Mesilate register

Pronksmedal (100p.)

Ajaleht Valgamaalane: Hirm ei lase mesilaid registreerida.

Mitte hirm, vaid mesilate registri mõttetus.
Registri eesmärgiks oli esialgu mesilastaudide (AHM) ärahoidmine, mesilaste mürgitamise vältimine taimekaitsetöödel, võimalikud otsetoetused tulevikus.
1. Meemesilaste kolooniate vähenemise järelevalveuuringuid, mille käigus avastati AHM-i nakatunud mesilasperesid, teostatakse mesilate registris olevates mesilates. Järelikult ei ole registris olemine kuidagi ära hoidnud mesilashaiguseid. 04. novembri mesinduse ümarlauas kavandati viia eeloleval talvel läbi mesilashaiguste alal täiendkoolitus, kus osaleks kuni sada vetarsti ja veterinaarametnikku. Selle asemel, et koolitada mesinikke mesilashaiguste alal, koolitatakse vetametnikke. Uskumatu aga tõsi!
2. Kuigi mu mesila on mesilate registris, ei ole ükski põllumees mind eelseisvatest taimekaitsetöödest teavitanud. Ega mul poleks sellest ka abi, sest ma ei saaks tugevaid mesilasperesid pikemaajaliselt kinni hoida. See tekitaks mesilastes stressi koos kõigi sellega kaasnevate tagajärgedega.
3. Mis puutub hüpoteetilistesse otsetoetustesse, siis 04. novembri ümarlauas nõudsid kutselised mesinikud, et selleks peaks mesila suurus olema vähemalt 30 mesilasperet.

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Ma võin

küll eksida aga minu teada nii EML kui ka EKMÜ soovis toetust alates 1. mesilasperest. SMÜ arvas, et see võiks toetust maksta alates 30 mesilasperest.

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja smart pilt

Faktid

Riivab silma see, et väärate faktidega lüüakse pidevalt kiilu kutseliste mesinike ja ülejäänud mesinike vahele avalikus inforuumis. Mulle jääb arusaamatuks, mis eesmärki see kannab? Minu hinnagul kattuvad kõikide mesinike huvid 99% ulatuses. 

Mis puudutab ümarlauda ja otsetoetuse küsimist, siis olgu öeldud, et kutseliste mesinike esindajad küsisid otsetoetusi üldiselt-võib öelda, et kõigile. Kui ministeeriumi poolt tehakse ettepanek, et kuskile tuleb tõmmata piir, näiteks 30 peret, siis siin on omakorda väiksemate mesinike esindajate koht nende huve kaitsta. EML esindajaid oli lauas enamuses. Rõhutan veelkord-see on täiesti meelevaldne tõlgendus ja puudub side reaalsusega, et kutseliste mesinike esindajad nõudsid piiri seadmist. Jutuks oli Läti eeskujul vähese tähtsusega riigiabi formaadis seda toetust anda ja seal on piir seatud, see oli kõigile kõneluste osapooltele varem teada. Selline vaenu õhutamine niigi väikses eesti mesindussektoris ei ole kuigi viisakas ja ei tule kellelegi kasuks.
Lugupidamisega
Mart Kullamaa
EKMÜ juhatuse liige

Pronksmedal (100p.)

Faktid*

Nagu AimarL kommentaarist võib lugeda, siis tegi ettepaneku maksta mesilaspere toetust alates 30 mesilasperest SMÜ. Vaevalt, et väikemesinikke esindav selts niisugust ettepanekut teeks, seega suure tõenäosusega esindab SMÜ (pool)kutselisi mesinikke ja vastandas ennast selle ettepanekuga enamuses väikemesinikke esindavale EML-le. Paljud SMÜ liikmed kuuluvad ka EKMÜ-sse.
Niisugune on minu nägemus asjast.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Beeboy,

olid sa SMÜ juhatuse koosolekul, et tead keda me esindame või oled koguni liige ja saatsid oma arvamuse juhatusele? Vaevalt küll.

