Hukkunud mesilaste karm testament

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Raivo pilt

Algtekst:
http://www.kuulutaja.ee/arvamus/hukkunud-mesilaste-testament/
Refereerituna:
http://eestielu.delfi.ee/eesti/laane-virumaa/rakvere/elu/vanaharra-voitl...

Juhan Aare: Hukkunud mesilaste karm testament
Arvamus, Ida-Virumaa

0 kommentaari
218

Teise fosforiidisõja kolmandal
aastal on innukate fosforiidi kaevandamise entusiastidena oma nime kirja
pannud vähemalt kaks Lääne-Virumaalt valitud riigikogulast – Lembit
Kaljuvee ja Marko Pomerants.

IRLi mees Pomerants usub, et aeg on käes
uute puuraukude tegemiseks. Sõltumatu vabahärra Kaljuvee aga jutlustab,
et fosforiidi kaevandamisega tekkivad võimalikud ebamugavused
kompenseeritakse Viru Keemia Grupi (VKG) poolt heldekäeliselt –
lahendatakse haridusprobleeme, suurendatakse tööhõivet jne. Niisuguste
ennustuste üle järele mõeldes otsustasin uurida, kuidas on näiteks VKG
viimastel aastatel kohalike elanike probleemidele reageerinud, mis üles
kerkinud näiteks seoses Ojamaa põlevkivikaevandusega.

24 mesilaspere viimane talv

Ida-Virumaal Kohtla-Nõmmel elav Aavo Elm
on 66 aastane mees, kelle vanaduspõlve on kaunistanud mesilaste
pidamine. Tema mesilaste tarud asusid Mäetaguse vallas, Võrnu külas
Ojamaa kaevanduse lähistel. 2013. aasta talvel hukkus 25st mesilasperest
24. Mesinikul tekkis kahtlus, et äkki põhjustas talvituvate mesilaste
surma Ojamaa kaevanduses 2013. aasta talvel toimunud lõhkamistööd. Mõnel
päeval olevat paugutatud isegi kuni 60 korda. Lisaks tugevale mürale
tekitavad lõhkamised ka intensiivse ja kaugele leviva vibratsiooni.

Aavo Elm

Aavo Elm

24. aprillil 2013 pöördus Aavo Elm
kirjaga VKG poole, tehes ettepaneku aidata välja selgitada mesilaste
hävimise põhjused. Ühtlasi soovis vanahärra, et VKG asendaks hukkunuid
tarud või maksaks hävinud mesilasperede eest kahjutasu.

VKG ja selgeltnägijad

Pensionäriga võitlusse astudes saatis
VKG Elmile 2. mail kirja, milles juhatuse liige Margus Kottise kinnitab:
VKG Kaevandused OÜ ei näe seost mesilasperede hukkumise ja lõhketööde
teostamise vahel. Kahjuks ei selgita Kottise oma vastuses, missuguse
mesindusalase asjatundja arvamusele esitatud väide tugineb. Võimalik, et
VKG kasutas mõne Virumaal hästi tuntud selgeltnägija võimeid.
Mesilasperedest ilma jäänud Elmi aga VKG kiri ei rahuldanud ja ta
pöördus Eesti Mesinike Liidu poole.

Mesilasperede talvitumine

Hukkunud mesilaste tragöödia paremaks
mõistmiseks mõni rida mesilasperede talvitumise nippidest. Külma aja üle
elamiseks moodustub mesilastest talvekobar. Seejuures peavad olema
täidetud mitmesugused tingimused, et mesilaspered suudaksid kevadel
elutegevust jätkata. Esmatähtis on sobiv soojus- ja niiskusrežiim,
piisav ja kvaliteetne toiduvaru jne. Sugugi mitte vähem olulised pole ka
rahu ja vaikus. Aastakümnete jooksul talletatud kogemused kinnitavad,
et mesilastele võivad saada saatuslikuks ka tugev müra ja pinnase kaudu
leviv vibratsioon. Lõhkamiste negatiivset mõju on täheldatud näiteks
Järvamaal seoses Karinu karjääriga. Lääne-Virumaal Tapa vallas hukkus
2013. aasta talvel ühel mesinikul kolmandik peresid. Asjatundjate
arvates põhjustas mesilaste surma metsaveotraktori lühiajaline tegevus
mesilasperede talvitumiskohas.

