31.03 - EML kevadkoosolek ja teabepäev Tallinnas

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)
00.00.

EML kevadkoosolek ja teabepäev toimub 31. märtsil 2007.a. algusega kell 10 Tallinnas Väike-Paala 3 saalis.

Toimub Eesti Mesinike Liidu aruande-valimiskoosolek.
EML juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanne, arutelu, ülevaade Eesti mesindusprogrammi 2004-2007 tegevustest ja tulemustest ning uue programmi 2007-2010 tegevuskava arutelu. Valitakse EML uus juhatus.

Teabepäeva raames ka ettekanded ja arutelu teemadel:
1. Heade mesindustavade reeglid mee tootmisel, käitlemisel, pakendamisel ja turustamisel, toiduohutuse ja üldhügieeni üldised nõuded mesindusruumidele ja mee käitlemisele. VTA peaspetsialist Arvi Raie.
2. Mesilashaiguste alal kevadine olukord Eesti mesilates, langetise ja teiste seireproovide võtmine mesinikelt ja mesilatest, mesilashaiguste diagnostika ja tõrje korraldamine, mesila passi võimalusi. Arvi Raie.
3. Mee kvaliteedist, meeproovide analüüsi tulemustest. Anna Aunap, Uku Pihlak.
4. Vaatlusmesilate ja varroatoosi testmesilate võrgustik laieneb üle kogu Eesti. Aleksander Kilk.
5. Kevadiste tööde kogemusi mesilates lamav- ja korpustarude korral.
6. Mee turustamise edendamisest, mee tarbimise propageerimisest ja meeturu arendamisest. Margus Otsa, Martin Rebane.

Ootame EML liikmete ja kõigi mesinike ning mesindushuviliste aktiivset osavõttu.

Täiendav teave: Aleksander Kilk, tel. 52 93 589.

59° 14' 41.3484" N, 25° 41' 10.9608" E
Seda kannet ei ole veel hinnatud