Sügisesed vabariiklikud mesinike teabepäevad. Mesindus Eestis, Soomes, ja mujal. Apimondia 2011 Argentiinas. 26.-27.11.2011

26.11.2011 10:00

26. ja 27. novembril 2011.a. toimub kahe-päevane sügisene vabariiklik mesinike teabepäev Jänedal.

Päevakava
Laupäev 26.11.2011
10.00  Avamine
10.15 – 11.15  Eesti mesindusprogrammi 2010 – 2013 – mis tehtud mis teoksil.  Aivar Raudmets 
11.15 – 11.30  Kohvi/tee paus
11.30 – 12.30  Mesilate registreerimisest ja mesilasperede teavitamisest.  Kiido Levin - PRIA Registrite osakonna juhataja
12.30 – 13.30  Mee  tootmisele  esitatavad  nõuded.  Mida  kontrollib  Veterinaar  ja Toiduamet?  Dagmar Undrits Veterinaar ja Toiduameti peaspetsialist
13.30 – 14.15  Lõuna
14.15 – 15.00  Mee kvaliteedi aasta kokkuvõtted perioodil 2010-2011. Anna Aunap
15.00 – 15.45  Eesti erinevate piirkondade test- ja vaatlusmesilates 2011 aastal teostatud tarukaalu näitude ja ilmavaatluste põhinäitajate
fikseerimistulemused ja analüüs. Ülo Lippa
15.45 – 16.00  Kohvi/tee paus
16.00 – 16.45  Mesilaste haiguste seirest 2011/2012.a. Arvi Raie
16.45 – 17.15  Mesilaste kadumisest, Leedu ja Poola kogemus. Sigitas Uselis
17.15 – 18.00  Eesti  mesindusaasta  kokkuvõte  2011.  Ülevaade  EML-i  tegevustest. Aleksander Kilk 
18.00 - 18.15  Aastamesinik 2011 valimine.
18.15 – 19.00  Õhtusöök
19.00 – 20.00  Mesilasemade kasvatusest. Madis Mutso
               Kaminasaal  Vestlusring

Pühapäev 27.11.2011
9.00 – 10.00  Ülevaade mesinike esindajate ja ametnike töörühma arutelust - küsimuste vastuste foorum
10.00 – 11.00  Eesti mesindusalase tõuparandustöö tegevused 2011/2012.  Aimar Lauge
11.00 – 12.00  Mesiniku eriala Riikliku õppekava sisu ja võimalik teostus. Marje ja Jaak Riis
12.00 – 12.45  Lõuna
12.45 – 14.15  Mesindusest Soomes. Ülevaade 42. rahvusvaheliselt mesinduskongressilt Apimondia  2011,  mis  toimus  21.-25.septembril  2011  Buenos  Aireses, Argentiinas. Lektor Janne Leimi, Soome Mesinike Liidu juhatuse liige
Janne Leimi soomekeelse ettekande vahendamine ja kommenteerimine. Aado Oherd
14.15 – 14.45  Kohapeal algatatud teemad. Küsimused-vastused. 
14.45 – 15.00  Teabepäevade lõpetamine.

Aastamesinik 2011 valimiseks palume esitada kandidaadid koos põhjendusega EML e-maili aadressil info@mesinikeliit.ee hiljemalt 20.11.2011.a.

Teabepäevade
korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogramm 2010 – 2013 raames. Osavõtt loengutest on tasuta.Toitlustus (sh kohvipausid) ja majutus on tasulised. Vajalik eelregistreerimine

Ühele osalejale maksab öömaja koos hommikueinega ja toitlustamine (3x soe söök) kokku ca 30eurot. Kohvi ja teepausid pole sisse arvestatud. Kes ei soovi mõnda toidukorda siis palume registreerimisel täpsustada.

Täpsem info Aivar Raudmets tel. 53414067 mesindusprogramm@gmail.com

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Kommentaarid

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Ando pilt

Liigun laupäeva hommikul


Liigun laupäeva hommikul Haapsalu-Tallinn- Jäneda ja pühapäeval lõuna paiku tagasi.Kui kellegil soov siis võin heameelega kaasa võtta. Smile

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Teabepäev ...

Kõigepealt kordan suvise teabepäeva küsimust juhatuse liikmetele.Kuidas on organiseeritud Taanis tootjarühma praktiline tegevs.Sama küsimus ka põhja naabritele.Kui on raskusi tõlkimisega,siis täpse väljendi leiate EL ühtse põllumajamduspoliitika seadusest.Arutelust on välja jäänud tootjarühma tutvustus ja toetused.Tugevasti on esindatud kontrallijad ja esinejate hulgas ka minu "lemmikuid"Aruandjate aruanded võiks piirduda 15 minutiga.