Eesti Mesinike Liidu arvamus

Aavo Elmi pöördumise põhjal koostas
Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige, atesteeritud mesinduskonsulent Aivo
Sildnik arvamuse, milles ta käsitleb üksikasjalikult müra ja
vibratsiooni võimalikku mõju talvituvatele mesilastele. Ta kirjutab, et
talvitumise perioodil, kui mesilaspered peaksid 5-6 kuud veetma
võimalikult rahulikult ja häirimatult tarus talvekobaras, segab külmunud
pinnases tugevasti leviv vibratsioon mesilasperede rahu vägagi
märgatavalt. Vibratsiooni mõjul on mesilaspered talveperioodil ärritunud
ja aktiivsed ning tarvitavad tavaliselt rohkem talvesööta. Ärrituse
tulemuseks võib olla talvesöödavarude enneaegne lõppemine ja
mesilasperede näljasurm.

2013. aasta talvel märkas Aavo Elm
korduvalt oma tarude ümber lumel surnud mesilasi. Neid vaatlusi tehes ei
osanud mees aga oletada, mis tarudes tegelikult toimus. Selgus saabus
kevadel, kui asjaoludega tutvus mesinduskonsulent Sildnik. Ta kirjutab
oma arvamuses, et talvitumisel ärritunud mesilaspere talvekobar võib
laguneda ja kobarast eraldunud mesilased külmuvad.

Suureks ohuks on ärritunud mesilaste
seedekulgla talvine enneaegne täitumine ja sellega kaasnev kõhulahtisus,
mis võib viia mesilaspere hukkumiseni. Sildnik rõhutab: teadlased on
üksmeelel, et kõrgendatud vibratsiooni tingimustes talvituvate
mesilasperede hukkumine on mitmeid kordi tavalisest suurem.

VKG kommentaar

Eesti Mesinike Liidu arvamus saadeti ka
VKG juhtidele. Mäetaguse Vallavalitsusele adresseeritud kirjas (4.06.13)
selgitab meile juba tuttav juhatuse liige Margus Kottise: VKG
Kaevandused OÜ ei näe seost mesilasperede hukkumise ja lõhketööde
teostamise vahel. VKG Kaevandused OÜ on jäänud oma seisukohale ka peale
Eesti Mesinike Liidu arvamuse kätte saamist.

Kohati kahte jalga lonkavas eesti keeles
koostatud VKG kiri sisaldab oletust, et Aavo Elmi mesilaspered tappis
pigem varratoos, aga mitte maapinna kaudu levinud vibratsioon.

Varratoos on haudme ja täiskasvanud
mesilaste ohtlik parasiithaigus, mis võib põhjustada mesilasperede
hukkumist. Tundub, et Kohtla-Nõmme mesiniku tarudele juurde mõeldud
haigusega püüti tõrjuda asjatundjate arvamust, et tugev vibratsioon võib
olla talvituvatele mesilastele surmavalt ohtlik.

VKG sõjavanker

Sulgeme hetkeks silmad ja püüame
kujutleda, mis siis tegelikult toimub. Viru Keemia Grupi võimas
sõjavanker ründab hallipäist ja kehva tervisega Kohtla-Nõmmel elavat
vanainimest, kes saab pensioni veidi alla 300 euro, millest üle 100 euro
läheb ravimite ostmiseks. Mesilaste eest hoolitsemine oli üks neid
väheseid asju, mis puudega mehele veel jõukohane oli.

Tõsi, juriidiliselt täiesti korrektset
tõestust, et Aavo Elmi mesilased tappis just VKGle kuuluvas Ojamaa
kaevanduses toimunud lõhkamised (talvel 2013) ei näe me arvatavasti
kunagi.

Samal ajal ei ole ka tõestatud VKG vastuses sisalduv oletus, et mesilased hävitas varratoos.

Aga nüüd stop. Mingisugune inimlikkuse
kübe võiks VKG taolise suure ja võimsa masinavärgi ning täiesti ohutu,
pealegi veel puudega vanainimese suhetes siiski eksisteerida.
Atesteeritud mesinduskonsulendi Aivo Sildniku arvamus oleks võinud olla
piisavaks põhjenduseks, et aidata ligemale 50 aastat mesindusega
tegelenud mehel taastada hukkunud mesilaspered.

Võib-olla mõni lugeja veel mäletab
muinasjutte sellest, kuidas suurem ja tugevam aitab väiksemat ja
nõrgemat. Viru Keemia Grupp ASi 2012. aasta kasum oli ligemale 35 mln
eurot. Raskustesse sattunud vanahärra toetamine või vähemalt temasse
hooliv suhtumine oleks olnud VKGle arvatavasti jõukohane. Paraku aga
just niimoodi, külmavereliselt ja ilma igasuguse kaastundeta VKG
sõjavanker üle inimeste ja looduse veerebki. Täna Ida-Virus. Homme
Lääne-Virus?

