 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!

Minu mõtteid memoga seoses

Mesinike ja ametnike ümarlaua/töörühma moodustamine ja töös hoidmine pole ehk halb mõte. Jääb vaid loota, et seal arutusele tulev enne ka mesinikega läbi arutatakse, vastasel korral võib sealt tulla halbu üllatusi mesilastele ja mesinikele (tobedaid bürokraatlikke ettekirjutusi).

a) Mesilasperede registreerimine PRIA-s oktoobri algul (seega kaks korda aastas) ei ole arukas, sest talvel on mesilaspered passiivses olekus ja neist pole   kellelgi ei kasu ega kahju. Tegelik mesindamishooajaks valmis mesilasperede arv selgub siiski kevadel.

b) Nn usaldusmesinike võrgustiku loomine pole halb aga kindlasti on vajalik mesilashaigustele spetsialiseerunud veterinaararst.

c) Puhaspaarlate rajamise regulatsioonis mesilaste pidamise ära keelamine teiste isikute poolt nendel väikesaartel on kole mõte, sest saartel on ju niigi vähe tegutsemisalasid. Tuleks nende mesinikega siiski mingi kokkulepe saavutada. Pealegi kuuluvad puhaspaarlad eelmise sajandi algupoolde, tänapäeval kasutatakse tõuaretuses mesilasemade kunstlikku seemendamist. Maaülikool võiks korraldada vastava koolituse.

Mesinduse arendamiseks peaks olema mingi üldisem plaan (arengukava), muidu justkui midagi tehakse (mesindusprogramm jne) aga kasu on sellest mesindusele vähe. Iga mesinduses rakendatud meetme, tehtud uurimistöö, peetud loengu jne hindamiskriteeriumiks peaks olema selle läbi tekkinud kasu Eesti mesindusele.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Ma

kutsuks honeybee osa  võtma mesinduse arengukava väljatöötamisel. Võta minuga meili teel ühendust.

Oma kommentaar:

a. Peaks kindlasti 2x aastas tegema, siis saab ka talvekahjud kätte, pealegi jääb ära totter mesila perede arvu muutmise teavitamine 7p jooksul.

b. Nõus

c. Vaidlen vastu. Tõumesilate jaoks on igaljuhul vaja puhaspaarumisalasid ja ka seadusandlust.  Vahet pole kas kasutada kunstliku seemendust või mitte.

 Äkki olen ma millegist valesti aru saanud?

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Memo

Antud EML pöördumist peaaegu, et sõna - sõnalt olen lugenud/kuulnud juba mitmed aastat.
Ohh, pole sel pöördumisel ei saba ega sarvi.......endiselt laialivalguv.
Mõttetu ümar leierdus, mis Eesti Mesindust, vinget majandusharu ei avita....siin imelise metsarahva hulgas.
Kui Asten Ardil lastakse rääkida, siis võibolla midagi.......Aimar hää suhtleja, kuid veidi keevaline ning liiga väikese kogemusega veel teiste mesinike suhtes.....
95% Eesti mesinikke ei esinda keegi.....Jaanus heatahlik, kuid näeb maailma ainult suurmesiniku pilgu läbi.....nii, et pole sealt MEMOst midagi loota.
Tegutseme rõõmsasti oma külades, oma metsade taga edasi ning ootame mesinikesõbralikumaid aegu.
Umbrohi/loe meetaimed ei hävine nii lihtsalt. Olgugi, et vahel on suu sülge täis kui näed, kuidas oma EML kahjustab mesindust rohkem, kui päise päeva ajal mürkide pritsimine.

Aimarile.....puhtad paarlad väikesaartel, kus KEELATAKSE teistel mesindus ää,  lõhnab esialgse (4 a oli see seaduses kirjas) MAHEMESINDUSE seaduse nõude järgi, kus mahemesilate lähedal olid tavamesilad keelatud!!!! Dominoefekt ilmaääreni. 
Minu kommentaar tol korral oli, et kas mahemesindus on nakkushaigus, või vastupidi.
Aimar, kui tahad puhast paarlat saada, tuleb ka läheduses mesindavad sõbrad tõumaterjaliga üle külvata ning ongi Sul puhas paarla.....ära jalgratast leiuta....nii on alati olnud. Midagi Sa siin ilmas ära keelata ei tohi, eriti veel mesindust.
Parimat soovides.....