  SMÜ esindab ikka oma liikmete seisukohti. Samuti ei saa me keelata inimestel kuuluda teisesse mesindus organisatsioonidesse. Ma ise kuulun näiteks kolme.

  Veelkord - selline on Saaremaa mesinike seisukoht, kes kuuluvad SMÜ ridadesse (loomulikult on seisukoht kompromiss) ja me ei häbene seda. 30 mesilaspere piir on täiesti mõistlik.

  Millise organisatsiooni liige sina oled, beeboy?  Või niisama kiibitsed siis?

Pronksmedal (100p.)

Register

Teemaks on siiski mesilate register. Minu 3.-nda punkti mõte oli, et kui tõmmatakse kuhugi piir, millest suuremad mesilad on riigi jaoks tähtsad ja väiksemad tähtsusetud, siis pole mõtet nende väikeste tähtsusetute mesilate üle pidada arvestust mesilate registris.

Jututoa moderaator

Suhteliselt mõtetu vaidlus


Suhteliselt mõtetu vaidlus siin.

Igaühel on õigus oma arvamusele. Sama ei saa öelda aga ebatäpsete või lausa valeväidete kirjapaneku kohta. Kas seda viimast mitte laimamiseks ei nimetata...

Kui soov asja üle arutleda, siis oleks mõistlik konstruktiivselt kirja panna mõlema variandi plussid ja miinused.

Iseasi on see, et kas tasub laskuda diskussiooni isikutega, kes asju hiljem meelevaldselt ebatäpselt  tõlgendavad ja/või valesti tsiteerivad.
Tekib paratamatult küsimus, et kas tegemist inimliku eksimuse või hoopis pahatahtlikkusega...
Eksimine on inimlik ja andestatav, kuid pahatahtlikus enamasti mitte...

Pronksmedal (100p.)

Suhteliselt mõttetu vaidlus*

Kas mind pannakse nüüd vangi?

Jututoa moderaator

To: Beeboy

Ma lihtsalt nendin fakti, et sellisel kujul on käimas olev vaidlus mõttetu.

Et kui tahame midagi saavutada, siis tuleks arutada konstruktiivselt erinevate variantide plusse ja miinuseid jne.

Seda muidugi juhul, kui sul ikka on soov ja eesmärk  asjaliku tulemuseni jõuda.

Vastasel korral võib aga igaüks ise omad järeldused teha...


Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Aga palun Raigo!

(( RAIGO KIRJUTAS: Et kui tahame midagi saavutada, siis tuleks arutada konstruktiivselt erinevate variantide plusse ja miinuseid jne.))
SINU KONSTRUKTIIVSETE VARIANTIDE PLUSSID JA MIINUSED!?
Oleks huvitav lugemine!

Jututoa moderaator

Mina teemat ei algatanud. 

Mina teemat ei algatanud.  Minule on mõlemad variandid hetke teadmise juures vastuvõetavad, kuna mõlemal variandil on omad head ja vead. Lihtsalt riivab silma, kui esitatakse ebatäpseid fakte ja lahmitakse niisama. 

Ümarlaual ei esitanud minu mäletamist mööda mitte ükski mesinik (parandage mind, kui eksin) perede arvu, millest toetus kehtima võiks hakata.

Mesinikud küsisid vahetult ennem ministri lahkumist, et kas põhimõtteliselt on võimalik toetust saada. Ministeeriumi esindajad olid need, kes teema üle lühidalt arutlesid ning  paari sõnaga välja tõid ühe variandi plussid/miinused ning seejärel teise variandi plussid/miinused.  Kuna minister pidi ootamatult  lahkuma, siis teemat pikemalt seekord kahjuks käsitleda ei jõutud.

Sellest tulenevalt ei saagi ma aru, kust pärineb info, nagu oleks üks organisatsioon toonud kohtumisel välja ühe seisukoha ja teine organisatsioon teise seisukoha toetuse saamiseks vajalike perede arvu osas. Mina kuulsin vaid mesinike ühist seisukohta: mesinikud soovivad perepõhist toetust.  Perede arvust mesinikud minu mäletamist mööda ei rääkinud.

