Mesilate registreerimise nõue

Pronksmedal (100p.)

Hiljuti tõstatati probleem, et Eesti andmete võrdlemiseks Euroopa ja maailma omadega oleks vajalik koguda andmeid mesilasperede kohta 2 korda aastas. Ühe huvigrupi ettepanekul soovitakse kehtestada korda, kus kõigile mesinikele olenemata mesilasperede arvust tehakse kohustuslikuks oma mesilasperede arv registreerida 2 korda aastas: 1. mai ja 1. oktoobri seisuga 15 päeva jooksul alates nimetatud kuupäevast.

Kuigi ma üldiselt olen nõus, et mida rohkem on andmeid mesilate, talvekadude jmt kohta, seda kindlam on Eesti Mesinike Liidu positsioon suhtluses riigiga nii võimalike toetuste kui seadusandlike muutuste osas. Samas leian, et neid andmeid ei peaks koguma sunni korras 2 korda aastas. Üks kord aastas on enam kui piisav - mäletab ju mesinik hästi, mitu peret tal pool aastat tagasi oli. Samas on inimesi, kes seda ei usu ja nõuavad registreerimist 2 korda aastas.

Tean, et paljud on registri teemat üldse ignoreerinud ja pole enda mesila olemasolust teavitanud, mis näitab üldist suhtumist sellesse ettevõtmisesse. Aga palun siiski kommentaare, kas 2 korda aastas teavitamine tundub teie jaoks normaalne praktika või peaksime siiski tugevamalt nõudma, et see mõte katki jäetakse.

Üsna kindel on ka see, et kui tagasisidet ei tule, surutakse läbi nõue mesilate registreerimiseks 2x aastas. Ja kui seda ka rohkem kontrollima hakatakse, satub iga mesinik (olgu tal 1 või 100 peret) seaduserikkujaks, kui ta end registreerinud ei ole.

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Pronksmedal (100p.)

Mesilate registreerimise nõue*

Martin, miks sa sihukest bürokraatlikku umbisikulist kirjaviisi kasutad? Hiljuti tõstatati ... Kes tõstatas? Ühe huvigrupi ettepanekul ... Millise huvigrupi? Samas on inimesi ... Kes? Surutakse läbi ...  Kes surub? 


Enamuses riikides ei ole mesilate registrit ja veel vähem aastas kahekordset registreerimist ja talvekaod määratakse statistiliselt küsitlustega. Siiani ei ole veel keegi suutnud mõistlikult seletada, mis kasu on praegu meie mesinikel ja mesilastel aastas ühekordsest  registreerimisestki. Talvekadude, mesilashaiguste ja –kahjurite seire ei saa olla eesmärk omaette, vaid sellele peab järgnema haiguste ärahoidmine ja ravi (tõrje). Siiani on ( ma ei teagi kes, kas VTA, mesindusprogramm või Arvi Raie) tegeletud ainult seirega ja seda ka formaalselt. Mesinikud on pidanud ise mõtlema, keda, kuidas ja millega ravida (tõrjuda).

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

Mesilate registreerimine

Ei poolda!

Juba praegune register ei tööta, milleks siis sinna veel mõttetuid klausleid lisada. Peamiste põhjendustena registri loomisel toonitati põllumeeste ja mesinike koostööd ning haiguste ja kahjurite leviku ohjamist.

Praeguseks hetkeks on tulemus ikkagi suht nullilähedane. Ei tea põllumees ümberkaudseid mesinikke ega veterinaarid mesilaid. Põllumees puistab ikka oma mürgi maha ning mitmesse mesilasse saabub vaikus. Ja mesilashaigusi ei levita enamasti mitte see mesinik, kes oma tarud kenasti kirja pani ja mesila eest hoolt kannab, aga see, kes kusagil tagaaias paari-kolme taru peab. Ja nüüd tuleb selle ausa mesiniku juurde vetamet ning lajatab eeskirjadega: sul on vaja teha veel seda ja seda ja seda... Aga kilomeeter eemal pole teine mesinik ei lubihauet ega varroalesta näinud.... Ainult et mesilaspered surevad aeg-ajalt välja... Sellesse mesilasse ei jõua keegi kontrollima!

Keelan-käsem-poon-ja lasen meetodil ei suuda mitte ükski vägi mesilate registrit tööle panna. Enne kui registreerimisega ei kaasne mingisuguseidki käegakatsutavaid hüvesid on ja jääb register enam kui lünklikuks. Millised need hüved võiks olla ei tahaks hetkel spekuleerida. Pealegi eks nende hüvedegi jagamisega tekiks kõiksugu probleeme, kes paneks 3 pere asemel kirja 13 ja nii edasi...


 

Pronksmedal (100p.)

polegi midagi lisada

metsamesinik kõik juba väga ilusasti ära öelnud. ka mina olen täpselt samal arvamusel. register sellisel kujul on kellegi bürokraatlik ja ajuvaba asendustegevus.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Surnud lapse poputamine

Austatud Martin.......
Register ilma mesinikke toetava mehanismita on surnult sündinud laps. See on ju teada 100 aastat juba. Kui mingid instansid soovivad teada, mitu mesilasperet kusagil riigis peetakse ning kus piirkondades, siis, need instansid panustavad/kulutavad selle teada saamiseks.
Miks peaks mesinik kiirel hooajal raiskama päeva, kusagil maakonnakeskuses, et registreerida oma mesila gruppe? Saamata selle eest isegi niipalju hüvitist, et sõidukulu maksta? Põllumajandusminister küll leiab, et näiteks autoregister toimib ilma, et registreerimise eest autoomanikule midagi makstakse.........kuid auto ei ole elus organism, ta vähemalt ei paljune.........elava looduse üle registri pidamine, on kui hargiga vee peale kirjutamine......pealegi on see registrivärk meite riigis väga- väga sassis, igas maakonnas isemoodi..
Mesilasperede korjele viimisest, või mesilagruppide vahel võrsik- või lendperede tegemisest jne. oleks vaja 7 päeva jooksul teatada...n. ö.teatada muutustest, pidevalt....see on üks suur tüli ja mõttetus......

Ning leierdada selle ümber, et registris olek võimaldab taudid hoida kontrolli all on lausa jabur.
Meil ei ole vetarsti, kes läheks kohale, kui mesila haudmemädaniku tagajärjel hääbub. Olen sellise asjaga aastaid kokku puutunud. Hiljem lendavad uued pered sinna tarudesse ning tekib uus pidaja ja siis selgub, et mina tulgu ja aidaku.....aga ma tean selle mesila minevikku........kus on vetamet????????? Epizotoloogid, kellega oli juba väga hea koostöö kaotati ära jne. jne. jne.
Nii, et jätke mesinikud rahule, tehke riigis asjad korda. Kui soovite teada mingi hetke mesilasperede ligikaudset arvu ning korje piirkondi on vaja leida, kasvõi üheks aastaks mesilasperedele toetus.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

Eha Metsallik

kuigi olen Sinu kirjutatuga täiesti nõus, soovitan siiski lähitulevikus veelkord sisse logida ja veidi muuta nii artikli pealkirja kui ka esimest lauset...

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Pealkiri

Kui oskad muuta, muuda!
E

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Toetan


kahe käega 2x teavitamist. Miks?

1. Kuna hiidlane on vastu , siis peab saarlane poolt olema. Pole mõtet ajaloolist traditsiooni ses asjas muuta Smile.

2. Olen "ühe huvigruppi" liige ja miks ma siis ei peaks toetama.

3. Ei ole veel kibestunud inimene mesinduse valdkonnas, kus näeksin, et kõik mis tehakse on minu vastu. Olen endiselt sinisilmne. Wink.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

"toetan", kas see ongi

kogu selgitus riikliku MP 4.meetme juhi poolt, kuidagi kummastav on lugeda pidevalt "peent saare huumorit", äkki selgitad maameestele kahekordse regamise(kui ühekordne regaminegi ei tööta) häid külgi. Kui suudad, siis seekord ilma "peene huumorita". Tänan. 

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

register jne

Register on loodud seaduste alusel.Kõige aluseks on euroliidu ühtne põllumajandus seadus,millele järgnes eesti ühtne põllumajandus seadus ,mis kohustas vabariigi valitsust valja töötama vastavad seadused ja määrused. Kui ilmus ÜPS siis naerdi see dokument välja,nüüd kisame täis kõrtsis ja loodame ,et midagi muutub.
   Käivitage süsteem mis on loodud ja siis vaatame mida on vaja muuta.
   Mikroe... Mart
Martin pane tutvumiseks üles seadused,mis on vundamendiks

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

Seadused, ühtsed seadused ja seaduste muutmise seadused

Kas mistahes tegevuse ajendiks ongi ainult seadused? Äkki oleks mõnikord ka terve mõistus abiks? Sellega muidugi nõus, et katsuks olemasolevagi toimima saada. Samas kui see juba ükskord töötab, siis on muutmiseks jälle seadust vaja...

Peaks vist personaalse juristi palkama, jääks mesinduse jaoks rohkem aega.

Pronksmedal (100p.)

Mesilate reg nõue

Hetkel ei ole suudetud jõuda selleni, et mesinikud 1x aastas registreerikisd oma pered, 2x aastas...- lootusetu üritus.
Oleks mõistlik, et mesinikud kes registreerivad oma pered iga kevad saavad ka toetatud läbi mõne programmi mille koha EML võiks projekti kirjutada kasvõi läbi vastava klastri loomise mille üks liige oleks EML kui eestvedaja. Siin ootaks aktiivset tegevus EML poolt. Teine võimalus- aktiivsed  hobimesinikud võivad luua ise oma  klastri ja läbi selle oleks võimalik tegutseda hobimesinikel ühiselt ühiste eesmärkide nimel.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

Arvamus

Kogu see registri vajalikkuse tõestamine tuletab meelde seriaali "Riigimehed"

Pronksmedal (100p.)

Vastuseks. Konkreetselt

Vastuseks. Konkreetselt soovivad 2x aastat registreerimist Marje Riis ja Aivar Raudmets.

Riisi põhjendustest ei saanud ma üldse aru, tal ei näinud mingit sisulist argumenti olevat. Aivar Raudmets arvas, et kui me 2x aastas registreerime, siis saab talvekahjud fikseerida ja selle põhjal toetust taodelda. Kuigi suure ikaldusaasta korral võiks kahjude hüvitamine tõesti päevakorda tulla, olen ma skeptiline selle suhtes, et riik on nõus hüvitama kõik kahjud, mida mesinik aga ise deklareerib. Arvatavasti ei hüvitataks neid mitte ise deklareeritud andmete põhjal, vaid vetarsti akti alusel nagu korra on juba aastate eest juhtunud.