Keskonnakahjulik inimtegevus

Testament

Aavo Elmi 25 tarust jäi 2013. aasta
talve lõpuks ellu peotäis mesilasi. Ise enda ja hukkunud liigikaaslaste
nimel koostasid mesilinnud inimestele mõeldud testamendi, milles on
muuhulgas öeldud: seal kus täna hukkuvad mesilased, surevad homme
inimesed. Soovitan hukkunud mesilaste testamendiga tutvuda ka fosforiidi
kaevandamise entusiastidena oma nime kirja pannud riigikogulastel.
Lembit Kaljuvee ja Marko Pomerants on kõrgelt haritud inimesed,
mesilindude keel peaks olema neile igati jõukohane.

Järgmistes artiklites jutustame lugusid
sellest, mis on juhtunud Eesti Energia ja VKG kaevanduste tsoonis
asuvate majade ja metsadega ning sealkandis elavate inimeste tervisega.


 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Tubli konsulent...

Aivo... tänud asjaliku ja õige avaliku vastuse eest!
Kui tüüpiline on aga see - et süüdistatakse mesinikku varroa kahjustuse tõttu hukkumise pärast! Ka mürgitajatel - suvel on see varroa nagu varnast võtta! Kui lähed nendega rääkima, et tulge vaadake mida te tegite, et kogu mesilaümbruse maapind on mesilastega kaetud ... siis, on esimene vastus, et mesilastel on palju haigusi ning nüüd täna kohe praegu varroa tapiski! JA MEIE ENDA varroaga laiamine aitab sellele kaasa .... Viimase uurimuse mittemesinduslik lähenemine - tegelikkuse  hullemana näitamine jne. jne...- aitab sellele kaasa!

KUID JUHAN AARELE PLUSS PUNKTID - MESILASTE JA MESINIKE KILBILE TÕSTMISE EEST!

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Ain pilt

Rumalus ja ahnus on sama lõputud, kui universum ...

See uus fosforiidisõda kogub tõsiseid pöördeid ...
https://www.facebook.com/fosforiit
Uuringud, mis varasemalt tõsisel teaduslikul tasemel tehtud on lingil
https://www.upload.ee/files/3824188/Rakvere_fosforiidimaardla_evitamise_...
Kuid miks seda - ka alltoodut,  äriseltskond väldib ja ignoreerib ...
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:...
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007...
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:05:32000L006...

On ju olemas seadused, millele toetuda, kuid jaahhh ... mis loevad seadused, kui mängus on jänkide huvid - Silmeti tehase omanik on jänki .. väetisetehas on samuti jänki käes + meie endi seast pärit pruunkeelsed poliitikud ja ''arvamusliidrid'' ning VKG poolt üles ostetud teadlased.
Haruldased muldmetallid annavad ilmselt sadu kordi suuremat tulu, kui see mingi ''väetis'', mis on tegelikult lõhkeaine koostisosa ... ka uraani osatähtsust pole võimalik alahinnata. Kõik see on peidus diktoneemas ...

Tegelikult on teostatud tervelt seitse väga põhjalikku teaduslikku uuringut .. tarvis on vaid nood Piiterist geoloogiainstituudist välja nõuda ja kõik on selge, seda aga  kallutatud ja rahaga kinni makstud kasumihuvidest johtuv VKG ja jänkide ärihuvi ignoreerib ja sõidab teerulliga üle kõigest ...

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Universus võib ju lõputu olla ...

Kuid meie kallis laev, nimega MAA ei ole lõputu!
Seda peaksime suutma rumaluse ja ahnuse eest kaitsta! Kõik mesinikud muidugi teevadki seda - tegeledes loodusele VAJALIKU alaga..

E Liit on tulnud "turule" uue ime sõnaga INNOVAATILINE.... Mis peaks kõik probleemid lahendama!!
 Näiteks:
* EIP - Euroopa Innovaatiline Partnerlus - sellele on antud nüüd meeletud summad, kuna ::: Euroopa paradoks - väga palju teadlasi, kuid vähe avastusi. Ühe raamprogrammi nimi on Horisont 2020 - EIP - alt....
(((( Keegi arvab ikka,et avastusi tehakse kusagil toas - aga mitte mesilas - taru juures!.... Eip, eip, EI -p, JA -p, Jap....... KUID NAD - kõrgel/kaugel PÜÜAVAD OMAL VIISIL ju?!)))

* ITK - Kõige kuumem sõna Innovaatiline Taime Kaitse - lahendab hoobilt kõik mürgitamise probleemid! Oli juba juttu , et see tähendab - äärmise vajaduse põhist taimekaitset! Ju paljudel euroheina tegijatel ongi äääärmine vajadus - keset juulikuud - õitsvad heinamaad Roundapiga üle valada!
(((( Itk-eme aga siin Eestimaal edasi! ITK-eme, ITK-eme )))ITK

ITK on integreeritud taimekaitse