Lugemist enne EML-i suurkogu

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

    Kuulsin, et asutajaliige Antu Rohtla oli oma EML-ist lahkumise otsust pika kaaskirjaga põhjendanud.
    Jäin ootama, millal ja kuidas juhatus sellele kahetsusväärsele sündmusele reageerib.
    Paistab, et ei kuidagi!
Helistasin Antu Rohtlale ja sain need failid:

fail1 – 2012-04-00_Ettepanekud ümarlaua kohta
fail2 – 2012-11-02_Märgukiri eesti mesinduse jätkusuutlikkusest
fail3 – 2012-11-09_Ettepanekud EML-i juubeli päevakorra kohta
fail4 – 2012-11-11_Eesti Mesinike Liidu asutajaliikme lahkumiskiri

Palun osutage tähelepanu – esimene kiri juhatusele on saadetud juba eelmise aasta aprillis.
    Ammendamatu teadmistepagasiga intellektuaal on mures meie mesinduse praeguse olukorra ja võetud arengusuuna pärast. Arvan, et kogu oma elu mesindusele pühendanud eakal teadlasel on sisemine kohustus kanda vastutust oma EML-i eest ja aastad annavad õiguse ka teravas toonis oma arvamust avaldada.
    Ütlen otse, mulle, lihtliikmele, ei meeldi, kui minu eest varjatakse või summutatakse juhatuse tegevuse põhjendatult kriitilist analüüsi.
Kui EML on demokraatliku ülesehitusega selts, siis ükskõik kui teravaid või ebamugavaid küsimusi juhatusele ka ei esitata, tahan ma lugeda või kuulda sisulisi vastuseid, mitte ülbet vaikimist „maine hoidmise nimel“.
    Kui olete läbi lugenud Antu pöördumised, mõistate ise, millest ma räägin.
    Olen minagi mures, siiski vist rohkem segaduses: kuhu küll meie juhatuses toimetanud teiste mesindusorganisatsioonide juhtide-esindajate asendustegevused ja sõnavaht meid on uhtunud.
    Kas Viljandis saame jalad põhja? Ja kui saame, siis kus pool on kallas?

PS
A.Rohtla analüüsib EMLi arengukava mesinikeliidu veebiaadressil: http://mesinikeliit.ee/textpage/arengukava.

Loe läbi ja vahenda sellele, kel pole internetti.

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Pronksmedal (100p.)

Arvamus

Lugesin Antu Rohtla kriitilisi kirju EML juhatusele. Esmapilgul väga emotsionaalselt kirjutatud, aga kui arvesse võtta, et Antu on üks EML asutajatest, siis on tema tõsine mure Eesti mesinduse pärast mõistetav.
Juhatuse tööga rahulolematust põhjustab kindlasti ka see, et EML ei põhine piirkondlikel mesindusseltsidel, kust siis võiks esile kerkida uusi asjalikke mõtteid ja aktiivseid mesinikke. Seetõttu on juhatuse liikmete valimisel valik olnud tavaliselt olematu ja juhatuse seos mesinike ja nende probleemidega nõrk.
Seekord on olukord selles mõttes teisiti, et EML juhatusse kandideerib palju uusi teotahtelisi mesinikke. (Vaata EML üldkoosolek Viljandis 23. märtsil 2013). 
EML tegevuse ja juhtimise efektiivsemaks muutmiseks tuleks välja vahetada enamus juhatuse praegusest koosseisust, sest muidu kohandatakse juhatuse uued liikmed vanade olijate tööstiiliga ja kõik jätkub vanaviisi. Kindlasti vääriks ka praeguse juhatuse esimees pikaajalise tubli töö eest puhkepausi, mis ei välista tema tööd uue juhatuse lihtliikmena, et ei kaoks päriselt järjepidevus EML tegevuses.

Tagasivaade mööduvale aastale.