Tõttöelda pooldas ka Aimar Lauge koos Jaanus Tulliga alguses 1x aastas registreerimist (andes korraga teada mai ja oktoobri numbrid), aga ilma mingi sisulise põhjenduseta (vt Aimari kirja üleval) nõuavad ka nemad nüüd 2x registreerimist.

Registrist. Kuigi EML teeb ministeeriumile ettepaneku hakata mesinikke toetama summaga 20 EUR pere kohta, siis selles osas mingit lootust veel ei ole. Küll aga võiks register reaalset kasu tuua, kui PRIA seoks omavahel põllupidajate ning mesinike registrid ning taimekaitsetööde teostajal oleks kohustus tööde teostamisest teavitada registrit, kes edastab andmed kõigile läheduses olevatele mesinikele. See võiks reaalselt vähendada mesilaste mürgitamist. Taolise ettepaneku tahame ministeeriumini viia.

Pronksmedal (100p.)

vajalikkusest

rebaseonu kirjutas:
Kogu see registri vajalikkuse tõestamine tuletab meelde seriaali "Riigimehed"

 

Iseenesest statistika on probleemiks: Eesti mesindus saab Euroopast ja riigilt raha vastavalt mesilasperede arvule. Kui numbrid on tegelikust palju väiksemad, on mesindussektor alarahastatud. Aga statistika korrashoiuks piisaks tõesti ka sellest kui mesinik annab oma perede arvu teada iga kahe aasta tagant. Mesinike jaoks kajastub väiksem rahastus väiksemas hulgas õppepäevades, loengutes, trükimaterjalides, teostatud uuringutes, vähenenud mee kvaliteedikontrollis kaubanduses jne.

Mingi mõte sel registreerimisel ikka on, aga selline fanaatiline hurraaga "2x aastas kohustuslikuks" tundub tõesti jabur. See lisab ju kohustuse tuhandetele mesinikele üle Eesti eesmärgiga, et mõni ametnik saaks tihedamini värskeid numbreid imetleda.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Ettetatamise aeg?

Martin Rebane kirjutas:

taimekaitsetööde teostajal oleks kohustus tööde teostamisest teavitada registrit, kes edastab andmed kõigile läheduses olevatele mesinikele. See võiks reaalselt vähendada mesilaste mürgitamist. Taolise ettepaneku tahame ministeeriumini viia.


Kui pikalt siis taimekaitsetöödest peaks ette teatama?
Vastutustundlikul põllumehel tekib siin probleem. Sobivaid tingimusi (tuulevaikus, kaste puudumine, temperatuur) tuleb oodata teinekord mitmeid päevi ja nende tekkimisel teha otsus pritsimine ära teha loetud tundide jooksul võibolla öösel.  
Pakun, et ette peaks teavitama ainult juhtudel kui kavatsetakse pritsida päeval ntx enne kella 21.00  
Muidu hakatakse tegema igaks-juhuks teavitamisi iga päev, kui on plaanis lähemal ajal pritsida.
Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

mõtsklusi teemal II registreerimine

Mis asi on talvekahju ja millest või kelle tegevuse/tegevusetuse tõttu see tekkib? Kuuldavasti osadel mesinikel hukkuvad/hääbuvad pered juba sügisel, kui avastada selline asi kevadel siis talvekahjude % tuleb üpris kõrge. Äkki hoopis premeeriks mesinike kel talvekahjusid pole,… (see oli nali) sest neid mesinike premeerivad mesilased ise hea saagi näol. Lihtsalt infoks kes veel ei ole kuulnud – paljud riigid Euroopas ja mujalgi üritavad sotsialismist või võlgu ostetud heaolu ühiskonnast loobuda. Mesindus on ala mis elab ära ka ilma toetusteta. Kui tuleb ikalduse aasta, tõuseb tarbija jaoks mee hind ja vastupidi – laskem turul toimida, see kõige lollikindlam viis mesinduses tegutseda. Pooldan ka seda kui mesinikud  ise (rahaliselt) võtavad osa loengute teemade ja lektorite valikul, siis on näha kui palju on vaja loenguid juba aastaid ühel ja samal teemal ühtedele ja samadele onudele/tädidele. Vaadates loengute kalenderplaani pole suuri muutusi oodata (v.a. viimane loeng Tartus) mida kahjuks suure vahemaa tõttu külastada ei õnnestunud. Kahju, et tänapäev TV otseülekannete näol mesinduse teabelevisse ikka kuidagi ei jõua. Mida teeb/saab teha mesinik infoga, et kusagil lähedal hakatakse päeval  põldu mürgiga pritsima – grupis kastipostid 4-8 kasti kõrgused, päike paistab, õhutemperatuur  30+. Siin ei aita teavitus ega mingi selgitus-koostöö – põllumees/pritsija tehku oma töö nii nagu seadus ette näeb. mesila mürgitusjuhtumi puhul oleks EML operatiivne abi vajalik – EML juures vabatahtlik rahaline fond juristi palkamiseks, kohtuotsus jne. aga teavitamine, ümarlauad ja muu seesugune on asendustegevus. Nii mõtisklen mina ja see pole mingi jumalik tõde. Ahh jaa, pooldan puhas paarumisalade seadusandliku reguleerimist ja nende alade pikaajalist rendile andmist (rent võib olla ka 0 €) tõuaretajatele.


Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Olen sügavalt solvunud,


et mind pole arvatud selliste mesindus kurjamite hulka nagu Marje ja Aivar Sad. Ma ikka avaldasin ka survet töögrupile et toimuks 2x registreerimine.  1x kahed andmed esitada oli korra läbikäiv mõte aga kuna see lubaks teha "hiidlast" st. petta , oleks see pannud ohtu võimaluse taodelda otse toetusi mesinikele.

  Pean veel sellegi üles tunnistama et olen nõus ka teiste punktitega mida lähme ministriga 24. novembril arutama.

   Võib olla tõesti peaks mesinikud ignoreerima Eesti riiki ja seadlusandlust, ning elama viimaste metsavendadena metsas ja aasal. Mina nii ei mõtle.

 

 

2 korda aastas mesilasperede

2 korda aastas mesilasperede registreerimine on mõistlikum. Mina kui algaja mesinik alustasin aprilli viimastel päevadel ja registreerimine 15, maiks polnud lihtsalt võimalik. Ostsin 2 peret, üks sülemles ja teisest tegin lendpere ning  lõpuks oli mul neli peret. Suve lõpus registreerisin 4 peret. Olen algaja hobi mesinik. 

Pronksmedal (100p.)

Nojah...

Kusagil ütlesin, et olen EML-is pettunud.
Ütlen nüüd, et ka registriga tõmmati meid t....st.Mind kontrolliti nädal tagasi. Ruumid OK.Pab erimajandus aegunud.Anti 2 nädalat aega korrastamiseks.Jutuajamise käigus selgus, et meie maakonnast PRIAS
135 mesinikku ja kontroll kavatseb nad kõik lüle vaadata ja seda edaspidi perioodiliselt üle aasta.(Võibolla mujal on teisiti või nõuded teised)
Ei kadesta mõne pere pidajaid kusagil ääremaadel kes enne pole
nõuetest midagi kuulnud.Lisan siia miinimumpaberid mida kindlalt vaja
koos selgitustega
1.Tervisetõend(umbes 30EURO-t) See on nagu Nõuka ajal San. raamat. Nõuab kohustuslikku kopsuröntkenit ja kakaproovi +pilti
tõendile(mul endise töötõttu olemas ja tegemine oli veidi lihtsam)
2.Kaevuvee proovi akrediteeritud laboris. Toote sealt steriilse pudeli või steriliseerite ise nii pudeli kui korgi (12.30-... EURO-t)(Vanast kui ümbruskonna põlde saastati sai tehtud aga viimasel ajal kõik korras olnud ja pole uuendanud)
3.Veterinaar -ja Toidulabori tõendit mee kvaliteedi kohta (min 25.50 EURO-t) Kogu aeg korras olnud ja ,et asi üsna kallis ja asjaajamine tülikas siis selle aasta oma oli tegemata)
4.2*200-300 grammi mett proovideks(Tallinnasse bakteritsiidseks kontrolliks ja toidulaborisse)
5.Aega ja autole kütet
6. Kui hoiate mett plastnõudes siis müüja või tootja serrtifikaati, et nõud kannatavad soojendamist+ 40 kraadini.
7. ja veel raamatut igapäevase vurritamise ja müügi kohta.(Põhjendus oli, et kui olen kellegile solki müümud siis on teada mis päeval ja millisest partiist)Ütlen ausalt, et seda ma suvel teha ei jõua.
Suvi on mesilaste ja mee jaoks mitte lollide nõuete täitmiseks.Nüüd tean miks paljud tuttavad panevad kirja vaid mõne pere kui omal on30-50 ja rohkem peret

Pronksmedal (100p.)

Tiikele

Tiike, sa ei ole süvenenud teemasse. PRIA andmeil "mesilaspered kantakse registrisse eesmärgiga kaitsta mesilasi taimekaitsevahendite kasutamisest lähtuvate ohtude eest ning Veterinaar- ja Toiduameti vajadus tõhustada järelevalvet mesilastaudide tõrje ja toodangu osas". Talvel taimekaitsevahendeid ei kasutata, mesilastaude ei tõrjuta ja toodangut ka ei ole.

Registri mõte?

