Mee ja teiste mesindussaaduste baasil valmistatud toodete otseturustamise strateegia ja taktika väljaarendamine

Aasta mesinik

Mee ja teiste mesindussaaduste baasil valmistatud toodete otseturustamise strateegia ja taktika väljaarendamine osaühing Artocarpus kogemuste põhjal

Kokkuvõte meetoodete turundusalase rakendusuuringu tulemustest
Koostas Maire Valtin, Artocarpus OÜ, detsember 2006.a.
Käesolev mesindustehnoloogiline uuring ja arendustöö toimus Eesti Mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

Alles hiljuti olid ajad, millal otseturundusse suhtuti kui igavasse, kuigi teatud määral efektiivsesse tegevusse. Praeguseks hetkeks on otseturundus liikumas tõusvas suunas. Suurim uuendus või õigemini avastus on see, et tarbija emotsioon on muutunud otseturunduses kõige olulisemaks faktoriks. Edukad otseturunduskampaaniad rõhuvad just potentsiaalse tarbija emotsioonidele - olgu selleks siis uudishimu, huumor või ahnus. Rahvusvahelises juhises on otseturunduse kohta sätestatud ka eetilise käitumise standardid kõigile otseturundusega tegelevatele isikutele.

Otseturundus võiks ka mesinike jaoks olla üks läbimõeldud turundustegevuse osa, mille eesmärgiks on saavutada head tulemust läbi individuaalse kontakti. Otseturundus on üldse üks efektiivsemaid turundusmeetodeid ja edukad ettevõtted kasutavad aina enam lausreklaami asemel konkreetsele sihtrühmale suunatud turundustegevust.

Mesinike turundustegevuse sihtrühmaks on inimene, kes soovib olla terve, energiline ja tänu sellele ka edukas. Niisiis on meie jaoks otseturundus järgmiste märksõnadega iseloomustatav :

1. individuaalne, suhetel põhinev ja lihtsalt mõõdetav.
2. otseturundus ei ole pealetükkiv, klient võib alati keelduda enne info edastamist.
3. suuname energia ja info tootest huvitatud inimestele ja ei raiska oma ressursse ebaefektiivsete turunduskanalite peale.

Otseturundus on kanalina võimeline palju enamaks. Ta annab võimaluse anda edasi olulist teavet, toote maitset, lõhna, meeldivat suhtlemist tarbijaga ja palju infot, mida tänapäeva kiire elutempo juures klient trükiselt nagunii ei loe.
Otseturustamise juures ei kasuta me vahendajate abi, aga kõiki neid funktsioone, mida teostab vahendaja, täidame ikkagi:

1. kulutame ressursse kauba turustamise organiseerimiseks.
2. püüame hoida turustamise piisavalt efektiivse
3. loodud turustuskanali rentaabluse hoiame suurema kui tootmise rentaabluse.

Täites eelnimetatud tingimusi, on otseturustamine kasulik.
Kulutused, millega tuleb otseturustamisel ilmtingimata arvestada, on:

1. korralik pakend ja etikett
2. müügikoha rent
3. reklaamplakatid
4. transport
5. palgatud müüja

Kuna mee eritooted vajavad tutvustamist, siis parim moodus seda teha on anda toodet maitsta. Ja maitsma on kõik kliendid meeleldi nõus. Tekkinud ongi kontakt, kus saab anda piisava info toote kohta ja tekib dialoog. Müüja saab selgitada oma sõnumit ja näha kliendi reaktsiooni. Otseturustamise võimalusi on piisavalt palju, kui ise olla aktiivne.

Meie müüme oma tooteid eelkõige:

1. läbi tutvusringkonna
2. firmadele, kellega on välja kujunenud koostöökontaktid.
3. messidel
4. laatadel
5. erinevatel üldrahvalikel üritustel
6. statsionaarsetel rendipindadel kaubanduskeskustes
7. asutustele, kes teevad kingitusi oma klientidele, töötajatele riiklikeks pühadeks, tähtpäevadeks.

