Jõgeva Tootjate Liit korraldab MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus“ raames tasuta maakondliku infopäeva teemal: „Mesilaste haigused, seire, tõrje ja ennetamine“

Pronksmedal (100p.)
11.08.2012 10:00

       Jõgeva Tootjate Liit  korraldab MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus“ raames tasuta maakondliku infopäeva teemal: „Mesilaste haigused, seire, tõrje ja ennetamine“          Toimumiskoht: Jõgeva maakond Põltsamaa  Kultuurikeskus

          Toimumisaeg: laupäev 11 august algusega  kell 10.00 -15.00

          Infopäeva kava:

  1.   Nõuandesüsteemi ja nõuandetoetuse tutvustamine.   Lektor Liia Lust
  2.   Õiguslikud alused (Loomatauditõrje seadus, Veterinaarkorralduse seadus, Ravimiseadus)
  •   Mesilasperede suremuse ja haiguste järelevalve
  •   Mesilaste haiguste seire ja tõrjemeetmete rakendamine mesilates
  •   Mesilate registreerimine ja mesilasperede teatamine PRIA-s
  •   Ravimiarvestuse pidamine mesilates
  •   Mesilaste haiguste tõrje    Lektor Aado Oherd    

Loe veel   www.poltsamaamesi.eu

Seda kannet ei ole veel hinnatud

Kommentaarid

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Jõgeva Tootjate Liit korraldab ...

See teema käivitatakse Pria toetuste abil ,täpselt samuti,nagu Mesindus Programmi üks punktidest.Toetatakse neid kes abi vajavad ja tulu saavad need,kes teevad tööd.Mesilased surevad endiselt 100 kaupa,10 kaupa ja mõni kelgib ,et üldse ei sure,huvitav keda kuulata.Isiklikult olen loobunud kuulamisest,sest see ei aidanud ja nüüd kuulan ja jätkan oblikhappe kasutamisega.kuni projekti eesmärkide saavutamiseni.
Tean Jõgeva (Põltsamaa) mesinikest ühte ja teist head ja näen ,et korraldate
praktilist ühistegevust mittetulundusühingus.Tublid olete  kuigi jääb  selgusetuks kuidas tasutakse  nähtud vaev.
 Isiklikult olen kuulutanud välja mesinike tootjarühma moodustamiseks ümarlaua loomise.Kui Jõgeva Tootjate Liidul ja sealsetel mesinikel on tahtmist tutvuda Pria kodulehelt tootjarühma tunnustamise taotlemise põhimõttega,siis arendaks ühistegevuse teemat.
    Mart Rannu
  Hakkame arendama