Kui keegi on ministeeriumile täiendavalt kirjutanud, siis on võimalik see Põllumajandusministeeriumi dokumentide registrist üles otsida ja sellega tutvuda.   Hetkel räägiti ja lahmiti ju aga ümarlaual toimunu teemal, mitte täiendavate kirjalike pöördumiste teemal.


Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

arvan

1, register
loodud asi ja nüüd arutame ,milleks see keset tuba seisev puuslik kõlbaks. kuidas saada sinnasisse inimesi ,kellele seda kopika eestki vaja pole.
2.registreerimine
6000-8000 mesilaste pidajast 1000-2000 tahavad reaalselt ja aktiivselt saada toetusi. selleks peaks 6000-7000 inimest tegema asja , mida neil vaja pole ,aga mis pole ka raske. Tiger Woods lõi palli üle silla ,see polnud talle üldse raske ja talle anti selle eest 3 000 000 dollarit. me pole Woodsid ,teeme 6000 korda odavamalt ja jagame selle kolm milli 6000 mesindaja vahel. ma tahan siis iga kuu teatada.
3.toetus
6000 mesindajat ei soovi toetusi või vähemalt ei soovi nad selle toetuse saamise nimel kusagile registreeruda. nad saavad ise suurepäraselt hakkama. Muammar Gadaffi tahtis ka ilma ameerika laenude ja toetusteta hakkama saada. mis juhtus? ära tapeti...
4. mürgitamine
mürgitamist on palju ratsionaalsem piirata päevase mürgitamise  keelamisega kui registriga. siinkohal tuleb aga meelde ,kuidas eestlaste vanemad läksid mahtra sõja päevil Paide linnusesse endast tugevama huvigrupi vastu kurtma. mesinike esindajatel läks põllumeeste vastu kurtes oluliselt paremini...

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Renno280 pilt

rahu ainult rahu

järgneva koondi rida nr10 on põhinimekirjas

Vabandan ebameeldivuste pärast

Renno

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

küsin

rida 15 teine tulp on 20 euri, ja sama rea kolmas tulp30euri?
kolmanda tulba summa on  302,98. jagades selle 17-ga saame 17,8223529. kust tuli number 23,3?

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Renno280 pilt

koondist

kui inimesel pole seisukohta toetuse suuruses, siis mina nii kõva mees ei ole, et selle nullina kirjeldaksin

rida nr15 näpuviga parandatud

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Ühte vöin öelda

Ühte vöin öelda SMÜ toimus arutelu mesilasperede arvu kohta, millest alates vöiks toetust maksma hakata. vahemik oli 15 ja 100 vahel. ja löpuks oli kompromiss 30 peret ja see on tubli tulemus.  olen rahul. ja sellega SMÜ   ka ministri jutule  lähevad  vöi läksid.

Ja teine asi on register. me vöime nuriseda, kiruda jne
Kuid kui me tahame mesilasi pidada tuleb kirjutada end priiase, sest vet arstid akavad oma piirgonnas kirjutatakse pered  ülese   ,Ja kui kirja ei pane  on vasak sirge tulemas.

valikud järgmised     trahv maksta, priiase kirja panna vöi ise ligviteerida mesila.

valik sinu.

Pronksmedal (100p.)

Parem kui endale pead

See kommentaar ajab küll närvi (öösel ei saa rahulikult  magada ka enam ), Need otsustajad pange ikka oma ülemine arvuti mõistlikult tööle. Absurdne 30 peret??? 100??? Teie mõtteviis on praegu KÄSEN , POON ja LASEN! - väiketootjad segavad "mõisnike" elu-olu. 