Registri loomist põhjendati vajadusega avastada-tuvastada-kontrolli all hoida, mesilashaiguste/-taudide seire, kontrolli all hoidmine ja tõrje. Samuti mesilaste päästmine "kurja " põllumehe käest.  Küsiksin, kas on mõnda mesinikku, keda PRIA poolt on hoiatatud, et tema mesila lähikonnas hakatakse põldu mürgitama? Julgen ise vastata, et ei ole.Küsin, kas PRIAst on mõni põlluharija küsinud teavet tema haritavate maade piirkonnas asuvate mesilate kohta? Julgen sügavalt kahelda! Järgmine küsimus oleks Läänemaa AMH juhtumi kohta. Milline oli PRIA roll ja mida üldse ära tehti? - Vastus on "Üsna ümmargune null"

Igasuguste rahvaküsitluste tulemusi võetakse statistikas pea-aegu puhta kullana. Tõest registrit ei saa te kunagi, sest ei taha eriti keegi võõrast oma õuele. Tulemust võiks loota anonüümsest küsitlusest.
Kuigi mürgitamisega olen ise mesila kaotanud, ütlen, et selles osas jääb põhimure ikka mesiniku enda hooleks - ei ole ju raske leida mesila lähikonnas tegutsevaid põlluharijaid ja kokkuleppe saavutamine pole mitte võimatu.
Talvekadude kokkulugemine ja kompensatsioonid on täielik nonsens. Osa mesinikke ei teagi, et nende poolt kevadel avastatud tumm taru ei ole talvekadu, vaid juba sügiskadu ja kui pole tegemist looduskatastroofiga, mis on meil väga ebatõenäoline, oleks mingit talvekao kompensatsiooni näotu küsidagi. Sellised asjad on ikka oma apsakad ja kooliraha mingu oma taskust. Rahakoti kaudu kasvab ka vastutustunne mesilaste ees!
On paratamatu elutõde, et igale kingsepale jäägu oma liistud. Kellele mesindamine ei sobi, seda ei aita ka toetused, kompensatsioonid ega muu . Ükski toetus ega kompensatsioon pole kingitus- keegi meist ja suurelt jaolt saaja ise maksab selle eurode, aja, närvirakkude või muu "valuutaga" kinni.
Seitsme päeva jooksul muutustest teatamise kohustus on ju lauslollus - võib juhtuda, et pead terve suvi iga nädal andmeid uuendama.
Praegu registreerime 1X aastas , siis 2X, siis 3X... -mitmeni loeme? Smile
Öeldakse, et inimvõimetel pole piire - ehk ongi see nii, aga paraku pole piire ka rumalusel.
Registreerige oma mesilad ja me garanteerime teile ELDORADO .Nii kõlas üleskutse mõte.
KÜSIN : Kas me peaks selle peale naerma, või nutma???
Kallid väljamõtlejad, tehke midagi mesilaste ja mesinike heaks, mitte ärge punuge neile lõõgasid! 
Käsud-seadused-eeskirjad... ,ka sõjaväes ei pea sõdur täitma ülemuse lolle käske.
Euro- ja riigirahade kasutamise otstarbekuse jätan selles artiklis puutumata - hella teema torkimiseks tuleb eeltööd teha.
Minu meelsus registri suhtes on vist adutav kuid lisan, et peaksin olema nõder kui poolt hääletaksin!

Igaühel on valikuvabadus - tehke oma valik!
Valiku kritiseerimise valik on samuti kõigil.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Tere, berg.

Lugesin sinu kommentaari läbi ja palun saada mulle meili peale ( leiad kui vajutad minu nime peale) mida peaks siis tegema mesinduse heaks?

  Meil on plaan olemas, kas sul on?

Tere-tere, hr Lauge!

Teema algataja poolt esitati küsimus, kas peate 2X aastas regamist normaalseks? Andsin sellele oma vastuse koos põhjendusega.

 "  Meil on plaan olemas, kas sul on? "  tekst Teie pöördumises meenutab mulle vägagi üks-üheselt ühe poliitilise erakonna valimiseelset reklaami Sad .
Kas Teie olemasolev plaan lubab meid, mesinikke viia viie rikkama-arenenuma mesindusriigi hulka??? Smile
Minu plaanid puudutavad eelkõige mind ja meilile ma neid Teile ei saada, pealegi Teil juba plaanid olemas.
Kui plaanid kehvad, algatage avalik teema ideede kogumiseks.

Edu!

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Tähendab,


sul pole midagi pakkuda. Mis sa siis üldse kirjutad!?

  Me ei pakku  Eestit rikkama mesindus riigi hulka. Meil on tõesti plaanid olemas ja esindame oma MTÜ huve. Kui sa oled ainult oma asjade pärast väljas, siis ära neid sega kes püüavad oma ninast kaugemale näha. 

  Mina kriitikute asemel ootaks ära ministriga kokkusaamise tulemused.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja smart pilt

Asjade käigust

Martin, ma ei saa su käitumise motiividest hästi aru. Valimisteni on ju veel kõvasti aega, miks nii vara propagandaga alustada?


Ka mina osalesin passiivselt selles kirjavahetuses kus valmistati ette punkte ministeeriumiga arutamiseks. Jah üks punkt oli registri teema ja kuidas seda paremini mesinike kasuks tööle panna. Üsnagi orgaaniline arutelu viis lõpuks tulemuseni, et registreerida üks kord aastas 1. okt seisuga lisades võimaluse anda andmeid ka 1. mai perede arvu kohta. Kirjavahetus on kronoloogiline ja lisades on wordi failid. Kui mu postkasti kell mind ei peta, siis jääb mulje, et kui see punkt oli juba leidnud oma lõpliku lahenduse siis peale seda tõstatasid sa siin foorumis käesoleva teema.


On normaalne, et selle teema osas oli tugev arutelu, mis lõpuks viis minu arvates parima lahenduseni, aga arusaamatuks jääb sinu veidi alatu käitumine arutelus osalejate suhtes nagu nad oleksid riigireeturis vms. Selline käitumismaneer tekitab üsna palju küsimusi. Lisaks vaadates sündmuste käigu ajalist telge, siis oled sa ka fakte tugevasti moonutanud. See ei ole kellelegi kasulik kui sa tõe moonutamisega pöörad inimesi veel rohkem EMLi juhtkonna ja teiste aktiivsete mesinike vastu.


Lugupidamisega


Mart

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

ettepanekut pole

aga küsin ikka: smart/Mart, kas siis üks registreerimine või kaks - mitte ei saa aru. Aimar pooldab kahte sina räägid ühest? Vast on sellest kunagi juttu olnud aga ikkagi kas nn. varuema pered loetakse ka regamise vääriliseks?

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja smart pilt

Sisu

Perede arv on vaja registreerida sügisese seisuga, sest talvekadudesse läinud pered asendatakse tavaliselt peale 1. maid. Nii ei saa võtta perede arvu aluseks 1. maid. Küll aga oleks hea ka 1. mai number teada saada, et hinnata talvekadusid. Kogu register ja mõlemad arvud on pikas perspektiivis olulised ikkagi toetuste saamiseks. Nii otsetoetus pere kohta kui ka talvekadude kompensatsioon.


Seega on vajalik teada kahte arvu. Hea oleks kui need saaks ühe korraga registrisse kanda, aga eks arutelud ministeeriumiga näitavad kuidas neile see mõte meeldib. Algselt oli see dokumendis sõnastatud nii, et registreerida korraga, aga viimane versioon sõnastab kahte registreerimist. Sisuliselt on see dokument ainult arutelu aluseks, nii et ei maksa lõplikke järeldusi teha. See registreerimine ei ole mõeldud mesinike ahistamiseks vaid nende aitamiseks ikka.


Parandaksin siinkohal oma eelmises kommentaaris tehtud vea: viimane versioon kõnealusest dokumendist sõnastab, et otstarbekas on mesilaspered registreerida kaks korda aastas. Küsisin kommentaari selle viimase muudatuse kohta, mis mul algselt kahe silma vahele jäi, ka asjaosalistelt. Sain selgituseks, et kui pria sellega nõus on, siis optimeerida registreerimine nii, et saaks kaks arvu ühe korraga sisse kanda.


Pereks loetakse elujõuline mesilasema ja viis kärjetänavat mesilasi koos talvesöödaga.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Kordan ennast.


tegemist on töö dokumendiga, millega minnakse ministri juurde. See on juba ka ministeeriumi saadetud.

    Miks seda paberit vaja? Kuna ministeerium soovis teemadega enne tutvuda ja omalt poolt asjaga tegelejad ka kohale kutsuda. Ministeerium võtab mesinike tõsiselt.

 Martini poolt väga alatu tegevus lasta asja paista lõpliku versioonina ja mesinikele kahjulikuna. Ootame ikka kohtumise ära.

PS. Kui keegi tunneb ennast kõrvalejäätuna, ühinegu asjaliku MTÜga, kes asju ajab, muidu vihastate ennast niisama Wink. Ning lasete provokaatoritel end lolllitada.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

asi selge,

lõpliku versiooni kujundamisel jätke ka neile mesinikele võimalus olla seaduskuulekas kellele II kordne regamine mis iganes põhjusel keerukas on. Saab ju regamisel täita blanketi lahtrikesed erinevate numbritega. Edu

Jututoa moderaator

Registri olemus tänaseks päevaks.

Smart kirjutas järgimst:

Perede arv on vaja registreerida sügisese seisuga, sest talvekadudesse läinud pered asendatakse tavaliselt peale 1. maid. Nii ei saa võtta perede arvu aluseks 1. maid. Küll aga oleks hea ka 1. mai number teada saada, et hinnata talvekadusid. Kogu register ja mõlemad arvud on pikas perspektiivis olulised ikkagi toetuste saamiseks. Nii otsetoetus pere kohta kui ka talvekadude kompensatsioon.

 

Küsimus: kas EML, SMÜ ja teiste ühingute nägemuses, kes protsessis osalevad on PRIA register ja võimalike mürgitusjuhtumite ärahoidmine põllumehe ja mesiniku omavahelise suhtlemise abistamiseks mõtte kaotanud? Või on suure auru välja laskmisega läinud see meelest?

Lp. ´"ema aretaja"

Kas see ei olei  alatu ,kui te tahate salaja otsustada , mesinike eest.Arvestate ainult sellega mis teile kasulik on.Mida vähem hobimesinike   ......seda väiksem konkurents,,Selleks valisite juhatusse inimese kes polnud isegi EML-i liige. Et oleks ainult oma mees.Martin on aus mees,et teavitas üldsust teie salaplaanidest .       Head "aretamist" aga laske ka hobimesinikel elada.               

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Jurakamm.

Meie eesmärk on PRIA registriga on:

1. Register töötaks, e-pria.

2.Haiguste seire ja ravi töötaks.

3. Mürgitamisjuhtude viimine nullini.

4.Õiged andmed mesinikke ja mesilasperede kohta.

5. Otsetoetuse saamine.

 

Vabandan, mesindus.ee tõstis kommentaari vale kohapeale

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Ma


loodan et mõtled ikka mesilaste aretajaid Smile.

Mis moodi me hobimesinikke ei lasta elada ja mis salaplaanid?

Kes on EML mitte liige ja kuulub EML juhatusse? Seda tahaks ka teada. Mul andmed puuduvad. Mis puutub Martini aususesse, siis selles tuleb küll kahelda.

Jututoa moderaator

Tänan Aimar, välja toodud

Tänan Aimar, välja toodud viie punkti osas. Kui kõik see suudetaks ellu viia, siis oleksin ma läbi e-pria kasvõi 4-5x aastas andmeid edastama. Eesmärk on õilis ja soovin jaksu ning kainet meelt töögrupil kõige selleni jõudmiseks.

Tänan teid. Olen ikka

Tänan teid. Olen ikka süvenenud teemasse. PRIA küll teavitama ei hakka mesilaste pidajatest. Mesinikul tuleb ise  koostööd teha põllupidajaga. Mina teavitasin ise põllupidajat ja tema mesitarude läheduses põldu ei mürgitanud. Edu teile.

Tänud Aimar

Loodame,  kaine mõistuse võidule.
Olen nõus samuti e-pria kaudu kasvõi 5x andmeid andma.
Edumeelsetele edu!

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Tere.