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Memo ...

Memo 10 aasta tagustest kirjatükkidest eriti ei erine ja seda MTÜ baasil
ülesehitatud mesindust võid finantseerida ning mehitada ükskõik millises mahus,kuid see jääb ikkagi mittetulundusühinguks.Erilist arengut ei paista.
  Suur program ei toimi,tõuemadega toimub taskukaubandus,mesilaspered hakkavad varroatoosi tõttu hukkuma juba sügisel,mesilasperede ametlik arv kahaneb jne.
  1.Suure programmi viimane punkt väidab et mesindust ei toetata,väide mis on valesti mõistetav ja vajab ümbersõnastamist nii et eesti mesinik mõistaks mida sellega öeldakse.
  2.Euroopa Liidu ja Eesti ühine põllumajanduspoliitika näevad igasuguse põllumajandussektori arenguks ette koondumist tootjarühma ,kuid meie  tarkade seltskund eirab seda arengusuunda.Oleks aeg moodustada töörühm kes tuttvuks sellega mida arenemiseks pakutakse
  3.Mesindus loengud on programmile kulu ja koolitatud lektorile tulu.Kui loengu esitaja on põrandaaluse tiitliga,siis pole asjad korras.
  4.Mesinike huve esindavad isikud ei suuda kaitsta kõigi huve.Kas tõesti peavad mikroettevõtjad tegema oma mtü ,et avaldada arvamust  ja survestada riigiameteid.Ausad hobimesinikud on esindamata.
  5.Siiani ei suudeta või ei taheta rääkida ausa meemüügi korraldamisest.Teatakse ,et kuni 15 taruni on kõik lubatud.Ega ei ole .Mida selles küsimuses räägivad Malandusministeeriumi konsultandid.
  6.Kui peate oma koosolekuid kutsuge kohale häbipinki panekuks paar
sulimesiniku,kes tavaliselt on ka finantshuligaanid (enda hindamiseks kasutatavad väljendid)
      Mart Rannu

Pronksmedal (100p.)

Hobimesinike esindamine

Tere, Mart!

 
Tõsi ta on, et suurmesinikud on oma huvide kaitsmisel märksa aktiivsemad, kandideerivad juhatusse jne, seega on nende huvid ka selgemini esindatud. See ei tähenda kindlasti, et EML ei huvituks väiksema perede arvuga mesinikest - vastupidi, me püüame alati hoida joont, et kõigi huvid oleks esindatud ning ka EML juhatuses käivad sel teemal pidevalt tulised arutelud.

Palun kirjuta mõne lausega lahti, millised on Sinu nägemuses kõige põletavamad hobimesinike probleemid, millega EML praegu aktiivselt ei tegele. Siis saame need töösse võtta.


Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

Mõned mõtted...

...memost: Keelan-käsen-poon-ja lasen. Kindlasti on puhaspaarumisalad vajalikud, kuid järjekordse karmide sanktsioonidega ähvardava seaduse abil inimeste tegevusvabaduse piiramine pole hea mõte. Kui näiteks sealsamal väikesaarel elav saarevaht ikka tahab oma tarbeks mesilasi pidada, las ta siis peab. Pigem tuleks paarumisala rajajal teha mõningased lisakulutused ja tõustada ümber sellesama väikemesiniku mesila. Tasuta!

Ja Mardile, Sa räägid aina tootjarühmast ja õnnest, mis meie õuele seoses sellega tahab tulla. Aga olles teemaga sedavõrd kursis miks Sa ise ei moodusta töörühma teemaga tegelemiseks?

Tõlgi palun, mida tähendab "põrandaaluse tiitliga loengupidaja". Minu andmetel toimuvad loengud üsna ametlikus korras ja dokumendid nii teemade kui kulutuste kohta on olemas.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Paarlad.


Mul ongi saarevahi õues pered aga kahjuks ta ise pidada ei taha. Mul oleks siis lihtsam.