23.märtsil saab täis aasta, kui seisin esimest korda EML üldkogu ees. Töölepingut minuga veel allkirjastatud ei olnud (see algas 02.04.2012), kuid mind kutsuti sinna ennast tutvustama ja ka esimeste kontaktide loomiseks EML volinikega. Sellel üldkoosolekul võeti osalejate poolt vastu otsus kutsuda kokku kuu aja jooksul ümarlaud. Selle nimetuse otsustas üldkoosolek. Samuti selle, et ümarlaua läbiviimise eest vastutav isik on juhatuse liige M.Riis. Ma ei taha enam öelda tagantjärgi seda, et sellist otsust ei hääletatud korrektselt läbi. See tähendab seda, et kui sellist päevakorra punkti ei olnud kavas eelnevalt väljasaadetud päevakorras, siis selle arutelu punkti lisamine oleks eeldanud kõigi volinike poolthääli. Mul tuli tookord juba peale "kaose" tunne, kui selline otsus ülepeakaela tehti, s.t. seda, et nõuti kuu aja jooksul ettevalmistavat tööd. Ma ei hakka ennast välja vabandama, et tegevjuhina oleks võidud ju ikka esimene kuu lihtsalt lasta sisse elada, liikmetega (ka juhatusega Smile ) tuttavaks saada jne. 

Mul on hea meel, et nüüd, 11 kuud hiljem, saan ma siis interneti vahendusel kirja, mille Antu Rohtla on adresseerinud aprillikuus mulle.  Suhtlesin eile Antuga ja küsisin, kuidas ta selle mulle saatis, sest minu e-kirjade postkasti see ei jõudnud. Täna teame mõlemad, et ta ei saatnudki seda mulle otse. Kahju!  Üldjuhul ma püüan alati vastata 24-48 tunni jooksul ja ma usun, et EML liikmed, kes mulle on kirjutanud, saavad seda ka kinnitada.
Kirjas Antu küsib, et kellele oli see ümarlaud korraldatud. Loomulikult oli see EML liikmetele, sest kutse ümarlaual osalemiseks läkski neile. Ja kutse teksti ei pannud mitte kokku ainult 1 inimene, kuid tegevjuhina olin ma loomulikult selle edastaja. Ümarlaud,  koosolekul viibijate otsuse tulemusena,  oligi vaja korraldada eesmärgiga, et seal kutsuda ellu erinevaid töögruppe. Selles osas 01. mail Olustveres toimunud ümarlaud täitis oma ülesande. Antu Rohtla osales seal aktiivselt, kahjuks ei osalenud ta aga 23.03 üldkoosolekul ja järelikult ei valgustanud teda teised koosolekul osalejad (otsustajad) piisavalt, miks ja kuidas selline otsus sündis, et kuuajalise ettevalmistusega saada kiiresti erinevate piirkondade EML liikmed jälle laua taha. Tookord ei läinud kutse kõikidele EML-liikmetele, vaid neile volinikele, kes olid siis piirkondade esindajad ja palvega neil kaasata veel aktiivsemaid EML liikmeid. 1. mail moodustatud töögruppide info on üleval meie kodulehel www.mesinikeliit.ee - töögrupid.
Ka juulikuu arvamust lugesin ma siit esimest korda. Kuid see ei olnudki adresseeritud otse mulle. Sügisel saadetud kirjad aga tulid juba kohale Smile
Oleme Antuga arutlenud mitmel korral ja pikalt EML tegevuste üle. Meil on ühiseid arvamusi ja meil on erinevaid arvamusi, aga me räägime teineteisega Wink

Seepärast ma kutsun ka siitkaudu kõiki EML liikmeid osalema 23.03 toimuval üldkoosolekul Viljandis. Tulge kohale ja rääkige kaasa! Siiani on tagasiside olnud suhteliselt väike. Ma ei saa aru. Kui oli volinike koosolek, siis oli nurin, et kuidas need volinikud on valitud ja kuidas nad on saanud oma volitused. Nüüd on üldkoosolek kõigile liikmetele! Kõik saavad kaasa rääkida otsuste tegemisel ja ka juhatuse ning revisjonikomisjoni valimistel.Olgem siis aktiivsed! Tulge osalema ja ärge rääkige vaid jututubades/foorumites Smile.
 EML-s on juba 460 liiget. Aasta tagasi oli vähem Smile. Lahkujaid on üksikud. 
Olen nõus vastama küsimustele, kui neid esitatakse mulle otse, aga mitte läbi vahendajate Smile.
Ilusat algavat kevadet! Loodame, et see tuleb päikesepaisteline ja soe!