Saage aru, keegi püüab lihtsalt vett sogaseks teha. Olge mureta ega me teid teadmatusse ei jätta. Mul omal ka mesilased, nii et oleme ühes paadis.

Pronksmedal (100p.)

Mõtlemisest

Siin mõned mesinikud kiitlevad, mitu korda aastas nad on valmis oma mesilasperesid registrisse kandma. Nad võiksid natuke avaramalt mõelda. Väga palju on vanemaid mesinikke, kellel on tegu ka selle ühekordse kirjapanekuga ja kelle jaoks e-PRIA võib päris harjumatu olla. Oktoobrikuu Mesinikus on vanim sünnipäevalaps 90-aastane.

Ajaga tuleb kaasas käia

Kas mesinikud peaks elama ja tegutsema samuti, kui sada aastat tagasi lihtsalt seepärast, et on üks mesinik, kes on ligemale sada aastat vana? Minu arvates mitte. Kui sinu ametikoht nõuab uusi oskusi või teadmisi, siis pead sa end harima ja uute asjadega kurssi viima või uue töö otsima. Sama kehtib ka hobi kohta. Kui ise ei suuda ei oska arvutit tundma õppida, siis on kindlasti mõni laps või lapselaps, kes on arvutiga lähemalt kursis ning saab seda registreerimist esivanalt meepurgi saamiseks viie minutiga teha. Aastas 10 minutit sellele kulutada ei ole minu arvates palju. Telekas kestab üks reklaamipaus sama kaua vahest. Kui seda aega on liiga palju kulutatud, jätke oma hobi maha.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

aru ma ei saa

1. Register töötaks, e-pria.
mis huvi on minul või 90-aastasele papil mingi maksumaksja palgal oleva registri töötamise vastu? lihtsalt veel üks aparaat, mis mitte midagi ei tooda.

2.Haiguste seire ja ravi töötaks.
ainus mu meelest mõistlik vajadus kõigi mesinike jaoks.

3. Mürgitamisjuhtude viimine nullini.
no mürki ei tahaks võtta, aga julgen küll väga kahelda, et minu ja naabri vahelist mürgiteemat peale minu enda keegi lahendama hakkab.

4.Õiged andmed mesinikke ja mesilasperede kohta.

no kelle kuradi asi on see, mitu tilli mul püksis on?! küll ma ise üle loen kui asjaks läheb. miks pean ma selleks kogu küla ja lapsed ning lapselapsed kokku kutsuma? mis vahet sel on kaua see aega võtab? see on minu ja veelkord minu aeg. miks pean mina kellegi teise isikliku huvi pärast omale sekeldusi saama. või veel toredam- oma hobist loobuma???

5. Otsetoetuse saamine.
ma ei taha toetusi. ei taha. ei otse ega ringiga. TEIE, kes te tahate, lugege ENNAST üle ja taotlege. jätke palun mind ja see 90- aastane papi rahule. ärge ronige oma (raha)poriste kirsadega meie puhtasse tuppa.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Hommik :-).

Rõõm lugeda, et meie hulgas on tõusnud ka huvi vanade inimeste võimaluste ja probleemide järele. Äkki mõni teeks 90 aastaste eest need paar hiire klõpsu ära. Mina olen küll nõus oma valla mesinike aitama.

 Ma usun et alati on võimalus toetusest ära õelda või näiteks annetada kodututele lastele.

  Mesilasperede arvu on ikka vaja teada, tillidest ma ei tea midagi Wink.


 

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

Charlie Chaplini jälgedes

väike Charlie loopis kividega ilmsüüta kodanike aknaid sisse, et aknaparandajast papa Chaplini saaks neile suure entusiasmiga appi tõtata nende mure lahendamiseks.
kas ma näen paralleeli? Smile

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Mulle


chaplin meeldib. Eriti Kullapalavik Smile

Pronksmedal (100p.)

Tere! Teema tõstatasin

Tere! Teema tõstatasin seetõttu, et Marje Riisi ja Aivar Raudmetsa eestvõttel muudeti juba konsensuseni jõudnud ettepanek. See ütles, et 1. mai ja 1. oktoobri andmete saamiseks on need mõistlik korraga koguda 1x aastas - mitte tülitada mesinikke 2x aastas.

Nende uus ettepanek on, et andmed tuleb siiski koguda 2x aastas. Ma ei näe sellel ühtegi mõistlikku põhjendust - ja neid pole lisanud ka Aimar Lauge, kes eelistab selle asemel hiidlasi solvata.

Kui tõesti mingeid kahjusid hüvitatakse registri alusel, siis 2x aastas registreerides saab operatiivsemalt talvekahjusid arvestada. Samas toimub igasugune hüvitamine siiski ainult vet. arsti akti alusel ja mitte igaühe poolt deklareeritud numbrite järgi - seega langeb see pooltargument ära.

Kuna ma pidasin 2x aastas registreerimise nõuet liigseks ja asjatult mesinikke jooksutavaks, tõstsin teema ka siin. Sest minu arvates ei peaks EML juhatus saatma ministeeriumile ka ettepaneku tasemel mõtteid, millega vähemalt 90% mesinikest ei nõustu, kuid tekitab neile asjatuid lisakohustusi. See nõue ei annaks ka mesindussektorile üldiselt midagi juurde.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Ando pilt

:D


Olen ka SPUKiga 100% nõus!


Endiselt ei saa ma veel aru kes/mis suudab mind sundida,et ma tormaksin priiasse omi mesilasi kirja panema!

Pronksmedal (100p.)

Segadus ja jama

Kõik saab alguse sellest, et EML struktuur, juhtorganid ja nende valimine ei ole kooskõlas põhikirjaga. Sellest järgneb, et EML juhatus ei esinda ega kaitse oma liikmete huve ja liikmed ei usalda juhatust. Lisaks kasutab seda olukorda ära ainult iseenda huve kaitsev seltskond.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Vastan.

Ministriga ei lähevad kohtuma SMÜ,EML,EMÜ,EKMÜ ja EMTSi poolt  volitatud isikud. SMÜ poolt lähevad Aivar Raudmets ja Aimar Lauge. Me esindame ka EMTS liikmeid. Kokku tuleb kuus inimest. Näiteks EML esindab A.Kilk.

  Tegemist ei ole EML "üritusega" , vaid mesinike organisatsioonide koostööga.

  Kust sa, Rebane, võtad, et 90% mesinikest on selle vastu, vaatasid Hiiumaal seapõrna pealt? Vabandust sa oled ju Itaalias. Tule koju tööd tegema, mitte ära piiri taga targuta!

 Mina olen endiselt 2x teavitamise poolt, võibolla mõnel on aega suvi läbi PRIAs sitsida. Mull tuleb mesindada suvel.

Hr.Lauge

Jätaks selle Saare huumori. Mandril mulje et Teil närvid läbi. Keegi pole vastu et te 2x olete nõus PRIA-s sitsima.
Kas või iga aasta.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

läheb aasta läheb kaks,

kirjakasti potsatab kiri: mesinik, järgnevast kevadest on riigis peetavaks ainsaks seaduslikuks mesilastõuks eesti buckfast, allkiri: EESTI MESINIK I.


Mul pole selle vastu midagi, juba mitu aastat proovin nendega tutvust teha.

loen ja imestan.

mida te mehed jahute siin.minnakse ministri juurde ikkagi öige asja pärast.mesilaste ravi tahate--tahate.20rubla tahate--tahate.mürki kardate--kardate. olen kaks kevadet prias arvele vötnud,mis seal keerulist on.asi see 2x käia.minu ettepanek on:kes prias käib,see abi saab.nii lihtne see on.

Ega minagi poleks

Ega minagi poleks pääsumärkidega tõuemade ostmise vastu. Aga äkki järgmine ost on mesila mälestuseks paber mürgi nime ja numbriga! Odavamalt saaks muidugi kah. Läbi korjanduse. Aga see kerjandus pikk ja piinlik protsess.

Jahun jah. Martini mõtte

Jahun jah. Martini mõtte argumendid tugevamad. Hiidlaste pärast Aimari moodi 2x küll ei tahaks. Eks korra pea käima. See loogiline.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Rebasepoisil

pole ühtegi mesilaspere ja ta ei ela isegi Eestis. Tal ükskõik kuidas asjad lähevad.

  Selge on ju see et PRIA register ei tööta. Isegi statistikast rääkimata. Haiguste ja mürgitamise ärahoidmisest rääkimata. Loodan et ministriga kokkusaamine asju muudab, kuna ka minister aru saanud et asi jama.

  Saarlastel närvid täiesti korras ja naudime teie humoorikaid kirjatükke, kuna saame aru ,et ega te ikka nii madala laubalised pole kui kirjutate. See ei saa ju ometi tõsi olla et te kõigi asjade vastu olete. Te ei saa lihtsalt olla saaarlasega nõus, kuna siis võetakse teie usutavus tõsiselt võetavuses ära.

Võin teha ka ministrile ettepaneku et saarlased annavad ePRIAs 2x aastas teada ja ülejäänud 365x aastas. Siis te peaksite küll rahul olema.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Kannel

oled asjadest õieti aru saanud. Ka praegu ja ka edaspidi saavad riigilt abi ainult need, kes ennast PRIAs registreerinud. Loodame et edaspidi saab ePRIA kaudu seda teha kodus.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Muide, arl,

selline plaan oli tõesti olemas mitte kauges minevikus (2-3aastat tagasi) ja tõuks oleks saanud kraini.

   Minupoolt seda karta pole, olen sellise praktika vastu.

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Tahan ei taha!

Mõtlete, et oi kui tore, arutelu käib ja ehk muudetakse senine idiootlik registreerimise kord lõpuks vastuvõetavaks-aga ei,
kas te tõesti pole siis aru saanud, et otsus on juba tehtud,
et ministri jutule minnakse enda huvisid kaitsma, mitte mesinike arutelus paika vaieldud tõdemusi ja soove esitama.
Kogu registreerimine peaks olema tegevus, millest mesinikele oleks kasu!

register


              Mida tihedam, seda ebatäpsem register. Parem võiks mõelda loomühikute peale.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Olen,


Pokumehega, osaliselt nõus. Ministrile on juba ammu kiri saadetud mis teemad tulevad ja mida arutatakse.

   Ei ole aga nõus, et ei minda kaitsma mesinike huvisid.

   Kuna paljud siin kirjutajad teavad TÄPSELT mida mesinikud soovivad, siis mul küsimus miks tee siis ise ei lähe ministri jutule kaasas paber 6-7000 mesiniku allkirjaga mis tõestab teie fakte ja mesinike nõusolekut teie ettepanekutega?

  Astuge mõne mesinike organisatsiooni liikmeks ja valige organisatsiooni etteotsa inimesed kes teie õigusi kaitseks.

Ausalt.