Mis sa aga siis teed kui keegi suvila omanik tahab ka mesilasi pidada. Teda näiteks itaalane ei huvita ja palub sul ilusti kassi hänna alla minna ja oledki oma krainidega etteantud kohas Smile. Sellepärast on paarumisalade seadust/määrust vaja. Mis jalgrattast me siin ikka leiutame.

  Taanlastel selline asi olemas- kõik elavad. Pole kuulda olnud ka ühegi mesiniku surmast seetõttu Smile.

 

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

   

 

 

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Kallis Metsamumm.

Tõuaretus ei ole tõumaterjaliga üle külvamine. Mis saa siis leskedega teed ja kui keegi ei soovi tõuemasid siis sa ei saaa ka peresid ümber tõustada. Kogu külvamise efekt kohe 0.

Muide, seal kuhu tahetakse teha puhas paarumis alad siiani mesilasi ei peetagi või on juba mesinikuga kokku lepitud perede ümber tõustamises.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Paarlad

Sellest on palju räägitud....Kui riik paarlaid toetaks, siis mesinik, kes seal parimatest parimaid peresid peab ning ise ka tõumaterjali kasvatab ei keela teistel mesinikel sinna omi mesilasemasid paaruma tuua, see on esmane kohustus tõuaretuse riigipoolt toetuse saamisel.
Kuid kui seal kõrval, elab/tegutseb veel teine ""tavamesinik.....siis on puhta paarla huvides, et ka tema peaks sama rassi mesilasi ning siis on ju Sinu huvides, et varustad ka teda sama liini/tõu/rassi mesilasemadega....nii toimivad ju kõik emadekasvatajad.

Teise liini/tõu/rassi parimate mesilasperede , parimate emade kasvatamiseks peaks ikka teine paarla olema, või nuputad ise midagi välja!!! Sakslased väitsid, et igal rassil oma lennukõrgused.......mida mina ei usu, kuna olen õhus ema paarumist näinud.
Sina otsustad korraga paarla rassi muuta ja sellepärast võtku riik  -- uus seadus-- ainult Sinu huvides ju - vastu?!
Parimat soovides...

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Kes on hobimesinik?

Kes on hobilehmapidaja? Kas 2 lehma pidaja teab 2% lehmandusest ning 100 lehma pidaja teab 100% lehmandusest? 3-4 mesilasperet kontrollivad km raadiuses kõik õied. Mesindus on ainuke ala, kus ka mõne mesilaspere pidajat peaks kätel kandma.
Ainuke asi, mida EML teha saab, on lõpetada ära n. ö. alla 4 tonni mee tootjate euro  nõuete /tunnustamise/teavitamise nõudmine..........15 pere seadus tuleb tühistada , siis tulevb ka EML - liikmeskond tagasi.
Parimat......

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Mul

on kurb lugeda et metsamumm ei jaga tõuaretusest midagi ja et ta nõuab kangekaelselt 15 pere piiri muutmist nii et juba 1 mesilaspere pidajale rakendatakse kõik nõudmised nagu ka suurtele mesinikele.

  Kui mina ennast tituleeriks väikemesinike kaitsjaks, võitleksin ennast salgavalt et 15 pere piir jääks ja hobimesinikud saaksid rahulikult tunda mõnu mesindamisest ja oma mesilaste suminast.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

15-pere piir

Mnjah, arvan samuti, et selle 15-pere-piiri võiks juba rahule jätta. Eriarvamusele jääjatel soovitaks veelkord mõtiskleda Aimari eelpool kirjapandu üle.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Memo,registreerimine,lestatõrje,toetus

Alustuseks avaldan umbusaldust ,PM ministriga suhtlejale Aimar Laugele,ide eest suurendada registreerimiste arvu eesmärgil taodelda mesinikele otsetoetust.Selle süsteemi kirjatöö,õigsuse kontroll ja pagan teab mis veel läheb kallimaks kui sumaarselt kogu toetus.Parem jäägu need vahendid varroalesta uuringuteks ning hukkunud mesilasperede aastaringseks uuringuks.
  Kui tõeline soov toetada mesindusvaldkonda,siis võiks selle üles ehitada deklareeritud mesindussaaduste tulule,mis on Priale kättesaadavad.Näitajat kontrollib maksuamet.Pole üldse oluline ,mitu peret oli või hukkus,palju said mesindussaadusi ja millise kuluga.LKui asjal on jumet kaovad ilma suurema jahita ära põrandaalused ja need teised ka.
   Aimar ,kuigi usaldusreiting on madal,palun anna teada kas toimetad ettepaneku edasi või saadan meili ministrihärrale,märkusega ,soovin vastust,
     Mikroe... Mart

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Vastan Mardile.


