Eesti Mesinike Liidu olevik ja tulevik

Aasta mesinikKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja alfa pilt

Eesti Mesinike Liidu (EML) üldkoosolek toimub 23.03.2013 Viljandis. Veel on viimane aeg arutada EML'i olevikust ja tulevikust.
EML on Eesti suurim mesinike ühendav organisatsioon, liikmeid natuke üle 400. Milline on liikmete arusaamine Mesinike Liidust? Mis on selle ühenduse eesmärk, peale liikmemaksude kogumise? Kui palju abi oma mesinduslike probleemide puhul on võimalik saada? Juba 10 aastat tagasi kõneldi maakondlike konsulentide koolitamisest ja sisse viimisest. Seda pole juhtunud!? Enamus maakonna veterinaare ei tea mesilastest, nende haigustest ja mesinikest mitte midagi. Nende abile ei ole mõtet loota. Võib öelda et, konsulentide süsteemi loomist ei ole toimunud ja ei teagi kas sellest enam kõneldaksegi.
Samal koosolekul toimub uue juhatuse ja esimehe valimine. Kes on need inimesed, kes on nõus kandideerima ( on vajalik kirjalik nõusolek)? Enne valimisi on vaja tutvustada juhatuse liikme kandidaate. Ilma aruteluta valime mõmisedes kogu juhatuse tagasi? Kiidame kogu tegevuse heaks ja läheme samamoodi edasi? Kuhu edasi? Arengukava pole! Liikmete nägemust asjast pole küsitud?  Aga kes küsib? EML'ile on valitud juhatus ja neil peaks olema huvi liikmete arvamuse vastu. Ma ei saa öelda, et minu käest pole küsitud arvamust. Olen ise püüdnud EML'i juhatuse tegevusega kursis olla läbi tegevjuhi ja juhatuse liikmete.  Ei ole aru saada millega juhatuse liikmed EML'i aitavad, mis on nende ideed? Juhatus on teinud oma tööd võimaluste piires, tegemist on siiski ühiskondliku tööga MTÜ heaks.


Arutame Eesti Mesinike Liidu olevikust ja tulevikust ning oma nägemustest liidu tegevuse paremaks muutmisel. Püüame jätta kõrvale eelarvamused. Ei ole oluline kas oled Liidu liige või mitte.

Mesinik ja Eesti Mesinike Liidu liige Janek Saarepuu

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Oma kogemuse


järgi SMÜs, usun et suurim probleem on liikmete passivsus. Uskudes 20:80 printsiipi, kus 20% inimestest teevad ära 80%ti tööst,siis peaks EML siiski olema 80-100 aktiivset  liiget kindlasti. Samuti võiks, alfa, oma kanditatuuri esitada, kuna ta on kursis oma seltsi probleemidega, millest ta ilusti kirjutas. Tähendab on ta mõelnud ka lahendustele.

  Olemata milline saab olema uus juhatus, jätkab SMÜ konstruktiivset koostööd EMLga.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

EML tulevik

Teema algatamine õigeaegne ja vajalik.Kuidas situatsiooni hinnata.kas pääsevad maksvusele kodukootud ideed ja seisukohad või katsutakse areneda tuginedes Eesti maaelu arengukavale aastateks 2014-2020. Arengukavast räärib PM sõnavõt,mis on veebis avaldatud ja pakub lahendusi nii tootjatele kui hobikatele.
    Mart Rannu