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

selgituseks ja mõtisklemiseks

Jutuks tuli, et esitatakse kahekordse teatamise kohustus, minu teada pole selle üle varem kunagi arutletud, vähemalt mitte siin ega ka mesinike päevadel, liiati kui senine ühekordne teatamine pole tulemusi andnud.
Miks ei võiks mesila registreerimine toimuda igal ajal, mis mesinikule sobilik, kuna esimene registreerimine nõuab isiklikult kohale minekut (paljude jaoks asub PRIA kontor ebamugavas kauguses)? Andmed, mis registrile esitatakse oleksid lihtsalt täpse kuupäevaga mesiniku poolt fikseeritud, nagu seda nõuab ministri määrus.
Regireeritud mesilas toimunud muutustest peaks saama teatada interneti teel. Teatesse võiks siis lisada mõne teise sügisese kuupäeva, mis selgitaks mesilasperede arvu ja mesila seisu just sellel ajal, sest nagu nii on kogu teate sisu mesilaste arvu kohta usaldusküsimus-nii nagu mesinik väidab, nii ka kirja läheb ja keegi seda üle ei kontrolli koha peal.

esindus

Pokumees kirjutas:
Jutuks tuli, et esitatakse kahekordse teatamise kohustus, minu teada pole selle üle varem kunagi arutletud, vähemalt mitte siin ega ka mesinike päevadel, liiati kui senine ühekordne teatamine pole tulemusi andnud.
Miks ei võiks mesila registreerimine toimuda igal ajal, mis mesinikule sobilik, kuna esimene registreerimine nõuab isiklikult kohale minekut (paljude jaoks asub PRIA kontor ebamugavas kauguses)? Andmed, mis registrile esitatakse oleksid lihtsalt täpse kuupäevaga mesiniku poolt fikseeritud, nagu seda nõuab ministri määrus.
Regireeritud mesilas toimunud muutustest peaks saama teatada interneti teel. Teatesse võiks siis lisada mõne teise sügisese kuupäeva, mis selgitaks mesilasperede arvu ja mesila seisu just sellel ajal, sest nagu nii on kogu teate sisu mesilaste arvu kohta usaldusküsimus-nii nagu mesinik väidab, nii ka kirja läheb ja keegi seda üle ei kontrolli koha peal.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Mina sain


sel kevadel oma mesila andmete teavitamisega kahe minutiga hakkama.Esmasel registreerimisel sain dokumendid kus oli,Lisainfo loomade registri telefonidelt.....,helistsin sinna ,vastas Tartus PRIA tetefon.Küsiti ehitise reg. numbrit st. mesila ja pandi kirja perede arv.Kaks korda aastas niimoodi teavitada ei ole küll mingi probleemTean siin paljusid hobimesinikke kes pole kuulnudki registreerimise nõudest 

Ei ole probleem

Asi ei ole selles, kas 2 korda teavitamine on probleem või mitte, vaid miks on vaja teha mõttetuid toiminguid.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

Registreerimise ajakulu

Sul läks siis kähku küll. Minul kulus ca 5 - 7 minutit, selle jooksul tegin 2 telefonikõnet ja otsingu kaardiserverist. Kodust laua tagant arvuti eest püsti ei tõusnud, niisiis pole ka esmaregistreerimisel kohaleminek kohustuslik.

Ja ikkagi ei näe ma kahekordsel kirjapaneku eelistamisel ainsatki mõistlikku põhjendust.

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Miks peakski kaks korda

Miks peakski kaks korda andmeid andma, kui piisaks ühel korral kahtede andmete andmisest!?

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

Mõni mõte

http://www.postimees.ee/633654/riik-voib-hakata-vaikelaste-sirgumist-jalgima/

Mingi totaalkontrolli hälve on
igalpool välja löönud.

Seni piisas lapsega arsti juurde
kontrolli minekust, nüüd tahetakse koju tulema hakata. Pange tähele
tingivat ja umbmäärast kõnevormi artiklis, kas ei tule tuttav
ette? Ja põhjendusena ikka ja jälle meie eest hoolitsemine
Smile
"Eelmisel nädalal tõstatus riigikogu sotsiaalkomisjonis
küsimus, kuidas väikelaste arengut paremini jälgida, sest riigil
pole nende arengu ja ümbritseva kohta alati infot, mistõttu võib
abi riskilasteni jõuda alles siis, kui on juba liiga hilja.
Komisjonis kerkis taas esile idee, taastada võiks perearstide või
-õdede kodukülastused
."
Oi kui hoolitsev. Kui laps oli
haige, helistasin perearstile ja palusin tal kohale tulla, laps ei
kannatanud transporti. Vastuseks öeldi et nad koduvisiite ei tee.
Kui häda käes, helistage kiirabisse. Helistasin kiirabisse. Sealt
öeldi et kui seis ei ole KRIITILINE st otsest ohtu elule ei ole,
nemad välja ei sõida. Wtf!? Nüüd leitakse korraga nii palju
ressursse et trügivad kohe kõigile koju ilma erilise põhjuseta.
Maisaaaru mis häda teil on koju trügida erinevatel ettekäänetel?
Kord 5 aasta jooksul PEAB tellima mingi "ametliku"
korstnapühkija kes ka "paberi" annab ja see on
kohustuslik, see on nüüd SEADUS. Elektriinstallatsiooni on õigus
kontrollida. Suitsuandurit. Kaevusid taheti maal sertifitseerida, see
jäi soiku. Mesilased tuleb kohustuslikus korras registreerida ja
võimaldada vetameti ligipääs minu koju. Viimati kui ma vetametist
küsisin mis marki roostevaba metalli peaks kasutama vahasulatajas ja
vurris, ei osanud keegi midagi öelda. Ütlesin et ma tahan ise omale
ehitada, valmistoodang on mulle liiga kulukas. Soovitati ikkagi
valmis asi osta (!) Mulle anti teine number, õiget inimest polnud
aga sel päeval majas!.. Saatsin talle meili. Tuli välja et ka tema
ei teadnud, sain uue meili. Sealt tuli vastus et ostke sealt firmast
mis tavaliselt müüb toiduainetega seotud firmadele. Ise nad ei
osanud soovitada. Küsisin et kuidas nad siis kontrollivad seadmete
vastavust kui nad ise ei tea mis marki terast tuleb kasutada?
Soovitati valmis asi osta. Asi lõppes sellega et helistasin ise
Männikule Assisse ja sain teada 1 minutiga terase margi- see on AISI
316. Mulle andis see ... sündmuste käik mõningast aimu ameti
tegelikust
suutlikkusest.
http://www.tallinn.ee/est/lemmikloom/Koerte-registreerimine

Koerad PEAVAD olema registreeritud ja
kiibistatud.
Bürokraatia on jõudnud tasemele kus Saaremaal oli
naine kes pidas lemmikloomadena 2 kitse. Kui sellest lugu avaldati
lehes tulid kohale loomakaitsjad (jälle kaitsevad meid..!) ja
teatasivad et kitsed on koduloomad ja nende pidamiseks on ette nähtud
eritingimused. Naine oli päris hädas.
Maitea.. Tuleb meelde Bill
Clintoni visiit Tallinna. Terve artikkel oli kus Tema vaatas auto
küljeklaasi ja Tema pilk oli morn. Hakati mõtlema miks oli TEMA
pilk niii morn. Vaadati küljeklaasi ja leiti ehmatusega et see ei
läikinud kui riigikogulase südametunnistus. Kohe poleeriti kõik
klaasid üle ja jäädi hingevärinaga ootama kui TEMA naaseb. Kui
TEMA siis uuesti klaasi vaatas ja naeratas, olid kõik õnnest
märjad.
Millist ORJALIKKUST peab inimene eneses kandma et sellist
mõttemalli omada, sellest veel pikk lugu kirjutada ?!?!
Naine
käis raamatupidajate kursustel. Seal rääkis lektor muiates et
kunagi oli Eestis levinud kadakasakslus. Nad jäljendasid sakste
eluolu ja püüdsid olla ühed NEIST. Nüüd oleme niikaugel et
kirjutasime maha 700 lk ameerika audiitoride sinisest "piiblist".
Kas
on ülejõu käia sirge seljaga?
Vaatasin mingit dokumentaali
Itaaliast kus sadamalinnas oli kai ääres sadakond kalapaati kes
varahommikul merele läksid. Tagasi tulles müüdi kala sealtsamast,
kaaluti ilmselgelt taatlemata 100 aasta vanuse pässmerkiga, juuksed
olivad valla ja kindaid ei olnud. Ei mingit pesemisvõimalust ega
müügiluba, ostutsekkidest, kaardiautomaatidest ja kassaaparaadist
rääkimata. Itaalia prime lubas endale usa presidendi kohta ütelda
"tüüp hea päevitusega". Kas meenutan kuidas meie omad
suhtusid usa presidenti? Meie vastavad organid saaks multiorgasmi kui
meil sellist korralagedust näeks, see on ju piisav õigustus
massiivsete parasiitstruktuuride vegeteerimiseks ja uute loomiseks.

Ah registreerida? Järgmisel hommikul
on mul Statistikaamet postkastis. Mu igapäevatööle tuli aastat 10
tagasi selline luniv kirjake Statistikaametist et palume täita. Mul
põld kahju. Järgmisel kuul tuli jälle. Täitsin ära. Kui juba
kolmas kord tuli, ütlesin et kuulge aitab küll. Seepeale öeldi et
te firma on sel aastal valikus kes andmeid esitab. No tore. Asi
kestis üle aasta, küsisin uuesti et kuulge aasta möödas, jätke
järgi. Öeldi et juhtub et ollakse valikus 2 aastat jutti. Nüüd on
sellest aastat 10 möödas, vahepeal on saanud vabatahtlikust
andmeteesitamisest SEADUSEGA pitseeritud kohustus, ähvarduseks
rahatrahv. Esitamata jätmisel tulevad erivärvilised ärvarduskirjad.
Kui ma ütlesin et mu palgaandmed saaksid nad ka MA lehelt siis
vastati et nende süsteemid ei ole sünkroonis, nad ühitavad
süsteeme ja neil on ÜLEMINEKUAEG ja pilluti mind teiste
võõrsõnadega. Ma soovitasin neiul ise proovida midagi toota, mitte
tegelda pepu pirniksistumisega. Seepeale hakkas tulema ka tööjõu
liikumise aruandlus. No mida? Mul on ühemehe firma, ostan vajalikud
tööd sisse sest töö on sesoonne ja suure kõikumisega koormuste
poolest. Umbes nagu Vene kroonu dolbajobism (maakeeli ja pehmelt
väljendudes arulagedus) et ühele noorsõdurile antakse kamanda „V
dve sherengi stanovis!“ st kahte viirgu, paigalee! Ja kui too käsku
ei täida. saab tappa. Ütlesin et ei plaani tööjõudu liigutada,
tehku omale aasta lõpuni kopipeistid. Ilmsete orgasminootidega
hääles teatati et seda nad teha ei saa, mina pean esitama ise.
Arvake 2 korda kas ma tahan teist sellist kohustust oma kukile?
Haadihaa, nagu kuulsin telekast üht blondi naermas.

