Titaanide heitlus

Pronksmedal (100p.)

Teatavasti on ilmunud ajakirja Suminad esimene number. Esimese põhjal on raske midagi arvata aga tõsi on see, et nüüd peab ka Mesinik püüdma sisukamaks muutuda. Siit ka minu järgnev nõuanne.


Mesiniku väljaandmist toetab EL mesindusprogrammi raames. Järelikult oleks loomulik, et mesindusprogrammi meetmete juhid kirjutaksid oma töödest, tulemustest Mesinikus.
Praegu on mesindusprogrammi tegevuste kajastamiseks veebileht mesindusprogramm.eu. Kahjuks pannakse sinna infot ülesse minimaalselt ja mesindusprogramm on muutunud asjaks iseeneses. Näiteks, õnnestus leida varroatoosi meetme tegevusaruanne 01.03.2012 – 31.08.2012, mis on kirjutatud raskesti loetavas kantseliidis ja milles on vähe informatiivset. Kui sama oleks kirjutatud inimkeeles ja nähtud sihtgrupina mesinikke, oleks päris asjaliku loo saanud.


Soovin Suminate ja Mesiniku toimetajatele jõudu!