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Korraldajatele

Tee mida tahad ,mesinikuks saamiseks on käia pikk tee,kuid asjaajamises oled päris osav.On lahkujaid,ise olen pettunud ja eks pead tegema nii nagu tark tagatuba ütleb.Suserdamise vältimiseks ja pettuste avastamiseks on olemas vaatleja staatus.Oleks tore kui sellised tegelased meil olemas oleks.
     Mart Rannu
  Õnneks mesindushuvilisi jätkub

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Tänu Uku ja Marianne!

Tänud suhtlemast!

Ma ei ole Antu Rohtlas viimase 30 aasta jooksul veel pettuma pidanud....äärmiselt austamist vääriv inimene ning meie aja mesinduse tõeline Grand Old Man. Olen õnnelik, et olen elanud temaga siin ilmas samal ajal.
Olen ise EML - välja astunud protestiks eelkõige päevase mürgitamise vastu! Ei suudeta oma liikmeid kaitsta!!........selle asemel nuputatakse välja enneolematuid E-nõudeid....mida teiste riikide mesinikud pole uneski näinud!
Mõni nädal tagasi siiski kirjutasin EML - naasmise avalduse....kuna muidu ei saanud volitust kirjutada - uute liikmete valimiseks EML  juhatusse!

Tänud Uku, Antu pöördumisi siia lugeda panemast!!

* Olen ise teinud palju aastaid sama kriitikat, et keegi EML loodab jne....et, kuidas üks MTÜ saab loota, või soovida! Seda saaks teha EML juhatus näiteks! Sama jabur on EML arengukava  .....aga kuhu siis selline majandusharu nagu riigi mesindus jääb....arendageM siis  ühingut...võib olla ühingu arengu kaudu saab lõpuks tuge ka meie maa mesindus?!....Kogu arengukava tekst, EI OLEGI NAGU MAAKEELES.. oleks nagu vilets võõrkeelne tõlge....kahe meetri pikkuste lausetega!..see, ei ole isegi juristide sõnastus! 100% Antu Rohtla väga tagasihoidliku kriitikaga nõus!

* ÜKS (ARENG) KAVA/PLAAN/UNISTUS/NÄGEMUS/SOOV.....KÄIVITUB AINULT SIIS, KUI SEE ON KOOSTATUD AUSTUSEGA, ARMASTUSEGA, LUGUPIDAMISEGA KOGU MESINDUSE JA MESINIKE  HEAKS. Selle tõttu enamus linnukese pärast tehtud arengukavasid jääbki koostamise rõõmuks, mis ei lähe kunagi täide! Tean, tean, et muidu ei saa Euro rublasid küsida, kui arengukavale viidata ei saa!

* Nõustamisest! Aivo on ju ometi seni juhatuses, kes peaks olema veidigi Eesti tegeliku maaelu arengute ja nõustamisega kursis! Milleks parralleelselt midagi kokku vusserdada....kui näiteks toimiv konsulendindus on Eestis olemas! Arengukava praeguses versioonis  kumab sealt tagant Aleksandri " suurejooneline" osakondade unistus....a`la mahemesinduse osakonna juht T. V.....mesilashaiguste osakond jne. jne. EESTIS ON OLEMAS NÕUANDE TEENISTUS....kus on ka mesinduse nõustamine lubatud! Tore muidugi oleks, kui EML suudaks kuhugi Kesk-Eestisse sebida kontori, kuhu alustajad mesinikud saaksid 24 tundi pöörduda ning vajadusel nõandeid saada. Tallinn selleks näost - näkku kohtumiseks kindlasti ei kõlba! Mesindusalasele nõuandetelefonile sobib muidugi iga paik!

* Tubli Marianne, muidugi on Sul raske, sellisesse keerukasse organismi nagu on Eestimaa mesindus sisse elada! Kuid Sa oled nutikas ja helge suhtleja ning see on kõige olulisem! Vastupidavust ja edu soovides!
Seda Sa loodad siiski asjata, et Viljandis on võimalik lihtliikmetel kaasa rääkida....meil räägivad kuldsuud maast ja ilmast kokku ning las koerad hauguvad...on enamasti suhtumine!!!