Vabahärra Lippa Loengu lõppu võiks pakkuda sõna Tapa või Aegviidu valla majandustegevuse mõunikule,kes selgitaks kuidas seaduslikult müüa maha kaalutud mesi Jäneda laadal.
   Mikroe... Mart

Üritus vajalik praktilisus ???

Ootused

Kui lektorid ei tea, mida neilt loodetakse kuulda, siis nad ei tea ka sellest rääkida. Panen siia kirja oma tagasihoidlikud ootused.


Eesti mesindusprogramm 2010 – 2013 – mis tehtud mis teoksil.  Aivar Raudmets 
Siin ei olegi midagi küsida, sest mesindusprogrammi tehtud ja teoksil tegemised on üleval mesindusprogrammi kodulehel. Kõik toimub vastavalt programmile. Iseasi on, kuidas mõõta mesindusprogrammi efektiivsust mesinduse jaoks. Programmis toodud mõõdikud (8.4. Näitajad) on formaalsed ja programmi kasulikkust mesindusele ei iseloomusta. Sellepärast on mesindusprogramm mesinduskauge.


Eesti erinevate piirkondade test- ja vaatlusmesilates 2011 aastal teostatud
tarukaalu näitude ja ilmavaatluste põhinäitajate fikseerimistulemused ja analüüs. Ülo Lippa
Mis on vaatlusmesilate mõte? Mis oli põhjus, et enamikus vaatlusmesilates ei täidetud vaatlustabeleid operatiivselt? Kas ei oleks otstarbekam, kui vaatlused oleksid põhjalikumad (meetaimede õitsemise algus), mesinikele operatiivselt kättesaadavad, vaatlejad paremini motiveeritud ja sellevõrra vaatlusmesilaid vähem?


Mesilaste haiguste seirest 2011/2012.a. Arvi Raie
Lektor võiks rääkida ameerika haudmemädaniku juhtumist Läänemaal, mesilaste massilisest hukkumisest Märjamaal ja mis põhjusel sellel sügisel on paljudel mesinikel mesilaspered hukkunud, kuigi varroatõrje on tehtud. Huvitab ka, kui laialdaselt on Eestis levinud Nosema ceranae ja millised ohtlikumad mesilaste viirushaigused on Eestis olemas.
Kui vahendeid napib, kas ei oleks siis mõttekam igakevadise põhjalangetise lausanalüüside asemel analüüsida mesilasperede hukkumise ja haigestumise põhjuseid?


Eesti  mesindusaasta  kokkuvõte  2011.  Ülevaade  EML-i  tegevustest. Aleksander Kilk 
Mis on konkreetselt plaanis, et EML mainet mesinike hulgas tõsta?


Eesti mesindusalase tõuparandustöö tegevused 2011/2012.  Aimar Lauge
Ka siiani on pidevalt toodud Eestisse buckfasti, itaalia ja kraini tõuemasid ja nende järglasemasid mesinikele müüdud, aga Eesti mesilaspopulatsioon koosneb ikkagi põhiliselt segaverelistest, tihti halbade  omadustega mesilastest. Kuidas mesindusprogrammi raames tehtav tõuparandustöö parandab Eesti mesilaspopulatsiooni kui terviku  omadusi?  Kuidas võiks iga mesilasemasid kasvatav mesinik valikuid tehes oma mesilaste omadusi parandada?

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

To: honeybee

Kuna panen just Jäneda loengut kokku, siis on Sinu küsimused väga õigeaegsed ja teretulnud. Arvestan nendega ja püüan oma teema piires vastata.

Lugupidamisega       metsamesinik Ülo

Pronksmedal (100p.)

vastus honeybee le

Täpselt samu mõtteid olen ka mina mõelnud. Igasuguste programmide lõppeesmärk peab REAALSELT teenima mesinike huve. Me ei vaja mingeid teaduslikke analüüse, see jäägu teadlaste pärusmaaks. Kui saame teada tarukaalude näidud sügisel, siis on tegemist teadusliku uurimusega. Samas ei ole mesinikel juhendit, kuhu ja kelle poole pöörduda mesilaste hukkumise korra (nii mürgistused kui haigused). Loodan, et saame mõne päeva pärast programmi tegijatele edastada asjalikke ettepanekuid.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Sügispäevad - kanditaat

Palju tervitusi Jänedale......

Pakun aastamesiniku kandidaadiks Virgo ja Ludmilla Micelsonid Valgamaalt, kes on mesindust väga vingelt propageerinud ning nende raamat " Tunne ennast tervena......on väega tänuväärne.......

Võib olla on perekonnanimes viga, või oli raamatupealkiri kuidagi teisiti.....
Parimat soovides