Palju on räägitud väikefirmade
aruandlusest. Mul teeb seda naine, ta on õppinud raamatupidaja.
Mulle käib see digitaalakrobaatika ammu üle mõistuse. Väikefirmat
pidada on selle kõrval kökimöki. Esitada tuleb bilanss ja
kasumiaruanne. Mõnedes teistes riikides väikefirmade puhul sellega
asi piirdub. Meil on vaja veel rahavoogude aruanne, omakapitali
muutmise aruanne, kaubaarvestus (tegelikult peaks ise ärasöödud
mee eest erisoodustusmaksu maksma. Siin on tulevastele
kodukontrollidele laaai tööpõld ja trahvimisvõimalused, ehk ka
valvekaamerate võimalus ja mee hoiutingimuste karmistamine? Smile) MA
deklaratsioonid palk ja käibemaksu aruanne. Kas ma tahaksin seda
kõike mesindusse vedada? Tänan, ei. Ilmselt isegi kui tulevad
otsetoetused, mis oleks väga ebatõenäoline arvestades üldist
toetuste jagamise praktikat. Antakse ikka sinna kus on, ma ei räägi
ainult mesindusest. Sel eesmärgil püütakse mesinikke koondada nn
tootjarühmadesse sest mesinikud on krt kavalad, nad hoiavad omaette
ja maksusta siis selliseid.

Väiketuulikutele on võrguga
liitumisel samad nõuded kui Viru- Nigula megapargil. Kumb jaksab
neid enam täita? Sama ka mesinduses. Väiketuulikute ostu osalise
kompenseerimise kohta öeldi et väikesed ei ole rentaablid,
alustatakse suurtest. No ma ei hakka ju õue megavatist tuulikut
panema ainult seepärast et sellele toetust saab. Säästlikkus on
in, sellele antakse toetust. Kasutage kohalikku tooret, see aitab
vähendada sisseostetavat gaasi ja bla bla bla. Vaatame lähemalt.
Irus ehitatakse prügipõletusblokki. See tähendab et linlaste prügi
rändab põletusahju, sellest saab sooja ja särtsu. Sellele saab
toetusi. Vaatame asja linlase seisukohast. Ta läheb poodi, ostab
vajalikke asju mille hinna sees on juba pakend, ta MAKSAB selle eest.
Seda sodi tuleb ikka mehiselt sest iga mammu peab eraldi pakendis
olema. Olmeprügi kütteväärtus on võrdne kivisöega. Siis viib ta
selle prügikasti, prügi tootmine on meil suisa kohustuslikuks
muudetud, sul peab olema prügikast. Sellest edaspidi veel. Ta MAKSAB
veelkord et prügi ära viiakse. See aetakse ahju ja kaugküttes
MAKSAB ta saadud sooja eest. Ta MAKSAB veelkord ka saadud elektri
eest. Ja MAKSAB ekstra taastuvenergia maksu. Milline värvikas
karussell Smile Üks asi müüakse maha 5 korda! Vaatame asja teist
poolt. Meil on erastatud kõik vähegi väärtuslik. See erastaja
kirjutab projekti ja saab toetust. Seadmed ostetakse vanadest EL
riikidest, ütleme Prantsusmaalt. Igati JOKK skeem, meie ei tohi oma
tootmist doteerida, küll võib läbi erinevate fondide turgutada
omamaist tootmist vana Euroopa. Punkt.

Ahjaa, enne tehakse valitsuses kõva
lobi et kindlustada tooraine- muudetakse prügi tootmine
kohustuslikuks. Smile Meie igasugune säästlikkus riiKLIKul tasandil on
muigamapanev seetõttu et see peab alati kellelegi kasulik olema )))

Igalpool käib avangu lõpuleviimine.
See on kapitali kontsentreerimine. Igasugu toetused sellisel kujul on
seda soosivad. Õigemine on nad selleks tehtud. Oleks tõsi taga,
saaks kõik mesinikud VÕRDSELT otsetoetusi ilma mingi kavaluseta.
Kõik lippavad end registreerima. Meil oli vastuargument, kuidas see
oligi.. Et siis hakatakse riiki petma. Juhuu.. Emapalga puhul oli
sama retoorika et siis hakatakse sünnitama raha pärast. Mille
kuradi pärast riik siis toetusi jagada tahtis, kas ei olnud eesmärk
rohkem kodanikke?! Meil muudetakse jälle kõik kõverpeegliks,
koondades ebaproportsionaalselt palju
raha kitsa grupi kätte. Ahjaa. Et otsetoetusi ei anta kuna
kardetakse pettusi. Miks pean mina maksusid maksma riigile kui see
antakse kreeklaste 14. palgaks? Kas see ei ole pettus?

Nagu noodist tuleb kohe Smile Probleem-
reaktsioon- lahendus. Kas inimesed kohe mitte midagi ei ole õppinud!?

Taastuvenergiast veel. Ärimees toetas
kõiki erakondasid valitsuses 500 000 EEK- ga. Tulemuseks ülikiirelt
vastu võetud ja ülihelde taastuvenergia hind mida maksavad otse
lõpptarbijad... Inimesed maksavad tegelikult rohkem tuulikute tõttu.
Perversseks teeb asja tõik et see energia müüakse riigist välja,
meie inimesed maksavad otse dotatsiooni rikastele riikidele! Sai ju
selle tarbeks kiirelt merealused kaablidki veetud.

Nii et mingi SEADUS ei ole argument,
see on vaid meie liberaalses turumajanduses ühe huvigrupi poolt
seadusetegijatelt ostetud õigus kõiki ülejäänuid maksustada. See
on betoneeritud juba erakondade rahastamisse, legaliseeritud
altkäemaks. Kumma huvide eest siis riigikogulane seisma peaks, kas
inimese kes ta poolt hääle andis, see hääl kanditi ja RK sai mees
kellel otsehääli vähem kui IQ number. Aga ta on manipuleeritav
sest muidu lendab ta nimekirja tahaotsa. Aga tal on liisingud ja
laenud maksta. Sest selline on ju seadus. Millised riigimehed!

Nii et toetused senisel kujul võib
rulli keerata, pista sinna kuhu päike ei paista ja teise otsa põlema
panna ja kärtsu tuult lasta. MIKS PEAB ÜLDSE TOETUST MAKSMA? See on
turu moonutamine ja ebavõrdse kohtlemise alus.

Register? Mida see annab?! Üle poolte
mu peredest hukkusid sel sügisel. Olen ravinud fumisaani, apistani
ja sel aastal oblikhappe auruga. Mul on naabruses mesinik kes kasutab
2- 3 aastat samu ribasid. Teine mesinik kaabib kärjel kannud maha ja
pistab järelejäänud põhja tagasi tarusse. See oli poolläbipaistev
ja haises, raam oli aastaid puhastamata. Mida annab register kui ma
end registreerin? Mul on auruvahasulataja, kärgede rotatsioon
paigas, uued korpustarud, ehitan mesindusmaja. See võtab küll
rohkem aega kui mulle meeldiks aga tuleb sellega leppida. Ka ei saa
ma sel aastal uut meevurri ehitada sest mesindusmaja ehitamine neelab
kogu vaba raha.

Suhtleme naabermesinikega, teine neist
ostis sel aastal juba uued kärjepõhjad ja andsin talle selle aasta
paarunud ema ja andsin peresse. Ehitasid 2 korda aseema kupu aga ma
ei jätnud neile muud võimalust kui uus ema vastu võtta. Ta ei
olnud midagi sellist varem näinud. Teisele mesinikule läks minult
sülem, ma ei tea millega ta sel aastal lesta tappis. Siis on veel
mesila kus vana peremees ära suri. Küsisin perenaise käest et
kuidas mesilased elavad. Ta ütles et üks pere vist on alles, elavad
omaette. Vaatasin õue ja kõigil tarudel olid lennuavad lahti... Ma
lähen vaatan ta tarud sel sügisel veel üle, panen lennuaugud kinni
et mu mesilased sinna sisse ei saaks. Allesjäänud perele las olla
see talv ellujäämiskursus, kevadel ravin neid ise. Lepin
naabrinaisega kokku. Isegi kui kõik joone peale saab, mul on mets
ümberringi kus pesitseb teadmata arv metsikuid sülemeid. Siis veel
kõrgepingeliin mille õõnsatest postidest mummid lugu pidada
oskavad. Tullakse aga kontrollima mind. Mulle pole vaja toetusi. Ma
ei taha omale kedagi perse taha askeldama ainult sellepärast et too
selle eest raha saab ja teeb tööd mida talt telliti. Laske mul
mesindada.

Kui mittetegemise toetuse pärast
jäetakse maad sööti on midagi väga valesti. St. kui ühelt poolt
sarnaselt prügimajandusele manipuleeritud põllumajanduses on toote
hinnad viidud madalale samal ajal kui kõik sisendid aina tõusevad,
siis ei jaksa põllumees toetusest suuremat renti maksta. Kui ühest
mõnusast hobist tehakse töö mida tehes peab alati seljataha
vaatama ja mõtlema sarnaselt klaasiküürijale et kuidas see
vetametile meeldib? Kas see ongi eesmärk?

Mina mesindan edasi. Ostan emi ja
kärjepõhja. Keskajal majandas üks riik end ära müntide
ümbervermimisega, u. 2% aastas. Nüüd on EV- s palgamaksud 60%. St
kui töötaja saab 100 euri kätte, siis riigile läheb ligi 60. Ega
sellega asi piirdu. Käibemaks, kütuseaktsiis, alkoholi- ja
tubakaaktsiis, .. jeerum. Kui suur on tegelik maksukoormus? Täis ei
saa ja lõhki ka kurat ei lähe. Tumedal keskajal oli kole paha, siis
maksti ... kümnist. (naer saalis) Ja raha oli intressivaba. Sellest
räägitakse siiani hirmulugusid kui koledast keskajast... Aga see on
juba eraldi jutt. See ulatub kõik tänapäeva. Ahnus olevat üks
Seitsmest Surmapatust. Ma ei ole eriline ammusurnud mehe kultuse
kummardaja. Mõtlen meie riigireligiooni. Aga ma tean asjust
omamoodi. Sain hiljuti Blavatskaja raamatud. Ütleme.. ütleme Joe
Blacki parafraseerides („Meet Joe Black) et me tegude üle
mõistetakse kohut ja seal ei ole mingit võimalust peituda ja
slikerdada. „Kui sa tahad mu kindlameelsust proovile panna, siis sa
veedad järgneva aja kambris kus pole ei ust ega akent. Kus aega
mõõdetakse mitte päevade ja nädalate vaid aastatuhandetega“.