Aitäh Janekile, kes algatas

Aitäh Janekile, kes algatas teema  EML-i olevikust ja tulevikust Smile

Hetkel on meil tõesti üle 450 liikme ja liikmeskond järjest kasvab. Järelikult vist ikka kõige viletsam see organisatsioon ei ole, sest sel aastal on näiteks juurde tulnud üle 20 uue liituja.  Lahkunuid, kel ei ole tegevus meeldinud, on viimasel kahel kuul olnud 3.  Nii et igal juhul organisatsiooni iive on positiivne Wink.
Milliseks kujuneb organisatsioon, see sõltub eelkõige ikkagi liikmetest, sest liikmed valivad juhatuse, kes igapäevaselt toimetab. Seega, armsad liikmed, kõik on teie endi kätes. Ja seetõttu ongi kokku kutsumisel ÜLDKOOSOLEK. See tähendab seda, et kõik liikmed on oodatud kaasa rääkima ja arutlema ning uut juhatust valima.
Uued juhatuse liikme kandidaadid ei ole saladus. Meie kodulehel on üleskutse kandideerimiseks kõigile. Täna on veel õige aeg saata oma tutvustus (nägemus) organisatsiooni suundadest ja oma tegevusest valitavuse korral juhatuse liikmeks. Paari päeva pärast läheb "Mesinik" trükki ja seal tuleb kandidaatide tutvustus.  Loomulikult on kandidaatide esitamise aeg kuni koosolekuni ja seadus ei keela ka seal kandidaate esitamast.
Seda, et hetkel ei ole Liidul arengukava, sellel on õigus. Kuid kindlasti koostatakse seda koos liikmetega. Janek, Sinule vist ütlesin ma seda ka telefoni teel, et varsti saadan liikmetele välja arengukava algversiooni, mida igaühel on võimalik täiendada omapoolsete ettepanekutega. Ja kindlasti on arengukava ühe koosoleku teemana ka 23.märtsi koosolekul.
Paar kuud tagasi sai liikmetele saadetud põhikirja uus(parandatud) versioon ja paluti tagasisidet. Kahjuks seda tegid vaid kümmekond liiget.  Loodan, et arengukava koostamisel hakatakse aktiivsemalt kaasa rääkima.
Juhatuse liikmed tegutsevad tõesti vaid ühiskondliku töö alusel. Ainukene palgaline töökoht on tegevjuhi koht, kes saab oma töös juhinduda töölepingulisas olevatest õigustest ja kohustustest ning mille aluseks on juhatuse otsused. Ärgem unustagem ka seda, et EML-i ajaloos on esimest korda selline ametikoht loodud ja seda alles 02.aprillist 2012.  Kindlasti on ka sel teel veel vaja väga pikalt käia, enne kui sihtpunkt paistma hakkab Smile. Ei jõua mina seda lõpuni käia, eks siis tuleb uus ja väledam ning käib järgmise  teelõigu ära. 
Samas ei ole ma 100% nõus väitega, et EML-is midagi ei toimu ja midagi ei tehta liikmete heaks. Aga eks seda hinnangut siiski saavad kõige õiglasemalt anda liikmed ise.
Pika jutu lõpetuseks annan teada, et mesinduse abc-kursus Tallinnas on komplekteeritud. Kohe alustame analoogse kursuse reklaamimisega toimumiskohaga Tartus. Maikuus toimub õppesõit Taanimaale tutvuma taani mesindusega. Väga elavat huvi on tekitanud APIMONDIAle minek.  Sõltumata sellest, et Soome reisi kohta on vaid teada kuupäevad, registreerutakse juba ka sinna. 
Jah, konsulendid on välja koolitamata. Veel. Põhjus - pole leidnud veel sellele koolitusprojektile rahastust ja veel ei ole ka metoodikat, kuidas konsulendid pärast edasi töötavad. Kes maksab neile palga? Kas tõesti arvate, et EML-i liikmemaks katab kõik kulud?  Kahjuks ei.

Ärgem võtkem siis minu eelnevat juttu teemaalgataja suhtes kriitikana ega ka  enesekaitsena. Pigem lähme edasi nii, et kujuneks välja tugev töömeeskond, kus oleks kindlasti staažikaid liikmeid  ja uusi noori uljaspäid. Kõik head mõtted ja ideed on alati teretulnud. Olen alati vastanud kõikidele kirjadele ja püüan seda ka edaspidi teha.
Kohtumiseni paljudega siis 23. märtsil üldkoosolekul!

