Mesindustoodete tootjarühma moodustamise ümarlaua loomine

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Tootjarühma moodustamise ümarlaud on esialgu ühe liikmeline,pole kellegiga midagi arutada.Lätkan informatsiooni kogumist.
   Mart

Keskmine: 1 (2 häält)

Kommentaarid

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesindustoodete tootjarühma arutelu II

Arutelu pole õnnestunud käivitada tootjate tasemel.Tootjad kasutavad üritused ära tulu teenimiseks,kuid tuluteenimise meetodi edasiarendamine ei võta vedu.Järgmine,üritus mida korraldab Tallinna Mesinike Ühistu toimub metsamesiniku mesilas,kuid tootjarühma teemat võõrale õuele ei vii . Projektidele toetuv mesindamine,pole tema rida.Muidugi huvitav oleks näha mesiniku kaugdiagnostika seadmeid mõnuainete tarbimise ja mesindus taseme määramiseks.Hinnates kõlblikkust tootjarühma,siis kardan,et 2011 a. andmetel see puudub.Hinnang antud pimesi,vabandan kui eksin.
  Kui lastakse jätkan teemaarendust Elvas.
  Mart Rannu

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesindustoodete tootjarühma arutelu III

Ümarlaua sünnini on veel pikk tee käia.Ümarlaua teemaga on lubanud jutukas ühineda Vabadik,teretulemast.Mesindusüritustel teemast rääkimine on nagu haneselga vesi.Mittetulundusühingute taotlused ,arendada mesilaste armastust,ei erenda tootmist ja ühistegevust.Suvise kokkutuleku jätsin vahele,kuid proovin tegutseda Karksi meefestivalil ja vestelda meie suure pealiku,põllumajandusministriga.
  Tutvuge Pria leheküljel määruse ja meetme põhimõtetega,kui need on vastuvõetavad,ühinege ümarlauaga.
  Mart Rannu
 

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesindustoodete tootjarühma arutelu IV

Kuu möödunud mesinikud mesilates,potensiaalse võimekad liikmed on alustanud sopa kaelakallamist(saa kaineks,lõpeta mesilaste hukkamine jne.) Uusi ettevõtjaid liitunud pole,huvitatuid on.Loomaaia üritusel vestlesin pr.Taaliga ,kes on tootmisühistu Eesti Mahedas tegutseja.
  Lootustandev on Karksi-Nuia meefestival ,kus toimub ,kokkusaamine põllumajandusministriga.Plaanin osavõtu,kui kõik laabub.Selle aasta tunnustuse taotlemise aeg saab varsti otsa.Tuleval aastal uus võimalus,koos uute ettevõtjatega,kes on kursis Pria asjaajamistega.
    Mart Rannu

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesindustoodete tootjarühma arutelu V

Karksi -Nuias kohtumine ministriga toimunud.Oma probleeme EML-i kaudu ei esitanud,vaid esitasin otse ilma ettevalmistus ajata.Minister on probleemiga hästi kursis ja samamoodi mures ,et tootjarühmi tekkib juurde aeglasaelt.Tulevikus tegeldakse nende probleemidega sügavamalt ja uuel toetusteperjoodil täiendatakse ühistegevuse meetmeid.Tunnetan ametkonna
tõsist huvi mesinduse arengu vastu.
   Festival oli üsna suur,kuid oblikhapet müügilt ei leidnud.Meemüüjaid 20 ringis igasuguse hinnaga.Mesinikega suhtlesin vähe,sest kohtusin vana sõbraga.AL praalis jutukas,,et Mardiga koostööd tootjarühma suunal  ei tee, Ära piparda ,pealiku otsimise ajad on ees,kui 5  asutamiskõlbliku mesindajat kokku ei saa on tootjarühm teoreetiline.
      Mart Rannu

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesindustoodete tootjarühma arutelu VI