Parimat soovides!


Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

Enne suurkogu...

.../Olen ise EML - välja astunud protestiks eelkõige päevase mürgitamise vastu!/...
Kummaline protesteerimise viis.
Ka mina ei poolda oheldamatut mürkide loodusesse külvamist. Hiljuti hääletas Eesti riik neonikotinoidide keelustamise vastu, kas nüüd peaks siis Eesti kodakondsusest loobuma?

Antu kirjadest...
Kindlasti on tal paljuski õigus. Paraku kumab ridade vahelt tubli annus solvumist, mis konstruktiivse kriitika veidi lahjemaks muudab.
Natuke nagu paha maik jäi neid lugedes... Nagu oleks keegi lasknud pussu ja nüüd inimesed vaatavad minu otsa, et sina tegid. Aga öelda ka ei saa, et mina ei teinud. Sihuke kergelt piinlik tunne.
Vabandust kui selgitus polnud parim.


Ühinen kiitusega tegevjuhi aadressil ja kutsun samuti EML liikmeid üles Viljandisse tulema.

Konstruktiivset mõtlemist eelolevaks laupäevaks! (muidugi ka edaspidiseks Smile )

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

EML väljaastumine

Lahkusin kunagi EML , kuna hakati koogutama E- nõuete poole ning keerati selg mesinikele!
Päevase mürgitamise vastu pole EML- tasemel võidelnud....tean seda ning ei andesta seda VÄGA/LIIGA SÕBRALIKELE JA AUVÄÄRSETELE INIMESTELE -LIIGA  PEHMETELE......kes ei taha kakelda....kuid see teema vajab kaklust!

Selget ning otsest väljaütlemist...mingid registrid ja ei tea mis veel on jabur...PÄEVASE MÜRGITAMISE õigustamiseks/reguleerimiseks!!!!!!!

Selle tõttu mõistan ka Antu Rohtla pahameelt hästi! Tegutsema peab konkreetselt, mitte ilukõnet pidama!


EML

Mina astusin ka EML välja, Põhjusel et need kes olid valitud EML juhtima hakkasid seda halvustama.Loodan et uus valitav juhtkond saab sellest aru.

Pronksmedal (100p.)

Oht

100% arvamusega nõus, kuid on oht, et 23.03. tahavad vanad kalad uuesti piruka juurde pääseda. Vaadake, mõni endine juh. liige muutub väga aktiivseks, räägib ja seletab palju, püüab nö. kogu aeg olla pildil. See on tema kõige aktiivsem tegevusperiood. Juhatuses olles on tema panus pea olematu. Seepärast soovitan, kui tahame august välja saada- valige uued liikmed juhatusse. Ei loe, kui nende nimed ei ole esialgu väga tuntud, neist on ikkagi rohkem kasu kui endistest. Kui valime endised, siis nagu ütleksime Antule jt. et teil ei ole õigus . Vaatasin, et  EML kodukale on veebilehe kohta küsitlus ülesse pandud.

Mis see enam aitab, kui tervelt 2 a on Martin Rebane lausa takistanud selle arendamist. 

EML


        Väike ettepanek. EML liikmeteks peaksid olema piirkondlikud mesindusseltsid. EML oleks nende katus kes saab enda tööülesanded seltsidelt.EML suhtleb valitsuse, ministeerijumi ja teiste vajalike tegelastega.EML kõrgem juhtorgan on mesindusparlament mis tuleb kokku iga kahe aasta tagant ja koosneb seltside esindajatest. Parlament töötab kahe -kolme päevaga välja kahe aasta suunad. Mille järgi juhatus töötab.

Pronksmedal (100p.)

tore väike ettepanek

seda ettepanekut võiks kaaluda, kuid 23.03 puhul on rong läinud.

Pronksmedal (100p.)

kilgi juhtimisel on tegutsetud järjekindlalt mesinike vastu

metsamummil on õigus - pestitsiidid on viimane ja ebaoluline teema kilgi jaoks. Mesinike elu keerulisemaks tegemine kui euronõuded seda nõuaksid ka kilgi käkk. Tõuaretajatele kandikul raha viimine ka. Nendest asjadest piisab täielikult , et kilgi ja tema meeskonna vastu hääletada. Ymarlaud oli ka samasugune pläkk nagu Ilvese jääkelder- lihtsalt auru välja laskmiseks. Otsetoetuste teema juhtkonnas lihtsalt kalevi alla topitud- äkki mesinikud saavad raha otse tarutoetuseks ja siis polegi seltsi juhtidel midagi keerutada.