   Austatud Mikroe... Mart.

   Teatan sulle kurbusega, et mind ei huvita sinu rahalised ambitsioonid, vaid Eesti mesindussektori hea käekäik ja sellise rumalusega kahjuks mina ministri jutule ei lähe.

Vabandan aga nii need asjad on.

Aimar

Pronksmedal (100p.)

Kogu see jama


Memos on kirjas, et ministriga kohtuma minev töörühm on kokku pandud mesinike ettepanekul. Mulle küll ei tule meelde, millal mesinikud sellise ettepaneku tegid, aga järelikult peaks see töörühm siis esindama enamike mesinike huve ja vaateid. Foorumi kommentaare lugedes ma kahtlen, kas see nii on.
Aga kui iga töörühma liige esindab seda seltsi, ühingut, mis on töörühma nimekirjas tema nime järel, siis on neljaliikmeline Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts esindatud lausa kolme inimesega. See kõik on väga segane.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Beebyboy,

millise ühingu liige sa oled? Saarlaste MTÜ arvamus on kaitstud. Meil toimub ka enne ministri juurde minemist veel üldkoosolek,kus on ühe punktina ka ministri juurde minemine arutluses. Saarlaste soov ja ettepanek 20 € toetuse saamiseks on seal ilusti sees ja meil pole probleem selle eest end ka 2x aastas kirja panna. Plaani järgi hakkavad toetust saama need kes on registris.

MTS on rohkem kui 3 liiget. MTS liikmete soovidega on arvestatud. Kuidas on lood EML ga ei tea kuna pole liige.

  Kui sa pole ühegi seltsi liige ja sinu arvamus on esindamata, siis vutt vutt ühinema. Ega keegi sind metsast otsima ei tule. Kui te ise pole aktiivsed, siis pole ka kedagi peale iseenda süüdistada.

   Võtke see Rebane oma eeskõnelejaks ja kindlasti teete palju head mesinduse jaoks ära. Vaadake ainult ,et rebane teid kakukese asemel põske ei pistaks Smile.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Aimarile

Tänan ausa vastuse eest.Kuskohal need rahalised ambitsioonid ise lähed raha jahtima mingisuguse luuluga.Eks tülitan härrat oma parema äranägemise järgi.Väljend Eesti mesindussektori hea käekäik on ambitsioonikas ,kuid mõõtmisskaala esialgu puudub.
         Mikroe... Mart

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Mart.

Maksuamet ei aja mesindust vaid ikka põllumajandusministeerium. Said aru. Nii lihtne see ongi.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

Otsetoetused mesinikele

Einoh kui antakse, tuleb ikka vastu võtta. Aga kardan et hetkel, kui Eestist tunduvalt paremal järjel olevad riigid murravad pead, kuidas ja kuskohast veel mõned eurod koomale tõmmata, on mistahes lisarahade saamine üsna kaheldav. Muidugi küsida ju võib, kallale ehk ei tulda. Siiski olen arvamusel, et suur jagu toetusi ei ole muud, kui turumajanduse moonutamine.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Memod lahates ...

Mesilaste pidamise kohustust pole ühegi seadusega kellegile ette kirjutatud. Kui neid juba pead oled automaatselt PM haldusalas,kui saad tulu siis mksu seadus nõuab ilma erandita müügitulu deklareerimist ,ole või mingisugune  kuningas.(Palju tuleb makse maksta näitab andmete töötlemine)Sumeeritud deklareeritud mesindustulud ongi eesti mesinduse hetke seis ja kui seda kaunistada Pria mesilasperede arvuga ja vaadelda millist  mõju avaldas programm ,siis järeldusi tehku igaüks ise.
   Turgu ei solgi toetused vaid lokkav ebaseaduslik äri mille vastu võideldakse (alkohol,tubakas,taksondus jne.)
      Mikroe... Mart
 Tore et toetuseta Tormi meile seda võimaldab

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Huvi pärast


kirjutan igaks juhuks mis asi see "MEMO" on.

