Mesinik versus mesilased ...

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Ain pilt

Redelitõstmise kohalikud meistrivõistlused ehk mesinik versus mesilased …

Väljakuulutatud võistlused algasid kokku lepitud ajakavast johtuvalt enamvähem
kella ühe paiku, kus endid elamust vabaks kuulutanud mesilased olid enda
kõhukesed head ja paremat täis ahminud ja asusid kõva laulu ja sumnina saatel
avalikku korda rikkuma.

Kuna lärm läks väga suureks ja kisa kõvaks, et redelit nad
nüüd küll tõstma ei hakka, siis tuli seda teha mesinikul, et sekkuda
ühepoolsesse spordiüritusse.

Kae lusti, saigi hakkama ja avaliku korra joobunud
vabadusvõitlejad kutsuti korrale – võeti niiöelda vastutusele … aeti suitsu
saatel kärgedega valmis pandud kasti.

Punnisid, mis nad vastu punnisid .. aga pika ja keerulise
manipulatsiooni tulemusena nad lõpuks ka sinna läksid.

Kuna sumin kastis oli ikka väga kõva ja mesilased olid ikka
veel saabunud vabaduse eufooriast ebakaines olekus - sumisesid ja lausid vabaduslaule
ja kippusid protestima, siis tuli nad viia kainenema külma ruumi koos ajutise eluasemega,
kuniks mesinik neile uue taru ette valmistada saab ja neile siis juba kaineks
saanutele uusi elutingimusi tutvustab.

Seegi kord tuli võtja välja kuulutamisel vahekohtunikul teha
päris kaua tööd, sest vahekohtunik ei saanud kuidagi aru, kuidas see
võrkmaskiga tüüp, kes ennast mesinikuks peab, nii märg saab olla …. ja miks ta suurel hulgal endid vabaks kuulutanutel, kes küll pisut lärmakalt endid üleval pidasid .. vabaduse ära saab võtta ...

Lõpuks aru saades, et otsest võitjat selles loos polegi ja kaotajat samuti mitte,
kuulutas vahekohtunik välja järgmist …

Mesinik võib ennast premeerida ühe külma Aleksandri ja
piibutäie tubakaga ja mesilasi otsustas vahekohtunik premeerida uue elamuga
ning tubadega/kärgedega.

Kuna vahekohtunik polnud absoluutselt veendunud, et
mesilased ikka joobnud olid ja vaidlustas teatud viisil meistrivõistluse
lõpptulemi, millele lõpphinnangu peab andma järgmisel kevadel komisjon
mesilaste esindaja, vahekohtuniku ja mesiniku esindaja näol …

Siis otsustas vahekohtunik, et mesilastelt vabaduse võtjal,
see tähendab mesinikul … tuleb aasta otsa neid hoole ja armastusega kohelda.
Mesilastele aga, kelle päris kainuses vahekohtunik ka kindel polnud .. määras ta
samuti ülesande ….

Aasta otsa tuleb teil hoolega tööd teha ja järglasi
kasvatada ning nektarit korjata ..

Lõpuks leebus ka vahekohtunik ja leidis, et sisuliselt
meistrivõistluste raskema osa võitjat ehk teisõnu mesinikku, kes oli sunnitud rasket
tööd tegema ja selle nimel ohtralt higistama, ka nii rängalt vastutama panna ei saa ..

Leebuse märgiks lubas ta mesinikul mesilaste piisava ja
kvaliteetse hoolitsemise eest mõne kuu möödudes tarbida mesilaste lõpp-produkti
ehk mett.

Teisõnu sõlmis vahekohtunik kokkuleppementluse mesiniku ja
avaliku korra rikkujate vahel, kus ‘’hundid on söönud ja lambad ka terved’’ …


 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Ain pilt

Järellugu meistrivõistlustele ...

Ilm oli ilus ja mesinik otsustas, et see kodu, kus kohalt mesilased otsustasid teada ja tuntud eufoorias ning vabaduse tekkinud paratamatuses võidujoovastunult putku panna, vajab läbivaatamist.

Oma rõõmuks avastas mesinik, et magasin on lõpuni kaanetatud mett täis !!!

Allapoole tungides aga avastas mesinik, et kõik kolm korpust on täis hauet, mett ja mesilasi...
Suuri emakuppe oli hugi, tervelt 12 tükki kinniseid ja osad lahtised veel pihuga peale.

Kuna ajutisse kodusse pandud joobunud päevakangelased aga ei avaldanud külmas ruumis rahunemise soovi ja märke ning laulsid endiselt vabaduslaule - lärm aina paisus .. sai mesinik selgeks, et ema, selle asja eestvõtja küll selles ajutises kodus ei paikne. Vahekohtunik oli ka ammuilma eemaldunud, sest kokkuleppemenetluse oli ta saavutanud, siis kargas mesinikule pähe väike ketserimõte ühe eksperemendi suhtes.

Mõeldud - tehtud ...

Kolmest korpusest sai kuus, kus igasse korpusesse sai võrdsel hauet - nii kooruvat, kui kaanetamata, kärjepõhjaga raamid vahele ja äärtesse - ja korpused paarikaupa paika pannes jättis mesinik ka igasse värskeltmoodustatud mesilaste kodusse alles ka iga pesa kohta ühe kupu. Alused paika algsest asukohast meetri jagu ja pisut peale, see tähendab kaugemale ... kuid ühele joonele !

Nüüd oli kõikidesse tarudesse saanud kärgi nii mesilaste, haudme ja söödaga - oligi aeg paigutada laiali ajiutises kodus olevad rahutud vabadusvõitlejad ...
Mõeldud tehtud ..
Kaks pesa pealt kinni ja katused peale ning kolmandasse pesasse kastist raame raputama.
Kaks raami sinna, kaks raami teise pesa ette, kaks kolmanda ette.
Oi seda segadust, mis vabadusvõitlejaid siis valdas .. pesa lõhn on igas tarus, haue on igas tarus ... ja kaanetatud kupp ka.
Lõppeks said vabadusvõitlejad kaineks ja otsustasid sõlmida kokkuleppe, kuna igal pool olid tuttavad lõhnad, mesilased ja haue ...
Hakati jagunema kolme pesa vahel.

Peale pikemat suminat ja protestijate lärmi saabus siiski kauaoodatud kodurahu ja võis hakata tööle.
Luurelennud tehtud, ja juba saabusidki esimesed kollased pudikoivad .. igaüks teadis täpselt, kus on tema pesa - ja ei mingit möödapanekut sellega.

Rahu on taas taastatud ja korje käib hoogsalt vaatamata ilma jahedamaks muutumisele.

Nii saigi ühest mesilasperest ja vabadusvõitlejatest ehk siis sülemist kolm võrdset partnerit.

Eks näis, mis vahekohtunik kostab, kui reedel koju ilmub ...