Otseturustuse suurimad eelised on:

1. raha kiirem liikumine
2. müügikohtade vaba valik
3. oma aja parem planeerimine

Oleme mõelnud ka kombineerida alternatiivse tootmissuunaga nagu maaturism ja nõuande tegevus, mis toob kliendid koju kätte.

OTSEMÜÜGI STRATEEGIA

Otsemüük - s.o. tootjalt tarbijale ilma vahendajateta. Sellise tegevuse käigus on võimalus paremini tundma õppida oma klienti ja just talle sobivat toodet pakkuda. Igale ostjale on võimalus individuaalselt selgitada meie toodete eripära. Samuti ei pea klient tegema ostu pimesi, teadmata meie toodete maitset - pakume alati kõiki tooteid degusteerida. Selgitades pakutavate toodete häid tervislikke ja rahvameditsiinilisi omadusi, äratame kliendis uudishimu.

Lisaks omapoolse teabe edestamisele saame kliendilt ka kohe tagasisidet (arvamused, küsimused, vastuväited). Selleks, et klient teeks oma valiku meie kasuks, peab müüja olema väga hea suhtleja ja kompetentne vastama kõikidele klienti huvitavatele küsimustele. Selline müüja äratab usaldust ja tema käest ostetakse parema meelega.

Müüja peab olema kiire tegutseja juhul, kui ostjaid on leti taga mitmeid. Kiire teenendamise eest ollakse harilikult nõus ostma ka kallimat kaupa. Seepärast valime oma müüjaid põhjalikult.

Müüja ehk kauba pakkuja, olgu ta siis mesinik ise või palgatud inimene, peab olema enesekindel. Selleks peab ta esiteks teadma, millist kaupa pakub. Kui mesinik on olnud hoolas, siis on tema kaup kvaliteetne ja tervislik ning oma kaupa pole häbi pakkuda, veel vähem kahelda kauba väärtuses. Seda enam, et eesti mesi on väga paljude taimekoosluste segu ja maailmas juba tunnustatud.

Küsimus on ainult selles, millise hinnaga oleme seda nõus ära andma. Niisiis teades, et müüme väga head kaupa, saame ka küsida korralikku hinda. See tõstab meie enesekindlust ja me ei lase ostjal selles kahelda ja ei kahtle ka ise. Selleks võime ostjale ette lugeda taimeliike, milledelt mesi on korjatud. Soovi korral näidata meeanalüüsi tulemusi, mis võib alati müügi juures olla. Enamus klientidest ei tea küll, mis on vabade hapete sisaldus või diastaas, kuid see dokument on usaldustäratav. Ja olgu mesinik või müüja valmis rääkima, mida need näitajad tähendavad, juhul kui teile juhtub uudishimulik klient.

Kui te selle kõik kenasti ära seletate, võite olla kindel, et olete usaldust äratanud ja ostja on juba peaaegu nõus teie kaupa ostma. Müügi juures mängib rolli isegi hääletoon, suhtumine ostjasse kui võrdväärsesse partnerisse. Müüja välimus-riietus, müügikoha kujundus, kauba väljapanek, puhtus, pakend (etikettid, reklaamplakatid, koju kaasa antav voldik või teabeleheke) – see kõik mõjutab müüki.

Igat klienti tuleb kohelda kui potentsiaalset ostjat. Kui ta ei osta täna, võib ta seda teha edaspidi. Müüja peab olema ka hea inimeste tundja, et ära arvata, millise ostjaga on tegemist. Iga ostja on erinev. Kui müügileti taga seisab heade juhiomaduste ja suure otsustamisvõimega inimene, siis pole teha muud kui müüa, sest tema kas ostab või ei osta. Teda praktiliselt mõjutada pole võimalik. Tema on ise hea psüholoog, kes kiirelt hindab ära letil oleva kauba pakenduse, välimuse, müüja enesekindluse ja veel paljude näitajate põhjal. Tema ei raiska enda ega müüja aega, sest ta ei tee tühje sõnu ja sellise kliendi ostuvõime on suur.