Sunniviisiliselt ümmarguselt 4000 meisinikku prügikasti visata.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

kui inimesel pole seisukohta

Tsitaat:
kui inimesel pole seisukohta toetuse suuruses, siis mina nii kõva mees ei ole, et selle nullina kirjeldaksin


nr 12 Otsetoetus ei ole vajalik
nr 16 Otsetoetusi pole vaja!
nr 17 Nagu nr12. et pole vaja otseroetusi
nr 20 Ei pea toetama
nr 21 Ei  ole vaja toetusi

kas nendel inimestel pole toetuse suuruses seisukohta Shock
on väikesed valed, suured valed ja on statistika Laughing out loud

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

metsa

teemasele ja velledele lohutuseks ,et tarud viin maja taha metsa ja peidan ära nii ,et (mesinduse)hävituspataljon ei leia. aga mida põrgut ma teen päikesepaneelidega kui meil ka mõnele samasugune vamm pähe lööb nagu hispaanlastel Sad. neid ju pealt kinni ei maskeeri Smile
http://www.telegram.ee/maailm/hispaania-kaalub-paikese-maksustamist#.UpH...

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Renno280 pilt

väike selgitus

Need read on ilusati kirjeldatud toetuste seiskohtades ehk antud juhul ei soovi toetusi 23% vastanutest.

Kui sa soovid ise neid numbreid liita/lahutada siis ei saa seda keegi keelata ja selleks on kõik baasandmed nähtavad.

Keskmise toetuse suuruse arvutamisel on kasutatud andmeid, mille kohta on saadetud ka reaalne number, minu pärast olgu see või null.

Kui sa sooviksid et numbrid oleksid sellised, mis sulle meeldivad siis palun leia nedale mõttekaaslased, kes sinu seisukohta jagavad ja ka andmed saata julgevad.

Tervitades
Renno

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

aitäh

tänan vastuse eest. muidugi ei tähenda "ei taha" nulli. küsisin ainult ja minu tahtmine ei puutu siin üldse asjasse. see ju läbilõige 8000 mesiniku arvamusest.
küsin veel ,et kas :
Keskmise toetuse suuruse arvutamisel on kasutatud andmeid, mille kohta
on saadetud ka reaalne number, minu pärast olgu see või null.
...selles statistikas kehtib sama ka perede arvu ja raamide arvu kohta?
kui ei küsi- ei saagi teada ju. see küsitlus ongi ju selguse saamiseks, mitte kellegi isiklike ootuste täitmiseks. või kuidas?

Pronksmedal (100p.)

Seisukohad

Mina ja mu kaaslased avaldavad KIITUST Renno-le selle suurepärase uuringu läbiviimisel. Jõudu ja jaksu edaspidiseks.

 Üks soov oleks meil, et kas saaks igale uuringusse kirjutajale pluss- ja miinuspunkte anda. Saaks teada missugne ettepanek saab vähem või rohkem punkte.

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja AimarL pilt

Päris põnev.

 Teemas ja mõisnik Laughing out loud . Ma saan hoopis aru, et mõned hoopis soovivad prügikastist välja ronida ja teised ei taha lasta. Tuleb meelde anekdoot, et miks eestlaste katla juures põrgus valvurit pole - nad ise valvavad, et keegi välja ei pääseks.

  Kui tõsisemalt rääkida, siis kui on soov midagi muuta või ettepanekuid teha, siis seda annab teha läbi eriala organisatsioonide. HelladVelled´le sobiks hobimesinike organisatsioon EML. Võta juhatusega ühendust. Siin kommimine küll muud ei aita , kui saad vaid auru välja lasta.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Olen regamise ja toetamise suhtes

Spungiga ja Beeboyga samas paadis....Tubli Renno, et seisukohti ÜRITAD koguda/reastada ning mingit pilti saada, kasvõi 20-30 mesiniku seisukohti 6000 hulgast! Kõigi KERJAMISTEGA (toetused teistel põlluridadel) on nii, et kui tahad, siis regad, kui ei soovi.... pead omi kitsekesi - lambukesi ilma kõrvamärkideta!
Ja kui riik tahab midagi teada - kui palju ja kus?.....sisss maksab!
Ja kulla mesinikud , jätke see omale surmani meelde....ka PMministeerium on teenindus asutus - teie teenendamiseks .....NING TÄIDAB TEIE KORRALDUSI! Võimaluste piires! Kui neid esitatakse! Mitte nii, et nemad pakuvad mingit perede arvu, või "toetamise summat!
Mo meelest käidi 4.11 mesinike poolt seal SELTSKONDLIKKU VESTLUST ARENDAMAS.

