11.02.2012 Talvine vabariiklik mesinike teabepäev Põltsamaal.

Aasta mesinikKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja alfa pilt
11.02.2012 10:00

11.veebruaril 2012.a. toimub talvine vabariiklik mesinike teabepäev
Põltsamaal (Põltsamaa Ametikoolis - Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald,
Jõgevamaa), algusega kell 10.00.

Päevakava


09.00–10.00 Registreerimine
10.00–10.10 Teabepäeva avamine.
10.10-11.10 Tolmeldamine. Mida peab mesinik teadma tolmeldamisest. Lektor
Ants Bender Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Heintaimede osakond
osakonnajuhataja
11.10-11.30 Kohvipaus
11.30-12.30 Õhusaaste
situatsioonist Eestis ning selle mõjust mesilastele ja korjetaimedele.
Lektor Erik Teinemaa, Eesti Keskkonnauuringute keskus, Õhukvaliteedi
juhtimise osakonnajuhataja
12.30-13.00 Sissejuhatus mahemesindusse. Lektorid Tõnis ja Aili Taal
13.00-14.00 Lõuna
14.00-14.45 Pinnase saaste ja taimekaitse mõju mesindusele. Lektor Anne
Luik Eesti Maaülikooli teadusprorektor; Teaduskraad: Bioloogia kandidaat
entomoloogia erialal
14.45–15.15 Mesilasperede talvitumise
olukorra hindamine ja tarulangetise seireanalüüside kogumisest 2012.a.
kevadel. Mesilasperede kadude hindamise seireprogramm. Lektor Arvi Raie
15.15–15.45 Varroatoos ja teised mesilaste haigused. Lektor Aado Oherd
15.45–16.00 Kohvipaus
16.00–17.30 Mesiniku tervishoid/esmaabi (põletused, tervishoid,
ülekuumenemine sh päikese põletus, kokkupuuted hapetega, mürgistused
jne). Lektor Ruth Kastanje, Terviseamet, Mürgitusteabekeskuse
peaspetsialist
17.30–18.15 Ülevaade Põhja- ja Baltimaade
Mesindusnõukogu aastakoosolekust ja teaduskonverentsist 03-05.02.2012
Riias. Lektor Aleksander Kilk
18.15–18.30 Teabepäeva kokkuvõte ja lõpetamine


Teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogramm 2010 – 2013 raames.


Osavõtt loengutest on tasuta. Toitlustus (sh kohvipausid) on tasulised (a´ 3eur).
Vajalik eelregistreerimine www.mesindusprogramm.ee või tel 53414067
Täpsem info:
Aivar Raudmets tel. 53414067 mesindusprogramm@gmail.com


Seda kannet ei ole veel hinnatud

Kommentaarid

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Aasta mesinikKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja alfa pilt

Talvepäevast

Jäin samuti talvepäevaga rahule. Eriti huvitavad loengud olid tolmendamisest, taimekaitsest ja mesiniku tervishoiust. Lektorid olid tasemel ning valdasid hästi teemat.  Aitäh korraldajatele!

Pronksmedal (100p.)

teabepäevast

Nüüd on päev õhtul ja ise kodus tagasi. Tahan korraldajaid tänada väga hea programmi koostamise eest! Loengud olid tõesti väga huvitavad. Samuti oli toitlustamine suurepärane. Tasus Põltsamaale sõita.