   Memo on kokku saamise kokkuvõte. Memoga midagi uut ei õelda ega taodelda. Kõik mis memos kirjas on juba toimunud. Kui keegi tahaks memot muuta, siis oleks tulnud olla kohal.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

huvi pärast küsin

kus ma  oleksin pidanud kohal olema ja millal? Äkki tõesti olen selle teema  avaliku arutelu aja ja koha mahamaganud.

Paljud on palju mahamaganud

Loe palun memo algust korralikult, koht oli Karksi. Mind ennast samuti seal ei olnud.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Magasid maha jah.


Kopeerin sulle memo esimese lause, uuesti, kuigi oled seda juba lugenud :

 Käesolev memo on koostatud põllumajandusministri ja mesinike kohtumisel toimunud arutelu põhjal Karksi-Nuias, Meefestivalil (10.09.2011)

http://mesindus.ee/files/s_mesinike_memo_01_11_2011-1.pdf

Panin igaks juhuks memo lingi ka.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

siis küll minu apsakas,

ei osanud välja lugeda meefestivali tutvustusest, et seal arutatakse mesinike otsetoetusi ja II registreerimist ja veel ministriga aga mis minust, kindlasti oli seal arutelul kohal palju teisigi, uurin nende käest asja edasi.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Minister

oli meefestivali patroon minu arust ja iga aastal on ta mesinikega kohtunud. Eelmine aasta samuti aga siis mesinikud asjast kinni ei võtnud ega asja ei hakatud ametlikult ajama.

 Ära, sa Arl, muretse, sina ei ole kallutatud jõududest, ikka mina. Sina küll vabandama ei pea Smile.


 

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Memod lahates ...

Filoloogiliselt kas memo või demo ,mille koostajad olid maksurahast või mesindustuludest elatujad on ära unustanud teema ühistootmine ja turustamine või tootjarühm.Teema sissetoomiseks  oli mitu punkti ,kuid seda ei mainitud poole sõnagagi ja reageering on selline,et edaspidi on teema  ignoreeritud.
     Mikroe...Mart
   Tootjarühma moodustamiseks on minimaalselt vaja 5 Marti

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Mart,

tee oma tootjarühm lõpuks ära. 4 Marti sul võtta pole aga vaata teisi nimesid. Wink

Miks sind kohal polnud? Oleksid saanud selle küsimuse sisse panna. Eriti lahe küsimus, miks ,minister, mesinikud ei tee tootjarühma? Ei tea mis küll minister oleks vastanud?

Aasta mesinikKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja alfa pilt

Karksi-Nuia meepäevade kohtumine

  Et keegi valesti aru ei saaks ütlen kohe alguses, see mida ministriga arutati on samm edasi Eesti mesinduses. Kõrvalt vaatajana huvitab mind kui palju mesinike oli ministriga kohtumas, 10? 50? Kutsutud olid kõik huvilised või need kes olid valitud esindama organisatsioone? Kohtumine ministriga oli teada, aga mitte kuskilt polnud aru saada, et seal arutatakse olulisi mesindus arengu asju ja kõik huvitatud võiksid osa võtta. Praegu tundub, et asjad on arutatud, nüüd ainult vaja kinnitada?
Kui ilma PRIA kontoris käimata saab mesila registreerida siis pole selle vastu midagi kui 2x aastas on vaja seda teha. Kevadel igatahes ei saanud e-prias mesilat registreerida. 
EW kehtis mesilaste pidamise seadus, miks mitte selline asi uuesti teha?  Leidsin netist ühe mesindusega seotud seaduse enne 1940 kehtinud : MESILASTAUDIDE
TÕRJE SEADUS.

Lähtepunkt millest alata täiesti olemas.