Sarnaselt toimivad ka kõik teised sellist tüüpi teoinimesed, kes edu saavutamise nimel töötavad kõvasti. Siia kuulub palju äritegelasi, spetsialiste ja riigiametnikke (ratsionaalse ellusuhtumisega, sageli iseteadlikud). Nad teevad müüjale ise hinnapakkumise näiteks 15 purgi ostmiseks. Mesinik on õnnelik suure koguse kauba müügi üle, kuid kui järele mõelda, siis pakutud hind oli suhteliselt madal ja kaup sai müüdud hinnaga, millega ise rahule jääda ei saa. Müüja ei tohiks lasta oma hinda ega arvamust kõigutada. Kui selline ostja on veendunud, et kaup on hea, siis ostab ta ka teie küsitud hinnaga 15 purki ära ja ei tee sellest probleemi.

Selline klient ostab kindlalt meie kaupa ka edaspidi. Tal ei ole palju aega, et otsida uut mesinikku. Ta jääb tavaliselt kliendiks aastateks ja soovitab meie kaupa ka oma sõpradele.

Kõik ülejäänud inimgrupid on müüja poolt mõjutatavad. Näiteks inimesed, kes palju räägivad leti taga tühja-tähja ja ei unusta mõnd head komplimenti teha enda või müüja arvel, on isikud, kellele on oluline jätta endast head muljet. Nad raiskavad küll meie aega, aga nad ei jäta peaaegu kunagi ostmata, kui neil raha on, sest neile on oluline näidata end heal järjel oleva inimesena. Nad ei julge ka öelda, kui raha napib. Siis nad vabandavad ajapuuduse või mõne muu põhjusega ning lubavad tulla homme, mida nad nagunii ei tee.

Sellise ostukäitumisega on sageli jutukad inimesed, kes paljuski kõhklevad ja kes võivad oma mee osta iga kord erineva mesiniku käest. Põhjus on enamasti see, et nad arvavad peaaegu alati, et nad pole veel seda kõige paremat mett saanud. Ärge nende peale liiga palju aega raisake, sest mesi tahab müümist ja ka müüja aeg on hinnaline.

Kui mesiniku leti taha satub kannatlik, rahulik klient, kellel on aega enda ja teiste jaoks, siis on tegemist püsivusinimesega. Ta kuulab heameelega ära kogu info, maitseb kaupa. Kindlasti räägib mõne muheda loo kas enda või vanemate kohta, kes on kunagi mesilasi pidanud. Ta ei arva, et püüate talle midagi „pähe määrida“, suhtub müüjasse väärikalt. Ei halvusta kaupa ega hinda ja ostab alati, kui tal vaja on. Kui tal täna pole vaja või piisavalt raha kaasas, siis ta lubab, et tuleb tagasi. Tema ei anna lihtsalt lubadust, ta ka täidab selle.

Neljas kategooria ostjaid on kvaliteediinimesed, kes on samuti rahulikud. Peaaegu nii rahulikud ja pikaldased, et müüja kannatus hakkab katkema. Nad küsivad mee analüüsilehte, tahavad teada kõike, mis seondub kvaliteediga. Maitsevad ehk isegi kaks korda, soovivad täpsustusi toote valmistamise ja koostisosade kohta. Neil on raske otsustada. Raha loevad mitu korda.

Kui sellised ostjad lõpuks otsustavad, siis võib kindel olla, et nad jäävad meie klientideks pikkadeks aastateks, sest nemad käivad sissetallatud rada. Uue mee väljavalimine on neile jälle raske ja parem on vana ja hea pooldamine. Sellised kliendid ei muuda oma meelt ja põhimõtteid kergelt, nad on usaldusväärsed ning oskavad olla tänulikud hea kauba eest. Müüjale- mesinikule tunnustust avaldades on nad siirad.