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

... tulevikust

Mesinduse kogu areng kõigile on tahes või tahtmata seotud Põllumajandus
Ministeeriumi tegemistega.Oma tarkusest võime unistada ükskõik millest mesindus.ee jututoas,kuid MAK-st ei saa üle ega ümber.Ministeeriumi kodulehelt agri.ee võime leida MAK 2014-2020 eesmärgid ja MAK 2014-2020
meetmelehed o4.10.2012.Kes tahab mõista ja aru saada,saab teada mida pakub tulevik hobi- ja tootmismesilatele.
   Mikroettevõtja Mart Rannu

Põltsamaa teesid

Äkki võiks smart oma Põltsamaa teesid siia üles riputada, et igaüks ei peaks leiutama hakkama, kust edasi mõtelda? Please!

Pronksmedal (100p.)

EML

Tere.
Kopeerin siia oma aastataguse arusaama.Olen Põltsamaa Mesindusseltsi liige.Ei oska arvata kuidas ma peaksin olema kahe samasuguse ettevõtmistega organisatsiooni liige.Niisiis aastatagune kirjutis.
Minu silmis on EML oma olemuselt  sama  mis iganes Eestis eksisteeriv mesindus selts.
Sellist nime nagu Eesti Mesinike Liit saab omada  ainult Seltside ühendus.
Ei ole ju normaalne et Eesti vabariiki juhib Tallinn või Kiviõli.(see vastaks samale ,et eesti mesindust juhib,esindab suurima liikmeskonnaga organisatsioon.
Julgen väita et paljud on EML liikmed sellepärast et tahaks ka ju kuhugi kuuluda,ja sellega ka lõppeb selle liikme osalus-tegevus organisatsioonis)
Et
hästi areneda ei pea kõik kokku tulema ja oma tahtmisi nõudma.Arutleme
omad probleemid koos kodus ja siis esitame need juhtkonnale.Ei ole
kuulnud et liidu liikmed oleks kunagi kokku saanud ja mis on ka muidugi
arusaadav, et see on võimatu.Praeguse EML tööga on tegelenud juhtkond
oma sõprade ja lähemate tutavatega oma arusaamade järgi.
Minu meelest on nad teinud väga tublit tööd,väga pühendunult.
Arvan et EML tuleks laiali saata ja siis uuesti moodustada vastavate struktuuride järgi.
Milline on riigi struktuur.
Kõigepealt oma pere.järgneb oma küla,edasi oma maakond ja lõpuks oma riik.
Kui ei ole oma peret  ei saa olla ka oma maad ega ka riiki.
Mesinikud
tahavad kohe luua oma riiki koduseid  asju korda ajamatta.Reamees ei
kamanda kindralit ja kindral ei tee otsuseid oma kapteneid ära
kuulmatta.
Silver

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

... tulevikust.

Mida toob tulevik,oleneb sellest millist arengukava omab mesinik ja mida pakub Eesti põllumajanduse arengukava aastateks 2014-2020,kas need huvid
kattuvad või käivad mingisuguseid keerdkäike pidi.
 Puruvanakesed vaatavad kuidas lapsed ja lapselapsed sirguvad ahvatluste maailmas.Kuidas neid tuua  koheselt mesinduse juurde ,mis oleks kõige parem.Peale muudel ahvatlevatel aladel läbipõlemist kuidas teha noortele mesindus ahvatlevaks.Puruvanake peab olema mesinduse üleandmiseks,kas valvsa silma all või pilveäärelt piiludes.Ideaalne on üleandmine noortalunikule koos kopsaka toetusega(40t€).Kas EML promab ja aitab mesinike ette valmistada.
  Mesinik üldjuhul toimetab maal ja ideaalne on ,kui omal kinnistul,kuid sobib ka rendileping.Aastate jooksul on maavaldusi võimalik suurendada ja hallata mesindusele vastavalt.Juba rohumaa kindlustab pindala toetuse,kuid nõuetele  vastamisel.Kas EML ja PM kujundavad nõuded mesindusele vastuvõetavateks oleneb mesinikest.Aastate jooksul mesinduse rohumaade suurendamine peaks olema eesmärgiks.Arengukavasse veel paremini sobib kinnistu omandamine mahepiirkonda,kus on võimalik aja jooksul saada täiendavat  toetust oleku eest sbasobivas piirkonnas asumise ja mahedalt tegutsemise eest,kus võib viljeleda mahemesindust.Eesmärgile samm sammult lähenedes võib selleks kuluda aastaid.
  Ole kulla kaasmesinik plussi või miinuste mesinik,kuid varem või hiljem viib arengukava eurode maailma ja hakkad peegliees enda staatuse üle mõtisklema ja hinnangut andma.Korraga hakad tajuma,et mesindusäri on  ahistatud ja surutud kuhugi pimedusse.Varem või hiljem leiad,et jätkamiseks tuleb end kuskil kirja panna ja hakata ettevõtjaks.Siit ja sealt kuuled ,et kedagi toetatakse,et investeerida mesindusse ja mitte vähe (150t€).Leiad,et kandikul kätte seda ei anta,kuid paarikümne nõudekese täitmisel on see etteantud perjoodi jooksul reaalne.EML oma liikmeid selleni juhatada ei taha  või ei tohi.Järsku läheb programmi toetusrahadest midagi kellegil kaotsi.