Igasugune arutelu on hea, see viib üldisemale arusaamisele asjadest. Alati ei ole vaja millegi vastu olla, et oma arvamust avaldada, võib osade asjadega nõustuda ja osadega mitte.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Alfa.

 

  Ei olnudki midagi plaanis, lihtsalt need küsimused tõstatati ülesse ja otsustasime nendega edasi minna. Rahvast oli üle 50. Mul pildid ka olemas. Kutsutud olid kõik, kes tahtsid ministriga kokku saada. Vahet pole oli sul 1 pere või 500 peret. Oleksid kohale tulnud, oleksid ka mõne olulise teema üles tõstatada võinud.

  Kuna eelmine aasta asi mesinike poolt läbi kukkus- midagi edasi ei tehtud, siis seekord proovisime paremini.

  Sind , alfa, on mitu korda kutsutud koostööle aga oled igakord erineva vabanduse leidnud. Astu ka aktiivsete mesinike hulka ja siis ei tunne sa ennast kõrvale jäänuna. Meil oleks sinust kindlasti abi. Ega hiir magava kassi suhu jookse Smile.

Pronksmedal (100p.)

Sinisilmsus

Kui kõik oleks aus ja mesinduse heaks, siis misjaoks seda enamuse mesinike eest salaja püüti teha? Ilmselt on nagu mesindusprogrammigi puhul ilmunud välja seltskond, kes ainult oma huve silmas peab. Miks muidu Aimar Lauge püüab siin teisi arvamusi maha vaigistada. Ma ei usu, et ta on lihtsalt aktiivne ja rumal.

Pronksmedal (100p.)

50

kui kohal oli 50 mesinikku, siis isegi palju. EML juhatust valis 30 kohalolnut. Kui kavalalt asju ajada, siis kukubki nii välja, et 30-50 kohalolnut otsustavad ülejäänute eest. Tekib küsimus, milleks teised maksavad liikmemaksu. Kui nüüd vastus, et miks juhatuse valimistele ei tuldud kohale, siis tõesti ei ole võimalik talvel suure tuisuga sõita Lõuna-Eestist Tallinnasse, et 1 tund võtta valimistest osa. Materiaalselt ka kulukas. Vot seda ma nimetan kavaluseks. Miks ei korraldata valimisi kas sügis-, talve- või suvepäevadel? Eks selle Karksi asjaga oli jälle oma kavalus, et ettepanekud PM avaldati siis, kui midagi muuta ei andnud.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Kes


siin mida salajas püüdis teha? Kui sina ei sõida kohale on kohe salajas.

  Mina ei vaigista siin midagi, vaid püüan vastata niipalju kui oskan.

  Kelle huve sina silmas pead beeboy? Kahtlane asi Smile. Mis sa siin kirjutad? Mida sa tahad saavutada... . Haige värk. Saage oma kompleksidest üle.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

15 mesilasperet

Aimar!
Sa tead väga hästi, et ma ei ole kunagi pooldanud euro nõuete kohandamist perede arvu järgi. Taandusin selle tõttu isegi EML juhatuse tegevusest, et eriala organisatsioon ise mõtleb nõudeid välja......kui kõik teised põllumajanduse erialade liidud on oma tegijate poole näoga.
 Piimanduses võid müüa alla 100 liitri päevas (kitsekasvatuses all 50l/päevas) ning keegi sind ei tülita, ei külasta, ei nuhi Sinu dokumentides. Ei loe Sinu loomakarja üle!! Täpselt sama oli mesinduses vahepeal, ja on seni E Liidus lubatud.....et alla 4 tonni mee tootjaid ei tülitata. Mesi ei lähe ju hapuks, ega rikne........kui keegi seda veel märganud ei ole. Oleme ju seda arutanud korduvalt, et no eestlased on eriti püüdlikud/pugejad, et teeme poole väiksema koguse, et alla 2 tonni ( Marje R. ettepanek) tootjaid ei tülitataks.
See 15 mesilaspere väljamõeldis on Eesti Mesinike Liidu ülipüüdlikus, millega ta hakkas saagima oksa, millel ise istub.  Inimesed ei taha valetada ning selle tõttu ei saa enam liikmed olla. Ainult selle nõude mahavõtmiseks käisin ma viimati PMministri juures kaasas....muidugi oli ka lootus, et õnnestub põldude mürgitamine õhtusele ajale lükata.