Kõik need eelpool toodud iseloomujooned:

a) kiire otsustavus
b) suhtlevus, organiseerimisvõime
c) püsivus, rahulikkus
d) kannatlikus, kvaliteet

varieeruvad meis kõigis. On oluline ainult, millised neist iseloomujoontest on ülekaalus. Kui müüja oskab väga lühikese vestluse käigus ära arvata kliendi iseloomuomadusi, on ta võimeline müügi juures kasutama õiget müügistrateegiat ja –taktikat.
Mesindamine ja mee müük on mesinikele väga olulised ära elamiseks. Kurb ja mõttetu on mesindada ja toota mett, kui ei saa oma töö eest väärilist tasu. Kahjuks on paljud mesinikud hädas oma kauba realiseerimisega, sest neil puudub müügioskus ja –osavus või soov investeerida parema müügi saavutamise nimel.

„Kui teil pole õiget toodet, siis pole teil mitte midagi,“ nii kõlab üks turunduskompleksi kujundamise aksioome. Tarbija valib toote selles sisalduvate väärtuste järgi. Otsuse langetamisel võrdleb ta tootest saadavat tulu tehtavate kulutustega.

Turunduskompleksis on üheks tundlikumaks mõjuriks tootele kehtestatud hind. Raske on müüa üksikuid tooteid. Seepärast ongi meie toodete valik suur. Tavamesi on võrreldes segumeedega tunduvalt odavam ja see on nagu peibutis, meelitamaks proovima kallemaid ja täiuslikumaid meesegusid. Nii on ka selgunud tooted, mis vastavad turu vajadustele. Toote olemasolu ei taga veel tarbija rahulolu ja sellest tulenevaid kordusoste. Selleks, et müüa edukalt, tuleb osata välja tuua tootes sisalduvaid erinevaid hüvesid. Suurem osa tarbijaid lähtuvad ratsionaalsetest motiividest, seepärast edastame informatsiooni ka teabelehti kasutades.

Turunduskomplekstide kujundamisel on oluline teada, kuidas muuta toode või seda turustav informatsioon (reklaam) tarbijale tähelepandavaks. Selleks tuleb arvestada järgmiste tähelepanu omadustega:
1. piiratud maht- inimesed suudavad korraga tähele panna üksnes väikest osa objekte. Seepärast ei tohi edastatav sõnum olla ülearu keeruline
2. suur kiirus - tähelepanu võib väga kiiresti lülituda ümber ühelt tootelt teisele. See kompenseerib teatud määral tema piiratud mahu ja võimaldab kasutada lühikeses intervallis mitut ärritajat
3. kohanemine - tähelepanu väheneb kui pikema aja jooksul kasutada ühte ja sama ärritajat. Seepärast on oluline valida uudseid, kontrastseid, ootamatuid näiteid (kõike, mis on põnev, huvitav jne)
4. Seotus huvi või vajadustega - tähele pannakse rohkem seda infot, mis seondub inimeste hetkeprobleemide või siis huvidega. Näiteks talvehooajal on hea müügiartikkel mesi taruvaiguga, sest paljud inimesed on nohus või köhas. Kui klient on seda ostnud korduvalt ja saanud abi oma hädadele, siis kandub edasi usaldus ka teistele uutele toodetele, kuigi neid pole võib-olla veel proovitudki.
Paljud kliendid tulevad meie tooteid ostma, sest nad on kusagilt neist kuulnud või maitsta saanud. Selliselt võiks toimida ka videofilm, kus rahulolevad kliendid annavad toodetele, ka näiteks kodumaisele meele hinnangu. Tõeliselt lojaalsed tarbijad mitte üksnes ei osta regulaarselt meie tooteid, vaid ka suhtuvad rahvameditsiinilistesse toodetesse ja meesse positiivselt ning levitavad oma seisukohti teiste inimeste seas.