MEIE JUHTMESINIKUD ON OMA HIILGUSEST SEDAVÕRD PIMESTATUD, et endast kaugemale ei näe! Nagu äsja oli siin keskkonnas 15 mesilaspere üle JÄLLE arut-ELU....kui teistel tootjatel/aladel (kus toodang RIKNEB!!!!!) on see piir 100kg värsket kala päevas, või 100 l/lehmapiima päevas - või 700liitrit nädalas ....müü see kasvõi ühe päevaga korraga maha! Siis  MESINIKEL (oma enda soovil - ainukestena E Liidus) järsku see naeruväärne 15 mesilasperet on nõue!!....MILLEKS????

Kahju on sellest, et tegelik mesindus...kipub selle - REEGLITE/NÕUETE jahumise tõttu kannatama! Tähelepanu on mesinduse pealt kõrval.....
Ka siin oli juttu, et paljud - paljud - paljud tublid mesinikud ei tule veebi-keskkonda....nad ei soovi netis säutsuda...ega oma elu massssina taga raisata! MINU AUSTUS NEILE SELLE EEST!
Kuid 4.11 arutati mesinike poolselt regamise elektroonilist osa juuu...ABSURD! Protseduuri tehniline osa, peaks ju ikka teenindajate mure olema!

Hääd talvitumist!


Pronksmedal (100p.)

Andke nõu

Kes oskab selgitada, millisel kujul lubab EL toetusi maksta. Kas ikka otsetoetusi lubab? On riike, kes maksavad nö. tolmendamistoetusi. Kui otsetoetusi ei saa maksta, siis muutub Renno tabel mõtetuks kuigi praegu on ta väga huvitav ja informatiivne. Tuleks lihtsalt uus küsitlus läbi viia.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

tahaks ka raha

ilmselt on ka minul sarnaselt oel´iga jäänud kahe silma vahele see ,kuidas täpselt see raha Brüsselist mesitaruni jõuab.
oletame ,et 7000mesinikku X 10peret X 20eurot = 1 400 000eurot, millest Brüsselil on vaja kuidagi lahti saada. ma nagu hästi ei usu ,EU igale tahtjale lihtsalt niisama raha jagab niipalju kui küsida viitsitakse.
kui nüüd vend Vasjal Kopli liinide kolmandal korrusel jääb täielikust õnnest puudu 20 euri, siis ta teatab priasse, et tal on ühispeldiku laes viie raami jagu sülemit.
mis nüüd siis edasi saab? kas vet- arst tuleb ja teeb sellele sülemile akti tervisliku seisundi kohta ja teatab ,et võib anda küll? tegelikult ka. kas on mingi olemasolev mehhanism , kuidas makstakse näiteks ühele kitsele või lambale otsetoetust?
või on see ikka projektipõhine lugu? kui on palju registreerunuid, siis öeldakse: jaa-jaa, kandepinda on, me eraldame teile natuke mesinduse üldiseks arendamiseks. ja vot siis saab näiteks keegi Mart projekti alusel natuke raha meemaja ehituseks, või näiteks keegi Aimar projekti alusel natukene raha emade kasvatuseks. kindlasti ei loobita 1,4miljonit niisama laiali. ülejäänud võivad näpu meepotti pista ja seda imeda. vaadates asja positiivsemat poolt, siis on ju tore kui 7000st näiteks 70 midagi saavad, see ju tervelt 1% huvilistest.