Aimar veel Sinu lootusest, et kui 2 x aastas teatad registrisse andmed, et siis ei pea muutustest 7 päeva jooksul teatama on samuti naiivne. 7 päeva jooksul muutustest teavitamise nõue on kõigis E Liidu seadustes sees, ka teistel aladel....ning mesinduse seadused on lehmanduse seaduste pealt maha kirjutatud.
Talvekaod näeks ära küll, 2x teatamisel, kui register/organisatsioon/mesinikke teenendav-tugiaparaat oleks mesinike poolt, mesinikke abistav.

Tõuaretusest tean ma ka siiski veidi......eelmise vabariigi ajal aretati siin Eestis viis 5 n. ö. kohalikele oludele sobivat liini paljundamiseks...Põhjamaa tumemesilase, Carnika ja Itaalia mesilase baasil....nende liinide nimedki teada Alfad ja Albiinod mis nad kõik veel olid........kus nad praegu on?? Vend Albert rändas kogu maailma läbi, et teha parimat valikut oma Bukfasti kloostri mesila jaoks - bukfasti mesilase saamiseks. Ma saan aru Aimar, et tahad olla uus vend Albert.
Kuid seda valikut teevad kogu aeg kõik emadekasvatajad ja kõik mesinikud, et paljundavad parimatest parimaid. Tore kui käivituvad parimad paarlad kuhu saame tuua omagi emad paaruma...on ju nii? Tore, et oled võtnud selle südameasjaks. Tore, kui on vingeid emadekasvatajaid, kellele saab usaldada kallist tõumaterjali.
Kuid tegelikkuses on minu jaoks ennekuulmatu, mis asi see Eesti mesilane veel on??
Parimat soovides....

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

15 pere seadusest ...

Ühe asjaga metsaimummu jutus pole nõus.Vaevalt seda seadust taotles EML. Seadus tuli ja on ka praegu  kirjas Majandusministeeriumi  haldusalas ja käsitleb põllumajandussaaduste müüki (mesindussaadused piimad ,munad jne) on lubatud ,kui müüja on kantud majandustegevuse registrisse.Väikesemahulist müüki piirati muude toodete puhul kogusega,kuid mesinduses määrati ühikuks tarude arv.Kui tarude arv on üle 15 tuleb teavitada VTA ja alles siis registreeritakse mesindussaaduste müüja majandustegevuse registris. Toimingut teostab kohalik vallavalitsus.
     Mikroe...Mart
Info Majandusministeeriumi kodulehel

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Metsamummule.


See mida sa kirjutad ei ole tõuaretus.

   Mis Eesti mesilasest siin pidevalt räägitakse? Tänu nn. "tõuaretusele", mida sa pooldad ongi tumemesilane kadunud.

Mis puududab 7 päevasesse teatamisse, siis olen täiesti kindel et see võetakse maha.Keegi seda lollust nagunii ei täida. PRIA pole lihtsalt võimeline tuhandeid mesinike kõnesid ja kohaletulemisi vastu võtta. Neil muudki teha. Siis nad peavad 100 inimest lisaks tööle võtma, kes tegelevad ainult mesinikega Smile.

Pronksmedal (100p.)

15 mesilasperet*

Huvitav, kas mingi statistika (mee tarvitamisest haigestunud, surnud) toetab VTA kõrgendatud tähelepanu mee käitlemise vastu. Ma arvan, et oma osa on ka sellel, et EML juhatuses on pikalt olnud VTA ametnik.

sõna sekka memo kohta

Eesti mesinduses on selgusetu hobimesinik ja tootjamesinik. Mina saan aru, kui on hobi, siis nii see ongi ja hobidele tuleb ikka peale maksta, mis lisaraha veel riigilt nõutakse?


Kui on äri, siis paneb turg kõik ise paika kui ei segata seadustega vahele, mida antud juhul teeb 15 pere seadus. Vet-nõuded peaksid olema ühesugused kõigile, kes oma toodanguga turule tulevad. Poolest kilost meest võid samamoodi "mürgituse" saada.


