PM vastused Euroopa Kontrollikoja küsimustikule

Pronksmedal (100p.)

Euroopa Kontrollikoda viib läbi tulemusauditi EL-i poolt rakendatud mesinduse ja mesilaste tervisega seotud meetmete kohta. Vastav küsimustik saadeti ka Eesti põllumajandusministeeriumile (PM).
Põllumajandusministeeriumi dokumendiregistris on 16.09.2013 nr 1.5-5/7194-1 all registreeritud Eesti põllumajandusministeeriumi vastus Kontrollikoja küsimustikule, mis on ka selle kommentaari lisas.
Kontrollikoda ootas ilmselt asjalikke, olukorda analüüsivaid ja probleemsetele kohtadele viitavaid vastuseid, aga PM oma sõnaderohke ja olukorda kiitva raportiga vist ei täitnud Kontrollikoja ootusi.
Mõned minu märkused:
Mesilate register meil praktiliselt ei toimi, tal puudub mõte ja sisu.
Mesindusprogrammi tulemuslikkust hindab Juhtkomisjon mingite formaalsete näitajate põhjal, millel ei ole alati seost mesinike mesindusalaste vajaduste katmisega. Mina, näiteks, ei ole siiani aru saanud, mida õieti meie vaatlusmesilates vaadeldakse ja kuidas on see abiks tavamesinikule.
Seire(test)mesilate aruannetes tuleks täpselt sõnastada, mida testitakse ja milline on seire(testi) tulemus.
PM vastustest sain teada, et on tehtud tõuparandustöö arengukava ja kolm tõumesilat. Tõuparandustöö arengukava võiks olla avaldatud ka mesindusprogrammi veebilehel. Tõumesilate formaalsest olemasolust ei ole mingit abi mesinikele, tähtis on kui palju mesilasemasid nad Eesti mesinikele müüvad. Suvel tahtsin osta kraini tõuemasid, aga ei õnnestunud kuidagi teada saada, kas ja kus on vastav tõumesila ja milliste omadustega kraini tõuemasid ta müüb.
Küsimusele 3.3 vastates ei ole vastajad küsimuse mõttest päriselt aru saanud. Naljakas ja kurb on, et VTA nõuab mesinikelt mesilas kasutatud ravimite arvestust, kuid ravimeid, mida vajadusel kasutada, praktiliselt polegi.

LisaSuurus
kysimustik.pdf282.1 KB
 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Pronksmedal (100p.)

Mesindusprogrammi juhtkomisjon

Hiljuti juhiti Põllumajandusministeeriumi tähelepanu sellele, et on ebaõiglane teiste piirkondlike mesindusorganisatsioonide suhtes, et mesindusprogrammi 2013-2016 juhtkomisjoni kutsutakse üleriigiliste mesindusorganisatsioonide esindajate kõrval veel üks piirkondlik mesinike ühendus – Saaremaa Meetootjate Ühing.
Kas Põllumajandusministeeriumis on tõesti kallutatud jõud?