Aruandmise aeg käes.Ümarlaua arutelu pole toimunud,kuid teemaga seotud sündmused toimuvad esialgu ilma mesiniketa.Tunnustamise meede suletakse
12-ndal ja toetamise meede 3-ndal.Kutselised mesinikud organiseerivad ,toetuse rahadega,valitud seltskonnale müügiteemalise ürituse.Kutselised, kes need sellised on,on selguseta.Loodan,et naad kõik on mingil moel ametlikud ettevõtjadEttevõtjate  toetamise järgi võib mesinike liigitsda:
1.Kasumiga tüütavad suurtootjad(1000000 krooni vist),keda ei toetata,sest saavad ise hakkama.
  2.Tootjate ühendus  (tuluga32000€) saaduste müügiks ,mis on moodustatud vähemalt 5 mesinikust,kelle tunnustatud toote müügitulu on üle 6400€,saavad toetust 320000€
 3.Mikroettevõtjad mesinikud kes on saavutanud tootmistaseme 2400€,võivad taodelda investeeringu toetust 100000€.
  4.Põllumajandusharidusega noored (40  aastat) mesindusettevõtjad, kes saavad alustamiseks 40000€
  5.Tasemeta ettevõtjaid ei toeteta.
  6 Hobimesiniku.,tülitada,kuni hakkavad seaduskuulekateks.
    Mart Rannu

Hobimesinik

Mida siin nüüd täpsemalt silmas peetakse? Kes on see hobimesinik, kes pole seaduskuulekas ja keda seetõttu tülitama peab? Kas piisab sellest, et oled ennast PRIA-s arvele võtnud või peab ilmtingimata veel ettevõtja olema? Paluks selgust!

Pronksmedal (100p.)

Hobimesinik*

Poleks paha Mardi huumorist juba aru saada ja mitte närvi minna.

Hobimesinik#

Selliste naljadega on nii, et tegija peab neid millalgi ka nuusutama hakkama

Pronksmedal (100p.)

Brüsseli

seaduste järgi: Tootjarühm on samas piirkonnas konkreetse tootmistegevusega tegelevate talupidajate vabatahtlik ühendus.
Nii et Kulla Mardike hakka peale omast vallast või äärmisel juhul maakonnast .Muidu ei mahu seadustesse. Brüssel isemõtlemist ei salli.

Pronksmedal (100p.)

Arulagedad mesinikud

Raske on aru saada, miks mõned mesinikud on valinud Mardi oma ilkumise ja miinuste märklauaks. Mis selles halba on, et Mart püüab tutvustada ühistegevuse ja PRIA toetuste võimalusi?
Paljud ilkujatest ise on PRIA  või muid toetusi kasutanud ja ühistegevuse vastu on hakanud huvi tundma isegi kutselised mesinikud. Järelikult on Mardi valgustustegevusel siiski juba positiivseid tulemusi.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesindustoodete tootjarühma arutelu VII

Selleks aastaks on tootjarühma II voor mesinike jaoks lõppenud.Tootjarühma
moodustsda ,tunnustada ja käivitada ei õnnestunud.Märkuandnud kaasalööjaid oli 2,5 mesiniku.Tutvujaid oli rohkem,miinustega  narrijaid , neidsamuseid anonüümseid miinustejagajaid  tegelasi samuti.Küsimust kuidas
tuua eesti mesinike käsutusse 320000€ ,lahendust ei leidnud.
  Omalt poolt tegin kõik,et teema oleks pidevalt tähelepanu all,kõigil mesindusüritustel.Sai käidud Jüris,Karksi-Nuias ja Tartus.
  Tartu üritus oli heatasemelne kuid ,Pria tootjarühma meetmest jäi veidi kaugele.Ühistegevuse karidest ja müügitöö käivitamisest sai hea ülevaate. Ühistegevuse teema päevakorda sissesurumine eriti ei õnnestunud.Selgus ,et
suured 10000 tonni tootjad alavääristavad 0 tonniga ettevõtjaid.Määrus nõuab võrdset kohtlemist.
 Tootjarühma  II vooru teema lõpetan .Tänan kõiki osavütu eest,kuid teema jääb päevakorda.Kuulutan välja III vooruks ettevalmistamise ja aktiivse sekkumise uue mesindusprogrammi koostamisel.
       Mart Rannu

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Tootjarühmast ja toetustest

Eesti mesinikud tõestasid ,et puudub igasugune soov arendada mesindussektori tootmisalast ühistegevust.Uuel arengukav perjoodil2014-2020 peavad mesinikud alustama üsna nullist.
         Mikro...e Mart