EML


      Arusaamatuste ära hoidmiseks on parim organ parlament. Parlament kaasab seltsid oma tegevusse.Siis ei ole kõrval vaatajaid ja solvunuid seltsi liikmeid.   Ma ei jaga kellegile poolehoidu ega süüdistusi, aga mürgi küsimuse lahendamisel ei aita ka kümne KILGI tegevus.  See küsimus jääb veel kauaks päevakorda.

Pronksmedal (100p.)

Vastus Leili Otsale

Proua Leili Otsa, te olete valesti aru saanud küsitluse mõttest. Selle idee on koguda liikmete tagasisidet veebilehe arendamiseks, mitte teile arvutimänguks.

Kui te revisjonikomisjoni liikmena arvate, et sama küsitluse täitmine ja kõigele "Väga halb" hinnangu andmine mitu korda järjest kuulub revisjonikomisjoni tööülesannete hulka, siis olete ilmselt valesti aru saanud.

Pronksmedal (100p.)

Mürgitamisest

Nagu viimane hääletus ja ka Eesti valitsuse seisukoha kujundamine (otsus neutraalseks jääda) näitas, siis põllumeeste ja kemikaalitootjate võim on suur. Sellele ei saa vastu lihtsa agitatsiooni ja tunnistajate abiga.

Paraku pole surnud mesilased Brüsselis argumendiks - irooniliselt, aga ametnik võib arvata, et äkki surid rapsipõllu ääres nälga? Ainus võimalus neid mürke keelata on piisavad teaduslikud uuringud ja ühiskonna hoiaku kujundamine.

Loomulikult ei tasu naiivselt looda, et Maaülikooli algatatav uuring on põhjapanev ja kõik kohe ära keelatakse kui mürkide mõju tõestatakse. Ilmselt finantseerib ka keemiatööstus vähemalt kümmet "uuringut", kus ilmneb vastupidine tulemus.

Olen juhatuses ka välja pakkunud viisi, kuidas avalikkusele teemat tutvustada. Seda tuleks teha läbi lõpptoote: põllumehel on väga raske öelda, et me kasutame selliseid mürke, mis mesilasi tapavad, aga see-eest on meie toode nii kodumaine ja naturaalne kui olla saab. Praegu on põllumehe toodang jäänud kõne alt välja ja lihtinimese jaoks pole see teema huvitav. Kui aga kõne alla tuleb see, et Eesti põllumees pakub mürkidesse kastetud toitu, siis vast tunneb ka avalikkus teema vastu rohkem huvi - ja seda mesinikele soodsas suunas.

Kilk üksi ei muuda maailma, seda tuleb ikka üheskoos teha. Olen kindel, et kui oleks ainult Aleksandri teha, siis meil päevasel ajal mürgipritse ei liiguks.

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Hea Metsamesinik,

   ma ei saa pihta - kui Sulle tundub, et Antu on interneti avarustesse "pussutanud", miks Sina peaksid häbenema?
   Küps inimene hakkab natukene teistes kategooriates mõtlema. Enam ei ole omakasu, populaarsus või isiklik solvumine liikumapanevad prioriteedid.
   Ainult selleks, et avalikkust provotseerida, ei viitsiks isegi mina enam puuksu lasta.
   Ei pea härg Jupiteri pärast punastama - ehk pole mõtet Antut oma suurusnumbriga ülikonda toppida - ta on sellest ammu välja kasvanud.