parafraseerides üht eelkõnelejat, selleks , et 70 saaks prügikastist välja ronida ,peavad 7000 selja kenasti küüru tõmbama. pole ju eriti raske.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

pisike jut

Alguseks ütlen seda et minul pole 100 peret nagu möni seda arvas.
minu perede arv jääb 15 ja 30 vahele.  pöhi peresid 15 ja idu peresid ligikaudu samapalju.
Sealt ka pöhjus miks ma 100 perest algavat toetust ei pooldanud..
30 peret aga on vöimalik iga kell täis saada.   Minu andmetel vöetakse toetuse maksmisel sügiseste perede arv . toetust hakatakse maksma30 perest alates, pere suurus mida toetuse vääriliseks loetakse on  ( kui mälu mind ei peta lanks. raamil 5 raami,eesti raamil 5 raami, fararil 10 raami) toetuse suma pere kohta 20 euri(talve sööda raha)   räägiti ka seda kas pead etevötja olema vöi ei     kui sa etevötja pole tuleb töenäoliselt tulu maksu maksta, kuna sa ei saa kulusid näidata, kui aga fie oled siis saad kuludesse kanda ja tulumaksu maksma ei pea.

Jutuks oli ka see et toetada pölumehi et need teeksid  mesilastele korje maid ja mesinik saab kautse tulu.
Mina seda ei pooldanud, kuna heal aastal on korje maid niigi olemas, ja kehval aastal  pole vahet kas on külvatud mee taimi vöi ei , mesilased ikagi korjata ei saa .
suhkru raha aga läheb igal aastal vaja on se hea vöi halb aasta.

SEE KARAVAN ON LIIKUMA PANDUD JA SEDA ENAM EI PEATA SAAB AINULT SUUNATA.

MUIDUKI ON SE KA NII ET KUI SA EI TAHA SIIS EI PEA RAHA TAOTLEMA SEE ON SINU OMA ASI KAS TAOTLED VÖI EI.

kUID REGISTER ON TEINE ASI SEE ON KOHUSTUSLIK,JA KUI EI OLE priias kirjas JA NAABRIMEES KAEBAB SIIS JÄRGNEVAD KARISTUSED, KAS RAHATRAHV VÖI MIDAGI HULLEMAT.???

sellega pole mul mingit seost, se inf on vet ametnike poolt välja möeldud ja hakavad seda teostama. tahame seda vöi ei.


Pronksmedal (100p.)

Pakun mõtte,

et toetus võiks varieeruda. Lestatõrje kemikaalide ja haiguste ravimite toetus alates ühest perest. Talvesöödale toetus enamast perest. Kemikaalidele ja ravimitele saab PM korraldada riigihanke, mille tulemusel võib toote maksumus mitu korda väheneda (kui hankes ei seata tingimusi, millele vastab 1-2 firmat). Tegelikult läbi hanke saaks varuda ka talvesööta, kas sobiliku suhkru või valmissööda näol. Jaotajaks oleks hanke võitnud firma.

Pronksmedal (100p.)

Põllumajandustoetuste maksustamine

Minu teada peavad enamasti äriühingud maksma tulumaksu põllumajandustoetuste pealt. Eraisik seaduse järgi ei pea maksma tulumaksu.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Eraisik ...

Kas tuleb maksta või mitte ,tuleks küsida maksuametist.Olen aru saanud,alimendid on maksustatav  tulu.Kui deklareerimis aeg käes tuleb täpne olla,et sekeldusi ei tekiks.
    Mikroe... Mart

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Põllumajandustoetustelt

ei pea äriühingud maksma tulumaksu, kuni kasumina välja ei võeta.
Eraisik peab maksma tulumaksu.
FIE peab maksma tulu- ja sotsiaalmaksu, kusjuures toetusi ei saa kanda erikontole maksude edasilükkamiseks. Siinkohal suur FIE-de diskrimineerimine võrreldes OÜ, AS -dega.

Pronksmedal (100p.)

Äkki sepionu viitab kus see kirjas kes maksab ja kes mitte

Maksu- ja Tolliamet annab teada, et:

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 19 lg 3 p 3 kohaselt ei maksustata
tulumaksuga füüsilisele isikule makstavaid toetusi, kui toetuse maksmise
aluseks on seadus. Seoses ettevõtlusega saadud toetused kuuluvad aga maksustamisele.
PRIA makstav toetus on reeglina seaduse alusel makstav toetus (Euroopa
Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus), mistõttu kui
toetuse saajaks on füüsiline isik,  kes ettevõtlusega ei tegele, toetust
tulumaksuga ei maksustata.