Jeerum kui pikk jutt sai.. Aga selle
võib Riigikogu kantslist maha lugeda, ütlen ise Amen selle peale.

Lõpetuseks veel link:

http://www.vabamotleja.info/index.php/modules-menu/2011-09-23-17-55-24/poliitika

Vaadakem kaugemale ja mõnigi asi saab
selgemaks ka kohapeal, mis protsessid siin käivad.

***

Pidasin veidi aru ja kahtlesin et kas
saadan postituse ära. Vahepeal juhtusin lugema summikese
arvamust et kõigile tuleks sama puuga mõõta. „Kui on äri, siis
paneb turg kõik ise paika kui ei segata seadustega vahele, mida
antud juhul teeb 15 pere seadus. Vet-nõuded peaksid olema ühesugused
kõigile, kes oma toodanguga turule tulevad. Poolest kilost meest
võid samamoodi "mürgituse" saada.“ Vaatasin summikese
kohta infot-

Liikmeksoleku aeg: 1 tund 42 min. ja see oli esimene postitus
:) leffa- leffa. Oh seda ühe Friedmani puhta kullana võetavat jura
). Aga eks oleme ennegi puhta kullana võtnud ühe teise samasuguse
õpetusi?
Turg paneb paika? Nu nu.
http://www.e24.ee/634470/konkurentsiamet-suhkru-korges-hinnas-suudi-el-mitte-kartell/
Lõik sealt: „Euroopas saavad endale suhkru tootmise kvoodi 6-7
suurt kontserni, kes sisuliselt ka otsustavad, kuhu kvoodi alusel
toodetud suhkrut müüa“ Lätis pandi mitu suhkru
rafineerimistehast EL- ga liitumisel kinni, see oli üks tingimus.
Vaba turg, my ass )))))))))))
Vata selle ühe puuga mõõtmisest veel niipalju et käibemaksu
tagatisraha nõudega pangas suretatakse väiksemad tanklad välja.
Kõigil ei ole seda rahahunnikut mida pangas hoida. Vist oli miljon
euri. 1- 2 lehma pidajad panid kodinad kokku. Kes veel jonni ajas
siis lihtsalt lõpetati nendelt piima kokkuost kuna ülla- ülla,
nende sanitaartingimusi on raske kontrollida. Kas nüüd olete
mesinduse käsile võtnud?
Saksamaal on ntx väikeseid pruulikodasid kõik kohad täis,
erinevaid õllesorte oli nii palju et silme ees võttis kirjuks.
Kloostrites pruulitakse SADU AASTAID sama retsepti järgi õlut. Ma
sügavalt kahtlen kas nad on oma sisseseade roostevabaks teinud..
Meil on kõigi jaoks seadus üks, aktsiisi tagatisraha käib aga
väikestele üle jõu! Nii ongi me õlleturul ainult suured
välismaised tegijad.
https://www.riigiteataja.ee/akt/13158165
Ühest küljest surutakse peale et erinevus rikastab, peame
tolereerima igasugu pedesid ja lapsenäppijaid, nüüd siis äkki
niiiiiii ühtemoodi peab kõik olema?
KURAT!
Veel näidet? Maahommikus oli saade kus Eestimaal kasvatatakse
viinamarju, peremees teeb neist veini. Aga müüa ta seda ei tohi!
Sest seadused on ühed kõigi jaoks! Talle soovitati... turismitalu
teha.
Maaelu arendamise sihtasutus ja miskõikveel on loodud et elu maal
hoida, kõik ainult pläravad kuidas ääremaastumist ära hoida.
Üks tark mees ütles et kui sa millegagi tegelda ei taha, siis
räägi sellest lakkamatult. Maiütle mehe nime, mõni saab
infarkti. Tegelikkuses on bussiliinid suletud, rongid ei käi,
postkontorid kinni, lasteaiad kinni, koolid kinni, nüüd tahetakse
juba sünnitushaigla sulgeda. Väikselt midagi teha ei saa sest
nõuded on sama kulukad mis Carlsbergile või Nestele. Braavo!
Seadusest veel. Kui Föderaalreserv kaotas dollari kulla
tagatisnõude st algas praegune amokk, siis kohustati inimesed
SEADUSEGA ära andma oma säästud kullas. Seadus ju.
Nixon lubas et elu tuleb hää,
Rahvas tegi seepeale: määääääää!


Pealik on rääkinud.
Punkt.
Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Alguses


oligi variant, et 1 korraga kahed andmed aga see ikkagi võimaldab pooleaasta taguseid numbreid "ilusamini" näidata, eriti toetuse tingimustes. Rehepapplus meil ju veres. Sellepärast sellline plaan ei lähe läbi.

  Näiteks panen 1. mai seisuga kirja et mul on 100 pere aga et sügisel oli 200. Toetust makstakse sügisese numbri järgi Smile.

Pronksmedal (100p.)

Alguses*

Aimar Lauge, sul on kõik segamini. Need on tibud, keda loetakse sügisel. Mesilasperesid loetakse kevadel. Mõtle ennem kui kirjutad.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Mõtle ise.


Kogu euroopa loeb sügisel. Kuna keskmiselt on meie laiuskraadil 15% talvine hukkumine, seepärast on kasulikum näidata sügisesi numbreid (soome, rootsi, taani jne).

  Tore kui inimesed mõtlevad.

Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

eks igaüks vaatab vastavalt

eks igaüks vaatab vastavalt oma rikutuse astmele

Pronksmedal (100p.)

andmete esitamine

Aimar Lauge kirjutas:
oligi variant, et 1 korraga kahed andmed aga see ikkagi võimaldab pooleaasta taguseid numbreid "ilusamini" näidata, eriti toetuse tingimustes. Rehepapplus meil ju veres. Sellepärast sellline plaan ei lähe läbi.

  Näiteks panen 1. mai seisuga kirja et mul on 100 pere aga et sügisel oli 200. Toetust makstakse sügisese numbri järgi Smile.

Isegi riik pole nii loll, et hakata postkommunistlikus riigis maksma toetust täiesti kontrollimata andmete pealt. Ja kes valetab, võib valetada ka andmeid 2 või 10 korda aastas esitades, vahet pole.

andmed

Martin Rebane kirjutas:
Isegi riik pole nii loll, et hakata postkommunistlikus riigis maksma toetust täiesti kontrollimata andmete pealt. Ja kes valetab, võib valetada ka andmeid 2 või 10 korda aastas esitades, vahet pole.


Selles on sul õigus, kontrollimata ei anna riik midagi, seepärast ei lähekski läbi selline variant et sügisel ka kevadiste andmete esitamine, riik ei saaks ju kontrollida enam kas kevadised andmed ka õiged on. Kaks korda aastas pered kokku lugeda peaks olema kõigile jõukohane, võibolla motiveeriks see ka vanemate mesinike astumist mesinike ühendustesse kus koos saaks andmed kirja läbi e-pria panna.

Kui riik kontrollimata midagi

Kui riik kontrollimata midagi ei anna siis on mesilasse oodata kaks korda aastas "rahvaloendajaid".

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

Põllumajandusministeeriumi järjekordne .. hoolitsus

http://www.postimees.ee/635318/ministeeriumi-nouded-kalapaatidele-ullata...

"Viie aasta eest kalalaevaregistri üle võtnud põllumajandusministeerium andis ministeerium välja määruse, et kõik kutseliste kalurite paadid tuleb kanda registrisse. Kalureid üllatab, et enne registrisse kandmist
tuleb paadid eraldi üle mõõta, kuigi kõik need on identsed.

Kalurid imestavad, et ümberregistreerimiseks peavad näiteks kõik Kasse-paadi omanikud laskma need üle mõõta ja maksma selle eest ligi 50 eurot, kuigi kõik paadid on identsed, kirjutab Meie Maa."

"Veeteede ameti vanemspetsialist Peeter Kask ütles, et selle määruse täitmise tõttu on neil nüüd käed-jalad tööd täis.
«Kuna nüüd vormistavad kutselised kalurid oma Kasse-paadid ringi alla 12 meetri pikkuseks laevaks, tuleb meil teha nendele paatidele tehniline ülevaatus. ARK-is nõutakse ülevaatuse akti. Selle eest maksab ülevaatuse tellija 1,59 eurot paadi pikkuse meetri kohta pluss paadi vanuse koefitsient,» loetles Peeter Kask akti taotlemise kulusid."
Asjale heidab valgust: "Põllumajandusministeeriumi kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo juhataja Gunnar Lambing selgitas, et kuna kalapüügiressurss on piiratud, tuleb kõik kala püüdvad alused koondada kalapüügiregistrisse, et limiteerida püügivõimsust"
Smile
Kas on oodata ka võrguregistrit?
Päästevestide taatlemist 2 korda aastas?

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Mul on


ka paat olemas. Käin sellega laiul. Nii et tuleb minna paati mõõtma Smile.

 

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

       surnud hinged   

           SURNUD
HINGED

                                                   Nikolai Gogol

 

 

Mehe teekond viib läbi Venemaa kolgaste. Ta käib ühest mõisast teise, tahab
omanikega iseäralikku kaupa teha. “Isake, ütle, kas ei ole viimastel aastatel
hulk sinu talupoegi teise ilma läinud? Ja kas ei maksa sa sellegipoolest iga
niisuguse pärisorja eest maksu, sest nad on ju revisjoninimekirjades, mida
kontrollitakse iga kümne aasta tagant? Kuidas oleks, kas annaksid need nimed
ühe-kahe rubla eest mulle, siis oleks sul kulusid hoopiski vähem?”
Mõisaomanikud kortsutavad laupa. Nad ei oska ettepanekust algul midagi arvata.
Kauge külaline jätab soliidse ja elegantse mulje. Ta sõidab treppi tõlla ja
teenriga, lõhnab prantsuse seebi järele, tema kallite rõivaste all võlvub
priske kõhuke, mis annab tunnistust heast elujärjest. Küllap pole ta mingi
kelm, arvavad mõisnikud ja mõtlevad endamisi: loll mis loll. Surnud hinged pole
ju midagi väärt! Võtku nad endale kui tahab.

Aga endine maksuametnik ja kolleegiuminõunik Pavel Ivanovitš Tšitšikov on
kõike muud kui lollpea. Ametlikult on kadunukesed ju veel elus ja kujutavad
endast kapitali, mille pealt saab kena hüpoteegi. Tšitšikov tunneb Venemaa
ametiasutusi läbi ja lõhki. Kantseleides valitseb korruptsioon. Rahatäht
ostulepingu vahel pühib igasuguse kahtluse selle õigsuses. Keegi ei küsi, kas
mahasahkerdatud talupojad üldse olemas on. Seda enam, et taotluse esitajal on
kõige kõrgemal pool sidemeid.pole vist vaja nämmutada, et kohustusliku regamise eesmärke on (vähemalt) kaks:

1.surnud hingede kokkuost suuremate toetuste saamisks. mis saaks mul selle vastu olla kui saaksin oma hinge eest rubla-kaks. aga ei saan ainult statistikaameti.