Turunduse ülesandeks on tekitada ka positiivseid hoiakuid. Meie koolitame iga kontakti loomisega oma kliente, sest räägime kodumaise mee eripärast, tervislikkusest. Meie informatsioon toetab ja õigustab tema valikuid. Müüja peab toote omadusi ja nendes sisalduvaid hüvesid oskama siduda konkreetsete klientide vajadustega. Tihti ostetakse meie tooteid ka uudishimust, eestlase konservatiivsust arvestades, siis ka suures osas harjumusest.

Müügiga püüame kujundada ettevõttekultuuri:
1. Esikohale seame tarbijad, mitte tooted.
2. Klientidesse suhtume mitte kui võõrastesse, vaid kui koostööpartneritesse, mis laseb kliendil tunda end mugavalt ja oodatult.
3. Tekitades sõbraliku ja usaldusliku õhkkonna, väldime agressiivseid hoiakuid.
4. Arendame positiivset mõttelaadi ja tõekspidamisi.
5. Töötame välja kindlad käitumisnormid, arusaamad, rituaalid, tegevused.
6. Uutele müüjatele õpetame, mida pidada müügikäitumises “õigeks„ või mida “ valeks„.
7. Kõikidele töötajatele anname õiguse teha kliendi heaolu tagamiseks iseseisvaid otsuseid, kaldudes vajaduse korral kõrvale kehtestatud reeglitest.
8. Kõiki kohtleme võrdselt.

TARBIJATE OOTUSED

Turumajanduse tingimustes on kõige suurem mõjuvõim tarbijatel. Kui tarbijate vajadusi ei arvesta, hakkavad nad kaupa ostma mujalt. Seepärast üritame teada saada tarbija soove. Kui rääkida meeturust ja selle suurusest, siis on määravaks mitte pakutav mee kogus, vaid inimeste arv, kes selle ostmisest on huvitatud ja suudaks selle eest ka maksta.

Mesi ei ole nii kallis, et seda ei suudetaks osta, vaid huvitavus ja teadlikkus mee kasulikkusest on väike. Siin ongi põhjus, miks meie oma eesti mesi valmistab müügiraskusi. Meele peaks tegema rohkem reklaami, sealjuures mee tervislikkuse ja kasulikkuse kohta. Aga reklaamikulud ongi kõige suuremad kulud üldse.

Mesinik, kes ise müüb, teeb iga müügioperatsiooniga oma tootele küll reklaami ja laiendab oma ostjaskonda. Kuid suur hulk mesinikke müüvad mee väga odavalt. Tootjad pakuvad üha rohkem kaupa ja et tugevas konkurentsis läbi lüüa, on vaja põhjalikumalt ka turgu tunda. Selleks on vaja teada:
1. kes on meie toodete ostjad (turistid, maarahvas, linnarahvas)
2. millist toodet ostetakse (toote margid, omadused, hind, kvaliteet jne)
3. kui palju ostetakse (kui suur on nõudlus, momendi turupotentsiaal)
4. miks ostetakse (isiklik vajadus, soov edasi müüa, tootmisvajadus)
5. kuidas ostetakse (ostuläbirääkimiste viis)
6. millal ostetakse (ajalised piirangud, sessoonsus, situatsiooniliste faktorite mõju)
7. kus turg ostab (tarbimise ja kasutamise kohad, eelistatavad ostukohad, sobivad turustuskanalid)

Tarbija valib toote selles sisalduvate väärtuste järgi. Ta jälgib:
1. toote kvaliteeti
2. teenuse kvaliteeti
3. personali kvaliteeti
4. maine kvaliteeti

Ülitähtis on müügikoha asukoht. Parimad müügikohad on seal, kus ostjale meeldib miljöö, kus saab vabalt aega veeta. Paljud perekonnad kulutavad laupäeval, pühapäeval ostukeskustes palju aega, otsides uusi elamusi, meelelahutust ja ostmisrõõmu.

Eestimaa tarbijaskond on väga heatahtlik ja suhtlemisaldis. Rikkam tarbija ostab palju ja kõike. Majanduslikult vähekindlustatud klient eelistab tervislikke tooteid (õietolmu, suira, taruvaigu jne meesegusid). Vanema põlvkonna tarbija pöörab väga tähelepanu tervisele ja otsib tooteid, mis tugevdavad organismi, annavad jõudu.