Samas, kui toetust taotleb FIE ning toetus on tema
ettevõtlusega seotud, peab ta saadud toetuse arvesse võtma ettevõtluse
tuludes ning tehtud kulud saab ta ettevõtlustulust (s.h toetusest) maha
arvata.

Ettevõtlus on vastavalt TuMS § 14 lg-le 2 isiku iseseisev majandus-
või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest,
müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest.

Isik, kes tegeleb põllumajandusega vaid oma tarbeks, s.t kui ta ei
tooda põllumajandussaadusi müügi eesmärgil, ei ole see tulumaksuseaduse
tähenduses ettevõtlus ning ka toetust ei pea see isik tuludes
deklareerima.

Pindalapõhiste toetuste puhul, saab toetuse maksustamisel lähtuda
sellest, kas maatükk millele toetust taotletakse on ettevõtluses
kasutuses. Kui toetust saadakse vastavalt loomade arvule, saab lähtuda
sellest, kas loomi kasvatakse toodangu (nt piim, liha, vill, nahad jm)
müügist saadava tulu eesmärgil.

Ettevõtlustulust ei ole lubatud maha arvata kulusid, mis on tehtud
tulumaksuga mittemaksustatavate toetuste arvel (TuMS § 34 p 7). Toetuse
saamisel varasema perioodi andmete alusel omab tähtsust, kas
ettevõtlustulust on maha arvatud kulusid, mis olid vajalikud toetuse
eesmärkide täitmisel (näiteks saagikoristuse kulud). Kui selliseid
kulusid on ettevõtlustulust maha arvatud, tuleb toetus ettevõtlustuludes
kajastada  ka siis, kui toetuse saamise aastal enam ettevõtlusega ei
tegeleta. Kui kulusid ei ole ettevõtlustulust maha arvatud ja toetuse
saamise aastal ettevõtlusega ei tegeleta, on toetus maksuvaba.

Sellised toetused, mida saavad taotleda vaid FIE-d (elatustalu
kohanemise toetus, investeeringutoetus) tuleb kajastada
ettevõtlustuludes ning kulud saab ettevõtlustulust maha arvata.

 

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator

Pipikal õigus

Mõned aastad tagasi oli maksuametnikul, kellega mina suhtlesin
teistsugune seisukoht. Pindalatoetus olla eraisiku tulu! Maksuametil oli ka kindel seisukoht, et erikontole
saab kanda ainult ettevõtluse tulemit. Kuna toetus ei ole
ettevõtluse tulu, siis seda erikontole kanda ei tohi.
Nüüd tänu Pipika alarmile asja uurides asja selgub, et seisukohad tõepoolest selginenud.
Vabandan vananenud, eksitava ja ühe ametniku antud infol põhineva postituse pärast.
Asja positiivne külg see, et ise ka targem kohe ja värske info mille alusel oma tegemisi sättida.
Õppetund ka see, et seaduste rakendamisest aru saamisi võib olla mitmesuguseid ja need muutuvad ajas.
Aitähh Pipikas Smile

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Renno280 pilt

Küsitlus läbi

Eesmärk jäi saavutamatta ja lisakoondeid ei tule

Tervitades

Renno

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja SPUNK pilt

eesmärk?

mis see eesmärk siis oli? see, et raha jagatakse kitsa ringkonna vahel ja teistele jääb aruandmise kohustus , see oli teada ammu enne küsitlust ju. ise "hääletasin" küll neli korda ,aga ikka ei tulnud igale soovijale raha. kurb.... aga ega kõigi unistused ei saagi täituda....peame ikka tasakesi mesilasi edasi, loodame parematele aegadele ja ma optimistina ei usu,et eesti mesindus langeb isikliku kasuahnuse tõttu alla  kriitilise piiri. see pole võimalik Smile