Postimehe artikkel

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Ain pilt

http://www.postimees.ee/831342/omavalitsustele-teeb-muret-mesilaste-pida...


Omavalitsustele teeb muret mesilaste pidamise puudulik regulatsioon


Läänemaa Ridala vallavalitsus pöördus õiguskantsleri poole, et saada
selgust, kas kohalikul omavalitsusel on õigus reguleerida mesilaste
pidamist.

«Palume informatsiooni, millal mesilaste pidamist hakatakse
reguleerima. Kodanikud pöörduvad oma murega kohaliku omavalitsuse poole,
samas aga omavalitsus ei saa neid aidata,» kirjutas Ridala vallavanem
Toomas Schmidt õiguskantslerile saadetud kirjas.

Schmidti sõnul on vallavalitsus selle probleemiga ka varem
õiguskantsleri poole pöördunud ja õiguskantsler on lubanud asja uurida.
«27. septembril 2011. aastal teatasite, et õiguskantsleri seisukohast
teavitate täiendavalt peale ministrite arvamuse analüüsi,» kirjutab
Schmidt.

Seni ei ole tema sõnul siiski vastust saadud ja tänavu 3. mail pöördus
Ridala vallavalitsuse poole taas tiheasustusalal elav kodanik, kes ei
ole rahul naabri poolt mesilaste pidamisega.

Mesinduse teema sattus eelmisel aastal õiguskantsleri lauale, kui
naabri mesilindudelt pidevalt nõelata saanud väikelinna elanik pöördus
õiguskantsleri poole, sest kohalikul omavalitsusel pole õigust mesilaste
pidamist piirata.

Õiguskantsleri teatas siis, et põhiseadus kaitseb nii mesiniku kui ka
mesilaste pidamisest häiritud isiku omandit. Seega on riigil kohustus
kehtestada reeglid, mis aitavad tagada nii mesila omaniku kui ka tema
lähiümbruses elavate isikute omandi kaitse.

«Ühelt poolt on meil kõigil õigus oma maa peal mesilasi pidada ning
keegi ei saa eeldada, et me seda teha ei tohi. Teisalt ei tohi mesilaste
pidamine viia selleni, et korjeperioodil või pereheitmise ajal pole
mesila naabruses elavatel inimestel võimalik oma kinnistut vabalt
kasutada, näiteks seal kaitseriietuseta ringi liikuda,» märkis
õiguskantsler.

------------------------------------------------------------------------------------------------


Lugu loetud ja nagu ikka .. järgneb loole ka kommentaare, ehk siis arvamusi laiadelt rahvahulkadelt.

Päris huvitav lugemine oli ... eriti kommentaaride Smile