EML uudised

Pronksmedal (100p.)

Et netimesinikud EML tegemistel ikka kätt pulsil hoida saaksid, siis toon ära neli praegusel hetkel käsilolevat asja:

  • EML kevadkoosolek ja mesinduspäev toimub 24. märtsil kl 10, Tallinnas V-Paala 3
  • EML juhatuse esindus minu isikus tutvustab 19. märtsil Õiguskantsleri büroos EML liikmete seisukohti ÕK poolt algatud menetluses, kus uuritakse mesilaste pidamist asulates. Olgu öeldud, et EML ei pea täiendavate regulatsioonide kehtestamist seaduses vajalikuks.
  • Kuna importmee osakaal turul kasvab ja mesinike arv Eestis on langenud, siis alustasime uute tegevuste kavandamist Eesti mee propageerimiseks. Tegevusi finantseeritakse EML eelarvest, mistõttu ei ole meil Euroopa Liidu poolt seatud lisapiiranguid.
  • EML tegevjuhi konkurss on jõudnud selektsioonietappi. Heal juhul saame valiku teha juba kevadkoosolekuks, kuid see pole lubadus ega eesmärk.


Täpsemat infot leiate ka EML veebilehelt http://mesinikeliit.ee

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Kuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

vanad uudised

Miks teil uudiste jagamine nii palju aega võtab, EML juba ammu direktor valitud aga kodulehel pole mitte sõnaiukugi selle kohta!

Pronksmedal (100p.)

Vastus

Kodulehel on kontaktid ammu olemas, uudist tõesti ei ole teinud selle kohta. Aga jutt vastab tõele ja kevadkoosolekul osalenud on tegevjuhi ka juba ära näinud. Kontaktandmed siin, pilti veel ei ole Smile

http://mesinikeliit.ee/textpage/juhatus

Pronksmedal (100p.)

pikk tee veel ees

lõpuks mesinikeliidu lehel üleval 24. märtsi koosoleku protokoll. Jääb mulje, et kõik olid väga rahul, esitati ainult täpsustavaid küsimusi. Tegelikult oli nii, et pooled olid endiselt rahul kõigega, kuid pooled olid üpris kriitilised. Jääb mulje, et ainuke paha oli revisjoni komisjon, kelle arvamusega keegi rahul ei olnud. Olin ka kohal, kuid mulle küll selline mulje ei jäänud. Võtsin ise ka mitu korda sõna, kuid kuna minu sõnavõtud ei olnud paitavad, siis jääb protokollist mulje, et mind ei olnudki kohal. Tekib küsimus, miks ei juleta rev. kom. akti avalikustada ja kui kõik on nii roosiline, miks siis tavamesinikud on rahulolematud? Samuti miks ei avalikustata juhatuse protokolle. Siis saaksid mesinikud aru, mis põhjusel oli rev. kom. nii kriitiline. 

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Seadus

Ma pole küll EML'i liige, aga mittetulundusühingutega kokku olen puutunud, ka revisjonikomisjoni liige olen aastaid olnud.  Revisjonikomisjon teenib üldkoosolekut, selle akt/aruanne selleks ongi, et lihtliikmetele anda juhatuse tegevusest sõltumatu ülevaade, arunne on üldkoosolekul liikmetele esitamiseks.

Mittetulundusühingute seadusest IV peatükk Juhtimine:
§ 34. Järelevalve

 (1) Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

  (1.1) Revidendiks või audiitoriks ei või olla mittetulundusühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.

 (2) Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

 (3) Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.


Ei taha siinkohal kaasa rääkida ega hinnanguid anda, et kas keegi tegi midagi valesti või õigesti, hästi või halvasti, lihtsalt väljavõte seadusest, kuidas asi seaduslikult käib ja millised on ses küsimuses asjaosaliste õigused ja kohustused.

Pronksmedal (100p.)

ümarlaud või mõttekoda

Juhin mesinike ja eriti EML liikmete tähelepanu, et mesinikeliit.ee lehel on üleval kokkuvõtlik materjal 1 mail toimunud ümarlauast. Oli väga sisutihe ja vaimset pinget pakkuv üritus. Paluks mitte kritiseerida, kuna kõik on nö. toorik, kuhu alles tuleb liha ümber kasvatada. Mingeid otsuseid ei võetud vastu vaid pandi kirja mesinikke kõige enam pigistavad probleemid. Tulevikus võib veel lisaks teha töörühmi, kuid ühe päevaga jõuti teha viis. Oma organisatsiooni kujundame ikka me ise. Paluks aktiivset kaasalöömist töörühmade tegevuses. Eriti ootaks EML kritiseerijate kaasalöömist, kuna teil oli väga palju asjalikke, edasiviivaid ja põhjendatud märkusi. Nüüd on tekkinud võimalus kõigil osaleda töörühmade töös. Esmakordselt vaatasid mesinikud ühiselt ühes suunas ja ei loobitud üksteisele teravusi. Päikest! 

Pronksmedal (100p.)

oeliga nõus

5 tundi väga sisutihedat tööd, asjad on hakanud liikuma...