Jututoa moderaator

Pesunaised

Palun, härrased kampaaniameistrid, äkki lõpetaksite selle lasteaia ära ja pesete oma pesu laupäeval Viljandis! Piinlik on mesindusportaalis sellist lahmimist lugeda. Istuge ümber laua ja rääkige suud puhtaks ning jätke foorum mesinikele.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Kommentaar Jurakammile

Siin ei ole lasteaiaga küll midagi tegemist!
See on just kõige õigem koht Eesti mesindusest kõneleda!
Viljandisse koguneb üle 12 inimese ning just seal võib laadaks minna! Siin aga ütlevad oma väga olulise arvamuse välja...Eesti mesinduse suhtes, mitte ükskõiksed inimesed, vaid need, kes selle pärast südant valutavad!
Ning nad ütlevad oma arvamused välja JÄRJEKORRAS ning siis, kui neil selleks võimalus tekib!

Just foorum on hää koht , enne olulist üritust heade mõtete ja ettepanekutega suurt hulka mesinikke kaasa mõtlema kutsuda!

* Näiteks Valt teeb supper hea ettepaneku...EML ei muutu ju muidu kuidagi kõiki maakondi esindavaks organisatsiooniks, kui parlamentis - või juhatuses ei ole maakondade esindajad!

* Tunnustan veel Antu Rohtla tegevust ning tema muret mesinduse pärast..juhin tähelepanu tegelikule mesindusele! Jälgige mis toimub mesindusüritustega - seal ei kõnelda ju sisulisest mesindusest....vaid aetakse põhiliselt tunnustamise ja teavitamise jura! Sama on ilusa /kauni ajalehega....mainitakse küll ära, et osaleti seal ja seal ning olid sellised ja sellised üritused, või külalised....kuid point/sisu/seeme/terakene....mis mesinduse seisukohalt sealt üles korjati/kuuldi/nähti....kust võiks välja lugeda, et ahha...just..just, et ka neil, kes kohale ei saanud tulla oleks midagi lugeda!
Meil on tehtud aastaid ka mesindusuuringuid....kuhu on trükitud kokkuvõtted neist uuringutest....kas MESINDUSE infolehte või???Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

Mõned vastused

Uku, kahjuks oled Sa minu kujundlikust võrdlusest veidi ekslikult aru saanud. Puhtsüdamlikult kinnitan, et ei pidanud silmas ühtegi konkreetset isikut. Aga loodetavasti homme kohtume ja saame teineteisele omi mõttekäikusid pikemalt selgitada.

Martin, kuigi Sina kirjutasid nimeliselt Leilile, tegid seda avalikus ruumis kõigile nähtavalt ja seega kommenteeriksin ka Sinu mõtteavaldust.
Siinkirjutajale on teadmata, mitu korda keegi küsitlusvormi täitis, aga korduvtäitjad oleks saanud ju kokkuvõttest välja jätta. Pealegi mis oli selle küsitluse taotlus? Enesekindlus, et hinnangud tulevad head või vähemalt rahuldavad? Teadaolevalt öeldi juba aasta tagasi, et lehe välimus ja ülesehitus ei kannata vähimatki kriitikat ja niipalju kui mina mesinike arvamusi olen kuulnud ei tea küll kedagi, kes positiivseid hinnanguid oleks pakkunud? Mis muidugi ei välista, et neid ei ole.

Mesinikmurka, Eesti mesinduse suurkujust Anti Rohtlast oleme juba nö. lahti saanud, kas võtame nüüd siis järgmise tuntud nime ette? Asendamatuid inimesi ei ole olemas ja kindlasti tuleb ka Aleksandrile mingil ajal mantlipärija leida. Aga hetkel sellist isikut küll silmapiiril ei paista, pealegi "jalaga tagumikku" meetodil inimesest vabanemine on üsna halb variant.

Pronksmedal (100p.)

Rohkem konkreetseid asju

Lugesin EML arengukava tööversiooni, aga see on väga üldsõnaline ja suurejooneline.
Uus juhatus võiks alustada lihtsamate asjade korda tegemisest, mis vana juhatus on laokile jätnud: mesilashaigused, koostöö parandamine piirkondlike mesindusseltsidega , mesindusportaali loomine (kus võib olla suletud osa EML liikmete jaoks), Mesinik-lehe sisulise kvaliteedi tõstmine aga võib-olla hoopiski   jooksva mesindusinfo digitaalselt avaldamine jne. 
Siin foorumis analüüsib Renno mesilasperede hukkumise põhjuseid, mille tulemustest on mesinikel kindlasti palju kasu. Mesinik-leht võiks sellest kirjutada, vastava küsitlusankeedi avaldada ja hiljem tulemusi tutvustada.
EML töös peaks olema rohkem konkreetsust ja tegude tulemuslikkust tuleks hinnata nende kasumlikkusega meie mesindusele.

