Põltsamaa Mesinike Seltsi juhatus korraldab teabepäeva 10. augustil - lektor T. Jaanisk (Paradiisi Mesila OÜ)

Pronksmedal (100p.)
10.08.2013 10:00
  • Koolituse koht: Põltsamaa Kultuurikeskus
  • Algus: 10.00 
  • Teema: Varroatoosi erinevad raviskeemid ja erinevate abivahendite tutvustus. Mesilasperede talvitumiseks ettevalmistamine.  Lektor Tarmo Jaanisk Paradiisi Mesila OÜ
  • Toimub erinevate ravimite ja abivahendite müük!
  • Õppepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2013 - 31. 08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta

  • Rohkem infot: http://www.poltsamaamesi.eu/
Seda kannet ei ole veel hinnatud