Ravimtaimede headesse omadustesse on inimkond aastasadu uskunud ja sealt abi saanud. Meega kombineeritult pole ravimtaimed oma võlujõudu kaotanud. Elukeskkonna saastatus kiire majandusarenguga ühiskonnas aina suureneb, olgugi et keskkonna probleeme seatakse aina esikohale. Tänu sellele hakkavad inimesed otsima ikka rohkem puhast loodust, naturaalseid materjale, säilitusaineteta ja värvaineteta tooteid.

Seoses sellega on nüüd avanenud parim võimalus mee ja teiste mesindussaaduste ja -toodete esiletõstmiseks läbi reklaami, mis tarbija teadvusse jõuaks. Mee puhul tuleb väga palju selgitada, et mesi on nektari läbitöötlemise tulemus mesilaste poolt, mitte mesilinnukestele suhkrusiirupi söötmise tulemus.

TARBIJATE SOOVITUSED

Tarbijatega läbi otsemüügi suheldes tekib tihti pikemaajalisemgi kontakt ning meile on ka tarbijad jaganud retsepte ja andnud soovitusi uute toodete valmistamiseks.
Väga paljud kliendid, kes on meie tooteid maitsnud, küsivad järgmisel kohtumisel uusi tooteid. Seepärast püüame pidevalt luua uusi tooteid mesiduse kõrvalsaaduste kui ka teiste loodustoodetega.

TURUTINGIMUSTE UURIMINE

Turutingimuste uurimise eesmärgiks on koguda, töödelda, analüüsida ja edastada objektiivset ja süstemaatilist infot ettevõtet huvitava probleemi kohta. Uuringu tulemusel peaks firma turundusjuht olema varustatud otsustamiseks vajaliku ettevalmistatud informatsiooniga. Ettevõtte edukuse tagavad suurel määral just turundusvaldkonnas tehtud õiged otsused.

Jõudmaks edu toovatele otsustele, peavad turutingimuste uuringu tulemused olema võimalikult objektiivsed. Objektiivsus aga tähendab seda, et uurimisülesande täitmisel tuleks kõrvale jätta emotsioonid, eelarvamused ning poliitilised mõjutused. Hoolimata asjaolust, et alles teostatud uuringu alusel võetakse vastu turundusalased juhtimisotsused, on kogu turualane uurimistöö tihedalt seotud otsustusprotsessiga. Kui selgub, et on unustatud tulevane infole põhinev turundusotsus, kujuneb sellisest tegutsemisest paraku vaid sihipäratu andmekogumine.

Mee- ning mesindustoodete puhul turutingimusi uurides tuleks kindlasti arvesse võtta imporditava ning odavama mee koguseid, mis omakorda näitab ära ka kohaliku rahva eelistuse. Kas eelistatakse kodumaist toodet või odavamat hinda? Loomulikult tuleb hoolikalt hinnata ka kohalikku konkurentsitaset ning rahva ostuvõimet.
Võimaluse korral tuleks välja selgitada ostjaskonna vastuvõtlikus uutele ja arenenumatele toodetele. Olulist rolli mängib turustamisel ka geograafiline aspekt. Mida lõuna poole, seda vähem esineb külmetusest vitamiinipuudusest ning teistest klimaatilistest asjaoludest tulenevaid probleeme, milleks aga mesi ja meetooted äärmiselt kasulikud on.