2.mesinduse arendamise loosungite all väikemesinduse väljasuretamine loomakasvatuse eeskujul.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

SPUNK,

sinu süüdistused on tõsised.

   Seepärast küsin täpsustuseks, kas sa silmas neid mesinike kes suhtlevad ministeeriumiga süüdi selles, et nad suretavad välja väikemesinike? Kui jah, siis mismoodi? Kui ei, siis keda sa mõtled ( organisatsioon, riik, EL jne.)?

  Ootan põnevusega vastust. Põhjenda ka.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Parim Kirjatükk

Pealik rebaseonu, tulin Sinu ausa esinemise toetuseks mõni aeg tagasi siia mesinduse foorumisse. Just täpselt niiii see oooooooo, kuidas Sa elavalt elust kirjutad. Rõõm on lugeda .......

Aimar ütleb halvasti Martin Rebase kohta, et tal pole peresid ,,,kuna Martin julgeb olla aus.....
Aimar! Sa tead väga hästi, et Martin on suurmesiniku järeltulija....ning mesindusega vägagi kursis....kui Martin EML juhatusse valiti muretsesin, et vanad kalad keeravad ta ümber näpu.......ning rõõm on tõdeda, ning vahel lugeda, et ta suudab ausalt endaks jääda ning vanadele ((valele poole koogutajatele)) vahel vastu hakata...

Ministri juures 95% Eestimaa mesinikke ei esinda endiselt keegi, kui just Jaak nüüd? .....

Vaene minister, kuidas ta sellest liga-loga segapudrust ning supper bürokraatiast mida ükski teine erialaorganisatsioon põllumajanduse rea peal nii rikkalikult ei kultiveeri, läbi närib......kahju kohe, et meie mesinduses vahepeal talv on......nii mõnigi lollus jääks välja mõtlemata, kui koguaeg mesindama peaks.

Keegi siin ütles, et majandusministeeriumi rea peal on 15 mesilasperet kirjas........KUID EML SOOVIL NING PAKKUMISEL ON SEE KOGU riigiaparaadi institutsioone läbiv ja ainult EML saab oma lolluse tagasi kutsuda......teistes riikide mesinduses, sellised jaburused ei kehti.
Parimat soovides....

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

täpsustus

1.hingde kokkukogumise teema täpsustust ei vaja? selge.

2."süüdi" on ehk pisut karm ja staatiline sõna. "eesmärgi nimel üle maaslamajate tähtede poole" kõlab pisut edasipüüdlikumalt. kas need ministri juurde minejad ,kes soovivad KÕIGI MESINIKE nimel sedust kaheks regamiseks ,on KÕIK MESINIKUD läbi käinud ja nende tahet küsinud? või on tegu väikese huvigrupiga, kes oma tahet kõigi peale laiendavad. siin foorumis on korduvalt maha öeldud, et võiks olla kas perede arvu või toodangu koguse pealt kriips ,millest allapoole ei inimest ei tülitata. ma olen siiani ära elanud ja ei tea mitu peret on Aimar Laugel ning ei huvitagi. kui kellelgi on huvi ,siis peab selleks mingi põhjus olema? selle põhjuse ütles pisut eespool kenasti välja Silver

Ajaga tuleb kaasas käia, mis ongi lühike vastus sinu küsimusele. ja kui ühest lisaregamisest on vähe ,siis teeme veel ühe jne. ja kui ikka ei aita, leiame vahendid ,et hobimesinik oma hobi lõpetaks? seda on mulle kutselised mesinikud suu sisse öelnud, et viletsal aastal müüvad kõik oma mee ära, heal aastal aga on hobimesinik kutselisele risuks jalus. parem kui neid poleks. sõnadest tegudeni on vaid üks samm.


Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Siis oleme


me ikkagi süüdi? Tore et meil selline võim on. Hea ise ka teada.

 Me ei räägi kusagil kõigi mesinike nimel. Sa, spunk, räägid või? Sinu juttust tuleb välja et omad kõigi mesinike arvamust. Seda nimetetakse suurushullustuseks aga kui seda juba põed pole midagi teha Sad .

  Mina esindan oma organisatsiooni ja selle liikmete arvamust ja enda oma. Me ei pea kõiki mesinike läb ikäima ja kuidas oleks see ka võimalik kui teid pole üheski organisatsioonis ega registris.

   Oled ju ise üks kibestunud kommeteerija mesindus.ee lehel ja sellega sinu panus piirdubki. Mine pea oma mesilasi, see on üks hea võimalus stressi maandada.

  Tee tehke oma Maaslamajate Vinguvate Mesinike Ühing ja kobisege selle nimel edasi.

 

PS. Hingede kokkusaamine riigi asi, mitte meie.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

ma ju mõistan su

ma ju mõistan su motivatsioone ja lepin sellega ,et elu paraku ongi selline. miks solvud? sinul omad argumendid, minul omad- ei peagi ju kõik ühtmoodi arvama. ei räägi ma ka kõigi mesinike nimel kindlasti mitte. seetõttu ei kriibi ka ministeeriumi ust, sest sellel võiks olla mõju mitte ainult mulle või SMÜ-le vaid kõigile vabariigi mesinikele ,keda ma teps mitte ei esinda.
PS. tänan viisaka teietamise eest ja minu ilmselt ainuisikulisele ühingule sobiva nime pakkumise eest (kuigi ka see võiks minu isiklik asi olla).

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja rebaseonu pilt

Mõni mõte

Mesindusega segamatult tegelemiseks ei tohiks üheks tingimuseks olla kuhugi gruppi kuulumine

Hiljuti tapetud Liibüa president kirjutas "Rohelise raamatu". Ta oli tark mees. Meie lääne demokraatiat teadis ta läbi ja lõhki.  Mida teame meie islamist? Niipalju kui telekast läbi relvakaamerate näidatakse

oeh...

Et mis puutub mesindusse islam?

Kui see nii lihtne oleks seletada. Samas on kõik väga lihtne.  Kasvõi see rahva esindamise mandaat, ka sellest on kirjutatud seal kusjuures väga argumenteeritult ja loogiliselt

***

See pikk jutt seal eespool tuli maitea kust

Hakkasin paari mõtet kirja panema ja siis tuli ja tuli ja kõik pidi kirja saama, ei jõudnud nii ruttu trükkida
Ehk oli see vaablase nõelast mille augustis kuklasse sain )
Tüübil kes lõi inimrassi peab ikka muula kannatus olema. Muigama paneb.

Nüüd olen ilmselt mõnda aega vait
Kes pidi kuulma see on kuulnud

Kõik.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Ando pilt

Registreerimine


Nüüd on sellest siin pikalt räägitud!


Mul endiselt selline küsimus,et kui ma ei lähe priiasse neid kirja panema ja keegi kaebab (kindlasti mõni selline leidub kellele ei meeldi rahulikult  elada ja ei lase ka teistel seda teha) Mis siis juhtuma hakkab?

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Oleneb


kellele kaebab. Maksuametile, saad maksuameti kaela, vet. süsteemi saad vet. ametnikud kaela. Registreerimata jätmise eest on trahv kuni 200 trahviühikut eraisikule.

Pronksmedal (100p.)

Registreerimine*

Arutelu käigus tegime ju kindlaks, et mesilate register peab olema vabatahtlik, see ei sega ka otsetoetuste taotlemist. Loodan, et meie esindajad ümarlauas selle info ministrile edastavad.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Mesilaste

register ei ole vabatahtlik, vaid kohustuslik juba 2 aastat.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Ando pilt

Maksuametiga ei näe

Maksuametiga ei näe probleemi!Mis alusel see vet amet tuleb mu hoovi-maale?

Pronksmedal (100p.)

Lollide paraad

kas te keegi tõesti usute , et meile hakatakse toetust maksma? Tulge mõistusele, see riik ei suuda isegi lasteaedu korras hoida. Kui euroopas toetus tekib siis saame ka (seljuures poole 3korda vähem kui prantslane või 5 korda vähem kui kreeklane) aga meie riik omal initsatiivil ei maksa meile s...ki. 


Ministri käest tuleb nõuda, et abiemapered, võrsikpered ei lähe arvesse.


7päeva, tõestagu , et see pere pole eile moodustatud Smile
Enne toetuse tekkimist ärgu tülitagu meid, kasu pole bürokraatitest muffigi ei ravi, ei karantiini jne puhul.


Kõik ülejäänud põllumehed registreerivad , saavad bürokraatlikku nu -ssi, aga saavad ka toetusi.


Meie tänu EML ja muude tegelaste tarkuse tõttu saame ainult piitsa ilma präänikuta.

Pronksmedal (100p.)

liigne

EMLi kohta võib öelda: liigne agarus on ogarus...

trahvid

                  Kas keegi on huvi tundnud millised on trahvid kui ei registreeri mesilasi, või ei tee seda õigeaegselt, või tuleb pria kontroll ja avastab registreerimata pere. Suvel juhtub ikka mõni sülem väljast tulema. Endal vähendati sell aastal kõiki toetusi 1 protsendi võrra selle eest et ühe kitse registreerimine viibis kuus päeva. Pria arvestab ainult ühe põhjusega mida nimetatakse  -  vääramatu  jõud. Tänane Saarte Hääl kirjutab mesilaste teema on õiguskansleri käes arutada.             

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

trahvid 2


mesilasi tuleb registreerida 1x aastas hetkel ja vahepeal muutustest teada ei pea andma (v.a. kui lõpetad mesilaste pidamise)ehk selle pärast ei trahvita.

 Kui pered ei ole kirjas, siis võivad füüsilisele isikule teha trahvi kuni 200 trahviühikut ja seda mitte PRIA, vaid vet. inspektor. Kui sa oled saanud PRIAst mesilaspere toetust, vot siis ma ei tea kuidas teil see omavaheline kokkulepe oli, kuna teistele mesinikele veel toetust ei maksta Smile.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Sanktsioonid ...

Vet amet mõjutab mesiniku elu investeeringu projekti hindamise käigus ja saab panna veto,kui on ettekirjutuse ignoreermine.
 Toetuse saamisel pead objekti kasutama sihipäraselt viie aasta jooksul peale viimase toetusosa kättesaamist.Pead jätkama tegevust iga hinna eest. ATV võid müüa 6 aastal peale soetamist.Varem müües  tuleb toetus maksta tagasi.Kogu mesila hukkumisel  tuleb asuda mesila taastamisele.Seda kontrolli teostavad PRIA  ametnikud.
     Mikroe... Mart
    Õnnetuse kutsud ise esile