Põltsamaa Mesinike Selts korraldab 13. aprillil 2013.a. teabepäeva, kus toimub ka oksjon

Pronksmedal (100p.)
13.04.2013 10:00

Teemad:
1.Mesilasisendite ja mesilaspere bioloogia tundmine on aluseks mesilaspere hooldamisotsuste tegemisel. Lektor - Marje Riis.
2. Kevadise varroalesta tõrje moodused ja vahendid. Lektor mesinik Leo Vari.
 Loengu algus kell 10.00 ja toimub Põltsamaa Kultuurikeskuses.

Vaheajal toimub oksjon!

Täpsemalt  saate lugeda  http://www.poltsamaamesi.eu/moodul.php?moodul=CMS&Komponent=Lehed&id=100

Seda kannet ei ole veel hinnatud