Turundusuuring on vajalik:
• kasumi prognoosimiseks;
• ülevaate omamiseks turust, turumuutustest, konkurentidest, tarbijarühmadest, toodetest;
• turundustegevuse kavandamiseks

Turundustingimused Eestis mee ja meest valmistatud eritoodete müügil on küllaltki keerulised. Importmesi mõjutab kõvasti müügihinda ja seda tuuakse üsna palju meie kaubandusvõrkudesse. Mee eritoodete andmine Eestis kaubanduskettidesse on seotud väga erinevate probleemidega:
• kaubandusketid nõuavad toodete presentatsioone kord kvartalis,
• lisatasu kaupade reklaamlehe väljastamiseks,
• kauba eest raha väljamakse ajad on pikad,
• kauba kohale toimetamine peab toimuma väga kiiresti ja kui tegemist kaubandusketiga, siis tuleb kaup viia ka üle Eesti erinevatesse kauplustesse (transpordikulu on suur),
• kaubandusketti antavate toodete kokkuostu hind on madal ja väljamüük kallis (klient pöördub jälle otsetootja poole),
• tihti toote väljapanek kaupluses ei aita müügile kaasa,
• kliendile ei anta degusteerida ja ostja langetab valiku vähese info põhjal.

Turukaubandus aga ei ole rahva seas enam nii populaarne ja seal käib väiksema ostujõuga klientuur. Samuti on turul meemüüjaid, kellele ei ole mesindus põhisissetulek ning nemad müüvad oma mee tunduvalt odavamalt. Palju on turul ka meemüüjaid-vahendajaid.

Meest eritoodete valmistamine nõuab lisakulutusi ja seepärast on need ka kallimad kui tavamesi ja turul müümas käia ei ole rentaabel (müük väike). Olgugi, et seal on rendipind odavam kui messidel, laatadel. Lisaks on turul kogu aeg enam- vähem sama klientuur.

Suurtel rahvalikel üritustel aga on ostjaskond lai, väga erinevatest Eestimaa paikadest ja mida lähemal suurematele linnadele, seda ostujõulisem.

Euroopa Ühenduse tingimustes on võimalik oma toodete turgu laiendada ka teistesse riikidesse, kuid ka siin on probleemid:
1. suured kaubanduspartnerid tellivad väga suuri partiisid, mis on meie tootjale ülejõu käivad,
2. mitme Euroopa Ühenduse riigi meetoodete markeering ei vasta Eestis kehtestatud markeeringule (lisatöö etikettide täiustamise osas),
3. messide ja laatade rendipinna hinnad on meie hinnatasemega võrreldes kõrged,
4. kulud transpordile on suuremad,
5. turg vajab sissetöötamist läbi degusteerimise ja info jagamise (keeleprobleem),
6. tootja ajakulu teistes riikides otsemüüki teostades on tunduvalt suurem, sest sinnasõit, kohapeal elamine ja tagasisõit ei ole ühe päeva üritus.

Mee ja mesindussaaduste baasil valmistatud eritoodete müük oleneb suuresti tootja- müüja korral tema:
• ettevõtlikkusest
• algatusvõimest
• riskijulgusest
• pingetaluvusest
• järjekindlusest
• eneseusust iseenda ettevõtmisse
• koostöövõimest

Iga mesinik, kes soovib mee tootmise edendamise kõrval ka oma turustamisalast tegevust edendada, peab oma müügitegevuses ja -käitumises muutusi kavandama. Sealjuures on üheks tulemuslikumaks võimaluseks mee ja meetoodete otsemüügi edendamine. See tähendab konkreetse mesiniku korral tema hingelaadile ja iseloomule sobivaimate turustamisvõtete valikut ja nende kasutamist.

Kuid lisaks sellele tuleb müügitöös edu saavutamiseks arvestada ka paljude tarbijate poolelt tulenevate suhtlemispsühholoogiliste ja ostu-müügisuhete spetsiifiliste teguritega, mis ei sõltu müüja tahtest. Kes on küllalt osav neid suhteid ja mõjusid arvestama, see saavutab väiksema vaevaga oma toodangu turustamisel edu. Iga mesinik saab müügitöös olla edukas, kui ta leiab enda jaoks sobivaima müügistrateegia ja taktika ning seda piisava innukuse ja tarkusega rakendab.

LisaSuurus
Maire_Valtin_meetoodete_turustamise_arendamine_2006.pdf76.44 KB
Keskmine: 5 (2 häält)