Pronksmedal (100p.)

kaastunne

see on ikka kurb küll kui mesindusega tegeleja ennast ahistatuna ja kuhugi pimedusse surutuna tunneb. võibolla on sel juhul täiesti vale tegevusala endale valitud? sedasi juhtubki kui kedagi hakatakse peale muudel ahvatlevatel aladel läbipõlemist mesinikuks värbama. luuserist ei saa kunagi mesinikku, veel vähem mesinduesttevõtjat. vähem nuttu ja hala, heaolu ja õnn ei tule mingitest liitudest ja toetustest vaid eelkõige enda tööst ja arenemisvõimest.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

kaastunne

Kas kaastunne ikka südamest saab tulla,kui lõiguke tulevikust sisaldab eitusi.
Kõigil on õigus proovida,kandgu ta ükskõik millist tiitlit.Mesinike ja mesilasperesid  on liialt vähe selleks,et hakata üritajalt mingisugust tõutunnistust nõudma.Kogemusi koguda saab kõige lihtsamini läbi ühistegevuse seaduslikul alusel.Tore kui enda töö ja arenemisvõime kõrvale saad asetada toetusvõimalused.
    Mart

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

... tulevikust jätk

Muutmine jätkamiseks kadus kuhugi ära .Tahan arengust arutada veel ühistegevuse kandi pealt.Enda arengukavasse kirjutan kindlasti sisse tootmisalase ühistegevuse tootjarühma näol.Loodan ,et tulivikus ilmuvad kusagilt kaasamõtlejad.Müüt,et  Hiina mesi,takistab eksporti,murti juba varem
väikeste koguste üle piiri tassimise ja müügiga.Tänaseks on selgunud ,et Eesti meel on Hiinas endas huvipakkuv toode.Mismoodi Meveeda nõutava koguse kokku ajab on nende asi,kuid tootjarühma käivitamiseks on huvipakkuv võimalus ja vajadus ilmselt olemas.Eesti riigipoolne toetus on selleks olemas arengukavas.
   EML mittetulunduslik ühistegevus on toimunud siiani Eesti mesindusprogrammi vahenditest.Kasu said tulu näol suuremal jaol lektorid ja ruumide valdajad,palju sellest kasulikust jäi mesinikus pidama ,ei tea keegi. Mesinike kanda jäid kohaletuleku kulud,pluss ööbimised ja toidlustamine,
Lisaks programmist finantseerimisele peaks pakkuma mesinikele ,sealhulgas hobimesinikele LEADER meede,Mõni üksik kohalik selts on neid võimalusi kasutanud ja vähentanud oma liikmete kulusid.
  Uus väljatöötatav arengukava on ilus lugeda ,kuid pole seotud  Eesti Põllumajanduse Arengukava praktiliselt kasutatava osaga.Sellised oleks minu nägemused enda arengukavast ja püüdest sobitada neid EML arengukavaga.
 Eesti mesinike arengukava peaks koosnema misinike arengukavade summast.
    Mart Rannu