Ei tohiks olla nii, et üks peab igasugu pabereid ja aruandeid pidevalt täitma, kuid teisele ei kehti mingeid nõudeid. See kajastub ju ka hinnas ja nii võivad esimesed ülds välja langeda.


Kui see ongi meie mesinduse suund, siis tulebki vastavaid seadusi luua.


Edu!

Pronksmedal (100p.)

Toetusest

Ma ütleks vahepeal sõna sekka ka mesilaste otsetoetuse kohta. Kuigi ma ise ka ei näe, et mesinduses oleks suur vajadus otseselt toetuse järgi, võib siiski praegu olla üpris hea aeg see toetus välja kaubelda. Põhjus selles, et vanas euroopas makstakse põllumajanduses väga suuri summasid toetuseks ning Eestis on sihiks seatud, et ka siin oleks summa vähemalt 90% vana euroopa omast - kasvõi selleks, et vältida ebaausat konkurentsi EL sees.

Kui see on niigi valitsuse prioriteet, ja seda on välja öeldud, siis toetuse taotlemiseks ilmselt ei ole ega tule sobivamat hetke kui praegu.

See ei tähenda, et mesinik peaks toetusest elatuma hakkama vmt. Ilmselt üks väga asjalik väljund toetuse kasutamiseks on hoopis mee hinna madalamal hoidmine ja seega parem konkurentsivõime odava mee pakkujatega Hiinast, Ungarist ja mujalt. Aga eks hinna paneb ikkagi lõplikult paika turg.

Pronksmedal (100p.)

Soovitaks üldse maha jahtuda

Soovitaks üldse maha jahtuda ja kainelt analüüsida, millist positiivset ja reaalset effekti annaks loodetav toetus. On siin-seal räägitud mingist 20 eurorublast pere kohta. Arvestades kogu majandus- ja rahasituatsiooni eurokolhoosis, siis on üldse kaheldav, kas sedagi saada õnnestub. Tegelikult polegi suurt vahet, kas see summa on 20, 25, 30. Fikseeritud summana kaob sellegi pisku reaalväärtus kuudega kui mitte päevadega. Ma olen mesindanud mitukümmend aastat ilma näruste toetusteta ja teen seda vabalt ka edaspidi (v.a. juhul, kui nahkmantlites euromesindusvolinikud õuele ei tule ja mind maha ei lase ja mesipuid põlema ei pane)! Teisest küljest ei tasu unustada, et toetusmehhanism (asjaajamised, kontroll jne.) toob endaga kaasa  üsna suuri kulusid. Naiivne on arvata, et kulusid kaetakse kellegi teise taskust! Ikka mesinik on lõpuks see, kellelt kaasnev kulu sisse nõutakse, Eriti on need asjad niimoodi nn. teise sordi vaestes eurokolhoosides. Ühe käega saate toetusi aga ülisuure tõenäosusega hakkate teise käega paar korda (kui mitte rohkemgi) rohkem tagasi andma, kes muidu neid kontrolle ja bürokraatlikke armeesid üleval peab, toodangumaht ju meil riigis üsna tagasihoidlik. Kas see 20 eurorubla väärib küünlaid ja endale kaelatõmmatavat jama? Vägagi kahtlen selles. Sellise piskuga Hiinast, Ungarist või mujalt sissetuleva odavmee vastu ei saa te päris kindlasti. Looduslikest tingimustest tulenevaid konkurentsieeliseid lihtsalt ei suuda keegi lõpmatuseni rahaga kinni taguda, põhjapoolseid riike aitaks ainult administratiivsed turupiirangud aga me oleme ju nii "avatud" ja "liberaalsed"! Turu solkimisest ja muust toetustega kaasnevast ma isegi ei hakka rääkima, keeruliselt ja kavalalt punutud toetusskeemid on ju eurokolhoosi toimimise jewristlik alustala (mis sest, et mäda alustala nagu viimasel ajal üha enam selgub) ja selle vastu sõna võtmine on ketserlus Wink.