Pronksmedal (100p.)

Beeboy mõtete toetaja

EML juhatuse suunamine konkreetsusele ja tulemuslikkusele oli ka 2011 a. rev. kom. eesmärk. Tore, et aasta hiljem on kasvanud sama mõtteviisi toetajate read. Mina ise jaotan mõttes tegevused A ja B. B osa oleksid reisid, üritused, meelelahutus jne. See suund on 2012 a. väga edukalt arenenud, kuid A osa- mesilaste suremine, mürgistused jm taoline on endiselt  mitterahuldav. Võtsin 2012.a. osa enamikest juh. koosolekutest. Et uue juhatuse koosolekud oleksid tulemuslikud, ei tohiks uues juhatuses olla vanu tegijaid (mööndus Kilgile). Muidu muutuvad need koosolekud sisutühjadeks laatadeks, kus nagistatakse omavahel. Juhataja peaks olema tugev isiksus, kes ei lase koosolekul laadaks kujuneda vaid suudab kõiki ühtse eesmärgi nimel tegutsema panna.

Pronksmedal (100p.)

Rohtlast ja Kilgist ja mesilaste kaitse tööryhmast.

Mesilaste kaitse tööryhm oleks juba 10 kuud usinasti tööd teinud. Me istusime nagu tolad ja ootasime millal Antu kes meie tööryhma juhiks määrati meid vedama hakkab. Austusest Antu vastu ei tahtnud me keegi tema eest kasvõi ajutiselt juhtima asuda. Tylitada teda ka ei julgenud vana mees ju arvasime , et äkki tervis kehv - mõtlesime , et ootame ära. Krt keegi oleks võinud meile öelda , et ta lahkus seltsist. Nyyd sisuliselt kaotatud aasta tänu teisele suurkujule kes infot kinni hoidis Sad

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Üldkoosoleku lõpituseks.

Rääkida saab siis,kui võtad osa.Osavõt on kulukas,kulub raha ,aega ja närve.Asjaajamine ja läbiviimine oli tasemel ja vaatlejaid ei hakanud silma,
Kes soovisid said end tagandada või lasta kanditaadiks üles seada.Hääletamis
sedelitega sehkendamist ilmselt ei toimunud.Sain segamatult täita oma ja volitatud sedeli.Sedelid täitsin parema äranägemise järgi,tegijad said hääled , paaril sai hääl kingitud avansiks ja ülejäänud tõin koju tagasi.Valik oli nadi,liialt kaldu mittetulundusliku tegevuse suunas.
 Liialt palju aega raiskasid ära kuldsuuga veteranmesinikud.Nende arengukava  ja mesindusprogrammi käsitlustest minu isiklikku arengukavasse mahub üsna vähe.Tegevussuund ,et läheme omaniku põlule märatsema või teiste mesindussaaduste kallale liikmemaksu rahade eest pole vastuvõetav.
 Liige parimas mesinduse mittetulundusühingus olen iga hinna eest,kuid protesti väljendamiseks saate selle jõuluks ilma lisata.
  Revisjonikomisjoni väljavahetamine ja selline koosseis on tervitatav.Alustuseks võiks Raigo lasta mõlema nimekirja läbi majandustegevuse registri,pakun,et saak on väga niru.
  Ajakava jättis mind maha rongist ,kuid bussisõit mööda Tartu mnt.oli inspireeriv.Eurotoetuste rahaga üleskaevatud maamtee,kus liikumiskiirus polnud kõige viletsam,tekitas tunde ,et mesinduse toetusrahasid tuleks suurendada.Suurendada minu arusaamist mööda toetusi on võimalik ainult
tootjatel nagu FIE,OÜ ja tootmisühistul,mis vastab tootjarühma nõuetele.
 Siit ettepanek,laseme MTÜ-de üleliigse õhu välja,destime seda ja mõtleme
majandusüksustele kus mesindussaaduste müügiga võib teenida tulu.
   Mart Rannu emotsioonid